Nové číslo Rádiožurnálu

23.12.2013  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 6/13. Z jeho obsahu: Seriál o SDR (4), Viacpásmová vertikálna anténa pre pásma od 7 do 50 MHz, Pásmové filtre na pásma 160 až 10m, SDR v roku 2013, DX story: XT26DJ a XT2FCJ, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia by mali časopis dostať v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2014 nájdete na www.radiozurnal.sk.IRC kupóny

20.12.2013  |  Roman OM3EI

História IRC kupónov siaha do roku 1906, kedy sa na kongrese Svetovej poštovej únie v Ríme dohodlo ich používanie. Kupón mal v ľubovoľnej krajine sveta predstavovať hodnotu poštovného do inej krajiny. Po rozšírení leteckej dopravy bola hodnota kupónu stanovená na letecké poštovné do zahraničia. A túto hodnotu majú IRC kupóny dodnes. To znamená, že ak podáte na pošte list do zahraničia a priložíte k nemu IRC kupón, pošta by od vás nemala žiadať žiadne ďalšie poplatky. Kupóny sa každé tri roky menia. V súčasnosti sa používa tzv. Nairobi model, ktorého platnosť končí 31.12.2013. Na jeho použitie teda zostáva už len 10 dní. Po tomto dátume vám ho už na pošte nevezmú. V ďalšom období budú platiť kupóny model "Doha", ktorých grafický návrh pochádza od českého grafika Michala Šindelářa. V predaji sú od 1.7.2013 a platiť budú do 31.12.2017.


Telekomunikačný úrad pokračuje pod novým názvom

18.12.2013  |  Roman OM3EI

V správe z 12.12.2013 sme vás informovali u zrušení Telekomunikačného úradu. To je samozrejme pravda, ale nie je dôvod na paniku, pretože úrad aj so všetkými pracovníkmi bude fungovať aj naďalej. Zmení sa len názov z Telekomunikačného úradu na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Rádioamatérsku agendu bude mať aj naďalej na starosti Ing. Michňová, ktorá zároveň prosí, aby ste neposielali teraz pred sviatkami všetky žiadosti, ktoré ste zabudli alebo nestihli poslať v priebehu roka. Stačí, ak ich pošlete v januári, vzhľadom na dovolenky aj tak nebudú vybavené skôr. Koncom januára by mal úrad vydať aj nové formuláre na žiadosti, čo ich podávanie sprehľadní a zjednoduší.


OM9YOTA a OM13YOTA

18.12.2013  |  Roman OM3EI

Ako sme vás už informovali, celý december prebieha zaujímavá akcia, ktorú organizuje IARU Region 1. December je vyhlásený za mesiac aktivity mladých operátorov (do 25 rokov) a z viacerých európskych krajín pracujú špeciálne stanice so sufixom YOTA - Youngsters on the air. Hlavnou myšlienkou je zaktivizovať mladých operátorov na pásmach a prostredníctvom špeciálnych značiek im pomôcť, aby bol o spojenia s nimi záujem.

SZR má na tento účel vydané dve značky - OM9YOTA a OM13YOTA a umožní pod týmito atraktívnymi značkami pracovať všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku do 25 rokov. Záujem zatiaľ prejavili len operátori rádioklubov OM3KFF, OM3KII a OM3KFY. Iné kluby ani jednotlivci sa zatiaľ neozvali. Je to škoda, pretože o spojenia s týmito stanicami je veľký záujem a mladí operátori by tak mohli zažiť skutočný pileup. Preto opäť vyzývame všetky slovenské kluby, ktoré majú operátorov do 25 rokov, alebo aj jednotlivcov, aby využili túto príležitosť a v prípade záujmu o vysielanie pod YOTA značkami poslali email na szr@szr.sk. V maile uveďte, o ktorú značku máte záujem a ktorý deň alebo dni chcete vysielať. V prípade klubov uveďte aj mená a značky operátorov do 25 rokov, ktorí budú stanicu obsluhovať. QSL lístky pre všetky stanice so sufixom YOTA zabezpečí IARU a QSL manažérom je ON9CFG.


Telekomunikačný úrad SR zanikne

12.12.2013  |  Roman OM3EI

Národná rada SR schválila v novembri t.r. zákon 402/2013 Z.z., podľa ktorého sa k 31.12.2013 zrušujú Telekomunikačný úrad SR a Poštový regulačný úrad. Namiesto nich sa od 1.1.2014 vytvorí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Nový úrad prevezme kompetencie zrušených úradov. Predseda Telekomunikačného úradu Ing. Mikuš bol dočasne poverený vykonávaním funkcie predsedu nového úradu, kým Národná rada nezvolí nového predsedu.


Najstarší rádioamatér

9.12.2013  |  Fero OM8TA

Dňa 7. decembra 1917 sa v Košiciach narodil Gejza Illés, OM8CA, rádioamatér­, člen FIRACu. Je vedúcim operátorom klubových staníc OM3KWM a FIRAC rádioklubu OM9AZ. V rokoch 1932–1935 sa vyučil za elektromechanika. Od r. 1949 bol aktívnym poslucháčom a bolo mu pridelené poslucháčske číslo OK-09004. V r. 1959 dostal rádioamatérsku koncesiu OK3CAJ. Po zániku federácie zmenil značku na OM8CA. Pracoval aj pod rôznymi ďalšími značkami: OK3KWM, OK5KWA, OK5MMM, OM80MMM, OM9AU, OM9AZ, OM9EU, OM9JP, OM10AU, OM16PB, OM90GI, OM91GI, OM92GI, OM93GI, OM94GI a posledná OM95GI. V čase medzinárodného maratónu mieru vysielal z obrátky maratónu v Seni. Viedol kurz radistov brancov a vychoval rad úspešných rádioamaterov. Bol aktívnym členom v rôznych spoločenských organizáciách. Vo FIRAC je členom revíznej komisie.

