Aktivity k 200. výročiu gréckej revolúcie

5.3.2021  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti 200. výročia začiatku gréckej revolúcie proti 400 rokov trvajúcej nadvláde osmanských Turkov vysiela z Grécka celý rad špeciálnych staníc, pripomínajúcich túto významnú udalosť gréckych dejín.

Prvou aktivitou sú špeciálne stanice SX1A až SX9A. Prevádzka začala už v decembri 2020 pod značkou SX9A a vždy po desiatich dňoch sa mení číslo v značke. Do 5. marca vysiela stanica SX2A a po nej bude od soboty 6.3. až do 15.3. vysielať stanica SX1A. Bude to už posledná z týchto značiek. Pre tých, ktorým chýba niektorá zo značiek alebo niektoré pásmo, je tu možnosť urobiť ho počas obdobia od 16. do 24. marca, kedy bude postupne vysielať každý deň jedna zo staníc. A najlepší bude deň 25. marec, kedy budú vysielať všetky stanice SX1A až SX9A. Za spojenia s každou z týchto staníc sa dajú získať pekné diplomy – za spojenia na dvoch pásmach bronzový, na troch pásmach strieborný a na piatich pásmach zlatý. Diplomy sa dajú získať aj za spojenia s rôznymi značkami SX1A až SX9A.

Druhou aktivitou sú stanice so špeciálnymi prefixami SX200, SY200 a SZ200, ktoré budú vysielať až do konca roku 2021. Prefix SX200 používajú držitelia najvyššej triedy, SY200 držitelia triedy Novice a prefix SZ200 klubové stanice. Sufix zostáva zachovaný. Aj za spojenia s týmito stanicami sa vydáva diplom – za spojenia na dvoch pásmach bronzový, na štyroch pásmach strieborný, na piatich pásmach zlatý a na šiestich platinový.

Tretiu aktivitu tvoria špeciálne stanice SZ21, ktoré si pripomínajú pamiatku hrdinov revolúcie (ich mená sú v zátvorke). Počas celého marca budú vysielať tieto stanice:
SZ1821R (hlavná značka revolúcie)
SZ21TK (Theodoros Kolokotronis)
SZ21GK (Georgios Karaiskakis)
SZ21AD (Athanasios Diakos)
SZ21PF (Papaflessas)
SZ21LB (Laskarina Bouboulina, YL)
Za spojenia s každou značkou na dvoch pásmach sú vydávané diplomy.


Kontesty na najbližší víkend

5.3.2021  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

ARRL DX SSB Contest začína v sobotu 6.3. o 00,00 UTC a končí v nedeľu 7.3. o 24,00 UTC. Súťaží sa v pásmach od 1,8 do 28 MHz okrem WARC pásiem a nadväzujú sa len SSB spojenia so stanicami z USA a Kanady. Kategórie sú SOAB, SOSB, SO-Unlimited, MS, M2 a MM. Vymieňa sa kód zložený z reportu a čísla alebo skratky udávajúcej výkon. Americké stanice dávajú skratku štátu alebo provincie a tieto sú potom násobiče na každom pásme zvlášť. Za každé spojenie sú 3 body. Denníky treba poslať do 14.3. Kompletné podmienky sú tu.

Na VKV budú 1. subregionálne preteky, ktoré začínajú v sobotu 6.3. o 14,00 a končia v nedeľu 7.3. o 14,00 UTC. Súťaží sa na všetkých VKV pásmach od 144 MHz vyššie. Bohužaľ, účasť klubových staníc a staníc z prechodných QTH bude zrejme poznačená súčasnými pandemickými obmedzeniami prakticky v celej Európe.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

SSB Liga - 6.3. 06:00–08:00 UTC
KV Provozní aktiv - 7.3. 06:00–07:00 UTC
Nedělní závod - 7.3. 15:00–15:30 UTC
CUC - 8.3. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 8.3. 16:30–17:30 UTC
Aktivita 160 CW - 8.3. 20:30–21:30 UTC

Organizátor a vyhodnocovateľ SSB Ligy, Miloš OK1ZIA, vyzýva zúčastnené stanice, aby využívali aj spodný segment pásma 80m, t.j. od 3620 do 3650 kHz, kde môžu vysielať aj stanice triedy Novice v OK. Aktivita v tomto segmente bola v predchádzajúcich kolách veľká, takže je dobré sa ladiť aj tam. Je to naviac ďalších 30 kHz, ktoré sa dajú využívať a netreba sa tlačiť len v hornom segmente. Miloš natočil k tomu aj krátke video.

Upozorňujeme, že od 1.1.2021 sa zmenili podmienky KV provozního aktivu, ktorý sa po novom ide na dve polhodinové etapy. S každou stanicou je možné nadviazať v každej etape jedno CW spojenie.


Nové číslo Rádiožurnálu

28.2.2021  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/2021. Z jeho obsahu: Vlastnosti KV transceivrov pre DX a kontestového operátora, Malý 100 W zosilňovač výkonu pre KV QRP zariadenie, Programovateľný generátor 0 až 10 MHz, Je k niečomu nízka alebo skrátená LW anténa na 80 m?, Ako vysoko sa môžeme naladiť na SSB, ZD9CW – cesta na ostrov Tristan da Cunha, DX a VKV Toplisty, Kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Kontesty na najbližší víkend

25.2.2021  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

CQ WW 160m DX SSB Contest sa koná od piatka 26.2. 22,00 do nedele 28.2. 22,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami v pásme 160m len prevádzkou SSB. Maximálna doba prevádzky pre stanice v kategóriách SO je 30 hodín, pre stanice MO 40 hodín. Každá prestávka musí trvať aspoň 30 minút. Kategórie sú SO (HP, LP, QRP), SO Assisted (HP, LP), MO (len HP). V kategórii SO Assisted je dovolené používať okrem prijímača na vysielacom QTH aj jeden vzdialený prijímač, ktorý môže byť umiestnený vo vzdialenosti do 100 km od vysielacieho QTH. Vzdialeným prijímačom môže byť aj web-SDR prijímač, ak spĺňa vzdialenostnú podmienku do 100 km. Vymieňa sa súťažný kód zložený z reportu a CQ zóny); W a VE stanice dávajú RS + štát alebo provinciu. Spojenie so stanicou z vlastnej zeme sa hodnotí 2 bodmi, spojenie s európskou stanicou je za 5 b. a spojenie s DX stanicou za 10 b. Násobičmi sú zeme DXCC/WAE, americké štáty a kanadské provincie. Denníky treba poslať do 5.3.2021. Kompletné podmienky sú tu.

REF SSB Contest začína 27.2. o 06,00 a končí 28.2. o 18,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia len s francúzskymi stanicami a stanicami z francúzskych zámorských teritórií. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Kategórie: SOAB, SOSB, MS. Súťažný kód: RS + poradové číslo spojenia od 001. Francúzske stanice dávajú číslo departmentu a stanice z francúzskych zámorských teritórií dávajú prefix. Bodovanie: spojenie s francúzskou stanicou v Európe = 1 b. spojenie so stanicou z francúzskych zámorských teritórií (mimo EU) = 3 b. Násobiče: francúzske departmenty vrátane F6REF HQ a francúzske zámorské teritóriá na každom pásme zvlášť Denníky sa posielajú do 7. marca. Kompletné podmienky sú tu.

Priaznivci digimódov si prídu na svoje v FT4 DX Conteste, ktorý sa koná od soboty 27.2. 12,00 do nedele 28.2. 12,00 UTC. Ako názov napovedá, nadväzujú sa spojenia prevádzkou FT4 so všetkými stanicami. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Kategórie: SO (LP, QRP), MO (LP, QRP). Súťažný kód: report + poradové číslo spojenia od 001; W a VE stanice dávajú report + skratku štátu alebo provincie. Bodovanie: 1 bod za každé spojenie. Násobiče: zeme DXCC, W štáty a VE provincie bez ohľadu na pásmo. Denníky: do 14 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

V UBA CW Conteste sa nadväzujú spojenia so všetkými stanicami. Začiatok je v sobotu 27.2. o 13,00 a koniec v nedeľu 28.2. o 13,00 UTC. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Kategórie: SOAB (HP, LP, QRP), SOSB (HP, LP), MS a poslucháči. Súťažný kód: RST + poradové číslo spojenia od 001; belgické stanice dávajú naviac aj skratku provincie. Bodovanie: spojenie s ON stanicou = 10 b. spojenie so stanicou z Európskej únie = 3 b. spojenie s ostatnými stanicami = 1 b. Bonus: Vyhodnocovateľ pripočíta k výsledku zvláštny bonus, ktorý závisí od toho, koľko percent z celkového počtu spojení budete mať s Belgickom. Násobiče: belgické provincie, belgické prefixy a zeme Európskej únie na každom pásme zvlášť. Denníky: do 14 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Obľúbený pretek OK QRP závod – Memoriál OK1AIJ organizuje Rádioklub Chrudim, OK1KCR v spolupráci s OK QRP klubom a koná sa poslednú nedeľu vo februári, t.j. 28.2. od 06,00 do 07,30 UTC. Nadväzujú sa len CW spojenia s OK a OM stanicami, ale akceptována je aj účast staníc zo zahraničia. Pásmo: 3,5 MHz, je doporučený segment 3540 – 3580 kHz. Kategórie: A – max. príkon 10W, t.j. max. výkon 5W, B – max. príkon 2W, t.j. max. výkon 1W. V kategórii B musí byť zariadenie napájané z chemických zdrojov. Súťažný kód: RST + dvojmiestne číslo príkonu vo wattoch a okresný znak. Členovia OK QRP klubu dávají za okresným znakom svoje trojmiestne členské číslo. Bodovanie: jedno spojenie = 1 b., spojenie s členom OK QRP klubu = 2 b. Násobiče: okresné znaky. Denníky: do 7 dní po preteku. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 28.2. 15:00–15:30 UTC
CUC - 1.3. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 1.3. 16:30–17:30 UTC
Aktivita 160 SSB - 1.3. 20:30–21:30 UTC


Antarktický týždeň aktivity

25.2.2021  |  Roman OM3EI

Od 20. do 28. februára 2021 je na pásmach aktívnych asi dvadsať staníc so sufixami ANT, AAW a WAP. Ide o aktivitu v rámcu 18. ročníka Antarktického týždňa aktivity. Za spojenia s týmito stanicami sa dá získať diplom, za 5 rôznych staníc základný, za 10 rôznych staníc diplom 1. triedy. Kompletné podmienky diplomu sú na stránke www.waponline.it a zoznam aktívnych staníc je tu.


Kontesty na najbližší víkend

18.2.2021  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

Najväčším kontestom bude telegrafný ARRL DX Contest, ktorý začína v soboty 20.2. o 00,00 UTC a končí v nedeľu 21.2. 24,00 UTC. Súťaží sa len prevádzkou CW v pásmach od 1,8 do 28 MHz okrem WARC pásiem a nadväzujú sa len spojenia so stanicami z USA a Kanady. Kategórie sú SOAB, SOSB, SO-Unlimited, MS, M2 a MM. Vymieňa sa kód zložený z reportu a čísla alebo skratky udávajúcej výkon. Americké stanice dávajú skratku štátu alebo provincie a tieto sú potom násobiče na každom pásme zvlášť. Za každé spojenie sú 3 body. Denníky treba poslať do 28.2. Kompletné podmienky sú tu.

Druhým medzinárodným pretekom je ruský PSK WW Contest, ktorý začína v sobotu 20.2. o 12,00 UTC a končí v nedeľu 21.2. o 12,00 UTC. Nadväzujú sa v ňom spojenia so všetkými stanicami módmi PSK31, 63 a 125 na všetkých KV pásmach okrem WARC. S tou istou stanicou je možné nadviazať spojenie na inom pásme a móde, ale medzi spojeniami musí byť interval aspoň 3 minúty. Kategórie sú SOAB, SOSB a MS, max. výkon je 100 W. Ako súťažný kód sa dáva report a číslo spojenia, ruské stanice dávajú namiesto čísla skratku oblasti. Spojenia sa bodujú podľa pásiem. Na 14, 21 a 28 MHz je vlastná zem za 1 bod, Európa za 3 body a DX za 5 bodov, na pásmach 1.8, 3.5 a 7 MHz je bodová hodnota dvojnásobná. Násobičmi sú zeme DXCC a ruské oblasti na každom pásme zvlášť. Denníky treba poslať do 26.2. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 21.2. 15:00–15:30 UTC
CUC - 22.2. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 22.2. 16:30–17:30 UTC

A keďže najbližšia nedeľa je tretia v tomto mesiaci, uskutoční sa aj pravidelný Prevádzkový aktív na VKV. Začiatok je v nedeľu o 08,00 UTC a koniec o 11,00 UTC a súťaží sa v pásmach od 144 MHz po 76 GHz. Kompletné podmienky sú tu


Pristátie na Marse

18.2.2021  |  Roman OM3EI

Dnes večer čaká vesmírnych nadšencov veľká udalosť. Americká sonda v rámci misie MARS 2020 spustí na povrch Marsu rover Perseverance. Celý unikátny pristávací manéver bude naživo vysielať druhý kanál RTVS, prenos začína o 20:55 nášho času, samotné pristátie by malo prebehnúť o 21:55.

