Diplomy


Diplom Slovensko


Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov za spojenia s rádioamatérmi z rôznych slovenských okresov. Do diplomu platia spojenia nadviazané po 1.1.1997 na všetkých rádioamatérskych pásmach všetkými druhmi prevádzky okrem spojení cez pozemné prevádzače (FM, digi). Pre rádiových poslucháčov (SWL) platia rovnaké podmienky.

Diplom sa vydáva v dvoch triedach:

KV:
- Stanice OM, OK, HA, OE, SP a UR potrebujú 50 rôznych okresov
- Ostatné EU stanice potrebujú 30 rôznych okresov
- DX stanice potrebujú 15 rôznych okresov

VKV:
- OM stanice potrebujú 20 rôznych okresov
- OK2 stanice potrebujú 15 rôznych okresov
- OK1 stanice potrebujú 10 rôznych okresov
- pre ostatné stanice je kritérium vzdialenosť - stanice vzdialené od hraníc Slovenska menej ako 500 km potrebujú 10 rôznych okresov, stanice vzdialené 500 a viac km potrebujú 5 rôznych okresov

Za spojenia so všetkými (79) okresmi je možné získať nálepku. Pri spojeniach cez rádioamatérske družice je potrebné mať 5 rôznych okresov a pri EME spojeniach je potrebných 5 rôznych staníc.

Zoznam slovenských okresov

Poplatky:
- vydanie diplomu pre OM stanice: 2,00 €
- vydanie diplomu pre OK stanice: 2,70 €
- vydanie diplomu pre ostatné stanice: 10 IRC, 5 € alebo 7 USD
- nálepka pre OM a OK stanice: 0,70 €
- nálepka pre ostatné stanice: 2 IRC alebo 2 USD

Žiadosť o diplom

Zoznam spojení

Žiadosť so zoznamom spojení overeným a podpísaným dvoma koncesionármi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok diplomu, spolu s príslušným poplatkom sa posiela na adresu diplomového manažéra SZR:

Milan Horváth, OM3CDN
Lopenícka 23
831 02 Bratislava

e-mail: om3cdn(zav)omradio.sk

K žiadosti priložte aj samolepku s vašou adresou a tiež aj príspevok na spiatočné poštovné vo výške 0,50 € (OM stanice) a 1 € (OK stanice).Diplom W 100 OM


Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov za spojenia so 100 rôznymi stanicami pracujúcimi z územia Slovenskej republiky. Platia spojenia nadviazané po 1.1.1993 na všetkých rádioamatérskych pásmach prevádzkou CW, SSB, FM, AM a RTTY. Diplom sa vydáva aj pre poslucháčov.

Neplatia spojenia cez pozemné prevádzače. Vymenený report na oboch stranách musí byť minimálne 33, resp. 339.

Diplom sa vydáva zvlášť pre každú kategóriu. Kategórie sú všetky kombinácie povolených módov a spôsobov prevádzky.

Povolené módy:
- CW
- FONE (SSB, AM, FM)
- RTTY (len Baudot)
- MIX (CW, FONE a RTTY spolu)

Spôsoby prevádzky:
- KV
- VKV
- satelity
- QRP
- ALL (všetky spolu)

Číslovanie vydaných diplomov je zvlášť pre každú z dvadsiatich kategórií. Ku každému diplomu je vydávaná doplňovacia známka za 200 až 700 spojení a mimoriadna známka za 850 a 1000 spojení s rôznymi stanicami pracujúcich z územia Slovenskej republiky.

K žiadosti sa musí doložiť zoznam spojení (GCR list), na ktorom je uvedená značka, dátum, čas, pásmo, mód a report. Zoznam musí byť overený a podpísaný dvoma koncesovanými rádioamatérmi.

Poplatok za vydanie každého diplomu:
- OM stanice: členovia SZR 1,70 €, ostatní 2,00 €
- OK stanice: 3,30 € (môžu byť zaslané platné slovenské známky)
- ostatné stanice: 10 IRC, 5 € alebo 7 USD

Poplatok za vydanie každej doplňovacej známky:
- OM stanice: členovia SZR 0,70 €, ostatní 0,85 €
- OK stanice: 1,00 € (môžu byť zaslané platné slovenské známky)
- ostatné stanice: 2 IRC, 2 USD

Žiadosť o diplom

Zoznam spojení

Žiadosť so zoznamom spojení overeným a podpísaným dvoma koncesionármi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok diplomu, spolu s príslušným poplatkom sa posiela na adresu diplomového manažéra SZR:

Milan Horváth, OM3CDN
Lopenícka 23
831 02 Bratislava

e-mail: om3cdn(zav)omradio.sk

K žiadosti priložte aj samolepku s vašou adresou a tiež aj príspevok na spiatočné poštovné vo výške 0,50 € (OM stanice) a 1 € (OK stanice).Diplom SLOVAKIA


Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov za spojenia s OM stanicami v kategóriách KV a VKV. Diplom sa vydáva aj poslucháčom.