V službách železníc pracoval v r. 1962-1981 ako investorský dozor sl. 14 Správy východnej dráhy. Za aktívnu činnosť obdržal vyznamenanie „Vzorný pracovník dopravy“ a „Zaslúžily pracovník dopravy“. Na tohtoročnej valnej hromade mu udelili vecnú odmenu pri príležitosti 95 rokov. V jeho ham­shacku visí veľa diplomov a rôzne pamätné medaile, medzi nimi aj pamätná plaketa mesta Košíc.

Gejzovi k jeho 96. narodeninám prajeme ešte veľa aktívnych rokov, úspechov a hlavne veľa zdravia.


Video a fotky zo stretnutia TATRY 2013

6.12.2013  |  Roman OM3EI

Pre tých, čo neboli na tohtoročnom stretnutí v Poprade, ale aj pre tých, čo boli, poslal Laco OM5LD fotky zo stretnutia, ktoré Vilo OM3CAQ umiestnil na svoje stránky. Ďalšiu sadu fotografií aj s výstižným popisom už tradične pripravil Stano OM8AQ.

Laco OM5LD natočil na stretnutí aj krátke video, ktoré zostrihal Jozef OM5MM:
Pretek NOVIC

3.12.2013  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti 55. výročia založenia rádioklubu OK2KLD v Uničove vyhlasuje rádioklub pretek NOVIC 2013. Cieľom je posilniť záujem operátorov triedy N. Pretek sa uskutoční v nedeľu 8. decembra 2013 od 7,00 do 9,00 miestneho času v pásme 80m SSB. Kompletné podmienky nájdete tu.


Nový prevádzač OM0OUH

2.12.2013  |  Dušan OM7TW, Jano OM7TY

Niekoľkomesačná spolupráca banskobystrických a zvolenských rádioamatérov pod vedením Igora OM7AC vyústila do umiestnenia a spustenia nového rádioamatérskeho prevádzača v pásme 70cm na kóte „Hvezdáreň Vartovka nad Banskou Bystricou.

Základ pre malý miestny prevádzač tvorí známa a obľúbená konštrukcia zo starého NMT telefónu Nokia 620i a duplexera z Nokia DB10. Duplexer nám poskytol Igor OM3TIB a preladil ho Janko OM7OA. Ako anténa je použitá len krátka všesmerová anténa Diamond X30, nakoľko sme boli limitovaní výškou antény, ktorá nesmela presiahnuť spodnú základňu kupoly s ďalekohľadom. Do budúcna, po vzájomnej dohode s majiteľom objektu, nie je vylúčené zapojenie prevádzača aj do echolinku, prípadne využitie ďalších možností.

Parametre prevádzača:
Značka: OM0OUH
TX: 439,275 MHz
RX: 431,675 MHz
CTCSS: 88,5 Hz (RX/TX)
Výkon: 5W
GPS súradnice: N 48°43´04,4" E 19°09´13,7"
Nadmorská výška: 568 m n. m.
Výška antény nad zemou: 7m
Lokátor: JN98NR


Návrh podmienok SSB časti OK-OM DX Contestu

2.12.2013  |  Roman OM3EI

Český radioklub nám poslal návrh podmienok nového medzinárodného preteku - OK-OM DX SSB Contestu. Termín by mal byť druhý víkend v apríli a na rozdiel od CW časti by sa v SSB mali nadväzovať spojenia systémom každý s každým. Vaše názory, návrhy a pripomienky môžete písať do fóra na stránke kv.szr.sk.


Vianočné stretnutie v Bratislave

26.11.2013  |  Jaro OM1II a Dušan OM3CVV

Pozývame priaznivcov rádioamatérskeho športu, na 5. nepravidelné stretnutie rádioamatérov – rozlúčku so starým rokom. Stretnutie sa bude konať v utorok 17. decembra 2013 o 15,30 hod. v kaviarni Maxoo na Wolkrovej 4, v Bratislave Petržalke (budova pôvodného sídla SZR). Program stretnutia je už tradičný - guláš a tombola. Naviac, organizátori môžu záujemcom zabezpečiť dovoz QSL lístkov, tie je však potrebné dohodnúť so Števom OM3JW. Pokiaľ máte doma nejaký nadbytočný vhodný rádioamatérsky materiál, prosíme o jeho venovanie do tomboly. Počet porcií guláša je obmedzený, preto si jeho objednávku potvrďte do 13.12.2013 e-mailom na om3cvv(zav)omradio.sk.


Transpondér na FUNcube v prevádzke

26.11.2013  |  Roman OM3EI

Ako sme vás informovali, 21.11. bola vypustená séria družíc, medzi ktorými boli aj dve s lineárnym transpondérom na palube. Kým Delfi-n3Xt ešte prechádza úvodnými testami a transpondér zatiaľ nebol zapnutý, FUNcube (AO-73), ako čisto rádioamatérsky projekt, už slúži rádioamatérom. Transpondér bol prvý raz skúšobne zapnutý už deň po štarte a od 23.11. je FUNcube v tzv. autonómnom móde. To znamená, že počas slnečného ožiarenia vysiela s max. výkonom (300mW) iba telemetrický maják na 145,935 MHz BPSK. Keď je družica v tieni, zníži sa výkon majáku na 30mW a zapne sa CW/SSB transpondér s uplinkom na 435,130-150 MHz LSB a downlinkom na 145,950-145,970 MHz USB. Prepínanie týchto módov prebieha automaticky. FUNcube by mal byť na orbite niekoľko mesiacov, kým ho nepostihne osud všetkých mikrosatelitov a nezhorí v zemskej atmosfére.