V súčasnosti je v okolí Marsu živo. Okrem americkej sondy je na obežnej dráhe Marsu aj sonda Hope, ktorú vypustili Spojené arabské emiráty a tiež čínska sonda Tianwen-1. Kým sonda Hope bude okolo Marsu len obiehať, čínska, podobne ako americká, sa o niekoľko mesiacov tiež pokúsi o pristátie.

Tieto vesmírne aktivity sledujú aj rádioamatéri v Nemecku, Kanade a ďalších krajinách, ktorým sa pomocou výkonných antén podarilo zachytiť signály sond. Na stránke AMSAT-DL môžete vidieť aj počuť signály sondy Spojených arabských emirátov. Kanadskému rádioamatérovi Scottovi Tilleymu, VE7TIL, sa zase podarilo zachytiť signál čínskej sondy Tianwen-1. Rádioamatéri sa o signály z kozmu zaujímajú už od roku 1957, kedy zachytili signál prvej družice, ruského Sputniku 1.


Silent key

12.2.2021

So zármutkom oznamujeme, že po dlhšej chorobe zomrel 10. januára 2021 vo veku 76 rokov Ján Ilenčík, OM2JI. Janko začal svoju činnosť v roku 1960 v kolektívnej stanici Tesly OK3KBT. Bol vynikajúcim technikom a operátorom, dlhoročným členom OM3KKQ v Brezovej pod Bradlom. Pravidelne sa zúčastňoval KV aj VKV pretekov. Je to už druhá strata pre našu kolektívnu stanicu v tomto roku. Strácame v ňom dobrého priateľa, kamaráta a rádioamatéra.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

OM3CVV, OM2ASS, OM2SB

                                          


Diplomy 90PZK a 95IARU

12.2.2021  |  Roman OM3EI

V roku 2020 oslávila poľská rádioamatérska organizácia PZK 90. výročie svojho založenia. Pri tej príležitosti vysielali rôzne špeciálne stanice so sufixom PZK. Taktiež vysielali aj stanice so sufixom IARU pri príležitosti 95. výročia vzniku IARU. Za spojenia s týmito stanicami môžete získať elektronický diplom. Roman SQ2RH vyzýva OM stanice, ktoré splnili podmienky týchto diplomov, aby si ich stiahli zo stránky 90.pzk.org.pl. Zoznam staníc, ktoré splnili podmienky, je tu. Diplomy budú k dispozícii na stiahnutie do 30.4.2021.


Kontesty na najbližší víkend

12.2.2021  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

Najväčší bude určite CQWW WPX RTTY Contest, ktorý sa koná od soboty 13.2. 00,00 UTC do nedele 14.2. 24,00 UTC. Súťaží sa len prevádzkou RTTY. Tento druh prevádzky už na pásmach mimo kontestov prakticky nenájdeme, všetko vytlačila FT8. Súťažiť sa bude v pásmach od 3,5 do 28 MHz okrem WARC a vymieňa sa kód zložený z reportu a poradového čísla spojenia. Násobiče sú jednotlivé prefixy bez ohľadu na pásmo. Spojenia sa bodujú podľa pásiem. Na 14, 21 a 28 MHz je vlastná zem za 1 bod, Európa za 2 body a DX za 3 body, na 3,5 a 7 MHz je bodová hodnota dvojnásobná. A ešte kategórie: SOAB, SOSB, MS, M2, MM a Multi Distributed. Denníky treba poslať do 19.2. Kompletné podmienky sú tu.

Druhým medzinárodným pretekom je holandský PACC Contest, ktorý začína v sobotu 13.2. o 12,00 UTC a končí v nedeľu 14.2. o 12,00 UTC. Nadväzujú sa v ňom CW a SSB spojenia len s holandskými stanicami na všetkých KV pásmach okrem WARC. Kategórie sú SOAB CW, SSB a MIX, SOSB CW, SSB a MIX, MM a poslucháči. Ako súťažný kód sa dáva report a číslo spojenia, holandské stanice dávajú namiesto čísla skratku provincie, ktorých je spolu 12. Tieto provincie sú zároveň aj násobičmi a počítajú sa na každom pásme a móde zvlášť. Denníky treba poslať do 1.3. Kompletné podmienky sú tu.

Z medzinárodných pretekov sa koná aj 4-hodinový RSGB 1,8 MHz Contest, ktorý bude v sobotu 13.2. od 19,00 do 23,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami, ale len v pásme 160m a len telegraficky. Kategórie sú SO a SO Assisted a dáva sa kód zložený z reportu a čísla spojenia. Britské stanice dávajú aj skratku distriktu, ktorých je spolu 129. Každé spojenie sa hodnotí 2 bodmi, každý britský distrikt a zem DXCC je bonus 5 bodov. Výsledok získame sčítaním bodov za spojenia a bodov za bonusy. Denníky z tohto preteku treba poslať už nasledujúci deň po preteku. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

OM Activity Contest - 13.2. 05:00–07:00 UTC
Nedělní závod - 14.2. 15:00–15:30 UTC
Memoriál OK1WC - 15.2. 16:30–17:30 UTC
CUC - 15.2. 17:30–18:00 UTC


European Union DX Contest

5.2.2021  |  Roman OM3EI

Cez víkend sa koná nový medzinárodný kontest, ktorý vyhlásil European DX Contest Club (EUDXCC) pod názvom European Union DX Contest. EUDXCC je nový klub, ktorý vznikol na jar minulého roka. Na jeho webe sa ale nedá zistiť nič bližšie o klube, aké sú jeho ciele, ani aké osobnosti ho vedú.

Každopádne ale nový kontest s názvom European Union DX Contest je vyhlásený a uskutoční sa tento víkend so začiatkom v sobotu 6.2.2021 o 18,00 UTC a koncom v nedeľu 7.2.2021 o 18,00 UTC. Súťaží sa prevádzkou CW a SSB na pásmach 160 až 10m (okrem WARC). Kategórie sú SOAB MIX (HP, LP, QRP), SOAB CW (HP, LP), SOAB SSB (HP, LP), SOSB MIX, MS, MM a SWL. Vymieňa sa súťažný kód zložený z reportu a 4-miestneho kódu označujúceho región. Slovenské stanice majú tento štvormiestny kód určený podľa krajov:
SK01 - Bratislavský kraj
SK02 - Trnavský kraj
SK03 - Trenčiansky kraj
SK04 - Nitriansky kraj
SK05 - Žilinský kraj
SK06 - Banskobystrický kraj
SK07 - Prešovský kraj
SK08 - Košický kraj
Body za spojenia sú za vlastnú zem 1 bod, zem Európskej únie 10 b., za európsku zem mimo EÚ 3 b. a za iný kontinent 5 b. Násobiče sú európske regióny a zeme DXCC na každom pásme zvlášť. Denníky vo formáte Cabrillo sa posielajú do 7 dní po konteste cez stránku eudxcc.altervista.org/log. Kompletné podmienky sú tu.


SSB Liga a KV PA

5.2.2021  |  Roman OM3EI

Keďže najbližší víkend (6.-7.2.) je prvý víkend v mesiaci, konajú sa dva obľúbené preteky - SSB Liga v sobotu a KV PA v nedeľu.

Organizátor a vyhodnocovateľ SSB Ligy, Miloš OK1ZIA, vyzýva zúčastnené stanice, aby využívali aj spodný segment pásma 80m, t.j. od 3620 do 3650 kHz, kde môžu vysielať aj stanice triedy Novice v OK. Aktivita v tomto segmente bola v januárovom kole veľká, takže je dobré sa ladiť aj tam. Je to naviac ďalších 30 kHz, ktoré sa dajú využívať a netreba sa tlačiť len v hornom segmente. Miloš natočil k tomu aj krátke video.

Upozorňujeme, že od 1.1.2021 sa zmenili podmienky KV provozního aktivu, ktorý sa po novom ide na dve polhodinové etapy. S každou stanicou je možné nadviazať v každej etape jedno CW spojenie.


Zimný QRP závod na VKV

5.2.2021  |  Roman OM3EI

Na VKV sa v nedeľu 7.2.2021 uskutoční Zimný QRP závod na VKV. Súťaží sa v pásmach 144 a 432 MHz a je to rozdelené tak, že od 09,00 do 11,00 UTC sa súťaží v pásme 432 MHz a od 11,00 do 13,00 UTC v pásme 144 MHz. Keďže ide o QRP pretek, výkon je obmedzený na max. 10 wattov. Pre účastníkov platia aj dve ďalšie podmienky - zariadenie môže byť napájané len z chemických zdrojov a anténa môže byť postavená najskôr v piatok pred pretekom. Momentálne však platí to najhlavnejšie pandemické obmedzenie - zakáz pohybu mimo vlastný okresi. Ak sa aj nezúčastníte, rozdajte aspoň body súťažiacim staniciam. Kompletné podmienky sú tu


Silent key

4.2.2021

3. februára 2021 zomrel v ružomberskej nemocnici vo veku 73 rokov Ing. Jaroslav Samek, OM6SK z Turíka.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Miro OM3CU
(TNX foto OM8AQ)

                                          


Silent key

3.2.2021

Dňa 25. januára 2021 zomrel vo veku nedožitých 80 rokov náš priateľ Juraj Dankovič, OM4JD z Trenčína. Bližšie informácie sa nám nepodarilo zistiť. Juraj bol dobrý rádioamatér a dobrý kamarát.

Česť jeho pamiatke.

Laco OM2ALA

                                


OM Callbook má 10 rokov

2.2.2021  |  Dušan OM2ADP

V týchto dňoch je to už 10 rokov od spustenia OM CallBooku v elektronickej podobe, v takej, v akej ju vidíme na www.omradio.sk. Viem, stránka nespĺňa požiadavky súčasných moderných grafických dizajnových trendov, a niektoré zlé jazyky tvrdia, že ich nespĺňala ani v čase spustenia, hi, ale plní to, čo sa od nej očakáva, teda úlohu národného adresára slovenských rádioamatérov.

Aktuálne je v OMCB zaregistrovaných 697 rádioamatérov. Keď som začiatkom sedemdesiatych rokov začal chodiť do rádioklubu OK3KTR, pamätám si, ako raz ktosi priniesol Callbook, kde si hneď všetci so záujmom pozreli, ako sú tam uverejnení. Vtedy to zverejnenie v Callbooku považovali všetci za vec cti, za niečo, čo ich zaraďuje do rádioamatérskej komunity na celom svete.

Odvtedy sa však doba veľmi zmenila, prestali sme mať k sebe blízko, dôvera medzi ľuďmi klesla veľmi hlboko. Nedávame si na zvončeky či dvere do bytu svoje menovky, snažíme sa byť čo najnenápadnejší, tak aby o nás nikto nič nevedel, lebo ak by sa niekto, nedajbože, dozvedel, aké máme krstné meno, nespali by sme z obáv, či to niekto nezneužije.

Medzi mladšími generáciami rádioamatérov sa tiež prejavuje tento trend. Je to poznať aj zo štatistiky. Napríklad zo 182 členov OTC je zaregistrovaných takmer 82 % rádioamatérov. To sú tí, ktorí už majú svoje roky a pamätajú si dôveru medzi rádioamatérmi. Lebo byť zverejnený v OM CallBooku, to nie je iba o tom, že oznamujem de facto celému rádioamatérskemu svetu, kto som a odkiaľ som, ako sa môže so mnou skontaktovať, ale aj o hrdosti k príslušnosti k rádioamatérskej komunite.

Viem, že spôsob registrácie do OMCB je nepríjemný. Nutnosť vyplniť papierový registračný formulár, zložiť ho do obálky a odniesť tú obálku na poštu je pre niekoho veľmi náročná činnosť. Ale tento postup nie je preto, aby som vám či sebe chcel skomplikovať život, je stanovený zákonom. A ten musíme dodržiavať, nech máme naň akýkoľvek názor.

