Zaujímam sa o amatérske vysielanie, ako sa dopracujem k povoleniu na amatérsku stanicu?

 

 

To je častá otázka, na ktorú je jednoduchá odpoveď. Určite nie tak, že si prečítam odpovede na skúšobné otázky a na druhý deň idem na skúšky. Pre porovnanie – keď ideme na skúšky na vodičský preukaz, najskôr nás naučia celú teóriu, potom nás naučia jazdiť na aute pod dozorom, potom nás vyskúšajú a po obdržaní vodičského preukazu sme začiatočníci, ktorí potrebujú pár mesiacov praxe, aby jazdili bezpečne. Rádioamatéri sa musia pripravovať podobne.

 

Aké sú požiadavky?

Základnou podmienkou rádioamatérskeho vysielania je mať povolenie od TÚ SR. Rádioamatérske povolenie je možné u nás získať po dovŕšení veku 15 rokov. Prv než záujemca podá žiadosť o povolenie, musí sa naučiť predpisy, rádioamatérsku prevádzku a rádiotechniku.

Predpisy pre rádioamatérsku prevádzku vydáva Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pod názvom Povoľovacie podmienky. Okrem nich je potrebné vedieť aj niektoré paragrafy z Rádiokomunikačného poriadku ITU (Medzinárodná telekomunikačná únia) a niektoré odporúčania európskych organizácií CEPT a ERO.

Rádioamatérska prevádzka je súhrn špecifických medzinárodných postupov pri nadväzovaní rádioamatérskych spojení. Naučiť sa rádioamatérsku prevádzku je asi najväčší problém, ale je to otázka praxe na amatérskych pásmach a ochota naučiť sa skratky, prefixy, Q-kódy a všetko potrebné.

Rádiotechniku vyžaduje Telekomunikačný úrad SR preto, lebo ITU definuje koncesovaného rádioamatéra ako osobu znalú v odbore rádiotechnika, ktorá vie rádioamatérsku stanicu pripraviť na príjem a vysielanie, vie ju obsluhovať z pohľadu dodržiavania bezpečnostných predpisov a vie zasiahnuť v prípade úrazu elektrickým prúdom.

Všetky otázky na rádioamatérske skúšky nájdete na webovej stránke Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR) www.hamradio.sk, v rubrike Pre začínajúcich a samozrejme i na stránke TÚ SR www.teleoff.gov.sk. Na stránkach SZR sú aj ďalšie články, z ktorých môžete študovať pri príprave na skúšky, prípadne sú tam aj vypracované odpovede na skúšobné otázky.

Je veľmi dobré urobiť prvé rádioamatérske kroky v rádioklube alebo pod dozorom skúseného rádioamatéra. Ušetríte tým veľa času a príprava bude efektívnejšia. Dokonca sa od nich môžete naučiť robiť spojenia na pásmach.

 

Rádioamatérske vysielanie – čo to vlastne je?

Cieľom rádioamatérskej prevádzky je nadväzovanie rádioamatérskych spojení. Obsahom týchto spojení sú informácie, ktoré sa týkajú len rádioamatérskeho vysielania, hlavne počuteľnosti, mena, stanoviska, vysielacieho zariadenia, prípadne počasia protistanice. Na rádioamatérskych pásmach sa nevedú „krčmové debaty“ a neslušné reči, nehovorí sa o  náboženských otázkach a o politike. Podstané je nadviazanie spojenia, ktoré si rádioamatéri potvrdzujú QSL lístkom. Na základe obdržaných QSL lístkov môžu rádioamatéri získať rôzne diplomy. Týchto diplomov je veľké množstvo a vydávajú sa za nadviazanie spojení s určitým počtom zemí (DXCC), ostrovov (IOTA), zón (WAZ), kontinentov (WAC), prípadne okresov (diplom Slovensko), hradov a zámkov a podobne.

