28.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
V dobe, keď sme oslávili Vianočné sviatky a chystáme sa vykročiť do Nového roku, nám život prináša aj smutné udalosti. Tak sa stalo, že dňa 26.12.2012 vo veku 80 rokov zomrel náš kamarát Rudolf Žďársky, OM3WRZ. Bol jedným zo zakladajúcich členov žilinského rádioklubu OM3KZA. Česť jeho pamiatke.
Dúfajme, že v nasledujúcom roku bude takýchto správ čo najmenej.
Mojo OM6MW
23.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


19.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ ČÍSLO RÁDIOŽURNÁLU
Vyšiel Rádiožurnál č. 6/12. Z jeho obsahu: Umelé záťaže 250, 800 a 3000 W, Vertikál a jeho výška nad zemou, Prepäťová ochrana napájania, Obmedzovač otvorených prúdov, Problém s AL-811H, Afedri SDR (2), DX story: PT0S, ZA/OK2BOB, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk
Roman OM3EI
13.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ASTRONÓMOV - FOTOGRAFOV
Satelit Niwaka, o ktorom sme vás informovali 7.11.2012, uskutoční dnes nad Európou prvý plánovaný prelet so zapnutým LED vysielačom. Mikrosatelit sa pohybuje na obežnej dráhe podobnej ako ISS, zatiaľ v miernom predstihu. Rýchlosť 7,7 km/s sa premietne pre pozorovateľa na uhlovú rýchlosť až 1°/s pri maximálnom priblížení. Blikanie, alebo inak povedané modulácia, bude v rytme morzeovky. Záznam s dlhou expozíciou by mal vytvoriť snímku správy, ktorú Niwaka odvysiela. Vysielaný text bude HI DE NIWAKA JAPAN. Podrobné informácie tu.
Robo OM1LD
11.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
VIANOČNÉ STRETNUTIE V BRATISLAVE
4. nepravidelné stretnutie rádioamatérov – rozlúčka so starým rokom sa uskutoční v Bratislave v utorok 18. decembra 2012 o 16,00 hod. Miestom stretnutia bude kaviareň Maxoo na Wolkrovej ul. 4, v Petržalke. Je to v budove, kde sídli aj Slovenský zväz rádioamatérov a QSL služba. Pokiaľ máte doma nejaký nadbytočný rádioamatérsky materiál, môžete ho venovať do tomboly. Tešíme sa na vašu účasť!
Jaro OM1II a Dušan OM3CVV
7.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
GEJZA OM8CA DNES OSLAVUJE KRÁSNE JUBILEUM
Dnes sa dožíva 95 rokov Gejza Illés, OM8CA, z Košíc. Gejza je bezkonkurenčne najstarším slovenským rádioamatérom. Aj napriek vysokému veku je stále aktívny a svoje narodeniny bude oslavovať, ako inak, vysielaním pod špeciálnou značkou OM95GI. Gejzovi prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia a nech mu jeho elán ešte dlho vydrží.
Roman OM3EI
6.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESHOP ANICO S VIANOČNÝMI DARČEKMI
ANICO Slovakia rozširuje svoju činnosť aj na internet, kde prostredníctvom eshopu ponúka rádioamatérske zariadenia a príslušenstvo za zaujímavé ceny. Navyše, ak si v období od 1. do 31. decembra 2012 kúpite tovar v minimálnej hodnote 35 €, obdržíte zlosovací kupón. Kupón získate aj za každých ďalších 35 €. Zo všetkých kupónov budú 7. januára 2013 vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú hodnotné ceny: mobilný TRX YAESU FT-857, ručný duobander s GPS YAESU VX-8GE, prijímač Eton Globe Traveller G3, meteo stanica W-2001, alarm Dazer. Okrem toho bude vyžrebovaných aj 10 ks USB kľúčov 4 GB v tvare ručnej rádiostanice Vertex Standard. Ak príde viac objednávok než je tovaru na sklade, poradie sa určí podľa skoršieho dátumu zaslania objednávok. Kupón nie je možné darovať! Každý kupón má svoje poradové číslo. Odkaz na stránky ANICO.sk nájdete na našej stránke vľavo pod menu.
Roman OM3EI
4.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PILEUP RUNNER
Chcete si vyskúšať skutočný CW pileup aký mávajú veľké DX expedície? Alex VE3NEA, autor programov CW Skimmer, Morse Runner, Rocky a ďalších, zverejnil na svojich stránkach www.dxatlas.com nový program pod názvom Pileup Runner. Ide o vynikajúci simulátor pileupu CW staníc. Oproti podobným programom Morse Runner a RufzXP má Pileup Runner výhodu v grafickom zobrazení volajúcich staníc pomocou SDR vodopádu, kde si môžete klikať na volajúce stanice. Získavate tak pocit reálnej prevádzky. Program je freeware a rozhodne stojí za vyskúšanie.
Roman OM3EI
3.12.'12  
 
 
 
 
 
 
 
RADIO-SPORT.NET KONČÍ
Jamie NS3T oznámil, že po piatich rokoch ukončí činnosť svojho webu radio-sport.net. Jamie pracuje ako politický reportér a zvyšujúce sa pracovné vyťaženie, ako aj jeho tri malé deti mu už neumožňujú venovať sa aktivitám okolo webu. Radio-sport.net prinášal veľmi hodnotné a zaujímavé informácie z oblasti KV kontestingu.
Roman OM3EI
30.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH
Estónska rádioamatérska organizácia ERAU organizuje v lete budúceho roku medzinárodný rádioamatérsky kemp "Youngsters on the Air". V termíne 5.-12. augusta 2013 sa tímy mladých rádioamatérov z desiatich európskych krajín budú venovať rôznym aktivitám súvisiacim s našim hobby - prezentácie, súťaže, návštevy amatérskych staníc a pod. Je to príležitosť spoznať nových ľudí a zažiť nevšedné zážitky. Každý tím pozostáva z piatich členov, štyria musia byť vo veku 14-25 rokov a jeden (vedúci tímu) môže byť aj starší. Kemp sa uskutoční v blízkosti mesta Tartu v Estónsku. Účastníci si hradia 30% nákladov na dopravu a účastnícky poplatok 50 €. Ostatné náklady hradí organizátor v rámci európskeho programu "Mládež v akcii". Jeden z tímov môže byť aj zo Slovenska. SZR preto hľadá vhodných záujemcov, ktorí spĺňajú vekové kritériá a majú záujem sa kempu zúčastniť, aby sa prihlásili emailom do 15.12.2012.
Roman OM3EI
21.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
C5A AJ V CQWW DX CW CONTESTE
V Gambii sa už opäť pripravuje skupina OM a OK operátorov, aby sa zúčastnili CW časti CQWW DX Contestu pod značkou C5A. Pokúsia sa vyhrať multi-multi kategóriu tohto najväčšieho svetového kontestu tretí krát po sebe. Aktuálne fotografie a informácie z príprav uverejňujú na facebookovom profile Radio Syd C5A Contest Group. Pozdravujú domov a tešia sa na spojenia s OK/OM stanicami na všetkých pásmach 160-10m.
Roman OM3EI
21.11.'12  
 
 
 
 
 
 
ZBORNÍK PREDNÁŠOK NA DOBIERKU
Ak ste sa na stretnutí TATRY 2012 nezúčastnili a máte záujem o zborník, môžete si ho objednať na adrese szr@szr.sk. Cena zborníka je 4,00 € + poštovné. K dispozícii sú aj zborníky z rokov 2011 až 2009 (á 3 €). Pri objednávke akýchkoľvek dvoch a viac zborníkov zľava 1 €.
Roman OM3EI
21.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CQWW DX CW CONTEST UŽ TENTO VÍKEND
Telegrafná časť CQWW DX Contestu sa uskutoční 24.-25. novembra 2012. Jeho podmienky boli uverejnené v Rádiožurnále 4/2012 a v anglickom origináli ich nájdete na webe organizátora. Opäť upozorňujeme na najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim ročníkom - skrátenie lehoty na poslanie denníka na 5 dní (denník treba poslať najneskôr 30.11.), nová definícia výkonu, ktorý sa teraz meria na výstupe PA, a zákaz akýchkoľvek opráv spojení v denníku po skončení kontestu. Dôležitou zmenou je aj nové pravidlo, podľa ktorého stanica, ktorá volá výzvu, musí do denníka zapísať takú značku protistanice, akú pri spojení skutočne vyšle. Pri kontrole denníkov sa budú okrem iného využívať aj záznamy zo siedmych širokopásmových SDR prijímačov rozmiestnených po celom svete tak, aby umožnili spätne sledovať prevádzku jednotlivých staníc. Podrobnejšie o týchto zmenách píše tzv. CQWW webinar.
Ohlásené stanice do kontestu.
Aktuálne podmienky šírenia.
Všetkým kontestmanom prajeme veľa zábavy.
Roman OM3EI
21.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRETNUTIE TATRY 2012 SKONČILO
V príjemnom a priateľskom ovzduší sa uplynulý víkend uskutočnilo rádioamatérske stretnutie TATRY 2012. Celé stretnutie prebiehalo v priestoroch popradského hotela Satel, ktorý ponúka vhodné a dostatočné kapacity pre všetky potreby stretnutia. Účastníci začali prichádzať už okolo obeda v piatok a do večera sa celá výstavná sála zaplnila predávajúcimi aj kupujúcimi rádioamatérmi z celého Slovenska a nestratili sa ani amatéri z Česka a Poľska. Vo výstavnej sále mal svoj stánok aj Slovenský zväz rádioamatérov, kde sa dalo zaplatiť členské a predplatné Rádiožurnálu na budúci rok, bolo možné zakúpiť zborník, odovzdať či prevziať QSL lístky. Opäť fungovala stanica OM38TATRY, na ktorej sa vystriedalo veľa rádioamatérov a o spojenia bol enormný záujem. Miro OM3CU a Dano OM6DJ pripravili výstavu so zameraním na školské pomôcky pre fyziku a elektrotechniku, ale mali sme možnosť zaspomínať aj na rozhlas po drôte, či elektronické stavebnice pre mládež. Z vystavovateľov prišli ponúkať svoj tovar firmy ANICO, Cassiopeia a HCS Electronics a myslím, že odchádzali spokojní. Podobne aj veľa predajcov na burze ponúkalo zaujímavé veci. Vyložený šrot a odpad, známy z iných búrz, sa vyskytol len minimálne. Dianie v sále pokračovalo až do 21,00 h. a potom sa účastníci presunuli do baru, kde pokračovali v debatách do neskorých nočných hodín. Viac..
Roman OM3EI
14.11.'12  
 
 
 
 
 
ZAČIATOK SPRÁV 15.11.2012 BUDE O 17,30 SEČ
Upozorňujeme, že správy vysielané vo štvrtok 15. novembra na frekvencii 3768 kHz budú začínať o 17,30 SEČ. Správy budú vysielané z dejiska stretnutia TATRY 2012 pod špeciálnou značkou OM38TATRY.
Roman OM3EI
14.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
OM38TATRY
Podobne ako vlani bude od štvrtka do soboty priamo z dejiska stretnutia vysielať špeciálna stanica OM38TATRY. Číslo 38 znamená, že ide o 38. ročník stretnutia. Stanica sa prvý raz ozve vo štvrtok 15.11. o 17,30 SEČ na frekvencii 3768 kHz a odvysiela pravidelné správy SZR. Stanica bude v prevádzke aj v piatok a sobotu na všetkých pásmach. Umiestnená bude v hlavnej výstavnej sále a pracovať z nej budú môcť prítomní rádioamatéri.
Roman OM3EI
14.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ KONCESIE NA STRETNUTÍ TATRY 2012
Čestným hosťom stretnutia bude aj Ing. Katarína Michňová z Telekomunikačného úradu SR, ktorá sa zúčastní na slávnostnom otvorení stretnutia. V rámci svojho príhovoru odovzdá aj nové povolenia pre rádioamatérov, ktorí úspešne absolvovali posledné skúšky. Ide o týchto rádioamatérov: Ivan Lövinger, Mgr. Radoslav Šolc, Ing. Miroslav Bognár, Jozef Balát, Ing. Dušan Buda, Ľubomír Majerník, Ladislav Pavlovič, Juraj Mikuš, Peter Kratochvíl, Bc. Marián Marenčík, Helena Budová Kančová, Pavol Javorek, Filip Balát, Alexander Zenko, Rudolf Antoš, Ing. Vladimír Babka a Branislav Mika. Ak ste medzi menovanými a budete v sobotu doobeda na stretnutí, príďte si prevziať svoje povolenie. Ak sa na stretnutí nezúčastníte, povolenie vám bude zaslané poštou.
Roman OM3EI
14.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POČASIE NA STRETNUTÍ TATRY 2012
Stretnutie TATRY 2012 síce prebieha celé v priestoroch hotela, účastníci alebo ich rodinní príslušníci si však radi robia výlety či už do Popradu, alebo blízkych Vysokých Tatier. Počasie stretnutiu dlhodobo praje, a zdá sa, že ani tento rok nebude výnimkou. Predpoveď pre Poprad hlási na víkend jasno až polojasno s dennými teplotami okolo 9-10 stupňov. Podobné počasie má byť aj v Tatrách. Bolo by preto škoda nevyužiť priaznivé počasie a neurobiť si výlet do Tatier. Keďže stretnutie končí v nedeľu po raňajkách, ideálnym dňom na takýto výlet je nedeľa. Je preto škoda, že niektorí účastníci, hoci merajú ďalekú cestu do Popradu, odchádzajú domov už v sobotu večer a nevyužijú možnosť spojiť stretnutie s návštevou našich veľhôr. Všetky informácie o stretnutí vrátane online prihlášky nájdete na webe stretnutia tatry.szr.sk.
Roman OM3EI
14.11.'12  
 