KV:
- OM stanice: 10 QSO s OM stanicami, z toho 3 QSO musia byť so stanicami z Bratislavy
- EU stanice: 5 QSO s OM stanicami, z toho 2 QSO musia byť so stanicami z Bratislavy
- DX stanice: 3 QSO s OM stanicami, z toho 1 QSO musí byť so stanicou z Bratislavy

VKV:
- OM stanice: 5 QSO s OM stanicami, z toho 2 QSO musia byť so stanicami z Bratislavy
- EU stanice: 3 QSO s OM stanicami, z toho 1 QSO musí byť so stanicou z Bratislavy
- DX stanice: 1 QSO s OM stanicou

Do diplomu platia spojenia nadviazané od 1.1.1993 na všetkých rádioamatérskych pásmach všetkými druhmi prevádzky. Neplatia spojenia cez prevádzače. Stanica SZR OM9HQ (ex OM3KAB) platí za dve spojenia.

Poplatky za vydanie diplomu:
- členovia SZR: 1,70 €
- ostatné OM a oK stanice: 2,00 €
- EU a DX stanice: 10 IRC, 5 € alebo 7 USD

Žiadosť o diplom

Zoznam spojení

Žiadosť so zoznamom spojení overeným a podpísaným dvoma koncesionármi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok diplomu, spolu s príslušným poplatkom sa posiela na adresu diplomového manažéra SZR:

Milan Horváth, OM3CDN
Lopenícka 23
831 02 Bratislava

e-mail: om3cdn(zav)omradio.sk

K žiadosti priložte aj samolepku s vašou adresou a tiež aj príspevok na spiatočné poštovné vo výške 0,50 € (OM stanice) a 1 € (OK stanice).Diplom Bratislava


Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov za spojenia so stanicami z Bratislavy. Ako bratislavská stanica sa počíta každá stanica, ktorá vysiela z územia Bratislavy. Platia spojenia nadviazané od 1.1.1991 na všetkých rádioamatérskych pásmach všetkými druhmi prevádzky. Platné sú aj spojenia cez prevádzače. Diplom sa vydáva aj poslucháčom.

Pre splnenie podmienok diplomu je potrebné nadviazať:

OM stanice - 10 QSO s rôznymi bratislavskými stanicami
EU stanice - 5 QSO s rôznymi bratislavskými stanicami
DX stanice - 3 QSO s rôznymi bratislavskými stanicami

Poplatky za vydanie diplomu:
- členovia SZR: 1,70 €
- ostatné OM a OK stanice: 2,00 €
- EU a DX stanice: 10 IRC, 5 € alebo 7 USD

Žiadosť o diplom

Zoznam spojení

Žiadosť so zoznamom spojení overeným a podpísaným dvoma koncesionármi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok diplomu, spolu s príslušným poplatkom sa posiela na adresu diplomového manažéra SZR:

Milan Horváth, OM3CDN
Lopenícka 23
831 02 Bratislava

e-mail: om3cdn(zav)omradio.sk

K žiadosti priložte aj samolepku s vašou adresou a tiež aj príspevok na spiatočné poštovné vo výške 0,50 € (OM stanice) a 1 € (OK stanice).Diplom Jozef Murgaš


Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov na počesť Jozefa Murgaša (17.2.1864-23.5.1929), slávneho slovenského vynálezcu - priekopníka rádiotelegrafie. Do diplomu platia spojenia uskutočnené od 1.1.2009 na všetkých rádioamatérskych pásmach všetkými druhmi prevádzky. Neplatia spojenia cez akékoľvek prevádzače. Diplom sa vydáva aj poslucháčom.

Diplom sa vydáva v kategóriách KV a VKV. Každá kategória má samostatné číslovanie. Druh prevádzky bude na diplome vyznačený, ak o to žiadateľ požiada.

