Poplatky za odosielané QSL lístky
QSL pre OM stanice  bez poplatku
QSL pre OK stanice  2,00 €/kg
QSL pre ostatné európske štáty 9,00 €/kg
QSL pre mimoeurópske štáty 13,00 €/kg