Informácie pre začínajúcich


Zaujímate sa o amatérske vysielanie? Prečítajte si najskôr článok:

Zaujímam sa o amatérske vysielanie, ako sa dopracujem k povoleniu na amatérsku stanicu?Rádioamatérske skúšky na triedu N:

Otázky z predpisov

Odpovede z predpisov

Otázky z prevádzky

Odpovede z prevádzky

Otázky z techniky

Odpovede z techniky

Rádioamatérske skúšky na triedu E:

Otázky z predpisov

Odpovede z predpisov

Otázky z prevádzky

Odpovede z prevádzky

Otázky z techniky

Odpovede z techniky (pripravujeme)


Rádioamatérske skúšky vykonáva skúšobná komisia Úradu pre reguláciu elektronických telekomunikácií a poštových služieb. Tieto skúšky sa konajú približne 4x ročne. Úrad určí presný termín skúšok vtedy, keď je prihlásený dostatočný počet uchádzačov.

Postup pri prihlasovaní na skúšky
ĎALŠIE ŠTÚDIJNÉ MATERIÁLY:


Všeobecné informácie:


Ako sa stať rádioamatérom 1. časť, 2. časť - server: www.svetelektro.com
Čo je to rádioamatérstvo, druhy rádioamatérskej činnosti, slovenská hláskovacia tabuľka, systém RST, medzinárodné skratky a Q-kódy, vzor fonického a telegrafného spojenia.

Čo je to amatérske rádio... - autor: OM5JA, server: www.om5ja.sk
Stručný vysvetľujúci popis rádioamatérskeho hobby, kto sú a čo robia rádioamatéri.

Rádioamatérstvo - server: morse.szm.sk
Popis rádioamatérskych činností, základné informácie.

Čo je HAM Radio? - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Obšírny text o rôznych druhoch rádioamatérskych činností, rozdiel medzi CB a HAM, ako získať rádioamatérske povolenie v OK, niečo z histórie.

Rádioamatérstvo - server: cs.wikipedia.org
Popis rádioamatérstva na Wikipédii. Laický popis jednotlivých činností rádioamatéra.

Testy HAREC - server: ham.smoce.net
České rádioamatérske online testy. Výborná pomôcká pre prípravu na skúšky. Hneď po vyplnení sa ukáže výsledok testu aj so správnymi odpoveďami.Predpisy:

Povoľovacie podmienky
Základná právna norma pre rádioamatérov.

Opatrenie Telekomunikačného úradu SR o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
Predpis Regulačného úradu, na základe ktorého sa vykonávajú rádioamatérske skúšky.

Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon Národnej rady SR, na základe ktorého je povolená aj rádioamatérska prevádzka u nás.

Odporúčanie T/R 61-02
Originálne znenie predpisu CEPT o harmonizácii vydávania rádioamatérskych povolení.

Odporúčanie ECC (05)06
Originálne znenie predpisu ECC o harmonizácii vydávania rádioamatérskych povolení pre triedu Novice.Prevádzka:

Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov - autori: ON4UN, ON4WW, preklad: OM4YL, server: www.hamradio.sk
Základný dokument o rádioamatérskej prevádzke. Povinné čítanie.

Rádioamatérska prevádzka - teória, prax, skúsenosti - autor: ON4WW, preklad: OM3JW, server: www.hamradio.sk
Vynikajúci článok o základoch rádioamatérskej prevádzky. Povinné čítanie.

Kódex DX správania - autor: G3PJT, preklad: OM4YL, server: www.hamradio.sk
Stručné pravidlá ako sa správať pri DX prevádzke. Povinné čítanie.

Rádioamatérska mapa sveta - autor: OK2FJ, server: www.radio-foto.eu
Naskenovaná mapa sveta s prefixami a zónami WAZ.

Zoznam prefixov OM staníc - server: www.hamradio.sk
Prefixy slovenských rádioamatérskych staníc.

Slovenské okresné znaky - server: www.hamradio.sk
Okresné znaky používané v slovenských pretekoch.