Priznám sa, že nie celkom rozumiem tomu, ak pri registrácií niekto nevyplní svoju emailovú adresu. Na stránke OM callbooku je jasne napísané, že v callbooku táto adresa nebude zverejnená. Zverejnená bude len adresa znacka@omradio.sk. Z tejto adresy bude email automaticky presmerovaný na emailovú adresu, ktorú si dotyčný amatér zapíše v registračnom formulári. Teda nie je zverejnená súkromná emailová adresa, ale „jednotný“ kontakt na neho. Jeho priatelia nebudú mať problém pamätať si jeho adresu, bude ľahko celej HAM komunite dostupný. A toto presmerovanie je možné zrušiť za pár sekúnd. Napríklad, ak by začal chodiť v neprimeranom množstve SPAM, stačí mi poslať email zo zaregistrovanej emailovej adresy a presmerovanie zruším na dobu, pokiaľ ma užívateľ nevyzve na obnovenie, alebo aj natrvalo. Ku dňu 14.1.2021 nemá zo 697 rádioamatérov uvedený email 102 značiek.

Istý spôsob ochrany súkromia je realizovaný aj tak, že pre údaje, uvedené v OMCB, majú vyhľadávače, ako napríklad Google, zakázanú indexáciu. To znamená, že pri zadaní značky, či napríklad priezviska do vyhľadávača, ich Google nespojí so zverejnením v OMCB. Zato ich nájde často na desiatkach iných stránok..

Sú tri veci, ktoré ma ako správcu OMCB trápia:

– U viacerých Silent key značiek neviem deň úmrtia. Pozrite si prosím stránku so Silent key značkami, a ak viete tento deň u značky, ktorá ho nemá uvedený, napíšte mi.

– Na  tejto stránke sú uvedené značky, ktoré nemajú ani na stránke Regulačného úradu uvedené predĺženie platnosti. Je možné, že si povolenie neobnovili (zabudli) alebo rádioamatérsku činnosť ukončili. Alebo majú zmenenú značku. Ak máte o tomto vedomosť, napíšte mi, prosím.

– Veľa rádioamatérov si mýli OMCB s Google vyhľadávačom. Do vyhľadávacieho políčka píšu a dávajú vyhľadať rôzne výrazy, ktoré OMCB nepozná. Tam sa dá napísať iba značka, meno, priezvisko, obec, ww lokátor alebo okresný znak, vždy najviac jedno slovo alebo jeho časť. Ak hľadám značky so sufixom XYZ, nemusím vypisovať OM1XYZ, OM2XYZ až OM0XYZ, stačí napísať iba ten sufix XYZ a nájde všetko v OMCB, kde sa vyskytuje tento textový reťazec. Takisto napríklad pri obci, stačí vložiť Dolná (je jedno či píšete s dĺžňami a mäkčeňmi, alebo nie), nájde všetky obce s menom Dolná, ale aj rádioamatérku s meno napr. Dolnáková. Vyhľadávať iné výrazy, ako obsahuje OMCB, umožňuje pole, ktoré je úplne dolu na stránke OMCB.

Takže: ak ste v súčasnej covidovej dobe doma, nájdite si čas na vyplnenie registračného formulára. Pošlite ho v obálke obyčajnou poštou (0,65 €). Určite nie doporučene alebo emailom!

Byť zaregistrovaný v OM CallBooku je na prospech vám a aj všetkým ostatným rádioamatérom. Ja to stále prirovnávam k dobrému osvetleniu auta v noci. je dôležité nielen dobre vidieť, ale aj byť videný!


Silent key

2.2.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 31.1.2021 vo veku 77 rokov od nás navždy odišiel Emil Kanský, OM1AEK. Emil bol slaboprúdar - elektrotechnik z Chemického ústavu SAV v Bratislave a významne sa podieľal na vývoji a konštrukcii viacerých nových prístrojov pre vedecké účely, ale aj pre prax. Celý život sa venoval výchove mládeže, viedol elektrotechnické krúžky v Centre voľného času v Bratislave.

Česť jeho pamiatke.

Manželka Alžbeta, Ron OM4KK
(TNX foto OM5KP)

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

31.1.2021  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 1/2021. Z jeho obsahu: Moxon beam s dvoma pridanými pásmami, Sdružovač pro čtyři antény pro pásmo 432 MHz, Útlumový článek řízený signálem PTT z transceiveru, Jednoduchý beverage interfejs pre IC-7300, Symetrický dělič/slučovač výkonu se vzájemně izolovanými porty, DX revue, Kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

31.1.2021

So zármutkom oznamujeme, že 29. januára 2021, vo veku nedožitých 76 rokov, zomrel Ján Babinec, OM2IV. Janko bol od roku 1973 vedúcim operátorom kolektívnej stanice OM3KKQ v Brezovej pod Bradlom, kde sa veľkou mierou zaslúžil o spropagovanie rádioamatérskej činnosti, rozvoj a výchovu mladých operátorov. Bol tiež členom OTC klubu s číslom 78. Zúčastňoval sa aktívne pretekov na KV aj VKV, pod vlastnou i kolektívnou značkou. Bol výborným telegrafistom. Kolektívka a všetci okolo, čo ho poznali, v ňom strácajú dobrého kamaráta a zanieteného rádioamatéra.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

OM3CVV, OM2ASS, OM2SB

                                       


Silent key

13.1.2021

13. januára 2021 zomrel vo veku 90 rokov Milan Selecký, OM3IS z Banskej Bystrice. Milan bol v 60-tych rokoch vedúcim operátorom rádioklubu OK3KKN, neskôr bol členom RK OM3KBB. Bol dobrý technik, preto preferoval prevádzku na VKV.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef OM3MV


Silent key

13.1.2021

Vo veku 82 rokov po ťažkej chorobe opustil rádioamatérsku rodinu Ján Ješko, OM4WW (ex OK3CFP). Janko bol najmä zanieteným telegrafistom. Rádioamatérstvu sa začal venovať v roku 1960. Bol členom rádioklubu OK3KNO v Novom Meste nad Váhom. Nadviazal desaťtisíce spojení aj v pretekoch, v ktorých dosahoval vynikajúce umiestnenia. Morzeovku sa naučil na braneckom výcviku a už ako vojak základnej služby sa vypracoval na vynikajúceho rádiotelegrafistu. Telegrafia sa mu stala aj zamestnaním, keď ako profesionálny vojak v Novom Meste nad Váhom a Trenčíne sadal denne k vysielaciemu zariadeniu. Rádioamatérskej záľube zostal verný do posledných dní svojho života. Jeho optimizmus ho viedol aj k novým digitálnym módom - FT8 a stavbe antén v čase, keď mu choroba už nedovoľovala využívať fonickú prevádzku.

Posledná rozlúčka s Jankom bude v stredu, 13.1.2021 o 14:00. Kto ste ho poznali, venujte v tom čase jeho pamiatke tichú spomienku.

Michal OM3MZ a Ron OM4KK

                                       


Silent key

13.1.2021

Dňa 8.1.2021 nás vo veku 80 rokov navždy opustil náš dobrý kamarát Alojz Siklienka, OM3WED z Topoľčianok. Zomrel na chorobu, ktorá v súčasnosti obchádza celý svet. Lojzík bol členom zlatomoraveckého rádioklubu OK3KEF prakticky od jeho vzniku, zúčastňoval sa takmer všetkých akcií rádioklubu, najmä Poľných dní VKV. Nezištne pomáhal pri technickom zabezpečovaní takýchto akcií, hlavne prepravou operátorov a techniky na kóty. Bol vynikajúcim vodičom a dokázal to aj v zimných obdobiach, keď sa na Veľký Inovec dalo dostať iba na lyžiach. Takmer celý život sa zaoberal motormi, motorkami a všetkým, čo s tým súviselo a voňalo benzínom. Svojho času sa venoval aj cestným motocyklom a súťažiam, neskôr výlučne terénnym motorkám a súťažiam, dosahoval tu dobré umiestnenia. Jeho záľubou bola aj rekonštrukcia historických automobilov, jeho nádherný a funkčný červený kabriolet Felícia bol v jeho okolí široko známy. Ďalšou jeho veľkou záľubou bolo reštaurovanie starých historických rozhlasových prijímačov, z ktorých má hotové múzeum. Bol zanieteným CB-čkárom, ale dopracoval sa aj k vlastnému rádioamatérskemu povoleniu. Rád si vybehol na svoju viničku nad Topoľčiankami a zakontestoval si v pásme 2m v rámci svojich možností.

Česť jeho pamiatke.

Karol OM5KP, foto: OM5AMV

                                       


Členské príspevky do SZR a predplatné Rádiožurnálu

7.1.2021  |  Roman OM3EI

Začiatok roka je vždy obdobím, kedy je potrebné vybaviť si svoje členské povinnosti do Slovenského zväzu rádioamatérov a zaplatiť predplatné na Rádiožurnál.
Výška členského do SZR:

20 € pre riadnych členov
15 € pre študentov a dôchodcov
5 € pre mládež do 18 rokov

Členské môžete zaplatiť bankovým prevodom na účet: SK91 0200 0000 0001 1333 3012. V poznámke k platbe uveďte vašu volaciu značku. V prípade, že budete platiť za viacerých členov, zašlite emailom na sekretariát SZR správu, v ktorej uvediete dátum platby, výšku celkovej sumy, mená a značky osôb a výšku členského príspevku za každú osobu. Pri platbe členského z mobilného zariadenia môžete použiť QR kód, ktorý si vygenerujete na tejto stránke.

Výška predplatného na Rádiožurnál je 16 € za 12 čísel. Predplatné sa hradí bankovým prevodom na účet: SK97 0900 0000 0000 1157 1618. V poznámke k platbe uveďte vašu značku. Noví predplatitelia musia vyplniť aj formulár, ktorý nájdu na webe Rádiožurnálu. Pri platbe členského z mobilného zariadenia môžete použiť QR kód, ktorý si vygenerujete tiež na webe Rádiožurnálu.


Hlásenia do OM DX Toplistu

7.1.2021  |  Roman OM3EI

OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch, resp. spojení platných do rôznych diplomov. Hlásenie do OM DX Toplistu môže poslať každá OM stanica. Skóre je možné nahlásiť do ľubovoľnej kategórie. Zarátať je možné zeme DXCC, resp. spojenia, potvrdené papierovým QSL lístkom, prostredníctvom LoTW, alebo prostredníctvom eQSL. Lístky zo serveru eQSL je ale možné zarátať len za predpokladu, že užívateľ eQSL má overenú identitu (autenticitu). Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke dx.szr.sk. Uzávierka hlásení je 31. januára 2021.


Hlásenia do OM VKV/UKV Toplistu

7.1.2021  |  Roman OM3EI

Za účelom podpory VKV aktivity je zostavovaný každoročný VKV/UKV Toplist slovenských staníc. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. Do Toplistu neplatia spojenia odrazom od Mesiaca (EME) a cez prevádzače. Všetky započítané spojenia musia byť potvrdené papierovým QSL lístkom alebo prostredníctvom elektronických systémov LoTW alebo eQSL. Toplist je vedený v pásmach 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz a 24 GHz. Na každom pásme sa hlási počet potvrdených lokátorov, počet potvrdených zemí DXCC a Tropo ODX, a v závislosti od pásma aj Es ODX, Aurora ODX, MS ODX, F2 ODX, Rain scatter (RS) ODX, Aircraft scatter (AS) ODX. Poradie na každom pásme bude zostavené podľa počtu lokátorov, s výnimkou pásma 50 MHz, kde bude poradie zostavené podľa počtu zemí. Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke vkv.szr.sk/toplist. Uzávierka hlásení je 31. januára 2021.


Silent key

3.1.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 3. januára 2021 v skorých ranných hodinách zomrel Peter Martiška, OM3PA. Peter sa narodil 14.1.1943 v Nitre. Vo februári 1965 začal pracovať v energetickom závode v Partizánskom a zároveň sa stal členom Rádioklubu Partizánske. Veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj rádioamatérskej prevádzky, počas svojho života vychoval desiatky mladých rádioamatérov. Od roku 1970 bol dlhoročným predsedom Rádioklubu Kapa OM3KAP a vedúcim operátorom.

Pravidelne sa zúčastňoval ranného kolečka na 3756 kHz, národných aj medzinárodných kontestov, bol niekoľkonásobným držiteľom titulu Majster Slovenska a členom úspešného kontestového tímu OM7M, významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie kontestového pracoviska OM7M v Návojovciach. Bol vždy ochotný poradiť, pomáhal pri vybavovaní povolení na inštalácie KV a VKV antén, ochotne zapožičal vysielacie zariadenie začínajúcim operátorom. Aj ako dôchodca vypracoval mnoho odborných projektov a dokumentácie pre vybudovanie elektrických rozvodov a elektroinštalácií.