Kategória KV:

OM a OK stanice musia nadviazať celkom 13 spojení a z toho musí byť:
   - 1 QSO so stanicou z Bratislavy
   - 1 QSO so stanicou z Banskej Bystrice
   - 2 QSO so stanicami z okresu Banská Bystrica (BBY)
   - 2 QSO so stanicami z okresu Brezno (BRE)
   - 1 QSO so stanicou z okresu Prievidza (PRI)
   - 1 QSO so stanicou z OK – QTH Praha
   - 2 QSO so stanicami z HA - jedno QSO s HA5 (Budapešť) a jedno QSO s HA2
   - 1 QSO so stanicou z DL - DARC distrikt U (Bayern–Ost)
   - 1 QSO so stanicou z W2 (Pennsylvania, Philadelpia)

EU stanice musia nadviazať celkom 7 spojení a z toho musí byť:
   - 2 QSO s OM - jedno QSO so stanicou z Bratislavy a jedno so stanicou z Banskej Bystrice
   - 1 QSO s OK - QTH Praha
   - 2 QSO s HA - jedno QSO s HA5 (Budapešť) a jedno QSO s HA2
   - 1 QSO s DL - DARC distrikt U (Bayern-Ost)
   - 1 QSO s W2 (Pennsylvania, Philadelpia)

DX stanice musia uskutočniť spojenie s aspoň jednou stanicou z OM, OK, HA, DL a W.

Kategória VKV:

OM stanice musia nadviazať:
   - 1 QSO so stanicou z Bratislavy
   - 2 QSO z okresu Banská Bystrica (BBY)
   - 2 QSO z okresu Brezno (BRE)
   - 1 QSO z okresu Prievidza (PRI)
   - 1 QSO s OK, HA a DL

OK1 stanice musia nadviazať:
   - 1 QSO so stanicou z Bratislavy
   - 1 QSO so stanicou z Prahy
   - 1 QSO so stanicou z DL

OK2 stanice musia nadviazať:
   - 1 QSO so stanicou z okresu Banská Bystrica (BBY)
   - 1 QSO so stanicou z Prahy
   - 1 QSO so stanicou z HA
EU stanice musia nadviazať:

   - 2 QSO s OM stanicami
   - 1 QSO s OK, HA a DL

DX stanice musia nadviazať:
   - 2 QSO s OM a 1 QSO s OK

Poplatky za vydanie diplomu:
- OM stanice: 3 €
- OK stanice 4 €
- EU a DX stanice: 10 IRC, 5 € alebo 7 USD

Žiadosť o diplom

Zoznam spojení

Žiadosť so zoznamom spojení overeným a podpísaným dvoma koncesionármi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok diplomu, spolu s príslušným poplatkom sa posiela na adresu diplomového manažéra SZR:

Milan Horváth, OM3CDN
Lopenícka 23
831 02 Bratislava

e-mail: om3cdn(zav)omradio.sk

K žiadosti priložte aj samolepku s vašou adresou a tiež aj príspevok na spiatočné poštovné vo výške 0,50 € (OM stanice) a 1 € (OK stanice).Diplom WW lokátory Slovenskej republiky


Diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov za spojenia so stanicami pracujúcimi z rôznych WW lokátorov na území Slovenskej republiky od 1.1.1993. WW lokátor v šesťznakovom tvare (napr. JN88AA) je vypočítaný zo zemepisných súradníc podľa systému WGS-84. S každým WW lokátorom platí len jedno spojenie. Spojenia je možné nadväzovať na všetkých rádioamatérskych pásmach aj cez satelity. Druh prevádzky je ľubovoľný. Neplatia spojenia cez pozemné prevádzače. Ak má žiadateľ urobené všetky spojenia na jednom pásme alebo jedným druhom prevádzky, bude to na diplome vyznačené, ak o to požiada. Ak má žiadateľ z OM alebo OK všetky spojenia 2xCW, získa diplom za polovičnú cenu. Diplom sa vydáva aj pre poslucháčov.

Žiadateľ o diplom pošle žiadosť spolu so zoznamom spojení v tvare: lokátor - značka - dátum - pásmo - mód - QTH/okresný znak. Správnosť údajov v zozname skontrolujú a podpíšu dvaja koncesovaní rádioamatéri. Zoznam potvrdených spojení musí byť abecedne usporiadaný podľa WW lokátorov.

Žiadateľ si môže do zoznamu potvrdených spojení zapísať aj lokátory, z ktorých pracoval, pokiaľ ich nemá urobené v spojeniach s inými stanicami.

Základný diplom sa vydáva za nasledovné spojenia:

- OM a OK stanice: za spojenia s 50-mi rôznymi WW lokátormi- európske stanice: za spojenia s 25-mi rôznymi WW lokátormi
- DX stanice: za spojenia s piatimi veľkými WW lokátormi (JN87, JN88, JN89, JN97, JN98, JN99, KN08, KN09, KN18 a KN19)

Doplňovacie známky sa vydávajú za 150, 300, 450, 600, 750, 900 a 1000 WW lokátorov.

