Postup pri žiadosti o vydanie poslucháčskeho čísla

 

Poslucháčske čísla vydáva Slovenský zväz rádioamatérov na základe voľne formulovanej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať základné údaje – meno, priezvisko, poštovú adresu a dátum narodenia žiadateľa.

 

Žiadosť sa posiela e-mailom na adresu: szr@szr.sk