S Petrom odchádza veľký kus histórie vysielania v Partizánskom a bude veľmi ťažké nahradiť jeho ochotu a skúsenosti. Venujte jeho pamiatke tichú spomienku.

Za rádioklub Kapa - OM3KAP
Martin OM4MM

                                                Nové číslo Rádiožurnálu

31.12.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 12/2020. Z jeho obsahu: EFHW anténa s dĺžkou 40, 20 a 10m, Doplnky k transceivru Icom IC-705, Napájanie sústavy dvoch antén v pásme 70cm, Fázový posun pri napájaní sústavy dvoch antén v pásme 70cm, Nenápadná porucha koncového stupňa IC-7300, DX story: VP8PJ, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Vianočná SSTV prevádzka z ISS

24.12.2020  |  Roman OM3EI

Z ruskej časti medzinárodnej vesmírnej stanice bude opäť prebiehať vysielanie prevádzkou SSTV. Prevádzka začne 24. decembra o 16,40 UTC a potrvá až do 31. decembra 2020 18,15 UTC. Vysielanie bude na frekvencii 145,800 MHz SSTV módom PD120. Nebudú sa ale nadväzovať obojstranné spojenia, stanice na Zemi budú môcť len prijímať SSTV obrázky z ISS.

Technicky je to jednoduché. Signál z ISS je veľmi silný a na jeho príjem stačí aj jednoduchá výbava. Dekódovanie je možné pomocou počítača s programom MMSSTV, alebo aj pomocou mobilu alebo tabletu s nainštalovanou SSTV aplikáciou. Netreba nič prepájať, príjem signálu je možný aj cez vstavaný mikrofón. Presné časy obletov si môžete nájsť na stránke n2yo.com.


Predbežné výsledky OK-OM DX CW kontestu

14.12.2020  |  Pavel OK1VK a Tomáš OK1IC

V tomto roku sa podarilo spracovať predbežné výsledky OK-OM DX CW kontestu v krátkom čase. Pozrieť si ich môžete na stránke okomdx.crk.cz. Prosíme o kontrolu predbežných výsledkov a v prípade nezrovnalostí nám pošlite správu emailom. Zároveň by sme vám chceli poďakovať za trpezlivosť pri uploade denníkov. V súčasnej dobe je robot pre príjem denníkov už upravený a problém, ktorý nastal, by mal byť vyriešený.

Ešte pár slov k samotnému preteku. V tomto roku sme si dali za cieľ mať aktivované okresy, ktoré vlani neboli zastúpené. Mnohí z vás našu výzvu pochopili tak, že chceme aktivovať všetky okresy. A to sa vďaka vašej snahe takmer podarilo. V Českej republike bolo aktívnych 83 z 86-tich okresov a na Slovensku 42 zo 79 okresov. Tohtoročný COVIDový rok priniesol veľa pozitívnych zmien. Zvýšil sa počet zúčastnených staníc aj počet nadviazaných spojení, čo znamená, že sa budú prepisovať viaceré rekordy. Podrobné štatistiky si môžete pozrieť na stránke okomdx.crk.cz.

Ďakujeme za vašu aktívnu účasť v našom spoločnom OK-OM DX konteste a k dobrej rezprezentácii značiek OK a OM. Tešíme sa na jarnú SSB časť a ďalší ročník CW časti v roku 2021.


Silent key

14.12.2020

7. decembra zomrel vo veku 76 rokov Pavol Kázik, OM4NI, z obce Košariská pri Brezovej pod Bradlom.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Laco OM2ALA
(TNX foto OM5KP)

                                     


Silent key

3.12.2020

Dňa 19. novembra 2020 zomrel vo veku nedožitých 82 rokov Ján Solár, OM3CAY. Janko bol dlhoročným ćlenom nitrianského rádioklubu OM3KRN. V klube vykonával rôzne funkcie, posledne do roku 1997 bol vedúcim operátorom. Venoval sa KV i VKV prevádzke, pretekom, bol výborný operátor a technik. Pre mladých začínajúcich rádioamatérov si vždy našiel čas, ochotne im poradil, pomáhal, aktívne sa zapájal do ich výcviku v telegrafii a prevádzke.

Odišiel vzácny priateľ, česť jeho pamiatke.

Laco OM5LD

                                     


SSTV a FM prevádzka z ISS

30.11.2020  |  Roman OM3EI

Z ruskej časti medzinárodnej vesmírnej stanice bude opäť prebiehať vysielanie prevádzkou SSTV. Vysielanie je plánované na dni 1. a 2. decembra 2020. V utorok 1. decembra začne vysielanie o 12,30 UTC a skončí o 18,25 UTC, v stredu 2. decembra bude začiatok o 11,50 UTC a koniec o 18,25 UTC. Vysielanie bude na frekvencii 145,800 MHz, SSTV módom PD120. Nebudú sa ale nadväzovať obojstranné spojenia, stanice na Zemi budú môcť len prijímať SSTV obrázky z ISS.

Technicky je to jednoduché. Signál z ISS je veľmi silný a na jeho príjem stačí aj ručná stanica. Dekódovanie je možné pomocou počítača s programom MMSSTV, alebo aj pomocou mobilu alebo tabletu s nainštalovanou SSTV aplikáciou. Netreba nič prepájať, príjem signálu je možný aj cez vstavaný mikrofón. V každom z uvedených dní bude ISS trikrát prelietať ponad Európu a pokrývať aj územie Slovenska. Presné časy obletov si môžete nájsť na stránke n2yo.com.

Druhá stanica, ktorá sa nachádza v module Columbus, pracuje v týchto dňoch v móde paket rádio na frekvencii 145,825 MHz. 4. decembra bude prepnutá do módu FM prevádzača. Uplnik frekvencia je 145,990 MHz s CTCSS 67 Hz, downlink je na 437,800 MHz.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.11.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 11/2020. Z jeho obsahu: Recenzia transceivera Icom IC-705 (2), Home-made GPS-DO, Praktická realizácia horného priepustu pre KV pásma, Kontrola LNB po úprave, Zaujímavé plány AMSAT-NA, DX story: T30L a C21WW, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


OM20YOTA

30.11.2020  |  Ondro OM4DW

Počas decembra budú už tradične, ako každý rok, vysielať na pásmach stanice so sufixom YOTA – Youngsters On The Air. Tieto stanice sú obsluhované mladými operátormi do 25 rokov. Hlavnou myšlienkou je zaktivizovať mladých operátorov. Za spojenia s týmito stanicami bude vydávaný diplom. Viac informácií nájdete na www.ham-yota.com a tiež na sociálnych médiách.

Zo Slovenska bude aktívna stanica OM20YOTA. Prevádzku pod touto značkou chceme umožniť všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku max. 25 rokov. Záujemcovia o vysielanie kontaktujte emailom Ondra OM4DW.


Silent key

20.11.2020

So zármutkom v srdci vám chceme oznámiť, že dňa 19. novembra 2020 vo veku nedožitých 76 rokov zomrel náš priateľ Laci Kováč, OM3AG. Laci bol aktívny DX-man a kontestman predovšetkým na krátkych vlnách. Známe sú aj jeho expedičné aktivity pod značkami SV5/OM3AG/p z ostrova Karpatos a pod značkou V25LK z ostrovov Antigua a Barbuda. Bol dlhoročným členom rádioklubu Technickej University OM3KAG, neskôr aj Dozen Dashes Contest klubu OM0M.

Venujme mu tichú spomienku. Laci, R.I.P.

Rozlúčka so zosnulým bude dňa 24.11.2020 o 12 hod. v košickom krematóriu.

kolektív OM0M

                                     


Gratulácia

13.11.2020  |  Roman OM3EI

Dnes sa dožíva krásnych 80 rokov Ferko Proházka, OM8TA. Kolektív vysielajúci na prevádzači OM0OVT mu praje všetko najlepšie, pevné zdravie a veľa krásnych spojení a chvíľ pri rádiu. K prianiam sa samozrejme pripájame aj my.
Špeciálna prevádzka K3M

13.11.2020  |  Roman OM3EI

Pred 115-timi rokmi, 23. novembra 1905, uskutočnil slovenský rodák a vynálezca Jozef Murgaš verejnú prezentáciu bezdrôtového prenosu hovoreného slova na vzdialenosť asi 30 km medzi mestami Wilkes Barre a Scranton v Pennsylvánii. V tom čase tento vynález znamenal svetový unikát. Pri tejto príležitosti vysiela od 12. do 16. novembra 2020 špeciálna stanica K3M. Vysielanie zabezpečujú členovia rádioklubu Jozefa Murgaša K3YTL z Wilkes-Barre na frekvenciách 7035, 14035 (CW), 7250, 14250 (SSB) a 7074, 14074 (digi). Za spojenie si môžete na stránke QRZ.com stiahnuť pekný certifikát.


Silent key

13.11.2020

12. novembra 2020 zomrel po dlhej ťažkej chorobe vo veku 88 rokov známy bratislavský rádioamatér Miloš Jiskra, OM3AA. Mloš bol aktívny najmä na KV pásmach, v ranných krúžkoch na 80m a pravidelne sa zúčastňoval rádioamatérskych stretnutí.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

                                         


Silent key

12.11.2020

9. novembra 2020 zomrel vo veku 79 rokov známy belgický rádioamatér John Devoldere, ON4UN. John bol zanieteným DX-manom a venoval sa najmä spodným KV pásmam. Preslávil sa svojou knihou „Low Band Dxing“, ktorá sa stala povinnou výbavou každého DX-mana. Spolu s Markom ON4WW je aj autorom príručky „Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov“, ktorá je základnym dokumentom IARU o KV prevádzke a nájdete ju aj na našej stránke v rubrike Etika prevádzky.

Česť jeho pamiatke.

                                         


OK-OM DX CW Contest tento víkend

10.11.2020  |  Roman OM3EI

Tento víkend (14.-15.11.) sa uskutoční OK-OM DX CW Contest, spoločný česko-slovenský medzinárodný kontest, v ktorom zahraničné stanice nadväzujú spojenia s OK a OM stanicami. Je preto dôležité, aby OK a OM staníc bol v konteste dostatočný počet a z čo najväčšieho počtu okresov. Záujem zahraničných staníc je veľký a aj s priemernou výbavou sa dá urobiť veľký počet spojení. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a podporte značku OM. Podmienky, výsledky a ďalšie informácie o konteste nájdete na webe okomdx.crk.cz.


Nové číslo Rádiožurnálu

31.10.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 10/2020. Z jeho obsahu: Recenzia transceivera Icom IC-705 (1), „Neviditeľná“ na konci napájaná nerezonančná anténa, Malý LDMOS PA 100 W na 144 MHz, FT8 versus nový digimód FST4, Modifikácia bloku LNB pre použitie na amatérskom pásme 10 GHz, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


RÚ má novú pracovníčku pre rádioamatérske povolenia

21.10.2020  |  Roman Vavro, hovorca RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) oznamuje, že Ing. Katarína Michňová už pre Regulačný úrad nepracuje a od 1.10.2020 jej pracovnú agendu, t.j. skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a povolenia pre rádioamatérov, prebrala PhDr. Simona Bartíková.

Nová kolegyňa má humanitné vzdelanie, skúsenosti z oblasti finančníctva, administratívy a nechýbajú jej ani organizačné zručnosti. Vzhľadom na to, že nová kolegyňa je v procese adaptačného vzdelávania, prosíme záujemcov o trpezlivosť a v prípade potreby konzultácie kontaktujte kolegyňu elektronickou poštou. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné údaje zostávajú nezmenené, email: skusky@teleoff.gov.sk?.


Rádioamatérske skúšky sú pozastavené

21.10.2020  |  Roman Vavro, hovorca RÚ

Regulačný úrad na základe opatrení Ústredného krízového štábu prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení konania skúšok budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.


Silent key

19.10.2020

Dňa 16.10.2020 nás vo veku 71 rokov navždy opustil Ľudo Šajdík, OM7AX (ex OK3TAO) z Banskej Bystrice. Odišiel dobrý rádioamatér - telegrafista a dobrý človek. Pôsobil v klube OM3KPV a neskôr aj v OM3KBB. Zúčastňoval sa všetkých rádioamatérskych akcií, väčšinou ako spoluorganizátor. Pokiaľ mu to ešte zdravotný stav dovoľoval, bol takmer denne na pásme. V roku 2014 nadviazal najviac spojení na značky OM150JM a OM70SNP.

Česť jeho pamiatke.