 
 
 
 
CQWW DX SSB CONTEST 2012 - CLAIMED SCORES
Poradie zostavené podľa neupravených výsledkov z SSB časti CQWW DX Contestu si môžete pozrieť na webe organizátora. Po kontrole spojení sa výsledok môže líšiť o 5-20% v závislosti od presnosti operátora.
Roman OM3EI
12.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DVD TATRY 2012
Pri príležitosti stretnutia TATRY 2012 bude vydaný zborník prednášok na nosiči DVD. V zborníku nájdete tieto články: Popis užitočného meracieho prístroja NWT200 od DK3WX v úprave Fera OK1NOF, manuál k obslužnému programu WinNWT, článok o anódových obvodoch elektrónkových koncových stupňov, teoretický rozbor určenia pracovnej triedy a účinnosti PA a tiež aj slovenský preklad manuálu k ovládaniu Echolinku. Ako je už zvykom, DVD obsahuje aj bonusovú časť, ktorú pripravil Milan OM3TBG. Obsahuje veľké množstvo kníh, časopisov a iných publikácií o anténach a rádioamatérskej technike a prevádzke. Opäť tu nájdete niekoľko historických rádioamatérskych kníh. Zborník si budete môcť zakúpiť vo výstavnej sále v stánku SZR za 4,00 €. K dispozícii budú v obmedzenom počte aj zborníky z predchádzajúcich rokov. Všetky informácie o stretnutí vrátane online prihlášky nájdete na webe stretnutia tatry.szr.sk.
Roman OM3EI
12.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENNÍKY Z OK/OM DX CONTESTU EŠTE RAZ
Bohuziaľ, jazyková mutácia webu pre OK a OM ešte nie je hotová, preto prosím všetky OK a OM stanice, ktoré majú problém s odoslaním logu cez webové rozhranie, aby si skontrolovali, či majú v hlavičke Cabrillo súboru riadok EMAIL: Je to veľmi dôležité, pretože príjem denníka je potvrdzovaný mailom. V riadku musí za slovom "EMAIL:" nasledovať vaša emailová adresa.
Ďalej prosíme stanice, aby posielali len jeden denník so všetkými spojeniami, aj keď sa zúčastnili vo viacerých kategóriách. Druhým denníkom sa prepíše predchádzajúci denník, tak ako je to u iných kontestov, napr. CQWW. Preto, keď pošlete log za napr. SO80m a potom SO40m, budete hodnotení len v kategórii 40m. Denník môžete poslať do uzávierky 1.12. niekoľkokrát, vyhodnocovať sa bude len ten posledný.
V prípade, že máte problém s Cabrillom, preštudujte si formát Cabrillo na webe OK/OM DX Contestu a v prípade, že ani potom sa vám ho nepodarí poslať, kontaktujte vyhodnocovateľa.
Rišo OK8WW/OM2TW
9.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENNÍKY Z OK/OM DX CONTESTU
Organizátor OK/OM DX Contestu v uplynulých dňoch intenzívne pracoval na nových stránkach kontestu. Je na nich okrem iného aj funkčný robot na odosielanie denníkov z kontestu vo formáte cabrillo. Postupom času, v priebehu niekoľkých týždňov, budú na stránky premigrované zo starého úložišťa aj výsledky z minulých ročníkov, ktoré tam teraz chýbajú. Organizátor prosí v tejto záležitosti o strpenie. V tomto roku bude pri vyhodnotení OK/OM DX Contestu prvý raz použitý nový softvér, ktorý vyvinula Blanka OK1DIS, a ktorej za to patrí veľké poďakovanie. Všetkých účastníkov prosíme, aby pre odoslanie denníka použili iba formát cabrillo a robota na stránke http://okomdx.crk.cz. Urýchlite tým vyhodnotenie kontestu. Inak vás všetkých srdečne pozývame k hojnej účasti v tomto našom najväčšom medzinárodnom konteste, ktorý sa uskutoční tento víkend od soboty 12,00 do nedele 11:59 UTC. Všetkým prajeme výborné podmienky šírenia a čo najlepšie umiestnenie.
Karel OK1CF
9.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOPLNKOVÝ PROGRAM NA STRETNUTÍ TATRY 2012
Rodinných príslušníkov nie vždy zaujíma odborný program stretnutia. Hotel Satel ponúka pre ubytovaných účastníkov možnosť návštevy Aquacity Poprad s 20% zľavou. Mladší účastníci môžu zdarma využiť športovú halu priamo v hoteli a zahrať si tenis alebo minifutbal. A pre manželky je na 1. poschodí hotela k dispozícii kozmetický salón a výborný masér. Všetky informácie o stretnutí vrátane online prihlášky nájdete na stránke stretnutia tatry.szr.sk.
Roman OM3EI
9.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
CESTA DO TATIER SO ZĽAVOU
Podobne ako vlani, tí, čo plánujú cestovať na stretnutie TATRY 2012 vlakom, môžu využiť ponuku obchodného reťazca Lidl, ktorý ponúka cestovný lístok za 6,99 €. Cestovať sa s ním dá v sobotu 17.11.2012 kamkoľvek na území SR. Viac sa o akcii dozviete na tejto stránke. Za informáciu ďakujeme poslucháčovi Ivanovi z Banskej Bystrice.
Roman OM3EI
8.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ ČÍSLO RÁDIOŽURNÁLU
Vyšiel Rádiožurnál č. 5/12. Z jeho obsahu: SDR prijímač od 5 do 470 MHz, Jednoduchý dvojtónový generátor, Malé antény a vyžarovací odpor, Recenzia PA Elecraft KPA500, Afedri SDR, DX story: VK9PN, HK0NA, Rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk
Roman OM3EI
8.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QSL SLUŽBA SZR NA STRETNUTÍ TATRY 2012
QSL služba SZR privezie na stretnutie TATRY 2012 QSL lístky pre OM stanice uvedené v tomto zozname. Ak ste sa v zozname našli a na stretnutie nepôjdete, poverte niekoho, kto sa stretnutia zúčastní, aby vám QSL lístky zobral. Uľahčíte tým prácu QSL manažérom a SZR ušetrí na poštovnom. Ešte pripomíname, že ak plánujete priniesť vaše QSL lístky pre QSL službu, tieto musia byť správne roztriedené podľa pokynov zverejnených v rubrike QSL služba.
Roman OM3EI
7.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK-OM DX CONTEST TENTO VÍKEND
Tento víkend (10.-11.11.) sa uskutoční OK-OM DX Contest, spoločný česko-slovenský medzinárodný kontest, v ktorom zahraničné stanice nadväzujú spojenia s OK a OM stanicami. Je preto dôležité, aby OK a OM staníc bol v konteste dostatočný počet a zahraničné stanice mali koho robiť. Záujem je veľký a aj s priemernou výbavou máte možnosť zažiť v konteste pravý pileup. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a podporte značku OM. Podmienky, výsledky a ďalšie informácie o konteste nájdete na webe okomdx.crk.cz.
Rišo OK8WW/OM2TW
7.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVINKY O DRUŽICI FITSAT-1
Profesor Tanaka, JA6AVG spúšťa experiment pre rádioamatérsku verejnosť. Ide o možnosť príjmu obrazových dát z družice Niwaka (FitSat-1) na frekvencii 5,8 GHz. Ak máte záujem a potrebné vybavenie, kontaktujte profesora Tanaka s presným predikovaným časom preletu ponad vaše územie. Uveďte aj svoju GPS polohu. Na severnej pologuli je potrebné sústrediť sa na možné južné prelety, pretože magnetická stabilizácia satelitu smeruje 5,8 GHz anténu stále k severnému pólu. Niwaka odvysiela 20 obrázkov po dobu 2 ž 3 minúty. Medzi obrázkami je 5 sek. pauza (bez 5,8 GHz nosnej), ktorá slúži na ochladenie koncového stupňa vysielača. Vzhľadom k použitej kompresii trvá odvysielanie čierneho obrázku (deep space) pod 2 s. Zatiaľ sa stále sa nepodarilo stiahnuť všetkých 20 obrázkov, ak máte možnosť, pomôžte dostať obrázky na zem. Príjem na frekvencii 5,8 GHz a súčasné sledovanie satelitu nad horizontom je náročné. Akékoľvek informácie o vašich experimentoch budú cenné. Budem rád, keď sa o ne podelíte so mnou, alebo budete kontaktovať priamo profesora Tanaka. Odporúčam trackovací softvér Gpredict! Ak máte zariadenie na príjem (rádio, anténu, digitálne rozhranie 115,2 kbps) a nemáte rotátor, je možné využiť môj. Kontaktujte ma! Plánované vysielanie morse pomocou LED sa uskutoční najskôr na Vianoce.
Robo OM1LD
5.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOTA FÓRUM
Jedným z veľmi zaujímavých bodov programu stretnutia TATRY 2012 bude SOTA fórum. V rámci tohto fóra ponúkame priestor pre aktivátorov aj lovcov na vzájomnú diskusiu. Veľmi vítané budú najmä skúsenosti aktivátorov s výstupom a prevádzkou zo SOTA kopcov, so získavaním povolení, s používanou technickou a turistickou výbavou. Nezabudnite priniesť svoje SOTA kufríky a ruksaky, aby ste mohli ukázať čo používate a prípadne získať inšpiráciu od druhých. SOTA fórum sa uskutoční v sobotu 17.11. od 15,30 do 16,55 hod. Všetky informácie o stretnutí vrátane online prihlášky nájdete na stránke stretnutia tatry.szr.sk.
Roman OM3EI
2.11.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QSL SLUŽBA NA STRETNUTÍ TATRY 2012
QSL služba SZR privezie na stretnutie TATRY 2012 QSL lístky, pre všetkých členov SZR. Ak na stretnutie nepôjdete, poverte niekoho, kto sa stretnutia zúčastní, aby vám QSL lístky zobral. Uľahčíte tým prácu QSL manažérom a SZR ušetrí na poštovnom. Ešte pripomíname, že ak plánujete priniesť vaše QSL lístky pre QSL službu, tieto musia byť správne roztriedené podľa pokynov zverejnených v rubrike QSL služba. Všetky informácie o stretnutí vrátane online prihlášky nájdete na stránke stretnutia tatry.szr.sk.
Roman OM3EI
31.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENUJTE CENU DO TOMBOLY
Stretnutie TATRY 2012 sa blíži a kapacita hotela Satel sa pomaly zapĺňa. Ak ste svoju prihlášku ešte neposlali, máte najvyšší čas. Vrcholom stretnutia bude samozrejme večerný hamfest s tombolou. Ceny do tomboly prisľúbili okrem viacerých firiem aj jednotliví rádioamatéri, ku ktorým sa môžete pridať aj vy. Ak máte niečo, čo nepotrebujete, no iným sa to môže hodiť, alebo máte niečo z vlastnej produkcie (z dielne, z práce, zo záhrady, z pivnice), venujte to do tomboly. Kontakt na organizátorov: szr@szr.sk, tel. 0905 533 719. Všetky informácie o stretnutí vrátane online prihlášky sú postupne zverejňované na stránke stretnutia tatry.szr.sk.
Roman OM3EI
30.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODBORNÝ PROGRAM NA STRETNUTÍ TATRY 2012
Pre účastníkov stretnutia TATRY 2012 sa nám podarilo zabezpečiť veľmi zaujímavý odborný program. Pavel OK7PM bude mať prednášku o softvérových (SDR) rádiách spojenú s praktickým predvedením SDR transceivra Flex-1500. Ďalšiu prednášku pripravuje Ivan OK1TPW a bude o prevádzke APRS. Ivan privezie aj funkčný APRS nód, na ktorom si budú môcť účastníci túto prevádzku aj odskúšať. Nasledovať bude prezentácia Ondreja Závodského o vypúšťaní stratosférických balónov a o prípravách prvej slovenskej družice. V ďalšej prednáške budú Fero OK1NOF a Tono OM3LU hovoriť o meracom prístroji NWT-200 a jeho praktickom využití. Veľmi očakávané je aj SOTA fórum, na ktorom by si mali lovci, ale najmä aktivátori vymieňať svoje skúsenosti zo SOTA aktivít. V DX fóre bude Laco OM5AM hovoriť o svojej prevádzke D2AM z Angoly. Podrobný program stretnutia nájdete na webe stretnutia v rubrike Program.
Roman OM3EI
29.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSIELANIE Z LODE ŽITAVA
V dňoch 2. až 4. novembra 2012 budú Jaro OM1II a Luboš OK2BVG/OM9AAI vysielať z lode Žitava na stredných vlnách v pásme 630m. Touto akciou chcú nielen zaspomínať na pásmo, ktoré v minulosti patrilo aj námornej plavbe, ale zároveň pripomenúť, že od r. 2013 bude na tomto pásme miesto aj pre rádioamatérov, a to v segmente 472 - 479 kHz. Loď Žitavu na tento účel zapožičala Slovenská plavba a prístavy a.s..
Informácie o CW prevádzke simplex, split alebo crossband budú poskytované priamo na vysielacej frekvencii, pripadne na internete v DX clustri. Predpokladaný frekvenčný plán: simplex - 472,5 kHz, split - 472,5/502 kHz, crossband - 472,5 / 3547 kHz. Zariadenie: 630m - TS-590 + PA 25 W, 80m - IC-7000, antény: 630m - Marconiho T anténa, 80m - dipól. Pri tejto prevádzke si môžete otestovať citlivosť vašich zariadení na stredných vlnách. Jaro s Lubošom uvítajú každé spojenie, či SWL report, a odmenia ich pekným QSL lístkom s aktuálnou tematikou.
Jaro/OM1II a Luboš/OK2BVG/OM9AAI
25.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY MEMORIAL
Na pripomenutie pamiatky zosnulých rádioamatérov organizujú HA6NL a HA7PL každoročne 1. novembra Silent key Memorial. Memoriál sa uskutoční od 06,00 do 09,00 UTC prevádzkou CW v pásmach 3510-3560 a 7010-7060 kHz. Dáva sa výzva CQ SKM a vymieňa sa RST + ITU zóna (28) alebo RST + značka vášho zosnulého priateľa rádioamatéra (iba jedného). Súťaží sa v kategóriách jeden operátor LP (max. 150W), HP (max. 1500W) a viac operátorov HP (max. 1500W). Bodovanie: vlastná ITU zóna = 1 bod, iná zóna v Európe = 3 b., DX = 5 b., stanica, ktorá dáva značku zosnulého = +1 bod navyše. Násobiče sú zóny ITU a značky zosnulých na každom pásme zvlášť. Značku jedného zosnulého môže dávať viac staníc, ale ako násobič sa počíta len raz. Denníky sa posielajú do 1.12.2012 len vo formáte Cabrillo na adresu: silentkeyc@gmail.com. Prvé tri stanice získajú suveníry, každý účastník obdrží e-diplom.
Roman OM3EI
23.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CQWW DX SSB CONTEST UŽ TENTO VÍKEND
Sviatok všetkých kontestmanov - CQWW DX SSB Contest - sa koná 27.-28. októbra 2012. Jeho podmienky boli uverejnené v Rádiožurnále 4/2012 a v anglickom origináli ich nájdete na webe organizátora. Na tomto webe si môžete prečítať aj tzv. CQWW webinar, v ktorom organizátor upozorňuje na najdôležitejšie zmeny podmienok a uvádza zásadné pokyny pre účastníkov. Najdôležitejšou zmenou oproti vlaňajšku je skrátenie lehoty na poslanie denníka. Denník treba poslať do PIATICH dní po konteste, čiže najneskôr 2. novembra. Zmena je aj v definícii maximálneho výkonu na jednom pásme (5W, 100W alebo 1500W podľa kategórie). Tento max. výkon je definovaný ako výkon zmeraný na výstupe koncového stupňa. V prípade použitia viacerých PA je to súčet výkonov všetkých PA. Ďalšou zo zmien je zákaz akýchkoľvek opráv spojení v denníku po skončení kontestu. Po skončení kontestu účastník len skontroluje a potvrdí informácie v hlavičke Cabrillo logu a denník odošle vyhodnocovateľovi. Nemenej dôležitým pravidlom je, že stanica, ktorá volá výzvu, musí do denníka zapísať takú značku protistanice, akú pri spojení skutočne vyšle. Vyhodnotenie kontestu zabezpečuje 35-členný tím popredných kontestmanov (CQWW Committee). Pri kontrole denníkov sa okrem výkonného softvéru budú využívať aj záznamy zo siedmych širokopásmových SDR prijímačov rozmiestnených po celom svete tak, aby umožnili spätne sledovať prevádzku jednotlivých staníc.
Ohlásené stanice do kontestu.
Aktuálne podmienky šírenia.
Všetkým kontestmanom prajeme veľa zábavy.
Roman OM3EI
22.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBIA 2012 - C5A
Po vlaňajších úspechoch (1. miesta na svete v CQWW DX CW aj SSB) sa česko-slovenský tím operátorov zúčastní CQWW DX kontestov aj v tomto roku a opäť z Gambie pod značkou C5A. Členovia tímu sú už od minulého týždňa na mieste a za všetkých poslal Noro OM6NM krátku info:
Tento rok sme doviezli do C5 všetok materiál bez problémov. Začali sme stavať stanicu už vo štvrtok 18.10. ráno a už máme dosť práce za sebou: je hotová väčšina antén a cca v pondelok, utorok začneme testovať 6 pásiem naraz, aby sme vychytali ešte drobné detaily interferencií. Na 160m bude pripravený 4sq, na 80m tiež 4sq, 40m: 2 systémy - 4sq a vertikálna 4el. Yagi, 20m: 2 systémy - 4sq z vertikálnych dipólov a spiderbeam, 15m: dva systémy - 2x 5 over 5 Yagi a 10m: 2 systémy - 2x 5 over 5 Yagi. Pozdravujeme domov a tešíme sa na veľa spojení s OK/OM stanicami v konteste.
Noro OM6NM/C5A team
11.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
CHCETE SI POROVNAŤ DENNÍKY ZO CQWW DX CONTESTOV?
Známy kontestman Jim W7EJ (operátor CN2R) je aj šikovným programátorom. Vytvoril stránku logqso.com, na ktorej si môžete urobiť rôzne analýzy vašich denníkov z posledných siedmych ročníkov CQWW DX Contestu. Váš denník si môžete dokonca aj porovnať s denníkmi ľubovoľných dvoch staníc. Ide o výbornú pomôcku pre plánovanie stratégie do nadchádzajúcej kontestovej sezóny.
Roman OM3EI
10.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBESAT BUDE NA OBLOHE SVIETIŤ MORZEOVKU
- AKTUALIZOVANÉ

