Rádioamatérska prevádzka pre triedu Extra

 

Skúšobné otázky

 

1. Slovenská a medzinárodná hláskovacia tabuľka

2. Q-kódy a ich význam

3. Skratky používané v amatérskej službe a ich význam

4. Medzinárodné volacie znaky (prefixy)

5. Volacie značky, identifikácia amatérskych staníc, používanie a tvorba volacích znakov

6. Frekvenčná tabuľka IARU, jej rozdelenie; správne naladenie na CW a SSB

7. Digitálne druhy prevádzky RTTY, PSK, OLIVIA, SSTV, šírka pásma, používané frekvencie

8. Zásady spojenia s DX stanicou, prevádzka simplex a split, význam Q-kódov QSX a QZF

9. DX expedície, DX okná, DX cluster

10. Zásady pri volaní všeobecnej výzvy (CQ), smerová výzva, smerovanie na jednotlivé kontinenty

11. Smerovanie na KV krátkou cestou (SP) a dlhou cestou (LP), Gray line

12. DX siete, ich význam a spôsob prevádzky, význam SKED

13. Prevádzka cez kozmické prevádzače

14. Hamspirit, základné pravidlá slušnej prevádzky, zásady rádioamatérskej disciplíny

15. Spôsob prevádzky cez amatérske prevádzače, ich význam, kanály prevádzačov

16. Systém RST, RS a technické vyjadrenie stupnice „S“

17. Šírenie krátkych vĺn (KV), ionosférické vrstvy Zeme, 11-ročný slnečný cyklus

18. Šírenia krátkych vĺn (KV) vo dne a v noci počas ročných období

19. Šírenia veľmi krátkych vĺn (VKV), tropo, Es, aurora, MS, EME, vlnovody, inverzia

20. WW lokátory a ich význam, QRB

21. DXCC, zóny CQ (WAZ) a ITU

22. Majáky na KV a VKV, ich účel a využívanie na sledovanie podmienok šírenia, celosvetová sieť majákov na KV (IBP)

23. Rádioamatérske preteky na KV, národné a významné svetové preteky (kontesty), denník z pretekov, formáty denníkov (CABRILLO, ADIF...)

24. Rádioamatérske preteky na VKV, národné a významné svetové preteky, denník z pretekov, formát denníkov (EDI)

25. QSL lístky, spôsob odosielania, QSL služba, výrazy LoTW, eQSL, SAE, SASE, IRC

26. Rádioamatérske diplomy, DXCC, WAC, IOTA

27. Používanie rádioamatérskych staníc v prípade tiesňových situácií (ARES)