Poplatky:
- vydanie diplomu pre OM stanice: 3,30 €
- vydanie diplomu pre OK stanice: 4,70 €
- vydanie diplomu pre ostatné stanice: 10 IRC, 5 € alebo 7 USD
- doplňovacia známka pre OM stanice: 1,00 €
- doplňovacia známka pre OK stanice: 1,40 €
- doplňovacia známka pre ostatné stanice: 2 IRC, 1 € alebo 2 USD

Žiadosť o diplom

Zoznam spojení

Žiadosť so zoznamom spojení overeným a podpísaným dvoma koncesionármi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok diplomu, spolu s príslušným poplatkom sa posiela na adresu diplomového manažéra SZR:

Milan Horváth, OM3CDN
Lopenícka 23
831 02 Bratislava

e-mail: om3cdn(zav)omradio.sk

K žiadosti priložte aj samolepku s vašou adresou a tiež aj príspevok na spiatočné poštovné vo výške 0,50 € (OM stanice) a 1 € (OK stanice).Diplom Slovenské hrady a zámky


Diplom vydáva rádioklub OM3KFY za spojenia so stanicami pracujúcimi z lokalít, v ktorých sa nachádzajú aspoň čiastočne zachovalé objekty hradov a zámkov. Platia spojenia od 1.1.1993 na všetkých rádioamatérskych pásmach, všetkými druhmi prevádzky, neplatia spojenia cez pozemné prevádzače. Diplom sa vydáva aj pre poslucháčov.

Na splnenie podmienok základného diplomu je potrebných 25 spojení s OM stanicami z 25 rôznych lokalít Slovenska podľa zoznamu. Pod lokalitou sa rozumie miesto (mesto, mestská časť alebo obec), v ktorého katastrálnom území sa príslušný objekt hradu alebo zámku nachádza. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny v zozname lokalít.

O doplňovacie nálepky možno požiadať za 50, 75, 100 a ďalej za každých ďalších 10 lokalít (t.j. za 110, 120 ... až 190). Za 200 lokalít možno požiadať o vydanie plakety. O doplňovacie nálepky na plaketu možno požiadať za každých ďalších 10 lokalít. Žiadosť o nálepku vyššej triedy nie je podmienená vlastníctvom predchádzajúcich nálepok, podmienkou je len vlastnenie diplomu, resp. plakety. Za 300 lokalít je možné požiadať o vydanie plakety „300“.

Poplatky:
- vydanie diplomu: 1,50 €
- doplňovacia nálepka: 0,80 €
- plaketa za 200 lokalít: 7,00 €
- doplňovacia nálepka na plaketu: 0,80 €
- plaketa za 300 lokalít: 10,00 €

Zoznam lokalít platných do diplomu Slovenské hrady a zámky

Žiadosť o diplom vo forme výpisu z denníka

Žiadosti formou výpisu z denníka (v tvare: referenčné číslo, lokalita, značka, dátum, čas, pásmo, mód) podpísaného dvoma rádioamatérmi, žiadateľom podpísaným čestným prehlásením a príslušným poplatkom sa zasielajú na adresu:

Ing. Branislav Daráš, OM2FY
P.O.Box 6
820 08 Bratislava

e-mail: om2fy(zav)omradio.sk
Diplom Slovenské hrady a zámky - aktivátor


Diplom vydáva rádioklub OM3KFY bez poplatku každému rádioamatérovi či rádioklubu, ktorý preukázateľne pracoval z 25 rôznych lokalít platných do diplomu Slovenské hrady a zámky podľa jeho podmienok. Platia aktivácie od 1.1.1993 na všetkých rádioamatérskych pásmach, všetkými druhmi prevádzky, neplatia spojenia cez pozemné prevádzače. Podmienkou pre uznanie lokality je nadviazanie minimálne 25 spojení z danej lokality.

Doplňovacie nálepky na diplom budú vydané bez poplatku za 50, 100 a za každých dalších 50 lokalít. Vydavateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie denníka spojení pre kontrolu.

Žiadosti formou výpisu v tvare: referenčné číslo, lokalita, značka, dátum, čas od-do, počet QSO, pásma, módy, podpísaného dvoma rádioamatérmi a žiadateľom podpísaným čestným prehlásením sa zasielajú na adresu:

Ing. Branislav Daráš, OM2FY
P.O.Box 6
820 08 Bratislava

Vzhľadom na to, že diplom a nálepky nie sú spoplatnené, vydavateľ uprednostňuje elektronický styk:

e-mail: om2fy(zav)omradio.sk