4. októbra 2012 bol z paluby ISS vypustený mikrosatelit japonský CubeSat FITSAT-1. Satelit je zaujímavý tým, že má na povrchu umiestnené LEDky, ktorými chce na nočnej oblohe vysielať morzeovkou optický pozdrav "Hi this is Niwaka Japan". Pôvodne mala byť táto svetelná správa vysielaná len nad územím Japonska, ale pre množstvo žiadostí z celého sveta bude vysielaná aj nad inými oblasťami vrátane Európy. Začiatok vysielania bude oznámený na tejto stránke. Satelit vysiela telemetriu na frekvenciách 437,250 a 437,445 MHz.
Aktualizované 11.10.2012: Projektu družice FITSAT-1 sa aktívne venuje Robo OM1LD. Robo upozorňuje, že správu v morzeovom kóde na oblohe nebude možné vidieť voľným okom. Voľným okom bude viditeľný len letiaci blikajúci objekt. Ak budete chcieť naozaj vidieť vysielanú správu, tak jeden zo spôsobov ako to spraviť, je dlhou expozíciou nočnej oblohy fotoaparátom s kvalitným objektívom a citlivým CMOS čipom. Viac informácií si môžete prečítať na Robovom blogu. Okrem iného aj to, že Robo OM1LD pripravuje experiment s laserom. Pokúsi sa zasvietiť na satelit svojim laserom tak, aby ho zachytila kamera umiestnená na FITSATe. Držme Robovi palce.
Roman OM3EI
2.10.'12  
 
 
 
 
 
 
 
PRIHLÁŠKY NA STRETNUTIE TATRY 2012 EŠTE RAZ
Žiaľ, po spustení prihlasovania sme zistili, že online prihlášky nefungujú tak ako by mali, preto musel byť systém na istý čas odstavený. V súčasnosti sú už problémy vyriešené a online prihlasovanie opäť funguje. Tých, čo poslali svoju prihlášku vo štvrtok 27.9. alebo v piatok 28.9., prosíme, aby poslali prihlášku ešte raz, tá pôvodná k nám nedorazila.
Roman OM3EI
2.10.'12  
 
 
 
 
 
NOVÝM RIADITEĽOM CQWW DX CONTESTU SA STAL K5ZD
Randy Thompson, K5ZD, doterajší riaditeľ WPX kontestov, bol od 1.10.2012 vymenovaný za riaditeľa CQWW DX Contestu. Vo funkcii nahradil Boba Coxa, K3EST, ktorý v septembri po 35-tich rokoch z funkcie odstúpil.
Roman OM3EI
28.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
GIGANTICKÁ ANTÉNA NA 15 M
Známy kontestman Tonno ES5TV/ES9C postavil uplynulý víkend vo svojom QTH v KO38CS jednu z najväčších antén na 15m na svete. Tvorí ju osem 5-prvkových Yagi antén Optibeam OB5-15, ktoré sú uchytené na 70 metrov vysokom otočnom stožiari. Fotoreportáž zo stavby stožiara si môžete pozrieť tu.
Roman OM3EI
27.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIHLÁŠKY NA STRETNUTIE TATRY 2012
Od dnešného dňa je možné posielať prihlášky na rádioamatérske stretnutie TATRY 2012, ktoré sa v tomto roku uskutoční už po 38. raz. Termín zostáva tradičný - tretí novembrový víkend, čiže 16.-18.11.2012. Po vlaňajších dobrých skúsenostiach bude miestom stretnutia opäť hotel SATEL v Poprade. Ide o veľký hotel v centre Popradu, ktorý pojme všetkých účastníkov a má aj dostatok vhodných priestorov pre náročné potreby stretnutia. Hotel je dobre dostupný pre motorizovaných aj nemotorizovaných účastníkov, nachádza sa neďaleko železničnej a autobusovej stanice a priamo susedí s pešou zónou.
Stretnutie bude mať osvedčený program - výstavu predajcov, rádioamatérsku burzu, technické prednášky a fóra, no a samozrejme večerný hamfest s tombolou. Mimo to, ako sme na to v Tatrách zvyknutí, poskytne dostatočný priestor na osobné stretnutia a debaty účastníkov.
Pri príležitosti stretnutia pripravujeme aj zborník, ktorý vyjde na DVD nosiči. Náplň zborníka v súčasnosti pripravujeme a uvítame vaše technické príspevky. Môžete ich posielať na adresu szr@szr.sk.
Všetky informácie o stretnutí budú postupne zverejňované na stránke stretnutia tatry.szr.sk. Už teraz tam nájdete ceny za pobyt, ktoré sú rovnaké ako vlani, a online prihlášku, ktorú po vyplnení môžete odoslať organizátorom. Následne dostanete emailom inštrukcie k platbe.
Veríme, že tohtoročné stretnutie si nenecháte ujsť a stretneme sa v čo najväčšom počte.
Roman OM3EI
27.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÁDIOAMATÉRSKY KURZ V BRATISLAVE
Máme tu opäť jeseň, čo je obdobie, kedy Rádioklub STU OM3KFF opäť otvára kurz pre všetkých, čo sa zaujímajú o rádioamatérstvo a chcú sa pripraviť na skúšky na triedu N alebo E. Kurz je otvorený aj pre tých, ktorí si chcú zvýšiť svoje operátorské alebo konštruktérske zručnosti alebo jednoducho len navštevovať rádioklub a stretávať sa s ľuďmi s podobnými záujmami. Kurz bude prebiehať každý štvrtok od 18,00 hod. a povedú ho skúsení lektori Jozef OM5CD a Ondro OM4DW. Prvé stretnutie záujemcov je vo štvrtok 4.10.2012 o 18,00 hod. Rádioklub OM3KFF sa nachádza na bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladosť, bloky AB a jeho antény sú viditeľné zo širokého okolia. Pre uľahčenie orientácie bude zraz záujemcov pred vrátnicou blokov AB o 18,00 h. Kontakty: www.om3kff.sk, e-mail: ondrej.briatka@gmail.com, tel.: 0911 267 504.
Ondro OM4DW
27.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
PILOT, KTORÝ ZAHYNUL, BOL RÁDIOAMATÉROM
Slovenské médiá včera informovali o prípade srbského armádneho pilota, ktorý odmietol opustiť lietadlo rútiace sa k zemi, aby zabránil jeho dopadu na obytné domy. Pilot riadil lietadlo až do jeho dopadu na zem a vďaka nemu nenapáchalo takmer žiadne škody, on sám však pri tom zahynul. Spomínaným pilotom bol srbský rádioamatér Goran Savič, YT2A. Česť jeho pamiatke.
Martin OM8ARK
26.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĎALŠIA EXPEDÍCIA OK OPS DO ALBÁNSKA
Začiatkom tohto týždňa skončila prevádzka OK2BOB a OK1HH z albánskeho prístavu Drač a už zajtra začína albánska expedícia trojice OK1FCJ, OK1DX a OK6DJ. Budú vysielať pod svojimi značkami /ZA a zúčastnia sa aj CQWW RTTY Contestu (ZA/OK1DX alebo ZA/OK6DJ). Majú so sebou tcvre Elecraft K3 a Kenwood TS-850 a antény Spiderbeam na 20-10m, vertikál na 40-10m, dipól na 80m a LW na 160m. Zdržia sa tam do 3. októbra.
Roman OM3EI
26.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVÁDZKA Z KOSOVA NEPLATÍ DO DXCC
ARRL včera oznámila, že napriek tomu, že 12.9.2012 boli v Kosove vytvorené podmienky pre povoľovanie rádioamatérských staníc a následne boli v zmysle týchto podmienok vydané povolenia s prefixom Z6, nebude spojenia s týmito stanicami uznávať do DXCC. Dôvodom je, že Kosovo nespĺňa ani jednu z podmienok DXCC - nie je členom OSN a nebol mu oficiálne pridelený blok prefixov od ITU.
Z listu, ktorý ARRL poslali operátori Z60K (G3TXF a MD0CCE), vyplýva, že prefix Z6 si kosovské úrady pridelili sami a začali ním označovať svoje lietadlá a vydávať rádioamatérske koncesie. Hoci je možné a aj dosť pravdepodobné, že ITU nakoniec prefix Z6 Kosovu pridelí, ARRL nepodľahla tlaku osobností, ktoré stáli za prevádzkou Z60K, a urobila jediné možné rozhodnutie - neuznávať túto prevádzku do DXCC.
Roman OM3EI
24.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITA Z AZORSKÝCH OSTROVOV
Zaujímavá akcia je plánovaná na dni 28. až 30. septembra 2012. Skupina domácich a zahraničných operátorov bude vysielať zo všetkých deviatich ostrovov patriacich do súostrovia Azorské ostrovy (CU). V prevádzke budú tieto stanice:
CU1ARM - ostrov Santa Maria (op. OH8NC, OH9MDV, CU1AAD)
CU2ARA - ostrov Sao Miguel (op. LB3HC, ON5NT, CU2IF)
CU3URA - ostrov Terceira (op. N2GA, K2DO, CU3CS)
CU4ARG - ostrov Graciosa (op. DJ9ZB, DF9TF, CU4AB)
CU5AM - ostrov St. Jorge (op. VE3DZ, VE3FWA, CU5AM)
CU6GRP - ostrov Pico (op. OZ7AM, OZ1IKY, CU6AB)
CU7CRA - ostrov Faial (op. K1IU, KE3Q, CU7CA)
CU8ARF - ostrov Flores (op. ON7LX, ON7TK, CU9AC)
CU9AC - ostrov Corvo (op. G3TXF, G7VJR, CU9AC)
Prevádzka bude prebiehať paralelne zo všetkých ostrovov naraz v týchto segmentoch: CW: 7000-7015, 18080-18090, 14050-14065, SSB: 7175-7195, 18120-18135, 14250-14275 kHz. Stanice, ktoré nadviažu spojenie aspoň s piatimi CU ostrovmi, budú zaradené do lotérie o dva pobyty na Azorách vrátane leteniek. Všetky QSL budú potvrdené cez buro.
Roman OM3EI
18.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS V ROB SKONČILI
Záverečnými dvoma pretekmi skončili 16. Majstrovstvá sveta v rádiovom orientačnom behu. V druhých klasických pretekoch sa z našich reprezentantov najlepšie darilo Martinovi Košutovi, ktorý v hlavnej mužskej kategórii v pásme 2m vybojoval 4. miesto. Medzi veteránmi sa v individuálnom hodnotení do prvej desiatky dostali len ženy nad 50 r. v pásme 2m - Mária Fekiačová (4) a Anna Šimečková (6). V družstvách získali muži bronzové medaily, ženy boli piate, juniorky šieste a juniori ôsmi. Ženy nad 50 r. zopakovali výkon z prvých pretekov a získali zlaté medaily.
V disciplíne foxoring sa našim príliš nedarilo. Z hlavných kategórií sa do desiatky prebojovala len juniorka Katka Košutová, ktorá obsadila 8. miesto. Medzi veteránmi nad 50 r. bol Jozef Šimeček piaty a Mária Fekiačová tiež piata. Kompletné výsledky prvého dňa si môžete pozrieť tu.
Roman OM3EI
18.9.'12  
 