Ďalšou aktivitou rádioamatérov sú rádioamatérske preteky (kontesty), kde sa súťaží o najväčší počet nadviazaných spojení v určitom čase a za daných podmienok. Kontesty sú medzi rádioamatérmi mimoriadne obľúbené a v čase ich konania sa niekoľkonásobne zvýši aktivita na pásmach.

Rádioamatérske vysielanie má aj množstvo ďalších aktivít. Je to napríklad napríklad práca cez rádioamatérske družicové prevádzače, sú to spojenia odrazom od meteorických stôp a od Mesiaca, spojenia cez pozemské prevádzače, spojenia ATV, SSTV, RTTY a inými digitálnymi druhmi prevádzky atď. Mnohé tieto aktivity sú náročné na technické vybavenie a znalosti prevádzky.

V rádioamatérstve nájdu uplatnenie aj technicky zameraní ľudia, ktorí sa venujú konštruktérskej alebo programátorskej činnosti. Rádioamatéri stáli vždy na čele technického rozvoja a inak tomu nie je ani dnes. Softvérovo definované rádiá (SDR), mikrovlnná technika, či nové digitálne módy, to sú len niektoré oblasti, kde rádioamatéri hrajú významnú úlohu. Na základe získaných skúseností sa mnohí uplatnia aj v profesionálnej oblasti.

 

Druhy rádioamatérskej prevádzky

Rádioamatéri začali s vysielaním na krátkych vlnách v 20-tych rokoch minulého storočia a stav rádioamatérskej prevádzky bol úmerný vtedajšiemu stavu rozvoja rádiotechniky vo svete. Prvé rádioamatérske spojenia boli telegrafické (CW), pretože táto prevádzka si vyžadovala najjednoduchšie technické vybavenie. Znalosť telegrafie bola od rádioamatérov vyžadovaná do roku 2007. Ale aj dnes, keď sa už telegrafia na skúškach nevyžaduje, stále sa na amatérskych pásmach používa a je stále najefektívnejšou prevádzkou (presnejšie druhom prevádzky, módom).

V 30-tych rokoch minulého storočia začali rádioamatéri používať fónickú prevádzku. Najskôr sa používala amplitúdová modulácia (AM) a neskôr, hlavne na VKV, frekvenčná modulácia (FM). V 60-tych rokoch sa začala používať amplitúdová modulácia s jedným postranným pásmom (SSB), ktorá bola podstatne efektívnejšia ako klasická AM modulácia. Zabraná šírka pásma sa zmenšila zo 6 kHz na 2,7 kHz. Pre porovnanie, šírka pásma CW signálu je asi 0,1 kHz.

CW a SSB sú aj dnes načastejšie používané druhy prevádzky na amatérskych pásmach. Po druhej svetovej vojne (u nás koncom 60-tych rokov) sa začali rozvíjať ďalšie módy, ako ďalekopis (RTTY) a neskôr pomalá televízia (SSTV). S rozvojom osobných počítačov sa digitálne prevádzky rozšírili a dnes sú napopulárnejšie RTTY, SSTV, PSK31, WSJT, OLIVIA a ďalšie. Prevádzkové postupy pri týchto prevádzkach sú veľmi podobné CW spojeniam.

V roku 1990 boli uvedené do prevádzky rádioamatérske informačné systémy BBS a DX cluster, ktoré pracovali módom PAKET RADIO s rýchlosťou 1200 Bd, hlavne na VKV pásmach. V dnešnej dobe rádioamatéri preniesli tieto informačné systémy na internet.

 

Chcem to robiť, ako sa to naučiť?

Ak ste po prečítaní predchádzajúcich riadkov získali pocit, že sa chcete venovať rádioamatérskemu vysielaniu, tu je jedna z možností, ako sa to naučiť.

Najefektívnejšou cestou výučby je počúvanie na rádioamatérskych pásmach, kde sa naučíte prevádzkové postupy, používané Q-kódy a skratky, volacie znaky (prefixy) jednotlivých krajín, hláskovacie tabuľky. Naučíte sa využívať podmienky šírenia na jednotlivých rádioamatérskych pásmach počas roka, či slnečného cyklu. Musíte sa naučiť aspoň základy angličtiny, lebo fone prevádzka prebieha v angličtine. Na CW stačí vedieť rádioamatérske skratky, ktoré poznajú amatéri na celom svete, lebo CW je univerzálny jazyk. Na pásme 80m, prípadne na VKV pásmach sa dohovoríte aj po slovensky, ale to je málo na to, aby ste sa venovali rádioamatérstvu.

Je veľmi dobré, keď sa naučíte telegrafiu, podstatne vám to zväčší možnosti prevádzky na amatérskych pásmach. V dnešnej dobe je učenie možné pomocou špeciálnych počítačových programov, ktoré generujú rôzne texty v morzeovke nastaviteľnou rýchlosťou. Nestačí len poznať všetky písmená (26) a číslice, ale musíte zvládnuť rýchlosť 40 až 60 znakov za minútu. Potom môžete pokračovať v počúvaní na amatérskych pásmach. Zo začiatku budete lúštiť správy po písmenkách a budete šťastní, keď zistíte volaciu značku korešpondujúcej stanice, alebo kto volá všeobecnú výzvu (CQ). Potom zistíte, že všetky rádioamatérske spojenia majú podobný obsah a  postupne budete rozoznávať jednotlivé skratky, prípadne celé správy. Pri tom sa naučíte význam jednotlivých skratiek, volacie značky staníc jednotlivých krajín, amatérske Q-kódy. Telegrafiu sa určite nenaučíte „ďatlovaním na ručnom kľúči“, teda vlastným vysielaním, alebo používaním dekódovacích programov na CW. Za dobrého telegrafistu sa môžete považovať vtedy, keď dokážete sluchom dešifrovať a porozumieť telegrafické texty rýchlosťou okolo 80 zn./min. bez potreby zapisovania.

Ďalšou otázka je, na ktorom amatérskom pásme sa začať učiť a aký prijímač používať. Najjednoduchšie je postaviť si prijímač podľa návodov v amatérskych časopisoch, napríklad pre pásma 80 a 40 metrov. Nie je problém si kúpiť súčiastky podľa katalógov zásielkových firiem, alebo si vybrať niektorú z jednoduchých a lacných stavebníc KV prijímačov, alebo transceivrov, kde si osadíte len prijímaciu časť. Získaná konštruktérska prax sa vám v budúcnosti určite zíde.

Najlepšie je začať s počúvaním na pásmach 80 a 40 metrov, lebo na 80 m pásme sú dobré podmienky na spojenia s Európou ráno a navečer, prípadne v noci. Na pásme 40 m je to po celý deň a stanice z veľkých vzdialeností (DX stanice) tam počuť hlavne v noci. Na týchto pásmach môžete počúvať aj SSB prevádzku a učiť sa hláskovacie tabuľky, prípadne spôsoby prevádzky. Neskôr môžete začať s počúvaním na pásme 20 metrov, čo je základné DX pásmo, na ktorom môžete počuť stanice z celého sveta.

Pri počúvaní na amatérskych pásmach si však treba uvedomiť, že často sú tam počuť aj prevádzkové postupy, ktoré nie sú vhodné na amatérske pásma. Pravidlá prevádzky nájdete v článku Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov od Johna ON4UN. Tieto pravidlá odporúča Medzinárodná rádioamatérska únia (IARU) a u nás SZR a TÚ SR.

Počuté stanice je vhodné zapisovať do denníka, či už papierového, alebo počítačového. V denníku by mali byť rubriky – dátum, čas, pásmo alebo frekvencia, volacia značka počutej stanice, volacia značka jej protistanice, report pre počutú stanicu, meno operátora, jeho stanovisko a poznámky.

Aby počúvanie nebolo samoúčelné, môže každý začínajúci rádioamatér požiadať SZR o poslucháčske číslo, čo je znak zodpovedajúci volacej značke amatéra vysielača. Poslucháč s prideleným poslucháčskym číslom si potom môže nechať vytlačiť poslucháčske QSL lístky a počutým staniciam posielať na svojich QSL lístkoch tzv. reporty o príjme. QSL lístok má mať určitú formu a musí obsahovať niekoľko dôležitých údajov.  Všetko o tom, čo má QSL lístok obsahovať, je napísané v odpovediach na skúšobné otázky z prevádzky pre triedu „N“ na stránke www.hamradio.sk v časti Pre začínajúcich. Slušní amatéri vysielači vždy odpovedajú na poslucháčske QSL lístky. QSL lístky môžu členovia SZR zasielať cez QSL službu SZR.

Keď vás rádioamatérska prevádzka zaujme, môžete si kúpiť prijímač na všetky amatérske pásma, prípadne prijímač, na ktorom je možné amatérske stanice počúvať, napríklad vyradené vojenské rádiostanice. Ideálny je ale továrenský transceiver na amatérske pásma, hoci zatiaľ budete môcť len počúvať. Na spestrenie môžete počúvať aj stanice na RTTY, PSK31, či na iných druhoch prevádzky, ale na učenie by ste sa mali venovať hlavne CW a SSB. Nadšenci VKV to majú horšie, lebo počúvať na VKV sa oplatí len počas pretekov, pretože CW a SSB aktivita mimo pretekov je tam veľmi malá. Prevádzka v pretekoch je veľmi stručná a rýchla, takže pre začiatočníkov sú najvhodnejšie pásma 80 a 40 metrov, na ktorých sú úseky pre začiatočníkov (v okolí 3560 kHz, 7030 kHz), kde sa dá najviac naučiť. Z dlhoročných skúseností potvrdzujem, že najlepšou prípravou na vysielanie a na skúšky je poslucháčska rádioamatérska činnosť.

 

Skúšky

Počas počúvania na amatérskych pásmach zistíte, či vás táto činnosť zaujíma a či sa jej chcete venovať aj ďalej. Ak áno, začnete sa pripravovať na skúšky. Ak máte praktické skúsenosti z počúvania, skúšok sa báť nemusíte, veľa vecí už budete vedieť. Na stránke www.hamradio.sk si stiahnite otázky a odpovede na rádioamatérske skúšky, prípadne ďalšie učebné texty a zodpovedne sa pripravte. Ešte pred skúškou by ste mali urobiť svoje prvé spojenia v rádioklube alebo od niektorého amatéra. Potom sa skúšky robia s úsmevom. Prísť na skúšky len so znalosťou, že report RST je RADIO SANTIAGO, je dosť veľká odvaha, respektíve zbytočnosť. Musíte chápať skúšajúcich, že od vás žiadajú dokonale vedieť povoľovacie podmienky, hláskovacie tabuľky, skratky, Q-kódy, prefixy krajín a prevádzkové pravidlá. Otázky, resp. sylaby, ktoré pripravil TÚ SR, sú rovnaké vo všetkých európskych krajinách a takmer rovnaké na celom svete. Amatérske vysielanie nepozná hranice, signál sa šíri po celom svete a vaše povolenie bude platiť v mnohých krajinách sveta. Takže na skúšky musíte prísť seriózne pripravení.

Pomoc pri príprave môžete nájsť v rádiokluboch, ktorých zoznam nájdete opäť na stránke www.hamradio.sk, u blízkych rádioamatérov, prípadne priamo v Slovenskom zväze rádioamatérov. Pre mladých rádioamatérov SZR každoročne organizuje kurzy, na ktorých získate všetky vedomosti, potrebné na urobenie skúšky na TÚ SR. Samozrejme aj na kurzoch, majú podstatnú výhodu tí frekventanti, ktorí sa vopred pripravovali, počúvali na pásmach a už robili prvé spojenia.

Po získaní povolenia na vysielanie budete mať najinteligentnejšie hobby na svete, pri ktorom sa naučíte zemepis, techniku, reči, astronómiu a získate priateľov na celom svete.

 

Tono OM3LU