Jožo OM3MV

                                         


Silent key

16.10.2020

6. októbra 2020 sa konala posledná rozlúčka na cintoríne v Komárne s Jurajom Siposom, OM2SA, ktorý nás opustil 1. októbra vo veku 67 rokov. Juraj bol členom OM3RJB, neskôr, kým mu to zdravotný stav dovoľoval, chodil do nášho klubu OM3RKA. Bol známy ako QSL manažér mnohých expedícií KM9D a KF4TUG.

Bola to originálna osobnosť s osobitým humorom, bude nám chýbať.

Zoli OM5TZ


SZR obnovuje zákaz návštev v priestoroch zväzu

12.10.2020  |  Roman OM3EI

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou prezídium Slovenského zväzu rádioamatérov oznamuje, že opätovne ruší až do odvolania možnosť osobných návštev v priestoroch zväzu. Týka sa to najmä utorkových návštev QSL služby. QSL služba bude fungovať aj naďalej, QSL lístky je možné posielať poštou.

Prezídium SZR zároveň vyzýva všetkých rádioamatérov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia štátu v súvislosti so zákazom hromadných akcií a zákazom zhromažďovania a prerušili osobné kontakty v rámci rádioklubov a iných záujmových skupín. Ako rádioamatéri máme našťastie možnosť komunikovať spolu prostredníctvom rádiostaníc na našich amatérskych pásmach, využívajme preto hlavne tieto možnosti.

Všetkým rádioamatérom prajeme pevné zdravie a aby sa situácia čo najskôr vrátila do normálu.


Virtuálna konferencia IARU Region 1

12.10.2020  |  Roman OM3EI

V septembri t.r. sa mala v srbskej Vojvodine uskutočniť pravidelná konferencia IARU Region 1. Táto bola z dôvodu pandémie Covid rozdelená na dve časti - virtuálnu a fyzickú. Virtuálna časť konferencie začala v nedeľu 11. októbra a potrvá do piatku 16. októbra. Fyzická časť je plánovaná na jar 2021, čo je ale v súčasnej situácii ťažko predstaviteľné, takže je pravdepodobné, že príde k ďalšiemu odkladu. Na virtuálnej časti konferencie prebiehajú rokovania o návrhoch jednotlivých národných organizácií IARU týkajúcich sa krátkych a veľmi krátkych vĺn, ako aj fungovania IARU R1 ako celku. Slovenský zväz rádioamatérov na konferencii zastupujú Roman OM3EI, Rasťo OM3BH a Ondro OM4DW. O výsledkoch konferencie vás budeme informovať.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.9.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 9/2020. Z jeho obsahu: Spolupráca viacerých anténnych sústav, Zrkadlové obrazy antén, Nové digimódy FST4, Zálohovací akumulátor vnútorných hodín IC-7300, HamRacer – software pre CW a SSB preteky, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Správy OM9HQ

30.9.2020  |  Roman OM3EI

Od najbližšieho štvrtka, t.j. od 1. októbra budú pravidelné správy OM9HQ vysielané opäť aj naživo v pásmach 80m a 2m. Správy OM9HQ si môžete naladiť na frekvencii 3768 kHz a na prevádzači OM0OVV každý štvrtok o 17,00 h. nášho času (počas zimného času o 16,00). Pre tých, ktorí živé vysielanie nestihnú, budú správy k dispozícii na úložisku.
Spomienkové stránky na rádioamatérov

28.9.2020  |  Dušan OM2ADP

Ako podstránka národného adresára slovenských rádioamatérov, OM CallBooku, je budovaná stránka spomienok na zosnulých priateľov – rádioamatérov. Na stránku spomienok je možný prístup zo stránky www.omradio.sk, tam je vľavo hore tlačidlo "Spomienky".

Na stránke "Spomienky" je aktuálne 84 záznamov. Záznamy sú čerpané zo stránky hamradio.sk a sú od roku 2015 vrátane. Ak bola pri ozname o úmrtí aj fotografia, sú tam záznamy aj z predchádzajúcich rokov.

Približne pri 50 záznamoch o úmrtí chýba fotografia. Namiesto nej je obrázok s prosbou o zaslanie fotky zosnulého priateľa a emailová adresa, kam ju poslať. Najlepšia je sólo fotografia, ale môže byť aj malá skupinka. Treba pritom označiť osobu, napríklad druhý zľava a podobne. Pokúsim sa ju z fotky vystrihnúť, ak to bude možné. Ak nie, ostatným v skupinke rozostrím tváre.

Staršie záznamy ako rok 2015 už nebudem proaktívne pridávať. Ak ale chcete pridať spomienkový text z akéhokoľvek dátumu, teda aj spred roku 2015, nie je problém, stačí poslať text a fotografiu. Podrobnosti sú pod tlačidlom "INFO" na stránke "Spomienky" úplne dolu.

Veľmi by som ocenil, keby si rádioamatérska komunita takto spomenula a uctila pamiatku zosnulých kamarátov. Preto prosím všetkých, ktorí majú v počítači fotografiu rádiomatéra, ktorý ju na stránke nemá, aby ju poslali. Takisto platí prosba o zaslanie fotografie, ak je kvalitnejšia ako zverejnená. Tiež, ak chcú zverejniť spomienku a fotku zosnulého rádiomatéra staršieho dátumu, spred roku 2015.

Podľa počítadla prístupov je o túto stránku pomerne veľký záujem, preto chcem všetkých poprosiť o pomoc pri budovaní tohto, svojim spôsobom jedinečného archívu spomienok na zosnulých priateľov – rádioamatérov.


Rádioamatérsky kurz v rádioklube OM3KFF

28.9.2020  |  Ondro OM4DW

Rádioklub Omega OM3KFF otvára nový turnus kurzu pre začínajúcich rádioamatérov. Kurz bude prebiehať raz týždenne, vždy vo štvrtok o 18,00 hod. Rádioklub OM3KFF sa nachádza na bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladosť, bloky B2 a jeho antény sú viditeľné zo širokého okolia. Pokiaľ máte záujem, príďte medzi nás vo štvrtok 1.10.2020 o 18,00 hod. alebo aj niektorý ďalší štvrtok, prípadne pošlite email. Ak sa nemôžete v tomto termíne zúčastniť, kludne nám napíšte, určite sa dohodneme.

Kontakty: www.om3kff.sk, facebook profil: radioklub.omega, email: sefovia@om3kff.sk, tel.: 0911 267504.


Silent key

19.9.2020

Od priateľov z rádioklubu OM3KJF sme sa dozvedeli smutnú správu, že zomrel Jirka Sedláček, OM3CDR. Po tom, ako mu zomrela manželka, sa odsťahoval z Bratislavy k dcére do Šale a tam zomrel 31. marca 2020 vo veku 86 rokov.

Jirka sa narodil v roku 1934 v Českej republike, po maturite v roku 1952 prišiel na Elektrofakultu SVŠT do Bratislavy a odvtedy zostal v Bratislave. Najskôr bol členom rádioklubu OK3OFF, spolu so Zdeňkom Muroňom, OK2XA, Julom Čajkom, OK3OM, Lacom Dideckým, OK3IQ, Stanom Važeckým, OK3WM a ďalšími študentmi. Potom bol členom OK3OAB, OK3KAB s Jozefom Krčmárikom, OK3DG, Harrym Činčurom, OK3EA a ďalšími a v roku 1954 dostal koncesiu OK3CDR. Vtedy bol členom skúšobnej a technickej komisie. Pracoval v Tesle š.p. Bratislava vo vývoji prijímačov. Medzi prvými amatérmi v OK si vyrobil SSB vysielač fázovou metódou a dlho bol vzácnou SSB stanicou so značkou OK3KAB zo Slovenska. Neskôr pracoval hlavne v kontestoch na VKV s rádioklubom Jozefa Murgaša OK3KJF, kde bol VO. Bol členom OTC SARA č.71 a bol jeden z najznámejších povojnových rádioamatérov Slovenska.

Česť jeho pamiatke.

Tono OM3LU


Stretnutie TATRY 2020 sa pre koronavírus ruší

11.9.2020  |  Roman OM3EI

S poľutovaním musíme oznámiť, že tohtoročné rádioamatérske stretnutie TATRY, ktoré sa malo konať tretí novembrový víkend, sa v tomto roku neuskutoční. Rozhodlo o tom prezídium SZR po zvážení súčasnej situácie s pandémiou Covid-19.

Situácia momentálne nie je dobrá, štát opäť zavádza obmedzenia, a nikto nevie čo bude v novembri. Vzhľadom na náročnosť organizačných príprav sme museli rozhodnutie prijať už teraz. Verím, že to prijmete s pochopením aj s ohľadom na to, že väčšina účastníkov sa vekovo blíži alebo už je v rizikovej skupine a urobiť zo stretnutia zdroj nákazy je to posledné, čo by sme chceli.

Dúfajme, že o rok sa situácia natoľko zlepší, že sa v Poprade stretneme tak ako po minulé roky.


Silent key

11.9.2020

Dňa 11.9.2020 nás vo veku 67 rokov navždy opustil Vojtech Levický, OM1VL z Bratislavy Dúbravky. Dodo, ako mu všetci hovorili, bol veľmi aktívnym bratislavským amatérom, vždy ochotný pomôcť radou alebo činom. Venoval sa prevádzke na KV aj VKV, technicky sa podieľal na udržiavaní bratislavských prevádzačov. V posledných rokoch života ho trápil zhoršený zdravotný stav, ktorý mu neumožňoval plnohodnotnú komunikáciu. Napriek tomu sa pravidelne každý deň hlásil do ranného krúžku na 3756 kHz.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka bude v stredu 16.9.2020 o 15,30 hod. v bratislavskom krematóriu.

Roman OM3EI


Správy OM9HQ

2.9.2020  |  Roman OM3EI

Po letnej prestávke začnú od štvrtka 3. septembra opäť pravidelné správy OM9HQ. Správy si však budete môcť vypočuť zatiaľ len ofline z úložiska. O začatí vysielania správ naživo v pásmach 80 a 2m vás budeme informovať.


Nové číslo Rádiožurnálu

31.8.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 8/2020. Z jeho obsahu: Napájanie predzosilňovača po koaxiále, Ochrana príjmu proti indukovaným vf prúdom na opletení koaxiálneho kábla, Nastavenie zvukovej karty MicroHAM, konfigurácia WSJT-X, Dve metódy optimalizácie UHF Yagi antén, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Rádioburza Svitavy

19.8.2020  |  Roman OM3EI

Rádioburza sa uskutoční v piatok a sobotu 21.-22.8.2020 od 8 do 18 hod. na plochodrážnom štadióne vo Svitavách (ČR). Ide o náhradu za zrušené stretnutie v Holiciach, program ale bude obmedzený len na burzu. Vstupné pre návštevníkov je 30 Kč/deň, predajcovia zaplatia 200 Kč/deň. Občerstvenie bude zabezpečené v areáli. Bližšie informácie nájdete tu.


Silent key

13.8.2020

Dňa 11.8.2020 nás vo veku 73 rokov navždy opustil Jozef Bučanský, OM8IM z Hôrky pri Poprade. Bol dobrým technikom a pracoval hlavne telegrafnou prevádzkou na KV. V poslednej dobe mu choroba nedovoľovala plne sa tomu venovať, ale záujem o novú techniku mu zostal. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka bude v Dome smútku v Hôrke 14.8.2020 o 14:00 hod.

Štefan OM8CD


Zážitkový víkend "Kids on the Air" - pozor zmena termínu

11.8.2020  |  Roman OM3EI

Český radioklub organizuje zážitkový rádioamatérsky víkend pre české aj slovenské deti vo veku od 9 do 15 rokov. Bude sa konať od 11. do 13. septembra 2020 (pôvodný termín bol 18.-20.9.) v Blansku (www.vyhlidka-blansko.cz).

Pre deti je pripravený bohatý program, ktorý im umožní preniknúť do sveta rádioamatérstva, elektrotechniky a rádiotechniky. Deti sa zoznámia s vysielaním, zahrajú si veľa hier a získajú nových kamarátov. To všetko pod odborným dohľadom. Počet miest je obmedzený, preto neváhajte s prihlásením. V cene 500 Kč/os je zabezpečené ubytovanie a strava. Doprava bude riešená individuálne. Celá akcia je sponzorovaná Českým rádioklubom a Ministerstvom obrany ČR, spoločnosťami GES-ELECTRONICS, a.s. a Schrack Technik spol. s.r.o..

Prihlásiť sa je možné cez tento formulár. V prípade akýchkoľvek otázok píšte na email.

Video z minulého roku si môžete pozrieť tu. Kontakt: Martina Kašpárková, OK2YLQ, tel.: +420 607 920 646.