CQWW DX CW Contest tento víkend

22.11.2013  |  Roman OM3EI

Opäť nás čaká veľký kontestový víkend, sviatok všetkých telegrafistov. Koná sa CW časť CQWW DX Contestu. Podmienky kontestu boli zverejnené v Rádiožurnále 4/2013 a v angličtine ich nájdete na webe organizátora. Zoznam ohlásených staníc do kontestu spracoval NG3K.


Dve nové rádioamatérske družice na orbite

22.11.2013  |  Roman OM3EI

Ruská raketa Dnepr včera vyniesla na obežnú dráhu Zeme 32 mikrosatelitov, medzi ktorými sú aj dva rádioamatérske. Obidva majú na "palube" lineárny transpondér s downlinkom na 2m a uplinkom na 70cm. Prvý satelit je FUNcube (AO-73) a je spoločným anglicko-holandským projektom AMSATu. Transpondér má frekvenčný rozsah 145,950-145,970 MHz (DL) a 435,130-435,150 MHz (UL). Kepleriánske údaje si môžete stiahnuť tu. Druhý satelit má názov Delfi-n3Xt a je to projekt holandskej technickej univerzity v Delfte. Traspondér bude pracovať (zatiaľ nebol zapnutý) na frekvenciách 145,880-145,920 MHz (DL) a 435,530-435,570 MHz (UL).


Špeciálne stanice OM9YOTA a OM13YOTA

21.11.2013  |  Roman OM3EI

Počas mesiaca aktivity mladých operátorov budú od 1. do 31. decembra 2013 pracovať zo Slovenska dve špeciálne stanice - OM9YOTA a OM13YOTA. SZR chce umožniť prevádzku pod týmito špeciálnymi značkami všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku do 25 rokov. Predpokladáme, že o vysielanie bude mať záujem viacero klubov a jednotlivcov, takže prevádzku bude potrebné koordinovať, aby sa na každého dostalo. Prosíme preto záujemcov o vysielanie pod YOTA značkami, aby poslali email na adresu szr@szr.sk. V maile uveďte, o ktorú značku máte záujem a ktoré dni plánujete vysielať. V prípade klubov uveďte aj mená a značky operátorov do 25 rokov, ktorí budú stanicu obsluhovať.


December - mesiac YOTA aktivity

21.11.2013  |  Roman OM3EI

V decembri sa uskutoční zaujímavá akcia, ktorú organizuje komisia mládeže IARU Region 1. Celý mesiac december je vyhlásený za mesiac aktivity mladých operátorov (do 25 rokov). Od 1. do 31. decembra 2013 budú z viacerých európskych krajín pracovať špeciálne stanice so sufixom YOTA - Youngsters on the air. Hlavnou myšlienkou je zaktivizovať mladých operátorov na pásmach a prostredníctvom špeciálnych značiek im pomôcť, aby bol o spojenia s nimi záujem. Z jednej krajiny môžu vysielať najviac dve YOTA stanice. SZR požiadal TÚSR o dve špeciálne značky - OM9YOTA a OM13YOTA. Zoznam všetkých značiek je zverejnený na www.ham-yota.com.

Za spojenia s týmito stanicami bude vydávaný diplom YOTA Award December 2013. Bronzový diplom bude za 5 rôznych YOTA staníc, strieborný za 7 a zlatý za 10 staníc. Diplom bude vydávaný zdarma a bude posielaný elektronicky. Platia len spojenia nadviazané v decembri 2013. Každá stanica môže byť započítaná iba raz, bez ohľadu na pásmo a mód. Denníky so spojeniami do diplomu sa posielajú emailom na ON9CFG. QSL lístky pre všetky stanice so sufixom YOTA bude vybavovať tiež ON9CFG.


V tíme D4C budú aj piati OM operátori

19.11.2013  |  Roman OM3EI

15-členný medzinárodný tím operátorov sa ide pokúsiť prekonať svetový rekord CQWW DX CW Contestu v kategórii Multi-Multi. Súčasťou tímu sú aj piati slovenskí operátori - Laco OM2VL, Rasťo OM3BH, Jozef OM3GI, Tibor OM3RM a Julo OM7JG. Budú pracovať pod značkou D4C z výborného QTH na kopci, odkiaľ majú otvorené všetky smery. Držíme im palce a nezabudnite ich v konteste zavolať na čo najviac pásmach.

Pozrite si propagačné video D4C:
Začala česká expedícia do Burkina Faso

19.11.2013  |  Števo OM3JW

V nedeľu 17.11., presne podľa plánu, odštartovala DX expedícia českých operátorov Davida OK6DJ a Petra OK1FCJ do africkej krajiny Burkina Faso. Pracujú pod značkami XT26DJ a XT2FCJ na 160-10m CW/SSB/RTTY. K dispozícii majú Spiderbeam na 20-10m, vertikál na 40-10m, dipól na 80m a LW na 160m. Prevádzka potrvá do 26.11. Svoj log budú vkladať do LotW každý deň. OK aj OM stanice nemusia posielať QSL, ale o QSL musia požiadať cez systém OQRS, ktorý je na stránkach ClubLogu.


Zo stretnutia bude vysielať špeciálna stanica OM39TATRY

14.11.2013  |  Roman OM3EI

Z dejiska stretnutia TATRY 2013 bude vysielať špeciálna príležitostná stanica OM39TATRY, pripomínajúca, že ide už o 39. ročník stretnutia. Stanica bude nainštalovaná vo výstavnej sále hotela SATEL a prítomní rádioamatéri budú môcť z nej vysielať. Prvý raz sa stanica ozve dnes o 16,00 SEČ na 3768 kHz, keď budú odvysielané pravidelné štvrtkové správy Slovenského zväzu rádioamatérov. Po správach bude možné so stanicou nadviazať spojenie. Špeciálna stanica bude v činnosti do soboty 16.11. približne do 15,00. QSL lístky bude vybavovať OM2FY.


