Etika rádioamatérskej prevádzky


Prečítajte si články o pravidlách a etike prevádzky na rádioamatérskych pásmach, ktoré napísali skúsení a svetovo uznávaní rádioamatéri. A nielen si ich prečítajte, ale snažte sa podľa nich na pásmach aj správať.


Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov - autori: ON4UN, ON4WW, preklad: OM4YL
Základný dokument o rádioamatérskej prevádzke.

Rádioamatérska prevádzka - teória, prax, skúsenosti - autor: ON4WW, preklad: OM3JW
Vynikajúci článok o základoch rádioamatérskej prevádzky.

Kódex DX správania - autor: G3PJT, preklad: OM4YL
Stručné pravidlá ako sa správať pri DX prevádzke.