Nový kontest Tisza Cup tento víkend

11.8.2020  |  Roman OM3EI

Počas nadchádzajúceho víkendu sa uskutoční nový telegrafný KV kontest Tisza Cup, ktorý organizuje Laci HA0NAR. Kontest je pre OM stanice zaujímavý tým, že sú v ňom bodovo zvýhodnené spojenia s krajinami, ktorými preteká rieka Tisa, to znamená aj so Slovenskom. Kontest začína v sobotu 15.8.2020 o 12,00 UTC a končí v nedeľu 16.8.2020 o 12,00 UTC.

Podrobné podmienky boli zverejnené v júlovom čísle Rádiožurnálu. Nájdete ich aj na webe www.tiszacup.eu.


Nové číslo Rádiožurnálu

31.7.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 7/2020. Z jeho obsahu: O balunoch inak, Predzosiňlovač W7IUV na krátke vlny, Hlasový dávač „Papagáj 9S“, Používanie servera eQSL, DX story: YJ0RRC a YJ0FWA, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

16.7.2020

15. júla 2020 nás vo veku 80 rokov opustil priateľ Viliam Glasa, OM3CDZ. Vilo bol aktívnym rádioamatérom. Pôsobil v Nižnej na Orave v rádiokluboch OK3KXI, OK3KXF, OM3RDP a v poslednej dobe v OM3KHE. Viedol krúžky mladých rádioamatérov, s ktorými sa v minulosti zúčastňoval súťaží v MVT a telegrafii. Odišiel dušou mladý, vždy usmiaty priateľ, ktorý nám bude chýbať. Tí, čo sme Vila poznali, venujme mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka s Vilom bude v sobotu 18.7.2020 o 14,00 v dome smútku v Nižnej.

Jozef OM6AM

                                         


Silent key

10.7.2020

S oneskorením sme sa dozvedeli smutnú správu, že 18.9.2019 zomrel vo veku 72 rokov Jozef Hudák, OM0AA. Bol členom rádioklubu OM3KXS v Sabinove. Venoval sa prevažne prevádzke na vyšších KV pásmach.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Stano OM8AQ

                                         


Nové číslo Rádiožurnálu

30.6.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 6/2020. Z jeho obsahu: DATV + NB provoz přes družici Es‘Hail-2, Přesný generátor 40 až 4000 MHz, Jednoduchý galvanicky oddělený USB/RS232/audio interface, Popis vlastností a principu fungování antény Cobwebb, DX story: E44CC, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


HAMRADIO Online

26.6.2020  |  Roman OM3EI

Počas nadchádzajúceho víkendu sa malo konať najväčšie európske rádioamatérske stretnutie vo Friedrichshafene. Pre pandémiu COVID-19 muselo byť stretnutie zrušené. V rámci stretnutia bol plánovaný aj bohatý program prednášok a prezentácií. Tieto ale neboli zrušené a prebehnú online na Youtube. Väčšina bude v nemčine, ale nájdu sa aj v angličtine. Tu sú odkazy:

Kompletný program HAMRADIO Online

Youtube kanál DARC HAMRADIO Online

Youtube kanál SDR Academy

Youtube kanál Amateurfunk Kolloquium


Stretnutie v Rakoviciach

24.6.2020  |  Ivan OM4ATT

Rádioklub Stredné Považie OM3KUK pod vedením Ivana OM4ATT pozýva na stretnutie rádioamatérov a priaznivcov rádiového vysielania, ktoré sa uskutoční 4. júla 2020 v obci Rakovice v priestoroch jedálne a nádvoria Strednej odbornej školy. Rakovice sa nachádzajú 3 km južne od Boroviec (smerom na Trnavu). Areál Strednej odbornej školy je priamo pri hlavnej ceste a je označený informačnou tabuľou. Oficiálne zahájenie stretnutia bude o 7,30 hod. a ukončenie o 13,30 hod. Vstup do areálu je povolený aj s vozidlom, preto dbajte na pokyny ktoré dostanete na zaparkovanie a riaďte sa nimi.

Upozornenie: Vzhľadom na pandemickú situáciu musíme na stretnutí dodržiavať hygienické opatrenia aj administratívne povinnosti. Dodržujte prosím 2m odstupy, nepodávajte si ruky. Pri vstupe do areálu si ruky dezinfikujte! Každý kto vstúpi do areálu, je povinný sa zaregistrovať a zapísať do prezenčnej listiny, následne obdrží visačku.

Príďte sa stretnúť s priateľmi, porozprávať a vymeniť si skúsenosti. Zároveň môžete na burze zakúpiť alebo predať rôzny rádioamatérsky materiál a zaujímavosti.


Vyhodnotenie rádioamatérskej ankety

17.6.2020  |  Dušan OM2ADP, Tóno OM3LU

Anketa prebiehala v dňoch 20.4.-15.6.2020. Zúčastnilo sa jej 185 respondentov. Cieľom ankety bolo vylepšiť fungovanie a správu nášho rádioamatérskeho callbooku, organizáciu ukladania a archivovania správ OM9HQ a iných činností pre rádioamatérov na Slovensku. Snahou bolo aj zistiť, aké sú očakávania rádioamatérskej verejnosti v tejto oblasti v nadväznosti na úroveň rádioamatérskej aktivity.

Anketa nebola anonymná, žiadala vloženie emailovej adresy a rádioamatérskej značky. Na túto emailovú adresu bola po odoslaní ankety automaticky zaslaná kópia otázok a odpovedí účastníka. Emailová adresa aj značka nie sú nijako spájané s odpoveďami a všetky tieto diskrétne osobné údaje sú už zo stránky ankety nenávratne odstránené.

Na stránku s anketou prišlo spolu 582 návštevníkov, z toho bolo 474 návštev jedinečných a 108 návštevníkov si pozrelo stránku opakovane. Vyhodnotenie ankety v číselnom a percentuálnom vyjadrení je na tejto stránke, kde treba kliknúť na tlačidlo "ODPOVEDE". K dispozícii je aj grafické znázornenie.

Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa ankety zúčastnili.


Silent key

14.6.2020

Pplk. Michal Villím, OM2AQ - SK
Michal sa narodil v Nemčiciach okr. Topoľčany, kde začal chodiť do rádioklubu OK3KFO. Získal vysvedčenie RO, povolenia OL8CRO a OM5AGM. Po maturite študoval na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, kde skončil ako podporučík a nastúpil na letisko v Kuchyni. Býval v Malackách a tam bol členom rádioklubu OM3KMY. Získal triedu E a novú značku OM2AQ. V rámci pracovných ciest sa zúčastnil vojenských misií do Iraku, kde vysielal ako YI9AQ, a do Východného Timoru, kde vysielal pod značkou 4W2AQ. Následne bol ako príslušník ozbrojených síl SR vyslaný do Holandska, kde pôsobil v štruktúrach Severoatlantickej aliancie. Podľa správy ministerstva obrany SR bolo v sobotu 13.6.2020 v holandskom meste Brunssum nájdené telo pplk. Michala Villíma. Michal by sa v októbri dožil 51 rokov.

Česť jeho pamiatke.

Tóno OM3LU


Konečné výsledky OK-OM DX SSB Contestu

9.6.2020  |  Pavel OK1VK, Tomáš OK1IC

Vážení příznivci OK-OM DX SSB Contestu, děkujeme všem za účast v letošním závodě. K závěrečnému vyhodnocení jsme obdrželi rekordní počet 826 deníků + 12 SWL! Konečné výsledky si můžete prohlédnout zde.

Pro stahování certifikátů ze závodu nepoužívejte prohlížeče Opera a Chrome. Děkujeme za pochopení.


Silent key

9.6.2020

Dňa 2. júna 2020 nás vo veku 82 rokov navždy opustil Barnabáš Virág, OM3CFL z Lučenca. Bol to výborný priateľ, technik VKV a zakladajúci člen rádioklubu OM3KKF.

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Erwin OM7PY


COVID-19 Radio Communication Event

2.6.2020  |  Roman OM3EI

Ide o KV kontest, ktorý organizuje fínska rádioamatérska organizácia (SRAL) v spolupráci s brazílskou Araucaria DX Group (ADXG) a Radio Arcala (OH8X).

Kontestu sa môžu zúčastniť:
1. Stanice so sufixom STAYHOME; v prípade, že sa takáto značka nedá miestnymi úradmi vydať, môže byť aj STAY, HOME, STAYHOM a pod., napríklad 5W1STAYSAFE, W2I/STAYHOME...
2. Všetci ostatní pod svojimi vlastnými značkami (NON-STAYHOME) Všetky stanice musia používať výkon, ktorý zodpovedá ich operátorskej triede. Využívanie DX clustra a RBN je dovolené, okrem selfspotovania.
Termín: od 6.6.2020 10:00 UTC do 7.6.2020 09:59 UTC
Pásma: 80, 40, 20, 15, 10 m
Módy: CW, SSB a DIGI (len FT4 a FT8)
Kategórie:
1A – Single Operator Single Mode (CW, SSB, DIGI)
1B – Single Operator Multi Mode
Doporučená výzva: CQ STAYHOME (SSB), TEST SH (CW)
Súťažný kód: Report + vek operátora. Operátorky môžu používať kód „00“. Ak nechcete zverejniť svoj vek, môžete použiť kód „99“. Poznámka: Na FT4 a FT8 sa vymieňa klasický report, vek sa neudáva.
Bodovanie: každé spojenie sa hodnotí 1 bodom
Násobiče: zeme DXCC a rôzne stanice STAYHOME bez ohľadu na pásmo a mód
Kontestový denník: ako konfiguračný súbor je možné použiť All Asian Contest, kde sa v súťažnom kóde tiež vymieňa vek operátora. Win-Test akceptuje obidva módy (CW a SSB). Je možné použiť akýkoľvek denník, ktorý umožňuje zadať do vysielaného kódu vek operátora. Napríklad môže byť použitý aj konfiguračný súbor CQWW DX Contestu, kde namiesto zóny uvediete váš vek. Za každý mód sa pošle samostatný denník. Ak kontestový denník pridá pred údaj o veku operátora nulu (napríklad 073), vyhodnocovateľ to bude akceptovať.
Výsledok: keďže žiadny používaný kontestový program nevie vypočítať výsledok tohto kontestu, výsledok vypočíta vyhodnocovateľ. Nie je potrebné ho počítať ručne.
Denníky: sa posielajú vo formáte Cabrillo alebo ADIF a musia obsahovať dátum, čas, pásmo, odoslanú a prijatú správu, ktorá obsahuje aj vek operátora (napr. 599 73). Ak váš vek nie je uvedený vo vysielanom reporte, vložte ho do SOAPBOXu alebo do poznámky v logu. Denníky je potrebné poslať do siedmich dní po konteste emailom na: covidlog@sral.fi.
Diplomy: STAYHOME stanice, ktoré urobia viac ako 1000 spojení, dostanú online diplom. Víťazné stanice na každom kontinente v NON-STAYHOME kategórii získajú plaketu. Diplom získajú stanice z TOP 30 Multi Mode na svete, TOP 5 Single Mode na svete a TOP 3 skóre na každom kontinente.


Nové číslo Rádiožurnálu

31.5.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 5/2020. Z jeho obsahu: Replikácia trapovaného dipólu Diamond W8010, Presný frekvenčný etalón, Adalm Pluto a QO-100, ako na to (3), Skúsenosti s IC-7300, Jednoduché vf relé pre rádioamatérske aplikácie, Recenzia DSP procesora Wolfwave, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Prvá väčšia erupcia na Slnku po dva a pol roku

29.5.2020  |  Roman OM3EI

Dnes v ranných hodinách nás Slnko konečne prekvapilo väčšou erupciou. Podobná erupcia bola naposledy v októbri 2017. Erupcia bola krátka, s vrcholom o 07,24 UTC a dosiahla triedu M1.1. Na erupcii je zaujímavé najmä to, že patrí už do nového 25. slnečného cyklu. To vyvoláva nádej, že po rokoch nízkej aktivity sa naša hviezda začína konečne prebúdzať a tým sa začnú zlepšovať aj podmienky šírenia na našich KV pásmach.

Priebeh erupcie, ako ho zaznamenala družica STEREO, si môžete pozrieť tu.


Stretnutie rádioamatérov Holice 2020 zrušené

28.5.2020  |  Rádioklub OK1KHL

DR OM, vystavovatelia a návštevníci medzinárodného stretnutia rádioamatérov v Holiciach. S ohľadom na súčasnú situáciu v ČR aj vo svete musíme, bohužiaľ, tohtoročné stretnutie rádioamatérov v Holiciach zrušiť. Aj napriek súčasnému uvoľňovaniu opatrení spojených s koronavírusom nie je možné určiť vývoj situácie a stav na konci augusta 2020. S konečným rozhodnutím a s touto, pre nás všetkých nemilou správou sme čakali do poslednej chvíle.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 27. a 28. augusta 2021. Ďakujeme všetkým za pochopenie a tešíme sa dovidenia u nás v Holiciach v roku 2021!