 
 
 
 
 
DENNÍKY Z OM SSB PRETEKOV
Rasťo OM3BH, vyhodnocovateľ OM SSB pretekov, upozorňuje, že jeho bývalá e-mailová adresa s koncovkou @telekom.sk je už nefunkčná. Ako je uvedené v podmienkach pretekov, denníky treba posielať na novú adresu om3bh@centrum.sk.
Roman OM3EI
17.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOSOVO
Dnes o 17,00 UTC na frekvencii 14280 kHz začala prevádzka medzinárodného tímu ops (OH2BH, PB2T, 9A5W a možno aj ďalší) pod značkou Z60K. Neskôr pokračovali na 18150 kHz. Operátori vysielajú z Prištiny, ale zatial ešte nie je známe, či budú tieto spojenia uznávané za novú zem DXCC. QSL na G3TXF.
Pred týždňom (10.9.) skončilo v Kosove 5-ročné obdobie obmedzenej samostatnosti pod dohľadom EÚ a začali sa prípravy na jeho úplnú samostatnosť. Do tohto procesu sa zapojila aj pracovná skupina rádioamatérov pod vedením prezidenta IARU Region 1 Hansa PB2T. Jej členmi sú aj Nikola 9A5W (člen výkonného výboru IARU Region 1) a Martti OH2BH. Táto skupina spolupracuje s kosovským PTT na príprave povoľovacích podmienok. Prevádzka Z60K je zrejme súčasťou týchto príprav. Celá akcia však vyvoláva veľa ohlasov a protestov najmä srbských rádioamatérov. Ani na stránke ITU zatiaľ nebola zverejnená informácia, že Kosovu bol pridelený blok prefixov Z6. Martti OH2BH a spol. už raz z Kosova vysielali. Bolo to vo februári 2008 pod značkou YU8/OH2R a povolenie im vydal úrad OSN v Kosove. ARRL však túto prevádzku neuznala. Preto aj teraz treba počkať na vyjadrenie ARRL, či prevádzka Z60K spĺňa kritériá DXCC.
Roman OM3EI
14.9.'12  
 
 
 
 
 
 
PREVÁDZKA OK OPS Z ALBÁNSKA
Z albánskeho prístavného mesta Drač (Durres) vysiela dvojica českých rádioamatérov Bob OK2BOB a Franta OK1HH. Vysielajú pod svojimi značkami /ZA v pásmach 160 až 10m. Pôvodne tam mali byť do 20.9., ale pobyt si predĺžili až do 25.9.
Roman OM3EI
14.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUHÝ DEŇ NA MS V ROB
Druhý súťažný deň na 16. MS v ROB v Srbsku bol venovaný disciplíne šprint. Žiadny z našich reprezentantov nedosiahol na medailu. Najbližšie k nej mal junior Martin Zacharovský, ktorý skončil na 6. mieste. Jakub Kuriak bol v rovnakej kategórii desiaty, takisto aj Alžbeta Stehlíková v kategórii žien. Vo veteránskej kategórii žien nad 50 r. sa do prvej desiatky prebojovali Mária Fekiačová (5) a Anna Šimečková (9). Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu. Dnes sú na programe opäť klasické preteky.
Roman OM3EI
13.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRVÉ PRETEKY NA MS V ROB
Na majstrovstvách sveta v rádiovom orientačnom behu boli včera na programe prvé preteky. V nich sa z našich najlepšie darilo Martinovi Zacharovskému, ktorý v juniorskej kategórii v pásme 2m získal bronzovú medailu. V individuálnom hodnotení sa do prvej desiatky prebojovali ešte Miriam Králová (6. miesto v kat. žien, pásmo 2m), Martin Košut (8. miesto v kat. mužov, pásmo 80m), Jozef Fekiač OM3CCE (6. miesto v kat. veteránov nad 50 r., pásmo 2m), Anna Šimečková (4. miesto v kat. veteránok nad 50 r., pásmo 80m) a Mária Fekiačová (6. miesto v kat. veteránok nad 50 r., pásmo 80m). V družstvách obsadili juniorky a ženy 5. miesto, juniori boli štvrtí a muži skončili na 6. mieste. Zlato vybojovalo družstvo veteránok nad 50 r. Kompletné výsledky prvého dňa si môžete pozrieť tu. Dnes je na programe ďalšia disciplína - šprint.
Roman OM3EI
12.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÁDIOAMATÉRSKE SKÚŠKY
Najbližšie rádioamatérske skúšky sa uskutočnia 5. októbra 2012. Skúšky organizuje Telekomunikačný úrad, ktorý záujemcom rozošle pozvánky. Momentálne je na TÚSR už 28 žiadostí o skúšky. Žiadatelia, ktorí poslali alebo pošlú svoju žiadosť neskôr, budú z kapacitných dôvodov pozvaní na najbližší ďalší termín. Preto odporúčame, ak máte záujem ísť na skúšky, aby ste poslali žiadosť na TÚSR hneď, pretože úrad skúšky vypisuje až po nazbieraní dostatočného počtu žiadostí. Podrobné informácie a formuláre žiadosti nájdete v rubrike INFOSERVIS.
Roman OM3EI
12.9.'12  
 
 
 
 
 