D-STAR prevádzač v činnosti počas stretnutia

14.11.2013  |  Roman OM3EI

Z hotela SATEL bude od piatku do nedele v činnosti D-STAR prevádzač OM0OUD, ktorý privezie Ivan OK1TPW ako praktickú ukážku možností D-STAR. Prevádzač bude vysielať na frekvencii 439,525 MHz s odskokom 7,6 MHz. Ivan OK1TPW bude o D-STAR technológii hovoriť na svojej prednáške v sobotu o 10,45 hod.


Činnosť TÚ SR v roku 2013

13.11.2013  |  Roman OM3EI

Hovorca Telekomunikačného úradu SR, Roman Vavro, OM3TOW, približuje činnosť TÚ SR v tomto i predchádzajúcich rokoch. Prečítajte si v jeho článku, akými témami sa TÚ SR zaoberal.DVD TATRY 2013

12.11.2013  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti stretnutia TATRY 2013 bude vydaný zborník prednášok na nosiči DVD. V zborníku, ktorý pripravil Tono OM3LU, nájdete tieto články:


Popis digitálneho vektorového vf wattmetra LP100a, výborného meracieho prístroja do hamshacku
Návod na stavbu PSV mostíka podľa DJ7VY
Podrobný popis antény Windom vrátane jej rozšírení na všetky pásma
Článok o anténach napájaných na konci žiariča

Ako je už zvykom, DVD obsahuje aj bonusovú časť, ktorú pripravil Milan OM3TBG. Obsahuje veľké množstvo kníh, časopisov a iných publikácií o anténach a rádioamatérskej technike a prevádzke. Opäť tu nájdete niekoľko historických rádioamatérskych kníh. DVD TATRY 2013 si budete môcť zakúpiť vo výstavnej sále v stánku SZR za 4,00 €. K dispozícii budú v obmedzenom počte aj zborníky z predchádzajúcich rokov. Všetky informácie o stretnutí, vrátane online prihlášky, nájdete na webe stretnutia tatry.szr.sk.


Zvýšenie členského do SZR od 1.1.2014

8.11.2013  |  Roman OM3EI

Ako sme vás informovali v Rádiožurnále č. 4 a 5, prezídium SZR vzhľadom na súčasný aj budúci vývoj rozpočtu prijalo viaceré opatrenia. Okrem presťahovania do vlastných priestorov v Stupave a šetrenia na strane výdajov schválilo aj zvýšenie členských príspevkov do SZR. Prečítajte si podrobné zdôvodnenie tohto nepopulárneho, ale nevyhnutného kroku.

OK-OM DX Contest tento víkend

8.11.2013  |  Roman OM3EI

Tento víkend (9.-10.11.) sa uskutoční OK-OM DX Contest, spoločný česko-slovenský medzinárodný kontest, v ktorom zahraničné stanice nadväzujú spojenia s OK a OM stanicami. Je preto dôležité, aby OK a OM staníc bol v konteste dostatočný počet a zahraničné stanice mali koho robiť. Záujem je veľký a aj s priemernou výbavou máte možnosť zažiť v konteste pravý pileup. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a podporte značku OM. Podmienky, výsledky a ďalšie informácie o konteste nájdete na webe okomdx.crk.cz.


QSL služba na stretnutí TATRY 2013

8.11.2013  |  Roman OM3EI

Opätovne upozorňujeme, že QSL služba SZR prinesie na stretnutie TATRY 2013 QSL lístky pre všetkých okresných alebo klubových manažérov, a pre tých jednotlivcov, ktorí sa na stretnutie prihlásili. Okrem toho prinesie QSL lístky všetkým, ktorí o to požiadajú e-mailom na qsl@szr.sk, cez stránku QSL služby na hamradio.sk, alebo telefonicky 0903 860235 (OM3JW) alebo 0902 710133 (OM3MB). Termín uzávierky je 12.11.2013. Samozrejme, že na stretnutí budete môcť QSL službe odovzdať aj svoje QSL lístky.


Silent key

7.11.2013

Vo veku 73 rokoch naše rady navždy opustil rádioamatér, priateľ, kamarát Vojtech Parajňák, OM3ZAD. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dušan OM3WAK


Na stretnutie TATRY 2013 príde aj DD Amtek

5.11.2013  |  Roman OM3EI

Popri už ohlásených vystavovateľoch (Anico Slovakia, VH electronics, HCS a Fattailors) sa na stretnutí prvý raz predstaví aj známa pražská firma s rádioamatérskym sortimentom - DD Amtek. Zastupovať ju bude Petr OK1CZ.

Prípravy stretnutia vrcholia. Ak ste sa zatiaľ neprihlásili, máte najvyšší čas. Všetky informácie vrátane online prihlášky nájdete na stránke stretnutia tatry.szr.sk.


Silent key

4.11.2013

Dnes v ranných hodinách nás vo veku nedožitých 78 rokov náhle opustil Janko Hanzel, OM7HJ. Posledná rozlúčka bude 7.11.2013 o 14,00 hod. v kostole v Podlaviciach. Česť jeho pamiatke.

Ľudo OM7AX


Čaká nás november plný DX expedícií

31.10.2013  |  Števo OM3JW

V novembri sa uskutoční veľké množstvo DX expedícií a je veľmi pravdepodobné, že najmä v prvej polovici mesiaca sa ich „pajlapové“ okná budú prekrývať. Aj keď je to niekedy ťažké, nenechajte sa strhnúť davom. Riaďte sa pokynmi DX stanice a dodržiavajte kódex DX správania.