20. stretnutie rádioamatérov na Drozdove sa uskutoční

26.5.2020  |  Karol OM5KP

Po konzultácii s majiteľmi penziónu Drozdovo bolo dohodnuté, že 20. stretnutie rádioamatérov v penzióne Drozdovo sa môže uskutočniť v plánovanom termíne 13.6.2020 za podmienky dodržania všetkých platných opatrení súvisiacich s pandémiou. Príchod prvých účastníkov sa očakáva po 7:00, je možnosť aj ubytovania z piatka na sobotu.

Prístup k miestu stretnutia bol na tomto mieste už viackrát popisovaný, je možný od Novej Bane smerom na Veľkú Lehotu alebo od Zlatých Moraviec. Občerstvenie bude kompletne zabezpečené. Je možné, že k termínu stretnutia budú opatrenia ešte miernejšie ako sú dnes a bude možná i účasť zahraničných účastníkov. Je potrebné to v médiách sledovať.

Tešíme sa na vašu hojnú účasť.


Silent key

21.5.2020

Dňa 20. mája 2020 vo večerných hodinách nás vo veku 62 rokov po dlhej chorobe navždy opustil Ladislav Vencel, OM3GB z Bratislavy. Laco, kým mu to zdravie umožňovalo, bol mimoriadne aktívnym rádioamatérom na krátkych a veľmi krátkych vlnách, kde sa venoval najmä DX a kontestovej prevádzke. Spolu s Tonom OM3LU dlhé roky vysielal správy OM9HQ, bol členom prezídia SZR a vedúcim operátorom rádioklubu OM3KII.

Odišiel vzácny človek, vždy ochotný pomôcť. Laco, budeme na teba spomínať. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Roman OM3EI

                                 


Predbežné výsledky OK-OM DX SSB Contestu

5.5.2020  |  Pavel OK1VK, Tomáš OK1IC

Vážení priaznivci OK-OM DX SSB kontestu, ďakujeme všetkým za účasť v tohtoročnom preteku a zvlášť tým, ktorí aj poslali svoj denník. V tomto roku sme na vyhodnotenie prijali rekordný počet 826 logov + 12 SWL.

Predbežné výsledky si môžete pozrieť tu. V prípade chýb, problémov či nejasností sa prosím obráťte na nás prostredníctvom emailu. Finálne výsledky by sme chceli zverejniť najneskôr do 30 dní.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.4.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 4/2020. Z jeho obsahu: Yack Keyer s dotykovým ovládaním na ATtiny817, Adalm Pluto a QO-100, ako na to (2), Opäť sieťový zdroj 13,8 V/25 A, Nebezpečné sieťové zdroje, DX story: DX expedice 5H4WZ na ostrov Pemba, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Rádioamatérska anketa

21.4.2020  |  Dušan OM2ADP

Priatelia rádioamatéri, čas rýchlo letí a nebyť pandémie, asi by sme ani nepostrehli, že nám už dvanásty rok funguje archív správ OM9HQ a už desiaty rok národný adresár slovenských rádioamatérov - OM Callbook.

Za dobu fungovania stránky OM Callbook sa veľa zmenilo. Sú kladené iné nároky a požiadavky. Pripravili sme krátku anketu, dotýkajúcu sa tejto problematiky, ktorá nám dokáže napovedať, aké sú očakávania rádioamatérskej verejnosti.

Málokto z nás si na stránke OM Callbook všimol, že stránka sa veľmi rýchlo rozvíja. Okrem Callbooku je tam archív OM9HQ, rýchly prehľad najnovších správ, nové spôsoby platenia členského a predplatného na RŽ, aktualizované rádioamatérske novosti a ďalšie informácie.

Anketa má zopár otázok, na ktoré treba vybrať kliknutím jednu odpoveď - nevyžaduje žiadne slovné hodnotenie. Vaše osobné údaje - emailová adresa a rádioamatérska značka, zostanú diskrétne a nebudú poskytnuté tretej strane. Zverejnené budú iba celkové počty odpovedí na jednotlivé otázky. Emailové adresy a značky budú po skončení ankety vymazané.

Anketu nájdete na stránke http://anketa.omradio.sk/. Môžete ju hneď vyplniť a odoslať. Bude ukončená 15. júna 2020 o 12:00. Po odoslaní anketového formulára vám príde na vašu emailovú adresu kópia vášho formulára.

Verím, že si nájdete čas na jej vyplnenie a napomôžete zlepšovaniu našich služieb.


Rádioamatérske stretnutie vo Friedrichshafene zrušené

17.4.2020  |  Roman OM3EI

Messe Friedrichshafen s ľútosťou oznamuje, že tohtoročné rádioamatérske stretnutie HAMRADIO 2020 sa neuskutoční. Dôvodom je epidémia koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia nemeckej vlády, ktorá až do konca augusta 2020 zakázala konanie veľkých hromadných podujatí. Viac informácií na tejto stránke.


Pozvánka do OK-OM DX SSB Contestu

6.4.2020  |  Pavel OK1VK

Vážení priatelia, kontestmani, nový ročník OK-OM DX SSB Contestu sa uskutoční už tento víkend - 11.-12.4.2020. Srdečne vás všetkých pozývame k účasti a veríme, že aj napriek tejto neľahkej dobe si pretek užijete. Podrobné podmienky nájdete na stránke OK-OM DX Contestu. Dopočutia v preteku.


Nové číslo Rádiožurnálu

31.3.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 3/2020. Z jeho obsahu: Adalm Pluto a QO-100, ako na to (1), Ovládač k rotátoru s modulom Arduino Nano, Ľahká dvojpásmová skladacia anténa na 144 a 432 MHz, DX story: Česká DX expedícia TU5PCT na Pobrežie Slonoviny, Informácie k aktuálnej situácii, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Ďalšie opatrenia prezídia SZR k situácii s koronavírusom

26.3.2020  |  Roman OM3EI

Aktuálna mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu ovplyvňuje naše životy a prináša do nich rad obmedzení. Jedným z nich je aj zákaz stretávania sa väčších skupín pri športovej a inej činnosti. Medzi takéto aktivity patrí aj činnosť rádioklubov, kde najmä počas kontestov dochádza k blízkym osobným kontaktom operátorov a tým aj zvýšenému riziku nákazy. Veríme, že väčšina rádioamatérov chápe vážnosť situácie a prerušila klubovú činnosť v tomto období.

Prezídium SZR nechce žiadnym spôsobom podporovať aktivity vedúce k stretávaniu viacerých rádioamatérov. Z tohto dôvodu boli prijaté nasledovné opatrenia:

1. Kategória viac operátorov v CQWW WPX SSB Conteste 2020, ktorý sa uskutoční 28.-29.3.2020, nebude hodnotená do Majstrovstiev SR v práci na KV.

2. V aprílovom kole Prevádzkového VKV aktívu, ktoré sa uskutoční 19.4.2020, nebude na žiadnom pásme hodnotená kategória viac operátorov.

3. V 2. subregionálnych pretekoch, ktoré sa uskutočnia 2.-3.5.2020, nebude na žiadnom pásme hodnotená kategória viac operátorov.


Ak sa situácia v najbližších týždňoch nezlepší, prezídium SZR prijme podobné opatrenia aj na ďalšie obdobie.

Všetkým rádioamatérom prajeme pevné zdravie a aby sa situácia čo najskôr vrátila do normálu.


Podporte SZR percentami vašej dane

19.3.2020  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérstvo, či už formou rádioamatérskych kurzov, súťaží alebo iných aktivít. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2%, resp. 3% dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR s prosbou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2%, resp. 3% dane. Viac..

Predvyplnené tlačivo vyhlásenia pre zamestnancov - editovateľné pdf

Ostatné tlačivá na poukázanie 2% dane


Opatrenia prezídia SZR k situácii s koronavírusom

16.3.2020  |  Roman OM3EI

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou koronavírusom prezídium Slovenského zväzu rádioamatérov oznamuje, že ruší až do odvolania možnosť osobných návštev v priestoroch zväzu. Týka sa to najmä utorkových návštev QSL služby. QSL služba bude fungovať aj naďalej, QSL lístky je možné posielať poštou.

Ďalšie opatrenie sa týka správ OM9HQ, ktoré až do odvolania nebudú vysielané naživo v pásmach 80 a 2m. Budete si ich môcť vypočuť iba na internete z offline úložiska, na ktoré sa dostanete z našej stránky hamradio.sk.

Prezídium SZR zároveň vyzýva všetkých rádioamatérov, aby v zmysle opatrení štátu prerušili osobné kontakty v rámci rádioklubov a iných záujmových skupín. Ako rádioamatéri máme našťastie možnosť komunikovať spolu prostredníctvom rádiostaníc na našich amatérskych pásmach, využívajme preto hlavne tieto možnosti.

Všetkým rádioamatérom prajeme pevné zdravie a aby sa situácia čo najskôr vrátila do normálu.


Pracoviská RÚ sú pre verejnosť až do odvolania uzavreté

16.3.2020  |  Roman Vavro, hovorca RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov uzavrel pre verejnosť všetky svoje pracoviská. Výnimkou je len pošta, ktorú prevezme zamestnanec chránený ochranným rúškom pri vstupe do objektu.

Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Kontakty sú dostupné na https://www.teleoff.gov.sk/kontakty/. Na pracoviskách sú k dispozícii len tí zamestnanci, ktorí plnia nevyhnutné a neodkladné pracovné úlohy súvisiace najmä s poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Ostatní zamestnanci sú na dovolenke, OČR alebo pracujú z domu. RÚ, okrem už zrušených zahraničných pracovných ciest, zrušil aj všetky tuzemské pracovné cesty svojich zamestnancov. Výkon štátneho dohľadu sa obmedzil na nevyhnutné kontroly a riešenia prípadov rušenia dôležitej telekomunikačnej infraštruktúry.

RÚ prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Preventívne opatrenia sa riadia pokynmi kompetentných autorít a sú platné až do odvolania. RÚ vopred ďakuje svojim klientom aj zamestnancom za pochopenie a dodržiavanie prijatých ochranných opatrení.


Silent key

14.3.2020

Dňa 11.3.2020 sa bardejovskí rádioamatéri rozlúčili so svojim kamarátom Stanom Goliášom, OM3WSG. Zomrel náhle a nečakane v stredu 4. marca 2020 vo veku nedožitých 61 rokov.

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Za kolektív bardejovských hamov OM0FL


21. rádioamatérske stretnutie v Košiciach zrušené

10.3.2020  |  Stano OM8ST a Fero OM8TA

S ľútosťou musíme oznámiť, že plánované rádioamatérske stretnutie, ktoré sa malo konať túto sobotu 14.3.2020 v Centre voľného času Košice na Orgovánovej ulici 5, sa z vážnych dôvodov musí zrušiť.

Ako je z médií známe, kvôli šíriacej sa epidémii koronavírusu aj u nás na Slovensku prijímajú sa vo viacerých mestách a regiónoch striktné opatrenia zakazujúce všetky verejné podujatia, či už kultúrno-spoločenské alebo športové, zatvárajú sa mnohé školy a je vydaný zákaz návštev v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb. Takéto opatrenia prijal v sobotu 7.3.2020 aj krízový štáb mesta Košice, ktorého príkazy sú záväzné pre všetky organizácie a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Takouto inštitúciou je aj Centrum voľného času Košice, a teda zákaz vydaný krízovým štábom mesta sa vzťahuje aj na všetky akcie, ktoré sa organizujú v ich priestoroch. Z uvedeného dôvodu musíme zrušiť plánované stretnutie rádioamatérov, ktoré malo prebehnúť v priestoroch tohto CVČ. Ako sa bude vyvíjať ďalej situácia dnes nevieme povedať, preto nesľubujeme žiadny náhradný termín stretnutia.


21. rádioamatérske stretnutie v Košiciach

2.3.2020  |  Stano OM8ST a Fero OM8TA

Pozývame širokú rádioamatérsku verejnosť na 21. stretnutie rádioamatérov, ktoré sa bude konať v sobotu 14.3.2019 v obvyklých priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č. 5 v Košiciach (sídlisko Terasa). Začiatok stretnutia je o 9:00 hod.