 
ZMENA NA TÚSR
Ing. Vaculík, ktorý mal na Telekomunikačnom úrade po odchode Ing. Kováčovej na starosti rádioamatérske záležitosti, už na úrade nepracuje. Na jeho miesto nastúpila Ing. Katarína Michňová. Telefónne číslo zostáva nezmenené: 02/5788 1631.
Roman OM3EI
11.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROB
V srbskom Kopaoniku sa dnes začínajú 16. Majstrovstvá sveta v rádiovom orientačnom behu. Na programe sú štyri disciplíny - klasické preteky v pásmach 80 a 2m, šprint a foxoring. Slovenská reprezentácia odcestovala do dejiska šampionátu už včera. Dnes je na programe slávnostné otvorenie a oficiálny tréning. Klasické preteky sa konajú v stredu a piatok, šprint je na programe vo štvrtok a foxoring v sobotu, kedy sa šampionát aj skončí. O výsledkoch našich reprezentantov vás budeme priebežne informovať. Podrobnejšie informácie nájdete na webe MS.
Roman OM3EI
10.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRETNUTIE DROZDOVO
Druhý víkend októbra je termín pre stretnutie rádioamatérov v penzióne Drozdovo. Tohtoročný 8 ročník stretnutia sa bude konať v sobotu 13. októbra v spomínanom penzióne. Príchod prvých účastníkov sa očakáva po ôsmej hodine ráno, stretnutie trvá do popoludňajších hodín. Program stretnutia: slávnostné privítanie o 9,00 hod., prezentácia rádioamatérskych expedícií, burza, popoludňajší výstup na neďaleký Veľký Inovec, pracovné posedenie členov OTC, voľná diskusia... O občerstvenie je ako obvykle bohato postarané, parkovanie v areáli penziónu zdarma. Prístup do Drozdova je možný od Novej Bane smerom na Veľkú Lehotu, pred touto obcou cca 300m je tabuľa, tu odbočíte na poľnú cestu doľava, cca po 2 km ste na mieste. Príchod je možný aj od Zlatých Moraviec, resp. od Topoľčianok, po prejazde obcami Machulince, Obyce, vedľa Jedľových Kostolian pokračujete smerom na Novú Baňu, až prídete na rázcestie tvaru T, tu odbočíte doprava na Novú Baňu, po pár kilometroch prejdete obcou Veľká Lehota, za ňou cca 300m pri tabuli odbočíte doprava na poľnú cestu, cca po 2 km ste na mieste stretnutia. V penzióne sa môžete aj ubytovať či už z piatka na sobotu, alebo zo soboty na nedeľu. Ďalšie informácie môžete získať ráno na 3756 kHz, alebo emailom na karol.om5kp@gmail.com. Na stretnutie sa tešia organizátori Karolovci OM5KP, OM5NS.
Roman OM3EI
7.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPEDÍCIA 9A8OK NA OSTROV PALAGRUZA
Skupina OK operátorov (OK1HWS, OK1IEC, OK1IPS, OK1JAX, OK1JK, OK1JRA, OK1MRK a OK1UXH) uskutoční v dňoch 29.9.-6.10.2012 expedíciu na najvzdialenejší a najjužnejší chorvátsky ostrov Palagruza (IOTA EU-090, WLOTA 0057, IOCA CI-084). Budú pracovať pod značkou 9A8OK CW, SSB a digi na 3,5 až 28 MHz. Používať budú tcvr K3 a TS-590, PA Acom 1010 a antény Spider beam, dipóly a GP.
Roman OM3EI
5.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K3EST KONČÍ AKO RIADITEĽ CQWW DX CONTESTU
Vydavateľ CQ Magazine Dick Ross, K2MGA dnes oznámil, že Bob Cox, K3EST už nebude ďalej vykonávať funkciu riaditeľa CQWW DX Contestu. Bob bol na čele organizačného tímu 35 rokov a počas jeho éry prešiel CQWW kontest veľkými zmenami súvisiacimi s rozvojom technológií a stal sa z neho najpopulárnejší kontest na svete. K3EST k tomu povedal: "Uplynulých 35 rokov zahŕňa takmer celú históriu moderného kontestingu. Prešli sme cestu od papierových denníkov až k dnešným online technológiám. Počas tejto doby bol CQWW kontest inovátorom prakticky vo všetkých oblastiach kontestingu vrátane kontroly denníkov." Bob v závere dodal, že po všetkej tej práci sa cíti byť unavený a rád by sa venoval aj iným záujmom. Nám zostáva len poďakovať mu za všetku prácu, ktorú pre kontestovú komunitu vykonal. Jeho nástupca zatiaľ nie je známy.
Roman OM3EI
4.9.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROPOSFÉRICKÝ BALÓN STS-1
STSPROJECT.NET team pripravuje vypustenie amatérskeho stratosférického balóna STS-1. Štart sa uskutoční v sobotu 8. septembra 2012 o 9,00 UTC (11,00 nášho času) na futbalovom ihrisku Považany (neďaleko Nového Mesta n/Váhom). Balón povezie náklad, v ktorom budú okrem dvoch miniatúrnych kamier, fotoaparátu a meteo senzorov aj dva rádiové moduly, ktoré budú vysielať polohu a telemetriu nasledovným spôsobom:
1. 434,650 MHz, 10 mW, USB, RTTY, 425 Hz shift, 300 Bd, 7bit, none, 1 stopbit - viac detailov o spôsobe dekódovania nájdete tu
2. 144,800 MHz, 300 mW, FM, APRS - pod znackou OM2AMR-11
Balón by mal vystúpať do výšky cca 35000 m a po prasknutí balóna sa náklad vráti na padáku na zem. Tešíme sa na vašu účasť na štarte, prípadne na spoluprácu pri príjme a dekódovaní telemetrie RTTY.
Radim OM2AMR
31.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY CQWW DX CW CONTESTU 2011
Po výsledkoch SSB časti zverejnil časopis CQ Magazine na svojej stránke aj výsledky CW časti CQWW DX Contestu za rok 2011. Výborné podmienky na horných pásmach pomohli k prekonaniu viacerých svetových rekordov, napr. D4C (MS), CR3L (M2), OK3A (SOAB QRP, op. OK2ZC), a tiež mnohých európskych rekordov, z nich uveďme napr. CS2C (SO-10, op. OK1RF), TM6M (MS), IR4X (M2) a DR1A (MM). Vyhodnocovateľovi prišlo 6651 denníkov, z toho 6588 bolo elektronických. V TOP SCORES sa z OM staníc umiestnili: OE3K (op. OM3LA, 4. miesto v EU v kat. SOAB), OM8A (2. v EU v kat. MS), C5A (OM a OK ops, 1. miesto na svete v kat. MM), OM7RU (2. miesto v EU v kat. SO-160 LP), XV9DX (op. OM2DX, 3. miesto na svete a 1. v Ázii v kat. SO-15 Assisted). Všetkým k úspechu gratulujeme.
Roman OM3EI
30.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVÁDZKA Z GERLACHU
Prvý raz sme sa (ja, moja polovička Miriam a kamarát Miro z Košíc) pokúsili o výstup na Gerlach v auguste 2007. Napriek augustovému dátumu nám to znemožnilo počasie a ranná námraza vo výškach nad 2000 m n/m. Teraz, po piatich rokoch, bola výzva o to väčšia, že išlo o SOTA prvovýstup a aktiváciu OM/PO-001. Týždeň pred našim termínom výstupu na končiaroch Vysokých Tatier nasnežilo. Počasie sa v nasledujúcich dňoch našťastie umúdrilo a nielen, že sa všetok sneh roztopil, na deň nášho výstupu (19.8.) sme dostali "do daru" také ukážkové počasie, aké sa v Tatrách zažije málokedy. Slnečno a bezvetrie od svitania do súmraku s teplotou vysoko prekračujúcou 20°C aj na samotnom vrchole.
Počas prevádzky som nadviazal 150 QSO (80m SSB 18, 40m CW 64, 20m CW 16 a 2m FM 52) celkovo so 17 zemami DXCC (OM, OK, DL, I, HA, HB9, LZ, K, YO, G, ON, PA, LY, S5, F, EA a SP). Použitá výbava: FT-857D + home made mini "all variations" ANT tuner, home made KV ANT rybársky prút 4,5m s predlžovaciou cievkou a ladenými radiálmi pre pásma 80, 40 a 20m, home made GP pre 2m, modelársky akumulátor 8000 mAh o hmotnosti 725g. A na záver niekoľko zaujímavých fotografií z vrcholu: foto 1, foto 2
Jozef OM5CD
22.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRETNUTIE TATRY 2012
Tretí novembrový víkend je každoročne rezervovaný pre najväčšie slovenské rádioamatérske stretnutie. V tomto roku sa stretnutie TATRY uskutoční už po 38. raz v dňoch 16.-18.11.2012. Po vlaňajších dobrých skúsenostiach bude miestom stretnutia opäť hotel SATEL v Poprade. Ide o veľký hotel v centre Popradu, ktorý pojme všetkých účastníkov a má aj dostatok vhodných priestorov pre náročné potreby stretnutia. Hotel je dobre dostupný pre motorizovaných aj nemotorizovaných účastníkov, nachádza sa neďaleko železničnej a autobusovej stanice a priamo susedí s pešou zónou.
Stretnutie bude mať osvedčený program - výstavu predajcov, rádioamatérsku burzu, technické prednášky a fóra, no a samozrejme večerný hamfest s tombolou. Mimo to, ako sme na to v Tatrách zvyknutí, poskytne dostatočný priestor na osobné stretnutia a debaty účastníkov.
Pri príležitosti stretnutia pripravujeme aj zborník, ktorý vyjde na DVD nosiči. Náplň zborníka v súčasnosti pripravujeme a uvítame vaše technické príspevky. Môžete ich posielať na adresu szr@szr.sk.
Všetky informácie o stretnutí budú postupne zverejňované na stránke stretnutia tatry.szr.sk. Veríme, že tohtoročné stretnutie si nenecháte ujsť a stretneme sa v čo najväčšom počte.
Roman OM3EI
21.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ ČÍSLO RÁDIOŽURNÁLU
Vyšiel Rádiožurnál č. 4/12. Z jeho obsahu: Nízkošumový predzosilňovač na 144 MHz, Dovolenková anténa na všetky KV pásma, Recenzia triplexerov a pásmových filtrov, Slnečné minimum a priebeh 24. slnečného cyklu, Quo vadis hamradio?, DX story: 3D2R, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk
Roman OM3EI
18.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITA Z GERLACHOVSKÉHO ŠTÍTU
Jozef OM5CD absolvuje v nedeľu 19. augusta výstup na Gerlach (SOTA PO-001). Keďže si berie so sebou aj SOTA výbavu, bude z vrcholu aj vysielať. Prevádzka by mala začať okolo 11-12,00 LČ. Jozef bude QRV na frekvenciách 3756 a 145,500 pre našich a potom ešte 7032 a 14060 pre svet. S horským vodcom má dohodnuté, že zotrvajú na vrchole cca 3 hodiny vrátane rozbalenia a zbalenia. Využite túto výnimočnú príležitosť a urobte si spojenie s najvyšším slovenským vrchom.
Roman OM3EI
18.8.'12  
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Dňa 8.8.2012 zomrel náš dobrý kamarát - dlhé desaťročia člen rádioklubu OM3KHU v Humennom, Štefan Karnay, OM3VGE. Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku.
Za rádioklub OM3KHU Ľudo OM0ATU
16.8.'12  
 
 
 
 
 
 
PRETEKY K VÝROČIU SNP
V nedeľu 19. augusta 2012 sa konajú Preteky k výročiu SNP. Začiatok je o 06,00 a koniec o 08,00 letného času. Súťaží sa v pásme 80m prevádzkou CW a SSB. Podrobné podmienky nájdete na kv.szr.sk. Nezabudnite a spríjemnite si nedeľné ráno účasťou v tomto preteku.
Roman OM3EI
16.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRETNUTIE V BANSKEJ BYSTRICI
Stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici sa uskutoční v sobotu 8.9.2012 v miestnom pohostinstve TREND (ako vlani). Začiatok prezentácie je o 8,00 hod. Guláš a občerstvenie bude zabezpečené. Máte príležitosť vyprázdniť šuplíky a doniesť niečo na burzu. Pohostinstvo TREND sa nachádza na ulici Družby 14 v Banskej Bystrici. Kontakt na organizátorov: Milan OM7RM (rudinsky.milan@gmail.com, 0908 946234, ICQ: 314-117-035), Ľudo OM7AX (ludosajdik@gmail.com, 0907 814439), Jozef OM3MV (0908 078713), Jano OM7AW (0907 549825). Tešíme sa na hojnú účasť.
OM7AX, OM3MV, OM3MV, OM7AW
16.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
STRETNUTIE V TURANOCH
Rádioklub OM3KHE usporiada už XV. ročník stretnutia rádioamatérov Turany 2012, ktoré sa uskutoční, ako obvykle, vo všešportovom areáli - strelnici v miestnej časti Turany - Tibín dňa 15. septembra 2012. Súčasťou stretnutia bude rádioamatérska burza a chutný guláš. Stretnutie ukončí tombola, v ktorej sa vždy vyhrávajú hodnotné ceny. Na stretnutie sa teší tím OM3KHE.
Jozef OM6AM
16.8.'12  
 
 
 
 
 
 
RÁDIOAMATÉRSKE SVADBY
V sobotu 18. augusta vstúpia do stavu manželského známi slovenskí rádioamatéri. V Košiciach si povedia svoje áno Matej OM2AST a Stanka OM8QA a v Partizánskom zase Miro OM5RW a jeho dlhoročná priateľka Martina. Obom dvojiciam prajeme veľa šťastia v spoločnom živote.
Roman OM3EI
16.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY CQWW DX SSB CONTESTU 2011
Časopis CQ Magazine zverejnil na svojej stránke výsledky SSB časti CQWW DX Contestu za rok 2011. Vyhodnocovateľovi prišlo 7476 denníkov, z toho 7382 bolo elektronických. Dobré podmienky sa prejavili najmä v počtoch spojení na 10m. Pásmo bolo počas kontestu plné staníc od 28,3 do 29,2 MHz. Bolo prekonaných veľké množstvo svetových i kontinentálnych rekordov, z hlavných kategórií to je svetový rekord v MS (CR3A), európsky rekord v MS (TM6M) a európsky rekord v MM (DR1A). V TOP SCORES sa z OM staníc umiestnili: OE3K (op. OM3LA, 4. miesto v EU v kat. SOAB), OM8A (4. v EU v kat. MS) a C5A (OM a OK ops, 1. miesto na svete v kat. MM. Všetkým k úspechu gratulujeme.
AKTUALIZOVANÉ 20.8.2012: Dodatočne gratulujeme aj Michalovi OM2DX, ktorý pod značkou XV9DX skončil v kat. SO-15 Assisted na 3. mieste na svete a 1. v Ázii.
Roman OM3EI
14.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM AUKCIA
Dušan OM2ADP rozšíril svoje stránky o novú službu - aukčný program. Táto internetová aukcia je primárne určená pre HAMov, zo Slovenska, ČR a samozrejme aj iných štátov. Používať ju môže vlastne ktokoľvek, kto má záujem niečo predať alebo kúpiť. Jej funkcia je rovnaká, alebo aspoň veľmi podobná aukcii eBay. Vyžaduje registráciu a vek min. 18 rokov. Je v slovenskej a anglickej mutácií. Ak ju chcete využiť, je dobré prečítať si FAQ. Aukcia je spustená v ostrej prevádzke, je plne funkčná. Akurát diakritika v zasielaných e-mailoch ešte celkom nefunguje, Dušan na tom pracuje. Na funkciu aukcie to ale nemá vplyv. Dušan privíta akékoľvek postrehy.
Roman OM3EI
1.8.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM100IG
Značka OM100IG sa bude ozývať v roku 2012 na počesť stého výročia narodenia Ivana A. Gettinga (1912-2003), ktorého korene siahajú na Slovensko, do Bytče.
Významný technik, o ktorom sa hovorí ako o “zabudnutom géniovi” a tiež ako o otcovi GPS - navigačnom systéme, ktorý je dnes známy na celom svete a mnohí ho máme vo svojom aute alebo vo vrecku nohavíc. Getting vylepšením radaru pomohol významnou mierou v II. svetovej vojne zachrániť Londýn pred bombardovaním. Nositeľ mnohých ocenení, ale u nás trochu neznámy. Členovia a priatelia RK Manín (OM3RRC, OM3ROM, OM3KNS, OM3RDX) chcú takto pripomenúť jeho meno.
Vlado OM3BY
28.7.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IOTA CONTEST 2012
Tento víkend sa koná populárny IOTA Contest. Začína o 12,00 UTC a trvá 24 hodín. Súťaží sa prevádzkou CW aj SSB. Podrobné podmienky boli uverejnené v Rádiožurnále 3/2012. Je to výborná príležitosť ako si počas víkendu urobiť veľa ostrovov do programu IOTA. Medzi ohlásenými stanicami sú aj dve slovenské - Braňo OM2FY bude QRV z ostrova Brač (EU-016) pod značkou 9A/OM2FY a Jozef OM5AW z ostrova Krk (EU-136) pod značkou 9A/OM5AW. Kompletný zoznam ohlásených staníc spracoval Števo OM3JW.
Roman OM3EI
24.7.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEADLINE V CQWW KONTESTOCH SKRÁTENÝ NA 5 DNÍ
CQ Magazine, organizátor a sponzor populárnych CQWW DX kontestov, oznámil, že počnúc októbrovým CQWW DX SSB kontestom sa skracuje doba na odoslanie denníkov na 5 dní. Správu zverejnil Bob Cox, K3EST na reflektore CQ-Contest. Bob píše, že súčasné technológie už sprístupňujú internet prakticky kdekoľvek, a tak nie je problém poslať denník do piatich dní. Vlani prišlo 70% elektronických denníkov do 7 dní po konteste. Vyhodnocovateľ si je vedomý, že môžu nastať situácie, kedy nebude možné denník poslať načas. V takýchto prípadoch musí súťažiaca stanica požiadať o predĺženie lehoty.
Trend skracovania lehôt na poslanie denníkov začal v roku 2010, kedy sa v CQWW kontestoch skrátila táto lehota na 3 týždne, následne ARRL vo svojich kontestoch išla až na 15 dní. No a teraz tu máme 5-dňový deadline. Vyhodnocovatelia sa týmto snažia, aby čo najviac obmedzili pokontestové úpravy denníkov, ktorými si niektoré stanice „vylepšujú“ svoje výsledky. Podmienky označujú takéto úpravy ako nešportové správanie. Denník a zápisy v ňom sú súčasťou kontestu a odrážajú schopnosti a zručnosti operátora. Preto by nemali byť po konteste opravované a menené. Príkladom je WRTC šampionát v Rusku, kde stanice odoslali svoje denníky hneď po skončení kontestu. Tomuto zatiaľ bráni nedostatočné internetové pokrytie v niektorých, najmä vzácnych lokalitách, ale trend je jasný a smeruje k online denníkom. Či sa potom skráti aj samotné vyhodnocovanie kontestov, je však otázne.
Roman OM3EI
5.7.'12  
 