Časový plán jednotlivých DX expedícií:
30.10.-06.11.  TX5RV - Austral Is. (Raivavae Is., OC-114)
01.11.-07.11.  XR0YY - Easter Is.
01.11.-10.11.  5J0R - San Andres Is.
01.11.-11.11.  YJ0AU,CJ,TE,ZS - Vanuatu
03.11.-09.11.  E6AA, E6AK, E6AY - Niue Is.
03.11.-15.11.  K9W - Wake Is.
05.11.-18.11.  T33A - Banaba Is.
08.11.-20.11.  XR0ZR - Juan Fernandez Is.
11.11.-18.11.  9X0PY - Rwanda
12.11.-22.11.  W8A, N8A - American Samoa
14.11.-28.11.  Z81X - South Sudan
17.11.-26.11.  S21ZBB, S21ZBC - Bangladesh
17.11.-26.11.  XT26DJ, XT2FCJ - Burkina Faso
18.11.-27.11.  3DA0ET - Swaziland
20.11.-10.12.  VU7AG - Laccadive Is.


Venujte cenu do tomboly

31.10.2013  |  Roman OM3EI

Stretnutie TATRY 2013 sa blíži a kapacita hotela Satel sa pomaly zapĺňa. Ak ste svoju prihlášku ešte neposlali, máte najvyšší čas. Sobotňajší večer sa bude konať obľúbený hamfest s tombolou. Ceny do tomboly prisľúbili okrem viacerých firiem aj jednotliví rádioamatéri, ku ktorým sa môžete pridať aj vy. Ak máte niečo, čo nepotrebujete, no iným sa to môže hodiť, alebo máte niečo z vlastnej produkcie (z dielne, z práce, zo záhrady, z pivnice), venujte to do tomboly. Kontakt na organizátorov: szr@szr.sk, tel. 0905 533719. Všetky informácie o stretnutí vrátane online prihlášky sú postupne zverejňované na stránke stretnutia tatry.szr.sk.


Nový stožiar na OM0M

30.10.2013  |  Roman OM3EI

Kontestové QTH stanice OM0M v Čani pri Košiciach má od minulého týždňa novú dominantu. Je ňou nový 50-metrový priehradový stožiar, ktorý sa im podarilo postaviť za pomoci žeriavu. Po vztýčení stožiara bola na jeho vrchole upevnená 4-prvková smerovka na pásmo 7 MHz, ktorú hneď otestovali v CQWW DX SSB Conteste.

Na webe OM0M si môžete pozrieť fotky zo stavby stožiara.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.10.2013  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 5/13. Z jeho obsahu: Seriál o SDR (3), 300W LDMOS zosilňovač na 144 MHz, Dvojprvková smerovka na pásmo 30m, IARU VHF Contest s OE1W, DX story: 6O0CW, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia by mali časopis dostať v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.CQWW DX SSB Contest tento víkend

25.10.2013  |  Roman OM3EI

Nadchádzajúce víkendové dni budú sviatkom všetkých kontestmanov. Koná sa jeden z dvoch najväčších kontestov roka - SSB časť CQWW DX Contestu. Podmienky kontestu boli zverejnené v Rádiožurnále 4/2013 a v angličtine ich nájdete na webe organizátora. Zoznam ohlásených staníc do kontestu už tradične spracoval NG3K.


QSL služba na stretnutí TATRY 2013

24.10.2013  |  Roman OM3EI

QSL služba SZR oznamuje, že na stretnutie do Popradu prinesie QSL lístky pre všetkých okresných alebo klubových manažérov, a pre tých jednotlivcov, ktorí sa na stretnutie prihlásili. Okrem toho prinesie QSL lístky všetkým, ktorí o to požiadajú e-mailom na qsl@szr.sk, cez stránku QSL služby na hamradio.sk, alebo telefonicky 0903 860235 (OM3JW) alebo 0902 710133 (OM3MB). Termín uzávierky je 12.11.2013. Samozrejme, na stretnutí budete môcť QSL službe odovzdať aj svoje QSL lístky.


Vystavovatelia na stretnutí TATRY 2013

24.10.2013  |  Roman OM3EI

Súčasťou stretnutia bude aj predajná časť, kde budú firmy ponúkať rádioamatérsky sortiment. Zo Slovenska príde firma Anico Slovakia, ktorá je známa svojimi priaznivými cenami rádioamatérskych zariadení. Príde aj oficiálny zástupca Kenwoodu na Slovensku - VH electronics. Z OK nebude chýbať tradičný vystavovateľ - firma HCS, dovozca zariadení ICOM. A po ročnej prestávke opäť príde aj firma Fattailors, ktorá vám na počkanie vyšije vašu značku, meno alebo logo na šiltovku a čiapku. Okrem toho nebudú chýbať ani menší vystavovatelia a burzovníci. Samozrejme, samostatný stánok bude mať Slovenský zväz rádioamatérov, v ktorom bude fungovať QSL služba, bude možnosť zaplatiť členské na budúci rok, predplatné Rádiožurnálu, zakúpiť si zborník.


Odborný program na stretnutí TATRY 2013

17.10.2013  |  Roman OM3EI

Aj v tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť pre účastníkov stretnutia TATRY 2013 zaujímavý odborný program. Ivan OK1TPW nadviaže na svoju vlaňajšiu prednášku o APRS a v tomto roku ju rozšíri aj o systém D-STAR. Počas stretnutia bude priamo v hoteli SATEL spustený aj mobilný D-STAR prevádzač. Tono OM3LU bude mať dve prednášky - jednu o anténach (Windom + antény napájané na konci) a druhú o digitálnom wattmetri LP-100. Ondro OK1CDJ predstaví RemoteQTH.com, čo je open source projekt diaľkového ovládania amatérskej stanice. Očakávame, že veľký záujem bude aj o prezentáciu najnovšieho transceivra firmy Kenwood - TS-990, ktorú osobne povedie zástupca Kenwood Europe. Hneď po Kenwoode si vezme slovo Vlado OM4CW a uvedie absolútnu novinku - moderný koncový stupeň Tajfún 1000. A na záver bude v DX fóre Noro OM6NM prezentovať pohľad súdneho lekára na kontestovanie z Gambie. Podrobný program stretnutia aj s časovým harmonogramom nájdete na webe stretnutia tatry.szr.sk v rubrike Program.