Po otvorení stretnutia a prednesení aktuálnych rádioamatérskych informácií budú v učebni nasledovať štyri prednášky s nasledovným obsahom:

1. DIGI módy (FT8, FT4, JT., PSK…) a spolupráca s denníkovými programami (HRD, …) v otázkach a odpovediach (Pavol OM3WBY a Laco OM8GT)
2. Praktická realizácia magnetických slučkových antén – MLA (Pavol OM0ET, Stano OM8ST)
3. Nový digitálny mód JS8CALL a jeho vlastnosti (Stano OM8ST)
4. Mikrovlné technológie pre príjem signálov z družíc (Jano OM3ID). Názov poslednej prednášky je zatiaľ predbežný, keďže prednášateľ ho zatiaľ neupresnil.

Súčasťou stretnutia bude aj obvyklá burza. Príde aj firma ANICO, ktorá prinesie na stretnutie rádioamatérom len vopred objednané zariadenia tak, ako to bolo realizované aj v predchádzajúcich rokoch.

Tešíme sa na vašu účasť.


Nové číslo Rádiožurnálu

2.3.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/2020. Z jeho obsahu: Recenzia SDR transceivra SunSDR2 DX (2), Yaesu band dekóder na ovládanie anténnych prepínačov, Jednoduchý tréningový CW generátor, DX story: DX expedícia T30GC na atol Tarawa (3), Toplisty KV a VKV, kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

2.3.2020

Dňa 28. februára 2020 v ranných hodinách nás vo veku 92 rokov navždy opustil Jozef Tkáč, OM3VEB z Vranova nad Topľou. Bol aktívny v rádioklube OK3KHN až do jeho zániku. V 60. rokoch bol jedným z priekopníkov vysielania na VKV, v poslednom období sa ozýval hlavne cez prevádzač OM0OVT a na pásme 80m.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef OM0AEB

                                          


Rádioamatérske stretnutie v Prešove

10.2.2020  |  Rado OM0AMR a Ivan OM0AD

Organizátori stretnutia Rado OM0AMR a Ivan OM0AD pozývajú širokú rádioamatérsku verejnosť na stretnutie rádioamatérov do Prešova, miestnej časti Solivar. Stretnutie sa uskutoční dňa 15. februára 2020 v reštaurácii Šport so začiatkom o 9,00 hod.

Spojenie z autobusovej a železničnej stanice je trolejbusom č. 1 smer Solivar, ktorý má zastávku pred vchodom do železničnej stanice. Je potrebné vystúpiť na Nám. osloboditeľov, oproti zastávke je reštaurácia Šport.

Ak Vám zostalo niečo nepotrebné, prineste to do burzy, možno práve to, čo vy nepotrebujete, zaujme niekoho. Za symbolické vstupné 5 eur na osobu bude poskytnutý obed s nápojom. Príďte spoznať nových, ale aj starších kolegov z pásiem aj osobne.


Základné pravidlá emailovej komunikácie

6.2.2020  |  Dušan OM2ADP

Rádioamatéri si medzi sebou radi posielajú tzv. hromadné emaily, t.j. emaily, ktoré posielajú na viacero adries. S tým je spojených viacero problémov, preto pri posielaní hromadných emailov je nutné dodržiavať základné pravidlo:

Pri hromadnom emaile píšte ako PRÍJEMCU svoju emailovú adresu a všetkých ostatných príjemcov píšte do kolónky BCC – skrytá kópia!

Hlavne začiatočníci, v ošiali prvého uvedomenia si svojich „vedomostí“, sú presvedčení, že ak objavia nejakú web stránku, vtipné video, či inú prezentáciu, MUSIA sa s ňou podeliť s ostatnými a bez meškania ju poslať čo najväčšiemu počtu nielen kamarátov, ale aj tým, ktorých ani poriadne nepoznajú. Vôbec pri tom neberú ohľad na to, že obsah emailu nemusí mnohých z adresátov vôbec zaujímať. Títo, v snahe zostať slušní, nenapíšu odosielateľovi, aby im nevyžiadané správy neposielal a radšej tento SPAM trpia.

Vrcholom netolerantnosti a bezohľadnosti je, keď odosielateľ hromadného emailu napíše všetkých príjemcov do kolónky „Príjemca“, alebo „Kópia“. Takto rozošle súkromné adresy bez súhlasu ich majiteľov všetkým ostatným príjemcom. A to ani nespomínam možnosť, že niektorý z príjemcov môže mať v počítači vírus, a ten začne na všetky tieto emailové adresy posielať SPAM!

Ako teda správne komunikovať pomocou emailov?

Základné pravidlo je neposielať (nepreposielať) žiadne emaily (nech sú akokoľvek zaujímavé):
- ľuďom, ktorí nás o to nepožiadali
- ľuďom ktorí nás poprosili, aby sme im takéto „zaujímavé“ emaily neposielali
- ľuďom, o ktorých nie sme 100% presvedčení, že ich náš email bude zaujímať, že bude mať vôbec pre nich hodnotu

Nemali by sme sa uraziť, ak nás adresát požiada, aby sme mu emaily z nášho pohľadu so zaujímavými, ale pre neho nepodstatnými informáciami neposielali. Mali by sme rešpektovať čas iných a neoberať ich oň nevyžiadanými emailami, nech sa nám zdajú akokoľvek vtipné či zaujímavé!

Vyplňovanie hlavičky emailu:

Kolónka TO (Príjemca, Adresát, Komu): Dobre si skontrolujte správnosť emailovej adresy. Stačí jedno písmeno či znak navyše a email nebude nikdy správne doručený! Emailová adresa sa píše malými písmenami bez diakritiky!

Kolónka CC - "Carbon Copy" (Kópia): Sem vpisujeme adresy ostatných prijímateľov. Adresy v kolónke "CC" vidia všetci prijímatelia, preto zvážme, či si všetci želajú, aby sme takto zverejnili ich emailovú adresu (ktorú nám zverili, možno dúfajúc, že si ju necháme iba pre seba).

Kolónka BCC - "Blind Carbon Copy" (Skrytá kópia): Sem vpisujeme adresy ostatných prijímateľov. Rozdiel medzi "CC" a "BCC" je ten, že o adresátovi, ktorý je uvedený v kolónke BCC, ostatní nevedia. Skrytá kópia sa používa, ak chceme niekomu poslať email a zároveň si neprajeme, aby adresáti v "TO", "CC" a "BCC" tušili, že niekto dostal kópiu tohto emailu. Tento spôsob sa dá využiť hlavne pri hromadnom rozposielaní emailov. Vtedy svoju adresu napíšeme do kolónky "TO" a všetkých ostatných do "BCC". Každý dostane email od vás bez vedomia, že ste ten istý email poslali aj iným. Myslite na to aj pri posielaní vianočných, novoročných a iných pozdravov!

Kolónka Subject (Predmet): Je to názov správy, na ktorý použijeme kľúčové slovo, výraz či spojenie slov, vyjadrujúce obsah emailu. Tento predmet je veľmi dôležitý, musí vyjadrovať krátko a výstižne obsah posielaného emailu. Predmet „Re: Fwd: Re:“ veľa nenapovie, o čom email vlastne je. A vyhľadať potom v histórií v záplave takýchto emailov nejakú ozaj zaujímavú správu je obtiažne.

Základné pravidlá pri písaní emailov:

Emailové správy nemajú byť dlhé, skôr telegrafické a maximálne výstižné.

Odpovedať na emaily je slušnosť (do 24-48 hodín), na oficiálne emaily by ste mali odpovedať vždy čo najskôr.

Pokiaľ posielate email do krajiny, ktorá nepoužíva slovenskú diakritiku, email určite píšte bez diakritiky.

Správu nepíšte VEĽKÝMI PÍSMENAMI, ťažšie sa číta a môže vyzerať ako urgentná informácia.

Nepoužívajte farebné písmo, farebné pozadie, zbytočne sa nehrajte s fontami (používajte iba štandardné) alebo s rôznymi doplnkami; nikdy neviete, či počítač na druhej strane dokáže správne zobraziť takýto email (a úprimne: mail s vyfarbeným pozadím a farebnými fontami vyzerá naozaj príšerne).

Nebuďte netrpezliví a nečakajte okamžitú odpoveď na váš email. Nikto nie je povinný na váš email reagovať bezprostredne.

Dodržiavajte diskrétnosť, t.j. nezvykajte si preposielať emaily, určené pre vás, ďalej ostatným, bez súhlasu prvého odosielateľa.

Dávajte si pozor na tlačidlá typu "reply all" (odpovedať všetkým). Vyhnete sa tak nepríjemnému "faux pas".

Myslite na to, že emailové správy nie sú určené na utajenú a dôvernú komunikáciu (Veľký Brat stále počúva!).

Z praxe:

Nie je férové oznamovať pomocou hromadného emailu ľuďom, ktorých sa to bezprostredne netýka, že predávate nejaké zariadenie, že si otvárate firmu na opravy PA, že budete vtedy a vtedy QRV a pod. Na to slúžia rôzne fóra, inzertné stránky atď. Tiež informácie o „aktuálnej hrozbe vírusu“ - zväčša sa jedná o tzv. hoax a tým, ktorí nepoužívajú aktualizovaný antivírus, to zväčša aj tak nepomôže, ak by to aj bola pravda.

Odporúčam všetkým, ktorí rozosielajú hromadné emaily (a sú takí, ktorí posielajú ozaj zaujímavú tematiku), aby v každom takomto emaile napísali pod svoj podpis krátky dovetok:
„Ak nemáš záujem v budúcnosti dostávať emaily s podobným obsahom, kľudne mi napíš, vyradím Ťa zo zoznamu príjemcov.“

Uľahčia tak mnohým život. V každom prípade ešte raz: pri hromadnom emaile píšte ako príjemcu svoju email adresu a všetkých ostatných príjemcov píšte do kolónky BCC – skrytá kópia!

Zdroj: výber z viacerých web stránok


Nové číslo Rádiožurnálu

31.1.2020  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 1/2020. Z jeho obsahu: Recenzia SDR transceivra SunSDR2 DX, CTCSS enkóder v mikrofóne, Univerzálna spínacia jednotka s izolovanými výstupmi, Svetová rádiokomunikačná konferencia WRC-19, DX story: DX expedícia T30GC na atol Tarawa (2), kalendár rádioamatérskych akcií, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Hlásenia do OM DX Toplistu

15.1.2020  |  Roman OM3EI

OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch, resp. spojení platných do rôznych diplomov. Hlásenie do OM DX Toplistu môže poslať každá OM stanica. Skóre je možné nahlásiť do ľubovoľnej kategórie. Zarátať je možné zeme DXCC, resp. spojenia, potvrdené papierovým QSL lístkom, prostredníctvom LoTW, alebo prostredníctvom eQSL. Uznávanie elektronických QSL lístkov zo serveru eQSL.cc je novinkou od tohto roku. Lístky je možné ale zarátať len za predpokladu, že užívateľ eQSL má overenú identitu (autenticitu). Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke dx.szr.sk. Uzávierka hlásení je 31. januára 2020.


Hlásenia do OM VKV/UKV Toplistu

15.1.2020  |  Roman OM3EI

Za účelom podpory VKV aktivity je zostavovaný každoročný VKV/UKV Toplist slovenských staníc. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. Do Toplistu neplatia spojenia odrazom od Mesiaca (EME) a cez prevádzače. Všetky započítané spojenia musia byť potvrdené papierovým QSL lístkom alebo prostredníctvom elektronických systémov LoTW alebo eQSL. Toplist je vedený v pásmach 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz a 24 GHz. Na každom pásme sa hlási počet potvrdených lokátorov, počet potvrdených zemí DXCC a Tropo ODX, a v závislosti od pásma aj Es ODX, Aurora ODX, MS ODX, F2 ODX, Rain scatter (RS) ODX, Aircraft scatter (AS) ODX. Poradie na každom pásme bude zostavené podľa počtu lokátorov, s výnimkou pásma 50 MHz, kde bude poradie zostavené podľa počtu zemí. Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke vkv.szr.sk/toplist. Uzávierka hlásení je 31. januára 2020.


Staršie aktuality:

2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011   

2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2004-2005  -  2003 (2)  -  2003 (1)  -  2002


       
 

Členské do SZR:
 

OM Callbook:
 

QRZ.com:
  

QSL info:
  

 
DX FUN CLUSTER
Posledné spoty:
50   100   150   200
 
Selektované spoty:
KV KV+6m VUSHF
CW SSB DIGI
1,8 MHz 3,5 MHz 5 MHz
7 MHz 10 MHz 14 MHz
18 MHz 21 MHz 24 MHz
28 MHz 50 MHz 70 MHz
144 MHz 430 MHz

Kalendár DX expedícií

Slnečná aktivita