 
 
 
 
SP-OK-OM RADIO PICNIC
Od priateľov z SP prišla pozvánka na 7. SP-OK-OM Radio Picnic, ktorý sa uskutoční 14.-15. júla 2012 v Koniakowe (JN99LN), neďaleko slovenskej i českej hranice z Poľskom. Viac info v pozvánke.
Roman OM3EI
4.7.'12  
 
 
 
 
 
OM3BD UROBIL NAJDLHŠIE QSO CEZ DRUŽICU AO7
Billovi OM3BD (NZ5N) sa 2.7.2012 podarilo urobiť družicové spojenie so stanicou AC0RA. Prekonaná vzdialenosť je 7849 km, čím ide o najdlhšie spojenie nadviazané cez družicu AO7. Gratulujeme!
Roman OM3EI
3.7.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLÁSENIA DO OM DX TOPLISTU
OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch. Je zostavovaný dvakrát ročne, vždy k 30.6. a 31.12. príslušného roku na základe hlásení od OM staníc. Vaše hlásenia zasielajte cez webovú stránku dx.szr.sk alebo e-mailom alebo poštou na adresu: Ing. Emil Horváth, OM3XX, Záhorácka 8/40,90101 Malacky. Uzávierka hlásení je 31.7.2012. Podrobné podmienky sú na webe OM DX Toplistu.
Roman OM3EI
2.7.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETNÝ KURZ RÁDIOAMATÉROV
Slovenský zväz rádioamatérov plánoval zorganizovať v auguste t.r. tradičný kurz mladých rádioamatérov. Do dnešného dňa však aj napriek viacerým výzvam prišlo len 7 prihlášok, čo je veľmi málo. Z toho dôvodu sa plánovaný kurz tento rok neuskutoční. Záujemcovia môžu ale využiť ponuku, ktorá prišla z rádioklubu OM3KAP v Partizánskom:
Rádioklub OM3KAP organizuje letný rádioamatérsky kurz v dňoch 9.-13. júla 2012. Kurz je určený pre záujemcov z radov dospelých aj mládeže a uskutoční sa v priestoroch hvezdárne v Partizánskom. Ubytovanie je zabezpečené v 4-posteľových unimobunkách so spoločnými soc. zariadeniami (je potrebné doniesť vlastný spacák). Stravovanie bude vlastnými silami, prípadne v blízkej reštaurácii. Lektormi budú Peter OM3PA a Martin OM4MM. Cena za organizáciu kurzu je 20 € za dospelého a 10 € za mládež do 18 rokov. Cena ubytovania je 6 €/os/noc. Strava sa bude platiť na mieste. Bližšie informácie môžu záujemcovia získať u Martina OM4MM buď e-mailom alebo telefonicky na čísle 0905 114371.
AKTUALIZOVANÉ: Podľa oznámenia Martina OM4MM sa nakoniec sa neuskutoční ani kurz rádioklubu OM3KAP. Dôvod je rovnaký - nedostatočný počet prihlásených.
Roman OM3EI
22.6.'12  
 
 
 
 
 
 
 
HAMRADIO 2012
Dnes sa začína najväčšia európska rádioamatérska akcia, stretnutie HAMRADIO vo Friedrichshafene. Vlani naň počas troch dní zavítalo vyše 16 tisíc návštevníkov a svoje stánky tu malo 183 firiem a národných rádioamatérskych organizácií. Podobné čísla môžeme čakať aj tento rok. Medzi národnými organizáciami nebude ani tento rok chýbať stánok SZR.
Roman OM3EI
20.6.'12  
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Po dlhej chorobe zomrel dňa 19.6.2012 Ľudovít Tóth, OM5BB, ex OM3WLT, dlhoročný člen rádioklubu OM3KCM. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Pohreb sa bude konať v pondelok 25.6.2012 o 14,00 hod. v krematóriu v Leviciach. Česť jeho pamiatke.
Za rádioklub OM3KCM Karol OM5NS
20.6.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
DVE PREZENTÁCIE
Na webe rádioklubu Stanfordskej univerzity W6YX sú dve zaujímavé prezentácie:
An Introduction to HF System Design - čo je dôležité vedieť pri voľbe antény na krátke vlny
The Return of Hands-On Ham Radio - prezentácia firmy Elecraft od jej vzniku až po súčasnosť
TNX Matej OK1TEH
18.6.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPOLUDNIE S ODKAZOM JOZEFA MURGAŠA
Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje v stredu 20.6.2012 o 17,00 hod. Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša. V rámci programu odznejú prednášky o živote a diele Jozefa Murgaša, o vplyve jeho vynálezov na súčasné komunikačné technológie, o vývoji oznamovacej elektrotechniky a o ochrane vynálezov, úžitkových vzorov a dizajnov. Akcia sa uskutoční v rámci výstavy o Jozefovi Murgašovi v Bratislave na Lamačskej ceste 8/A, 2. poschodie.
Miro OM3CU
8.6.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME VO FUTBALE
Dnes sa v Poľsku a na Ukrajine začínajú Majstrovstvá Európy vo futbale - EURO 2012. Táto veľká športová udalosť samozrejme neunikla ani pozornosti rádioamatérov. Pri príležitosti majstrovstiev je alebo bude v činnosti veľké množstvo špeciálnych staníc. Ich počet narástol na 117 (34 v Poľsku, 83 na Ukrajine). Za spojenia s týmito stanicami sa vydávajú tri diplomy. Dobrou príležitošťou na nadviazanie spojení s týmito stanicami je kontest EURO 2012 QSO-PARTY, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. júna 2012 od 07,00 do 09,00 UTC na pásmach 7, 14 a 21 MHz. Prevádzka špeciálnych staníc potrvá až do konca majstrovstiev, t.j. do 5. júla 2012.
Roman OM3EI
5.6.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSTAVA O JOZEFOVI MURGAŠOVI
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s viacerými odbornými partnermi organizuje v dňoch 6.6.–9.9.2012 výstavu pod názvom Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes. Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase od 9,00 do 16,00 hod. (pondelok až piatok) v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
Cieľom výstavy je predstaviť postupný vývoj rôznych komunikačných technológií ako napríklad vývoj drôtového telefónu, rádia, telegrafu, ako aj bezdrôtovú mobilnú komunikáciu. Výstava stavia na odkaze slovenského vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej komunikácie, Jozefa Murgaša, ktorého patenty v spomínanej oblasti získali uznanie v rámci celého sveta. Súčasťou výstavy bude aj premietanie krátkeho filmu o Jozefovi Murgašovi a jeho úspešných vynálezoch. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 6. 6. 2012 o 17.00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
Súčasťou výstavy bude aj séria krátkych prednášok pod názvom Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša. Krátke prednášky budú obsahovo korešpondovať s predmetom výstavy. Podujatie sa uskutoční dňa 20.6.2012 o 17,00 hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Viac informácií nájdete tu a tu.
V rámci programu otvorenia by sa mala uskutočniť aj ukážka rádioamatérskeho spojenia, ktorú zabezpečí Rádioklub Jozefa Murgaša - OM3KJF v pásme 80m. Približný čas spojenia bude okolo 17,15 LČ. Od pondelka 11.6. bude v čase medzi cca 9,00 až 13,00 prebiehať prevádzka z tejto akcie pod značkou OM3KJF s tým, že sa bude vysielať, ak tam budú nejakí návštevníci nahlásení.
Na príprave výstavy sa podieľal aj Miro OM3CU, ktorý zároveň pozýva všetkých, ktorých zaujíma komunikácia, aby sa prišli pozrieť, bude na čo. Milovníci telegrafie uvidia napríklad aj niekoľko krásnych kľúčov z predrádiovej doby.
Roman OM3EI
4.6.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILET KEY
Dňa 4.6.2012 po krátkej a zákernej chorobe z našich radov navždy odišiel dlhoročný člen rádioklubu OM3RJB a priateľ "Ati", Atilla Hanszér, OM5FA (ex OK3 a OM3CFA). Ati bol CONTEST a DX-MAN telom aj dušou. Pred mnohými rokmi začal z vlastnej iniciatívy robiť slovenský preklad k programu LOGGER. Túto aktivitu ho prinútili ukončiť asi pred rokom až vážne problémy so zrakom. Za jeho nezištnú prácu v prospech slovenskej HAM komunity mu patrí naša vďaka. Venujme mu preto tichú spomienku.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 6.6.2012 o 12,30 hod. na cintoríne v Komárne.
Za rádioklub OM3RJB OM5CD
31.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETNÝ KURZ MLADÝCH RÁDIOAMATÉROV - PRIHLÁŠKY DO 10.6.
Opätovne zverejňujeme informáciu o letnom kurze pre rádioamatérov. Zatiaľ prišlo pomerne málo prihlášok, a tak je otázne, či sa kurz vôbec uskutoční. Ak máte záujem vy alebo niekto vo vašom okolí zúčastniť sa kurzu, je potrebné poslať prihlášku do 10. júna 2012.
Tradičný letný kurz mladých rádioamatérov sa uskutoční v dňoch 11.-21. augusta 2012. Miestom konania bude chata Univerzitka v rekreačnej oblasti Modra-Piesok. Kurz organizuje SZR a je určený predovšetkým pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Na kurze sa však môžu zúčastniť aj starší záujemcovia z radov dospelých. Každý účastník by mal mať záujem o rádioamatérstvo a ovládať základy, ktoré by na kurze mohol rozvinúť. Okrem výučby techniky, prevádzky a predpisov získajú účastníci aj praktické skúsenosti z prevádzky, postavia si jednoduché zariadenie, vyskúšajú rádiový orientačný beh a na záver kurzu absolvujú skúšky pred komisiou TÚ SR. Cena pre účastníkov do 18 rokov je 160 €, cena pre dospelých je 260 €. Prihlášky posielajte mailom na szr@szr.sk. Podrobnejšie informácie získate na na tel. č. 0905 533719.
Roman OM3EI
31.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
OBNOVA ANTÉNY OM0OUJ
Včera bola na 70cm prevádzači OM0OUJ (QTH Veľká Javorina, JN88UU) nainštalovaná nová anténa spolu s úzkopásmovým 7 dB predzosilňovačom. Podľa prvých ohlasov sa pokrytie výrazne zlepšilo. Vďaka patrí Tónovi OM1AEG a Filipovi OM1AI. Prevádzač je trvalo zlinkovaný s bratislavským 2m prevádzačom OM0OVV. Vaše reporty posielajte emailom na OM1AEG
Roman OM3EI
28.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
KONVERTOR Z ADI DO EDI
Potrebujete prekonvertovať denník vo formáte ADIF do formátu EDI? Na prevod môžete využiť program CONTEST Assist od IK3SCA. Ide o logovací program pre VKV kontesty, prevod sa robí pomocou importu a exportu dát.
AKTUALIZOVANÉ: Matej OK1TEH nemá dobré skúsenosti s programom od IK3SCA, pretože prekonvertované údaje nie sú vždy korektné. Matej preto odporúča program UCXLOG od DL7UCX.
Roman OM3EI
25.5.'12  
 
 
 
 
 
LOGGER32 PO SLOVENSKY
Po Attlilovi OM5FA prebral prekladateľskú štafetu obľúbeného programu Logger32 Jozef OM3JH. Jeho preklady nájdete na stránke OM1CI. Aktuálne je k dispozícii slovenčina pre verziu 3.40.xx.
Jozef OM1CI
21.5.'12  
 
 
 