Zoznam ref. čísel IOTA - autor: OK1FUA, server: www.crk.cz
Referenčné čísla ostrovov do programu IOTA zoradené podľa kontinentov.

Najpoužívanejšie Q-kódy - server: www.c-a-v.com
Zmysel používania Q-kódov a význam tých najpoužívanejších.

Zoznam všetkých Q-kódov - autor: OK2FJ, server: www.radio-foto.eu
Všetky existujúce Q-kódy pre rôzne komunikačné služby.

Systém RST - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Hodnotenie signálu (report) pri rôznych druhoch prevádzky.

Medzinárodné hláskovacie tabuľky - server: www.c-a-v.com
Anglická, nemecká, španielska, talianska, ruská hláskovacia tabuľka.

Pravidlá a rady QSL služby SZR - server: www.hamradio.sk
Ako funguje a ako používať QSL službu SZR, systém QSL služieb vo svete, QSL lístky a ich návrh, vyplňovanie a triedenie.

QSL lístky - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Význam QSL lístkov, ako sa posielajú, čo musia obsahovať, ich triedenie, elektronické QSL lístky.

Logbook of the World (LOtW) krok za krokom - autor: OK1MP, server: www.crk.cz
Podrobný postup ako sa zaregistrovať a ako používať elektronický systém potvrdzovania spojení LOtW.

Najvýznamnejšie svetové rádioamatérske diplomy - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Popis a ukážky jednotlivých diplomov a ako ich získať.

Slovenské rádioamatérske diplomy - server: www.hamradio.sk
Podmienky a ukážky slovenských diplomov.

Slovenské okresné znaky - server: www.hamradio.sk
Okresné znaky používané v slovenských pretekoch.

České okresné znaky - autor: OK2FJ, server: www.radio-foto.eu
Okresné znaky používané v českých pretekoch.

Čo je to DXing? - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
DXing ako jedna z najrošírenejších aktivít rádioamatérov. Diplom DXCC, DX expedície, DX bulletiny, DX krúžok, Podmienky šírenia, majáky, DX cluter.

DXing v praxi - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Zásady DX prevádzky.

Kontestovanie na krátkych vlnách - autor: OK1FUA, server: www.crk.cz
Text sa venuje s problematike KV kontestingu. V jednotlivých častiach sú popísané kontestové kategórie, súťažné denníky, nejvýznamnejšie kontesty na KV vrátane ich odlišností a technické vybavenie potrebné na kontestovanie v rôznych ketegóriách.

Začíname s kontestingom - 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť, 5. časť - autor: OM0AAO, server: cq.sk
Seriál článkov o rôznych formách kontestovania rádioamatérov.

VKV DXing - autor: OK2POI, server: www.ok2kkw.com
Výborný prehľad a popis všetkých druhov šírenia na VKV aj so zvukovými ukážkami.

Začínáme pretekať na VKV - autor: OK1DOM, server: www.c-a-v.com
Rady ako začať kontestovať na VKV. Pásma, druhy prevádzky, zariadenia, antény, stožiare, rotátory, káble, konektory, denníky, samotná prevádzka v konteste.

Prvé MS spojenie, ako na to? - autor: OK1TEH, server: www.ok2kkw.com
Podrobný manuál pre záujemcov o nadväzovanie spojení odrazom od meteorických stôp s programom WSJT.

Rádioamatérske družice - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Prehľad analógových a digitálnych rádioamatérskych družíc.

Zoznam FM prevádzačov na Slovensku - autor: OM4ARO, server: www.hamradio.sk
Prehľadný zoznam a mapka slovenských FM prevádzačov.

Prevádzka na FM prevádzačoch - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Technická stránka prevádzačov, prevádzačové kanály, CTCSS subtóny, systém DTMF, zásady prevádzky na prevádzačoch, reporty.

Online prevodník a kalkulátor pre lokátory - autor: OK2FJ, server: www.radio-foto.eu
Online propočet zemepisných súradníc na lokátory a naopak, výpočet vzdialenosti medzi lokátormi a medzi zemepisnými súradnicami.