SZR naďalej aktívny v boji proti rušeniu výťahmi

8.10.2013  |  Roman OM3EI

V správe z 28.6.2013 sme vás informovali o liste, v ktorom sme upozornili kompetentné orgány na problém rušenia spôsobovaného zrekonštruovanými výťahmi v bytových domoch. Na list sme dostali odpovede od Slov. metrologického ústavu, Slov. obchodnej inšpekcie, Technickej inšpekcie a Národného inšpektorátu práce. TÚSR doteraz neodpovedal. Zdá sa, že kompetentným úradom sa do toho veľmi nechce. Jediná pozitívna odpoveď prišla od Národného inšpektorátu práce, ktorý nás vyzval, aby sme im zaslali informácie o konkrétnych prípadoch rušenia. Tie sme im poslali a prvé výsledky sa už dostavujú.

Snahou SZR je, aby úrady neriešili až vzniknuté prípady rušenia, ale kontrolovali priamo výťahárske firmy, aby si nemohli dovoliť inštalovať zariadenia, ktoré nespĺňajú základné požiadavky na EMC. Na osobnom rokovaní na TÚSR zástupcovia SZR apelovali, aby úrad razantnejšie postupoval voči týmto firmám v zmysle zákona č. 264 Zz. o technických požiadavkách na výrobky.

Chceme sa opäť obrátiť aj na vás, ktorí máte problémy s rušením od výťahov, aby ste nám poslali o tom informácie s uvedením presnej adresy domu, v ktorom bol nainštalovaný rušiaci výťah, prípadne aj názvu firmy, ktorá rekonštrukciu robila. Tieto údaje potrebujeme, aby sme mohli poukázať na konkrétne prípady. Zároveň to môže pomôcť aj vám pri odstraňovaní rušenia. Informácie zasielajte na emailovú adresu szr@szr.sk. O ďalšom priebehu tejto "kauzy" vás budeme informovať.


Stretnutie TATRY 2013

3.10.2013  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 39. ročník stretnutia rádioamatérov Tatry 2013. Stretnutie sa uskutoční počas tretieho novembrového víkendu, čiže 15.-17. novembra 2013 v hoteli Satel v Poprade. Program stretnutia bude tradičný: osobné stretnuia rádioamatérov, burza, stánky a prezentácie firiem s rádioamatérskym sortimentom, odborné prednášky a fóra a samozrejme chýbať nebude ani sobotňajší hamfest. O všetkom vás budeme včas informovať. Prihlášky na stretnutie je možné vyplniť a odoslať priamo zo stránky tatry.szr.sk, kde nájdete aj informácie o cenách pre účastníkov. Veríme, že tohtoročné stretnutie si nenecháte ujsť a stretneme sa v čo najväčšom počte.


Nominácie na WRTC 2014

26.9.2013  |  Roman OM3EI

Organizátori World Radio Team Championship (WRTC), ktorý sa uskutoční v júli 2014 v USA, zverejnili značky vedúcich tímov, ktorí sa kvalifikovali na WRTC. Je potešiteľné, že zo skupiny stredoeurópskych štátov (EU4) sa kvalifikovali traja slovenskí kontestmani: Ivan OM3LA/OE3DIA, Laco OM2VL a Rasťo OM3BH. Na WRTC 2014 bude súťažiť 55 dvojčlenných tímov, ktoré sa z pripravených QTH zúčastnia IARU kontestu. Podrobné informácie nájdete na webe WRTC 2014.


OM3KFF opäť organizuje rádioamatérsky kurz

26.9.2013  |  Ondro OM4DW

Aj tento školský rok organizuje rádioklub OM3KFF nábor nových členov do klubu a pri tej príležitosti pripravuje kurz pre začínajúcich rádioamatérov. Kurz bude prebiehať raz týždenne, (pravdepodovne) vždy vo štvrtok. V rádioklube sa uplatnia nielen elektronici, ale aj šikovní IT-čkári, silnoprúdari, mechanici, stavbári (stožiare, antény, rotátory…), skrátka pre každého sa niečo nájde.

Rádioklub OM3KFF sa nachádza na bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladosť, bloky AB a jeho antény sú viditeľné zo širokého okolia. Pokiaľ máte záujem, príďte medzi nás vo štvrtok 3.10.2013. Pre uľahčenie orientácie bude zraz záujemcov pred vrátnicou blokov AB o 18,00 h. Kontakty: www.om3kff.sk, e-mail: ondrej.briatka@gmail.com, tel.: 0911 267 504.


Stretnutie Drozdovo

26.9.2013  |  Karol OM5KP a Karol OM5NS

V sobotu 12. októbra 2013 sa bude konať už 9. ročník stretnutia rádioamatérov v penzióne na Drozdove. Príchod je možný od Novej Bane smerom na Veľkú Lehotu, pred touto obcou je veľká tabuľa informujúca o prístupe k penziónu. Ďalší prístup je od Zlatých Moraviec alebo od Topoľčianok, cez obce Machulince, Obyce, vedľa Jedľových Kostolian, smerom na Novú Baňu. Treba prejsť obcou Veľká Lehota, za ňou je informačná tabuľa o prístupe k penziónu. Po odbočení z hlavnej cesty ste približne po 2 km na mieste.