 
SILENT KEY
19. mája 2012 opustil naše rady vo veku nedožitých 78 rokov náš priateľ Milan Molnár, OM7MM z Banskej Bystrice. Česť jeho pamiatke.
Ľudo OM7AX
17.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOM JOZEF MURGAŠ
Tento nový diplom vydáva Slovenský zväz rádioamatérov na počesť Jozefa Murgaša (17.2.1864 – 23.5.1929), slávneho slovenského vynálezcu, priekopníka rádiotelegrafie. Diplom sa vydáva v kategóriách KV a VKV a môžu ho získať slovenskí aj zahraniční rádioamatéri. Tu sú aktualizované podrobné podmienky.
AKTUALIZOVANÉ: Na základe pripomienok boli podmienky upravené.
Roman OM3EI
16.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEKTRO TÁBOR PRE DETI
Máte vo svojom okolí dieťa so záujmom o techniku? Rádiokluby OK2KDJ a OK2KJT organizujú na prelome júla a augusta letný tábor s elektro a rádioamatérskou tematikou. V tábore radi privítame aj deti zo Slovenska. Mnohé to budú mať bližšie ako deti z OK. Deti si v tábore s pájkovačkou v ruke postavia funkčný výrobok, budú obsluhovať rádiostanicu, vyskúšajú si rádiový orientačný beh, ale tiež si užijú pohyb v prírode, hry, zábavu, leto, kúpanie a nájdu si nových kamarátov s rovnakými záujmami.
Odbornú časť tábora povedú skúsení a odborne zdatní vedúci elektro krúžkov, klasickú časť povedú skúsení a preškolení vedúci oddielov, ktorí celoročne pracujú s deťmi. Všetci pracovníci sú dobrovoľníci, ktorí sa na tábore zúčastnia vo svojom voľnom čase (počas dovolenky) s cieľom vnuknúť deťom záujem a nadšenie pre technickú činnosť. Proste chceme urobiť niečo pre mladú generáciu a pre jej vzťah k (elektro)technike.
Kompletné informácie, dokumenty a kontakty nájdete tu. Tábor je organizovaný podľa platnej legislatívy, má školených pracovníkov a kvalifikovaného zdravotníka, spĺňa všetky predpisy týkajúce sa hygieny a bezpečnosti. Ak by ste mali vo svojom okolí nejaké dieťa so záujmom o techniku, budeme radi, keď mu o našom tábore dáte vedieť, či ešte lepšie, keď ho pre náš tábor nadchnete. Radi zodpovieme všetky otázky.
Členovia RK OK2KJT a OK2KDJ
14.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETNÝ KURZ MLADÝCH RÁDIOAMATÉROV
Tradičný letný kurz mladých rádioamatérov sa v tomto roku uskutoční v dňoch 11.-21. augusta 2012. Miesto konania sa po rokoch opäť vracia do Malých Karpát, presnejšie na Zochovu chatu pri Modre. Kurz organizuje SZR a je určený predovšetkým pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. V prípade, že zostanú voľné miesta, môžu sa na kurze zúčastniť aj starší záujemcovia z radov dospelých. Každý účastník by však mal mať záujem o rádioamatérstvo a ovládať základy, ktoré by na kurze mohol rozvinúť. Po rôznych skúsenostiach z predchádzajúcich rokov chceme upozorniť, že kurz nie je detský tábor na "odloženie" prázdninujúcich detí. Účastníci sa väčšinu času učia predpisy, prevádzku, telegrafiu a techniku, a keď to niekoho nebaví, nemá význam ho na kurz prihlasovať. Na druhej strane, zanietení záujemcovia sa môžu na kurze naučiť veľa nových vecí, získajú praktické skúsenosti z prevádzky, postavia si jednoduché zariadenie, vyskúšajú rádiový orientačný beh a na záver kurzu absolvujú skúšky pred komisiou TÚ SR. Ideálni sú preto mladí členovia rádioklubov a účastníci rádioamatérskych kurzov.
Miestom konania kurzu bude chata Univerzitka v rekreačnej oblasti Modra-Piesok. Cena pre účastníkov do 18 rokov je 160 €. cena pre dospelých je 260 €. Vaše prihlášky posielajte mailom na szr@szr.sk. Podrobnejšie informácie získate na na tel. č. 0905 533719.
Roman OM3EI
11.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVÁDZAČE OM0OAE a OM0OVU
Po siedmich rokoch spočiatku experimentálnej prevádzky bol 70cm prevádzač OM0OAE presunutý z mesta na kótu Hradisko (JN99IF), v niektorých turistických mapách označovanú tiež ako vrch Snoh. Teraz teda pracuje v nadmorskej výške 637m a pokrýva signálom širšie územie, čím sa z neho stal už, možno povedať, regionálny prevádzač. Popri zmene kóty a antény sa iné nezmenilo, takže QRG 438,925 MHz, odskok -7,6 MHz, inicializácia 1750 Hz/88,5 Hz. Okrem toho tím okolo vedúceho operátora 2m prevádzača OM0OVU (QTH Krížava, JN99JC) optimalizoval parametre tohto prevádzača, čím sa značne zlepšili jeho prijímacie aj vysielacie vlastnosti. Len pre úplnosť uvediem taktiež QRG 145,725 MHz, odskok -600 kHz, inicializácia 1750 Hz. Tešíme sa na reporty, na gratulácie, predovšetkým však na veľa spojení!
Jano OM6AXE
10.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Přátelé, dovolte mi, abych vám oznámil velmi smutnou zprávu, že naše řady náhle opustil Dr. Antonín Glanc, OK1GW. Tonda byl prvním prezidentem Československého radioklubu po roce 1989. Rodina Glancova oznamuje, že poslední rozloučení se zesnulým se bude konat 14.5. ve 13,00 hod. v kostele Všech svatých v Libochovicích.
Karel OK1CF
9.5.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVINKA OD KENWOODU
Na rádioamatérskom stretnutí v americkom Daytone (18.-20.5.2012) bude predstavený nový transceiver od firmy Kenwood - TS-990. Kenwood tak po dlhých rokoch konečne reaguje na vývoj v high-end segmente a prichádza s konkurenčným modelom k transceivrom Yaesu FT-5000 a Icom IC-7600-7800. Podľa zatiaľ strohých informácií bude TS-990 pracovať na všetkých KV pásmach + 50 MHz s výkonom 200 W a s módmi CW, SSB, FSK, PSK, FM a AM. Bude mať zabudovaný zdroj a anténny tuner. Chýbať nebude ani funkcia dual watch (duálny príjem). Zaujímavá je aj konektivita - okrem COM portu budú k dispozícii aj dva USB porty a LAN port na možnú remote prevádzku.
Roman OM3EI
25.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ ČÍSLO RÁDIOŽURNÁLU
Vyšiel Rádiožurnál č. 2/12. Z jeho obsahu: Odolné predzosilňovače na 144 a 432 MHz, Univerzálna ovládacia jednotka pre LNA, Viacpásmová anténa Mono delta-loop na 40-15 m, Náhlavné súpravy a mikrofóny Heil Sound, QRP TRX so stabilizátorom VFO, DX story: Alfa Bravo Charlie... (C5A), rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk
Roman OM3EI
19.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRETNUTIE V BOROVCIACH
Obľúbené rádioamatérske stretnutie v Borovciach sa uskutoční v tradičnom termíne druhú sobotu v júni, t.j. 9. júna 2012. Bude to už 18. ročník a miestom konania bude opäť kultúrny dom v Borovciach. Okrem stretnutí s priateľmi z pásiem čaká na účastníkov veľká rádioamatérska burza, ktorá bude prebiehať v priestoroch kultúrneho domu a jeho blízkom okolí. Pripravený bude samozrejme aj guláš a ďalšie občerstvenie. Na návštevu sa tešia organizátori z piešťanského rádioklubu OM3KVE pod vedením Laca OM2ALA.
Roman OM3EI
18.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. APRÍL - SVETOVÝ DEŇ RÁDIOAMATÉROV
Každý rok 18. apríla oslavujeme svetový deň rádioaamatérov na pamiatku založenia Medzinárodnej rádioamatérskej únie - IARU, ktorá vznikla v roku 1925 na parížskej univerzite Sorbonne aj za účasti zástupcov z Československa. Témou tohoročného Svetového dňa rádioamatérov je "Rádioamatérske družice oslavujú 50 rokov v kozme". 12. decembra 1961 bola vypustená prvá rádioamatérska družica OSCAR 1 a 2. júna 1962 pokračoval OSCAR 2. Tým dostali rádioamatéri možnosť komunikovať s celým svetom s použitím najnovších kozmických technológií.
Rádioamatéri na celom svete si pripomínajú dnešný sviatok prevádzkou príležitostných staníc:
3G87IARU - Čile, celý apríl, QSL via CE3AA
6H6IARU - Mexiko, 13.-18.4. QSL via LoTW alebo N7RO
CR6IARU - Portugalsko, 13.-19.4.
EL2RL - Libéria, len 18.4. QSL via EL2BA
HB9WARD - Švajčiarsko, len 18.4.
HF87IARU - Poľsko, 17.-30.4.
KP4FD - Portoriko len 18.4.
LZ1WARD - Bulharsko, celý apríl
P487IARU - Aruba, 13.-30.4.
SK87WARD - Švédsko len 18.4., QSL via buro alebo cez SM6JSM
TG0IARU - Guatemala, celý apríl, QSL via buro
ZS6IARU - Južná Afrika, len 18.4., QSL via ZS4BS alebo via buro
Tono OM3LU
12.4.'12  
 
 
 
 
 
 
ŠPECIÁLNE STANICE K VÝROČIU KATASTROFY TITANICU
100. výročie potopenia lode Titanic, ktoré pripadá na noc zo 14. na 15.4.2012, si pripomínajú aj rádioamatéri na celom svete. Je to aj z dôvodu, že pri nešťastí boli na privolanie pomoci vyslané telegrafné núdzové signály CQD a SOS. Zoznam špeciálnych staníc.
Roman OM3EI
12.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRVÉ OK-OM SPOJENIE V PÁSME 600m
Dňa 11.4.2012 o 17,34 UTC bolo uskutočnené 1. spojenie v pásme 600 metrov medzi OM a OK. Luboš OK2BVG vysielal na frekvencii 502,4 kHz v súlade so svojim povolením a Jaro OM1II vysielal na frekvencii 473,4 kHz. 20-minútové telegrafné spojenie s obojstrannými reportami 569 bolo pomerne stabilné a bolo sprevádzané miernym šumom na pásme a silným rušením z leteckého majáku RP, ktorý vysiela na frekvencii 477 kHz a na našu škodu je široký takmer po celom pásme. Rádioamatéri z okolitých štátov, ktorí sa venujú prevádzke v pásme 600m, mu hovoria "Nájdete ma na každom kilohertzi". Nakoľko Luboš OK2BVG sa venuje vysielaniu na dlhých vlnách dlhodobo, zodpovedá tomu aj jeho výbavenie: RX - EKD300 + selektívny predzosilňovač (home made) + aktívna anténa LF-Amrad (home made) TX - DDS budič (home made) + lodný PA DEBEG 7121 + zavesená Marconi "L" anténa 24m vysoká s kapacitným klobúkom 220m, vyžiarený výkon 1W ERP. Zariadenie OM1II: RX - EKD300, TX - 25W (GW3UEP), vyžiarený výkon je ťažké určiť, nakoľko ako anténa bola použitá FD4 prispôsobená cez živý vodič koaxu bez pripojenia tienenia na TX.
Jaro OM1II sa pripojí k aktivite v pásme 600m pri príležitosti 100. výročia katastrofy lode Titanic a bude vysielať v noci zo 14. na 15.4.2012 na frekvenci +/- 473,4 kHz prevádzkou CW. SWL reporty aj s informáciou o QRM z majáku RP môžete posielať na Jarovu adresu om1ii@centrum.sk.
Roman OM3EI
11.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMORIADNA PREVÁDZKA V PÁSME 600m
Pri príležitosti 100. výročia katastrofy lode Titanic bude Luboš OK2BVG vysielať v noci zo 14. na 15.4. na frekvencii 502,4 kHz, teda v pásme, kde pred 100 rokmi zaznelo tiesňové volanie lode Titanic. Pretože ide o kmitočet mimo amatérske pásma, bude stanica počúvať nielen na kmitočte 502,4 kHz, ale aj na 3538 kHz +/- QRM. Bude teda možnosť nadviazať telegrafné spojenie cross-band. Viac..
Roman OM3EI
10.4.'12  
 
 
 
 
 
 
OPÄŤ SILENT KEY
Dňa 7.4.2012 zomrel vo veku 67 rokov rádioamatér Ladislav Pagáč, OM4DA, zakladateľ rádioklubu OM3RRE Ilava. Posledná rozlúčka sa uskutoční 11.4.2012 o 15,00 hod. na cintoríne v Pruskom.
Česť jeho pamiatke.
Jaro OM4ADT
5.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Včera 4.4.2012 zomrel vo veku nedožitých 79 rokov jeden z najúspešnejších slovenských DX-manov Ján Horský, OM3MM. Bol dlhé roky na čele OM DX Toplistu, kde v kategórii MIX mal celkovo potvrdených 388 zemí DXCC.
Česť jeho pamiatke.
Doplnené: Pohreb sa uskutoční v utorok 10.4. o 14,30 h. na dolnom cintoríne v Piešťanoch (Bratislavská cesta).
Roman OM3EI
4.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETNÝ KURZ MLADÝCH RÁDIOAMATÉROV
Tradičný letný kurz mladých rádioamatérov sa v tomto roku uskutoční v dňoch 11.-21. augusta 2012. Miesto konania sa po rokoch opäť vracia do Malých Karpát, presnejšie na Zochovu chatu pri Modre. Kurz organizuje SZR a je určený predovšetkým pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. V prípade, že zostanú voľné miesta, môžu sa na kurze zúčastniť aj starší záujemcovia z radov dospelých. Každý účastník by však mal mať záujem o rádioamatérstvo a ovládať základy, ktoré by na kurze mohol rozvinúť. Po rôznych skúsenostiach z predchádzajúcich rokov chceme upozorniť, že kurz nie je detský tábor na "odloženie" prázdninujúcich detí. Účastníci sa väčšinu času učia predpisy, prevádzku, telegrafiu a techniku, a keď to niekoho nebaví, nemá význam ho na kurz prihlasovať. Na druhej strane, zanietení záujemcovia sa môžu na kurze naučiť veľa nových vecí, získajú praktické skúsenosti z prevádzky, postavia si jednoduché zariadenie, vyskúšajú rádiový orientačný beh a na záver kurzu absolvujú skúšky pred komisiou TÚ SR. Ideálni sú preto mladí členovia rádioklubov a účastníci rádioamatérskych kurzov.
Miestom konania kurzu bude chata Univerzitka v rekreačnej oblasti Modra-Piesok. Cena pre účastníkov do 18 rokov je 160 €. cena pre dospelých je 260 €. Vaše prihlášky posielajte mailom na szr@szr.sk. Podrobnejšie informácie získate na na tel. č. 0905 533719.
Roman OM3EI
3.4.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
POZVANIE DO PRETEKU JARNÝ ŠPRINT
Vrútocký rádioklub OM3KFV a SZR pozývajú všetkých rádioamatérov do preteku Jarný šprint, ktorý sa bude konať, tak ako každý rok, na Veľkonočný pondelok (9. apríla 2012) od 14,00 do 20,00 UTC. Zúčastnite sa a podporte tento náš medzinárodný pretek. Po veľkonočnej šibačke trochu pošibajte aj jonosféru značkami OM. Podmienky a výsledky minulých ročníkov nájdete na KV stránke SZR.
Rádioklub OM3KFV
30.3.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMENA V POSIELANÍ 2% PRE SZR
Ako sme sa dozvedeli, Slovenský zväz rádioamatérov bol žiaľ v tomto roku vyradený z registra prijímateľov 2% dane pre opomenutie zverejnenia použitia 2%, prijatých ešte v roku 2009, a tak nemôže v tomto roku prijímať 2% dane. Preto vás chceme požiadať o presmerovanie vašich 2% na Rádioklub OM3REU. SZR využíva príspevky z 2% na financovanie letných kurzov mladých rádioamatérov. Rádioklub OM3REU v tomto úzko spolupracuje so SZR a je spoluorganizátorom týchto kurzov. Všetky prostriedky venované rádioklubu OM3REU budú úpoužité na tohtoročný kurz.
Ak ste chceli poslať 2% dane pre SZR, venujte ich rádioklubu OM3REU. Zamestnanci podľa údajov na potvrdení od zamestnávateľa vyplnia vyhlásenie a obidve tlačivá pošlú na príslušný daňový úrad podľa miesta svojho bydliska do 30.4.2012. Podnikatelia vypíšu údaje do daňového priznania a to podajú do 2.4.2012. Tí, čo už medzi časom poslali 2% pre SZR, môžu poslať nové vyhlásenie alebo daňové priznanie a daňový úrad bude akceptovať to, ktoré bolo podané v neskoršom termíne.
Každý, kto poukáže 2% dane pre rádioklub OM3REU a zašle na sekretariát SZR kópiu vyhlásenia pre daňový úrad, získa od SZR bonus na QSL službu v hodnote 10% z poukázanej sumy. Za každý príspevok vopred ďakujeme a ospravedlňujeme sa za komplikácie.
Roman OM3EI
14.3.'12  
 
