Slovenský zväz rádioamatérov   Rádiožurnál SZR   OTC SARA   Rádioamatérska tiesňová služba ARES   Rádiový orientačný beh