Súbor článkov OK1AK o digitálnych druhoch prevádzky - autor: OK1AK, server: ok1cjb.nagano.cz
Výborná séria článkov, kde záujemcovia o digi módy nájdu všetko, čo budú potrebovať k digitálnej prevádzke.

Prevádzka QRP - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Čo je to QRP, zmysel QRP prevádzky, jej možnosti a obmedzenia, QRP frekvencie.Technika:

Hypertextová vysokoškolská učebnica Elektronika - autor: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., server: lucy.troja.mff.cuni.cz
Učebnica bola napísaná v r. 1998, je v českom jazyku a má 9 kapitol: Základné pojmy, Základné elektrické merania, Diskrétne polovodičové prvky, Integrované obvody, Analógové spracovanie signálu, Aplikácie analogovej techniky, Základy číslicových obvodov, Prevodníky A/D a D/A, Mikropočítače. Súčasťou je aj zbierka príkladov.

Od kryštálky k SSB - autor: OK1HDU, server: 599.cz
Preklad knihy Franka W. Harrisa, K0IYE. Frank v nej s nadšením popisuje nielen svoje pokusy a skúsenosti so stavbou vlastného zariadenia, ale aj to ako sa k amatérskemu vysielaniu vôbec dostal, a tiež svoje názory na minulý, súčasný a možný budúcí vývoj nášho koníčka.

Anténne počty s decibelmi - autor: OK2FJ, server: www.radio-foto.eu
Zisk antény a vyžiarený výkon, tabuľky.

Nákupy stavebníc cez internet - autor: OK1HDU, server: 599.cz
Ako objednať a zaplatiť elektronickú stavebnicu cez internet.Telegrafia:

Nahrávky pre výcvik morzeovky (1. časť) - server: www.svetelektro.com
1. časť kurzu morzeovky, ktorý obsahuje zvukové nahrávky Mariana OM3THX prevedené do formátu mp3.

Kurz morze od DJ4UF - autor: DJ4UF, server: www.c-a-v.com
Výborný kurz morzeovky vo formáte mp3. Autorom je Eckart Moltrecht, DJ4UF. Kurz je v nemčine.

Morse Trainer - autor: G4FON, server: www.g4fon.net
Výborný program na výučbu morze Kochovou metódou.

Program DK5CI-Morsecat pre výučbu morze a program TEST pre výučbu Q-kódov - server: ok1khq.nagano.cz
Linky na stiahnutie programov a texty k jednotlivým lekciám.

Jednoduchý program pre nácvik morze - autor: OK2FJ, server: www.radio-foto.eu
Program na výučbu morse, ktorý sa neinštaluje, len sa spustí.

Program na výučbu morze - server: www.crk.cz
Český program pre záujemcov o telegrafiu.

Telegrafia - čo je to - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Popis telegrafie a jej využitie v rádioamatérskej prevádzke.

Ako sa (ne)naučiť morze - 1. časť, 2. časť - autor: OK1RR, server: www.c-a-v.com
Prečo a ako sa učiť morzeovku. Ako efektívne zvládnuť vyššie rýchlosti. Vysielanie telegrafie.

Telegrafia - ako sa ju naučiť - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Ako sa učiť a ako sa neučiť morzeovku.

Metodika výcviku CW - autor: OK2BKX, server: OK1KHQ
Josef OK2BKX napísal podrobné metodické zásady pre lektorov vyučujúcich morzeovku.

Telegrafia - ako ju používať - autor: OK1XU, server: www.crk.cz
Ako robiť telegrafné spojenia, vzor spojenia.

Tak vy sa chcete naučiť morzeovku.. - autor: N1IRZ, server: www.qsl.net
Anglický text obsahujúci rady ako sa učiť morze.

Umenie a technika rádiotelegrafie - autor: N0HFF, server: www.qsl.net/n9bor/
241-stranová publikácia Williama G. Pierponta, N0HFF, (v angličtine) o tom, ako sa morzeovku učiť, ako ju používať, ako ju majstrovsky ovládať a ako z nej mať radosť.