 
 
 
 
ROZHOVOR S PREDSEDOM TÚ SR
Ing. Ladislav Mikuš, predseda Telekomunikačného úradu SR, poskytol rozhovor pre náš Rádiožurnál. Hovorí v ňom o činnosti TÚ SR, o svojich záľubách a samozrejme o rádioamatéroch. Rozhovor si môžete prečítať tu.
Roman OM3EI
8.3.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÝ PREFIX PRE JUŽNÝ SUDÁN
Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) pridelila Južnému Sudánu blok prefixov Z8A–Z8Z. V krátkom čase sa dá očakávať vydanie koncesií pre pracovníkov OSN pôsobiacich v Južnom Sudáne (YI1DZ, SM7PKK...). Ak používate elektronický log, doplňte si údaje pre Južný Sudán:
DXCC Entity: Republic of South Sudan
Current Prefix: Z8
CQ Zone: 34
ITU Zone: 48
Start Date: July 14, 2011
QSL Bureau: No
UTC Offset: plus 3 hours od UTC
Continent: Africa
Longitude: 31 37' East
Latitude: 4 51' North
Capital: Juba
DXCC Entity #: 521 (ADI)
Kompletný zoznam ITU prefixov si môžete pozrieť tu.
Števo OM3JW
6.3.'12  
 
 
 
 
 
 
 
OZNAM QSL SLUŽBY SZR
Na QSL službu SZR prišli v roku 2011 QSL lístky pre viacerých rádioamatérov, ktorí nie sú členmi SZR, a preto im ich nemôže doručiť. Tu je zoznam značiek. QSL služba žiada týchto amatérov, aby buď zaplatili členský príspevok, alebo postupovali v zmysle Organizačného poriadku QSL služby.
Števo OM3JW
3.3.'12  
 
 
 
 
 
 
 
ZMENA V ZOZNAME ZEMÍ DXCC
17.1.2012 sa stretli veľvyslanci Ruska a Fínska a vymenili si dokumenty podpísané prezidentmi oboch krajín. Nová zmluva o prenájme kanála Saimaa tak nabudla platnosť 17.2.2012 a ostrov Malyj Vysotskij (R1M) stratil týmto dňom štatút samostatnej zeme DXCC. Aktuálny počet platných zemí sa po tejto zmene znížil na 340.
Roman OM3EI
27.2.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ ČÍSLO RÁDIOŽURNÁLU
Vyšiel Rádiožurnál č. 1/12. Z jeho obsahu: Antény Zeppelin (2), Na čo sa hodí Reverse Beacon Network, 2 m EME – ako zlepšiť príjem (v mestskom QTH) (3), Problémy s pryžovým návlekom ladiaceho gombíka, DX revue 2011, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Všetci, čo si včas zaplatili predplatné na rok 2012, by už mali mať časopis doma. Ostatní dostanú časopis hneď po zaplatení predplatného. Bližšie informácie nájdete na www.radiozurnal.sk
Roman OM3EI
17.2.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÍSKALI SME NOVÉ RÁDIOAMATÉRSKE PÁSMO!
Dnes sa v Ženeve skončila Svetová rádiokomunikačná konferencia WRC 2012. Rádioamatérom sa na nej podarilo získať nové pásmo 472-479 kHz na sekundárnej báze. Vzhľadom na primárnu službu, ktorou je letecká rádionavigácia, je výkon obmedzený na max. 1 W EIRP. Prevádzka na novom pásme môže začať až po jeho zaradení do povoľovacích podmienok jednotlivých krajín. SZR v tejto súvislosti vstúpi do rokovania s Telekomunikačným úradom SR. O ďalších krokoch vás budeme informovať.
Ďalšou pozitívnou správou je, že v krátkej budúcnosti môžeme získať ešte jedno nové pásmo - 5 MHz. Do programu budúcej konferencie sa podarilo presadiť bod, týkajúci sa pridelenia úseku 5250 až 5450 kHz amatérskej službe. To znamená, že na budúcej konferencii WRC 2015 je reálna šanca, že získame ďalšie nové pásmo!
Tu treba poďakovať najmä predstaviteľom IARU za úsilie, ktoré vynaložili či už pri prípravách konferencie alebo aj počas samotného rokovania. To sú konkrétne výsledky aktivít IARU. Tieto aktivity financujú národné rádioamatérske organizácie, ktoré sú členmi IARU a medzi nimi je aj SZR. A prostredníctvom SZR podporujú aktivity IARU všetci členovia SZR zaplatením členských príspevkov, z ktorých časť SZR odvádza v rámci členského poplatku na účet IARU. Je to jeden z dôvodov, prečo je dôležité byť členom národnej rádioamatérskej organizácie.
Roman OM3EI
15.2.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENUJTE VAŠE 2 PERCENTÁ DANE NA PODPORU MLADÝCH RÁDIOAMATÉROV
Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérsky šport formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2 % dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR so žiadosťou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2 % dane. Viac
Roman OM3EI
27.1.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CQ WW 160m CONTEST
Dnes o 22,00 UTC začína sviatok všetkých TOP band nadšencov CQ WW 160m CW Contest. Pri tej príležitosti chceme upozorniť všetkých kontestmanov na dodržiavanie našich povoľovacích podmienok, najmä čo sa týka frekvenčných a výkonových obmedzení na 160m. V IARU Region 1 (celá Európa) je rádioamatérska prevádzka povolená v segmente 1810 - 2000 kHz. V regiónoch IARU 2 a 3 (Ázia, Amerika) majú amatéri povolený segment už od 1800 kHz, preto budete počuť prevádzku aj pod 1810 kHz. Tam však naše povoľovacie podmienky neumožňujú vysielať. Žiadame preto všetkých našich kontestmanov, aby pod 1810 kHz nevysielali. A to ani v prípade, že tam budú počuť vzácny DX alebo násobič, a dokonca ani keď tam budú počuť iné EU stanice, ktoré takto porušujú podmienky svojej krajiny. Vyhodnocovateľ kontestu, ale tiež aj povoľovací orgán má dnes k dispozícii záznamy zo siete CW skimmerov (RBN), ktoré zachytia prakticky každú značku, ktorá sa ozve v danom segmente. Myslite na to a odolajte pokušeniu v zápale boja.
Rovnako upozorňujeme, že v segmente 1850 - 2000 kHz je u nás, ale aj vo väčšine EU povolený max. výkon 10 W. Je to z dôvodu zdieľania tohto segmentu s inou službou, ktorá tu má primárne postavenie a vysielaním s väčším výkonom môže dochádzať k rušeniu tejto služby z našej strany.
Všetkým OM staniciam držíme v konteste palce a prajeme veľa pekných spojení.
Roman OM3EI
19.1.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÁDIOAMATÉRSKA LITERATÚRA
Na stretnutí TATRY 2011 mala premiéru dlhoočakávaná kniha Tona OM3LU „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“. Kniha obsahuje množstvo jedinečných, doteraz nepublikovaných dokumentov a informácií z histórie rádioamatérstva u nás. Dozviete sa z nich kto stál pri zrode rádioamatérstva u nás, ako to vtedy prebiehalo, ako sa slovenskí rádioamatéri zapojili do SNP a ako došlo k obnoveniu činnosti po vojne. Kniha by sa mala stať súčasťou hamshacku každého rádioamatéra. Aby ste získal lepšiu predstavu, knihu si môžete aj prelistovať.
Knihu si môžete zakúpiť na sekretariáte SZR každý utorok od 9,00 do 17,00 hod., prípadne vo štvrtok od 15,30 do 17,00 hod. Cena jedného výtlačku je 15 €. Na dobierku si ju môžete objednať e-mailom na adrese: om3lu@centrum.sk. V ČR knihu distribuuje Béďa OK1FXX, resp. jeho firma ELLIprint. Objednávky posielajte mailom na print@qsl.cz.
Pri príležitosti stretnutia TATRY 2011 bol vydaný zborník prednášok na nosiči DVD. V zborníku nájdete tieto články: Popis a manuál k užitočnému meraciemu prístroju NWT7 od DK3WX, TCVR „TOUCAN“ na pásma 40, 30 alebo 20m, Jednoduchý CW-SSB prijímač pre pásma 80, 40 a 20m, Spätnoväzobný prijímač na stredné vlny, Kódex DX správania, Organizačný poriadok, rady a pripomienky QSL služby SZR. Na DVD so zborníkom nájdete aj bonusovú časť, ktorú pripravil Tono OM3LU a Milan OM3TBG. Obsahuje rádioamatérsku literatúru z našej histórie, knihy o anténach a o technike a množstvo elektronických verzií rádioamatérskych časopisov. Zborník si môžete objednať na adrese szr@szr.sk. Cena zborníka je 4,00 € + poštovné. K dispozícii sú aj zborníky z rokov 2010 (3 €) a 2009 (3 €). Pri objednávke akýchkoľvek dvoch a viac zborníkov zľava 1 €.
Roman OM3EI
13.1.'12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLÁSENIA DO OM DX TOPLISTU
OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch. Je zostavovaný dvakrát ročne, vždy k 31.6. a 31.12. príslušného roku na základe hlásení od OM staníc. Vaše hlásenia zasielajte cez webovú stránku www.szr.sk/dx/ alebo e-mailom alebo poštou na adresu: Ing. Emil Horváth, OM3XX, Záhorácka 8/40,90101 Malacky. Uzávierka hlásení je 31.1.2012. Podrobné podmienky sú na webe OM DX Toplistu.
Roman OM3EI
12.1.'12  
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Dňa 8. januára 2012 zomrel po zákernej chorobe vo veku 73 rokov Ján Bene, OM3CGD. Bol dlhoročným aktívnym členom r8dioklubu OM3KGH. Kolektív rádioamatérov z Michaloviec stratil dobrého kamaráta. Kto ste Janka poznali, venujte mu tichú spomienku.
Za rádioamatérov okresu Michalovce Gabriel OM3WDF a Piko OM0TT
9.1.'12  
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY CQWW 160m CONTESTU
Vyhodnocovateľ zverejnil výsledky CQWW 160m Contestu 2011. V poradí OM staníc zvíťazil v CW časti v kategórii Single op Julo OM7JG, v kategórii Multi op kolektív OM6W. V SSB časti zvíťazil Peter OM0WR (Single op) a RK OM3KAP (Multi op). Gratulujeme!
Roman OM3EI
3.1.'12  
 
 
 
 
 
 
STRETNUTIE V TRENČIANSKEJ TEPLEJ
Tradičné stretnutie priateľov rádioamatérskeho športu a CB sa uskutoční 7.1.2012 v Trenčianskej Teplej časť Dobra. Na stretnutie, ktoré sa začne o 7,30 hod., všetkých srdečne pozývame. Pripravená bude burza a bufet. Súradnice: 48°55'20.71"N, 18°6'19.12"E.
Štefan OM4TW
       
 
 
 
 
 
OH2AQ DX Cluster
Posledné spoty:
25   100   250   1000
 
Spoty z pásiem:
136 kHz 1,8 MHz 3,5 MHz
5 MHz 7 MHz 10 MHz
14 MHz 18 MHz 21 MHz
24 MHz 28 MHz 50 MHz
144 MHz 430 MHz 1,2 GHz
10 GHz Majáky IOTA
QRP
SAT DIGI
Pošli vlastný DX spot

Vyhľadávanie v OM Callbooku:
 

Vyhľadávanie QSL info:
Buckmaster:
  

K4UTE:
  

QRZ.com:
  

IK3QAR:
  

OZ7C:
  

WM7D QSL info
IK4LZH QSL info
ON6DP QSL info
QSLinfo.de

Zoznam DX expedícií
Slnečná aktivita

AC6V web linky
WM7D web linky
Staršie aktuality:
2011  -  2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2004-2005  -  2003 (2)  -  2003 (1)  -  2002
 
colbar.gif (4491 bytes)