V penzióne bude zabezpečené občerstvenie, prípadne aj nocľah. Parkovanie je zdarma. Začiatok bude o 9,00 hod. Program stretnutia: otvorenie, dokumenty o expedícii, rádioamatérska burza, stretnutie členov OTC, voľná diskusia, výstup na neďaleký Veľký Inovec...


OM SSB preteky už túto sobotu

18.9.2013  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov pozýva všetky naše stanice k účasti v sobotňajších OM SSB pretekoch. Konajú sa od 06,00 do 08,00 letného času a sú rozdelené do dvoch jednohodinových etáp. Súťaží sa v pásmach 160 a 80m (1840-1950, 3700-3770). Vymieňa sa súťažný kód v zložení RS + okresný znak + poradové číslo QSO. Každé spojenie sa hodnotí 1 bodom a násobičmi sú okresné znaky v každej etape a na každom pásme zvlášť, čiže jeden okres je možné započítať max. 4-krát. Vlastný okresný znak sa ako násobič nepočíta. Môžete sa zúčastniť v jednej z troch kategórii: výkon podľa povoľovacích podmienok, výkon do 100W alebo ako poslucháč. Denníky sa posielajú ako txt súbor do 14 dní po pretekoch e-mailom na vyhodnocovateľa, ktorým je Rasťo OM3BH. Adresa je om3bh (zav.) centrum.sk. Preteky sa konajú súbežne s OK SSB závodom a môžu sa v nich nadväzovať aj spojenia s OK stanicami.

Ako kontestový denník môžete použiť programy:
N1MM s lokalizáciou od Ruda OM4TQ
TR4W s konfiguráciou od Radka OK1FHI
SD v úprave Rada OM6KW
TRlog s konfiguračným súborom od Tóna OM7AG

Ak máte niekto vytvorené konfigurácie aj pre iné programy, dajte nám vedieť. Dopočutia v sobotu na pásme.


Úspechy našich na ME v ROB

18.9.2013  |  Roman OM3EI

V dňoch 7. až 14. septembra sa v poľskom stredisku Kudowa Zdrój uskutočnili 19. Majstrovstvá IARU Region 1 v rádiovom orientačnom behu. Medzi 273 účastníkmi z 27 krajín sa naši reprezentanti rozhodne nestratili. V štyroch disciplínach získali spolu 11 medailí, z toho 2 zlaté (Jana Mačinská - kat. W21, foxoring a Mária Fekiačová - W50, šprint), 4 strieborné (dve Veronika Dolníková - W19 na 2m a v šprinte, jednu Jozef Šimeček - M50 v šprinte a jednu družstvo junioriek - W19 v pásme 2m) a 5 bronzových (družstvo juniorov - M19 v pásme 80m, družstvo junioriek - W19 v pásme 80m, Jozef Král - M40 v pásme 2m, Jozef Šimeček - M50 v pásme 80m a Anna Šimečková - W50 v šprinte). Spomenúť treba aj tri štvrté, štyri piate a štyri šieste miesta. Všetkým k úspechom gratulujeme. Podrobné výsledky si môžete pozrieť na webe majstrovstiev.


Silent key

13.9.2013   

Dňa 11. septembra 2013 navždy utíchol kľúč dlhoročného člena rádioklubu OM3RJB Ondreja Edélyiho, OM5EA (ex OM3CKW). Ondrej, "Cami", ako sme ho všetci familiárne volali, bol výborným priateľom vždy ochotný pomôcť, aktívnym KV operátorom a jedným z prvých a veľkých propagátorov SSTV prevádzky na Slovensku. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef OM5CD


Letecké dni skončili

6.9.2013  |  Peter OM7DD

Najprestížnejšia letecká udalosť roka, Medzinárodné letecké dni, Slovak International Air Fest 2013, sa skončila. Prvý raz v histórii leteckých dní na Slovensku malo toto podujatie aj dva špeciálne volacie znaky. Rádioamatéri mali možnosť už od mája 2013 urobiť spojenie s príležitostnou značkou OM13SIAF. Operátorom bol Ján OM8JP. Značka má ešte stále platné povolenie, a tak oneskorenci majú naďalej príležitosť urobiť si QSO. Spojenie so značkou OM13SIAF bude potvrdené QSL lístkom.

Letecké dni SIAF 2013 mali aj HQ volací znak OM2013SIAF. Povolenie bolo vydané len na dva letecké dni. Množstvo povinností nám však nedovolilo naplno sa venovať nonstop vysielaniu. Celkovo sme na značku OM2013SIAF urobili 876 QSO s domácimi, ale najmä zahraničnými stanicami. Pracovali sme prevažne módom CW, ale niekoľko spojení sme urobili aj digi. Operátormi boli najmä Ľudo OM7AX a príležitostne Peter OM7DD.

Info pre diplom OM2013SIAF: Každé spojenie s HQ značkou OM2013SIAF bude odmenené leteckým diplomom, ale je nutné oň požiadať prostredníctvom e-mailu: om2013siaf@gmail.com. Týka sa to tých, ktorí tak ešte neurobili. Diplom vám príde elektronicky. QSL OM13SIAF via OM8JP, QSL + diplom OM2013SIAF via OM7DD.


Nové číslo Rádiožurnálu

5.9.2013  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 4/13. Z jeho obsahu: Seriál o SDR (2), Anténne tunery, APRS repeater s PIC18F26K22, Anténa na 2m pre príležitostných pretekárov, Hlučnosť lineárneho PA Ameritron, DX story: 5W0M, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Všetci predplatitelia by mali mať časopis už doma. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Memoriál OTC SARA

5.9.2013  |  Vilo OM3CAQ

V nedeľu 8. septembra 2013 od 06,00 do 07,00 UTC (od 08,00 do 09,00 hod. LČ) organizuje Old-Timers Club SARA jesenný telegrafný pretek Memoriál OTC SARA, na ktorý vás srdečne pozývame! Klubová stanica OM9OT bude počas preteku vysielať z Partizánskeho, operátorom stanice bude Peter OM3PA. Podmienky preteku nájdete tu. Svojou účasťou nás potešíte a prispejete k obľube tohto preteku!SZR v nových priestoroch

31.8.2013  |  Roman OM3EI

Ako sme vás už informovali, sekretariát Slovenského zväzu rádioamatérov sa spolu s QSL službou koncom júla presťahovali do Stupavy. Presťahovali sme sa do nevyužitých priestorov vlastnej budovy, kde nebudeme musieť platiť nájomné, takže ušetríme značné prostriedky. Sekretariát aj QSL služba teraz sídlia na Mlynskej ulici č. 4 v Stupave. Návštevné dni QSL služby a sekretariátu zostávajú utorky a prvý krát budú priestory otvorené už najbližší utorok 3. septembra. Mlynská ulica sa nachádza v centre Stupavy, v blízkosti novopostavenej predajne Billa. V prízemí budovy je kaviareň. Priestory SZR sú na 1. poschodí, vchod je označený. Tešíme sa na vašu návštevu.


Stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici

30.8.2013  |  Ľudo OM7AX

Stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici sa uskutoční v sobotu 21. septembra 2013 v miestnom pohostinstve TREND. Začiatok prezentácie je o 8,00 hod. Guláš a občerstvenie je zaistené. Máte príležitosť vyprázdniť šuplíky a doniesť niečo na burzu. Pohostinstvo Trend sa nachádza na ulici Družby 14 v Banskej Bystrici (N 48°43.498' E 19°07.381'). Kontakty: Ľudo OM7AX - ludosajdik@gmail.com, 0907 814439, ICQ 373-371-156, Jozef OM3MV 0944 137916, Jano OM7AW 0907 549825.


Stretnutie Turany 2013

30.8.2013  |  Jozef OM6AM

Rádioklub OM3KHE organizuje tento rok stretnutie dňa 14.9.2013 na tradičnom mieste v obci Turany okres Martin - strelnica v časti Tibín. V programe je burza a občerstvenie. Vítaní sú všetci rádioamatéri a priaznivci rádiových vĺn.
Letný kurz rádioamatérov úspešne skončil

30.8.2013  |  Roman OM3EI

Skúškami v pondelok 19. augusta skončil letný kurz rádioamatérov v Modre-Piesok. Kurz zorganizoval SZR a zúčastnilo sa ho 14 účastníkov z celého Slovenska. Pod vedením štyroch lektorov (OM2FY, OM2JU, OM3EI a OM4CX) a s pomocou ďalších (OM4DW a OM1HI) sa účastníci 10 dní pripravovali z predmetov prevádzka, predpisy a technika. Učenie sme sa účastníkom snažili spestriť viacerými doplnkovými aktivitami. Mnohí si tak po večeroch vyrobili prijímač na 40m a elektronický pamäťový kľúč. Tí najmladší si vyskúšali rádiový orientačný beh. Ohlas vzbudili aj rádioamatérske družice, kde Lojzo OM3WAN predviedol príjem družicovej prevádzky. Spestrením a vítanou zmenou boli každodenné podvečerné športové zápasy vo futbale alebo basketbale, pri ktorých sme si všetci užili veľa zábavy.

Veľa aktivít bolo spojených s vysielaním na pásmach. Počas celého kurzu bola na pásmach aktívna značka OM3KII, pod ktorou účastníci nadväzovali svoje prvé spojenia. Ďakujeme všetkým OM a OK staniciam, ktoré nových operátorov trpezlivo volali, niektorí aj viackrát denne. Okrem bežnej prevádzky sme sa zúčastnili aj kontestov, ktoré sa konali počas kurzu. Či už to bol OMAC, alebo ruský RDA Contest, alebo SARTG RTTY Contest, o všetky bol medzi účastníkmi veľký záujem. Celkovo sa počas kurzu nadviazalo vyše 800 spojení, 99 percent z nich urobili účastníci kurzu.

Vyvrcholením bol VKV prevádzkový aktív, ktorý sa konal predposledný deň kurzu. Účastníkov sme rozdelili na tri tímy a rozdelili sme kóty. Prvý tím OM3KII vysielal z rozhľadne na Veľkej Homoli (JN88PI), druhý tím OM3KFF z kóty Skalnatá (JN88OJ) a tretí tím OM3KFY zostal v základnom tábore na chate Univerzitka (JN88PJ). Všetci si kontest aj vďaka nádhernému počasiu užili a na prevádzke už bolo poznať, že sa z nich postupne stávajú operátori. Tímy na kopcoch urobili za tri hodiny okolo 80 spojení, tím na chate cez 30.

Záverečné skúšky pred komisiou TÚSR boli ukončením 10-dňovej prípravy. Keďže piati najmladší ešte nemali potrebný vek (14 r.), skúšky absolvovalo deväť účastníkov, z toho 7 na triedu N a dvaja na E. A pretože všetci ich zvládli úspešne, môžeme sa tešiť, že o pár týždňov sa na pásmach ozvú noví rádioamatéri. Na kurze dostali dobrý základ, teraz to už bude na nich, prípadne na kluboch, z ktorých prišli. Prajeme im veľa pekných spojení a nech ich rádioamatérstvo baví.


Dnes začína letný kurz rádioamatérov

9.8.2013  |  Roman OM3EI

Dnes začína v Modre-Piesok (Zochova chata) letný rádioamatérsky kurz. Organizuje ho SZR a zúčastní sa ho 10 mládežníkov a štyria dospelí účastníci. