Rádioamatérska prevádzka pre triedu Novice

 

Skúšobné otázky

 

1. Slovenská a medzinárodná hláskovacia tabuľka

2. Q-kódy a ich význam

3. Skratky používané v amatérskej službe a ich význam

4. Medzinárodné volacie znaky (prefixy)

5. Volacie značky, identifikácia amatérskych staníc, používanie a tvorba volacích znakov

6. Rádioamatérske spojenia, základná skladba telegrafického, fonického a digitálneho spojenia

7. Základné znalosti spojenia s DX stanicou, prevádzka simplex a split

8. Digitálne druhy prevádzky

9. Základné znalosti prevádzky cez kozmické prevádzače

10. Hamspirit, základné pravidlá slušnej prevádzky, zásady rádioamatérskej disciplíny

11. Rádioamatérske spojenie: CQ, volanie stanice, smerové CQ

12. Prevádzka BK, kontestové spojenia, používanie a význam skratiek K, KN, SK, CL, BK, AR

13. Spôsob prevádzky cez amatérske prevádzače, ich význam, kanály prevádzačov

14. Systém RST a RS

15. Základné znalosti šírenia krátkych vĺn, ionosférické vrstvy Zeme, 11-ročný slnečný cyklus       

16. Základné znalosti šírenia veľmi krátkych vĺn, druhy šírenia

17. Majáky na KV a VKV, ich účel a využívanie na sledovanie podmienok šírenia

18. Rádioamatérske preteky na KV, národné a významné svetové preteky (kontesty), denník z pretekov, formáty denníkov (CABRILLO, ADIF...)

19. Rádioamatérske preteky na VKV, národné a významné svetové preteky, denník z pretekov, formát denníkov (EDI), WW lokátory

20. QSL lístky, spôsob odosielania, QSL služba, výrazy LoTW, eQSL, SAE, SASE, IRC

21. Rádioamatérske diplomy, DXCC, WAC, IOTA; rozdelenie sveta do zón (WAZ, ITU)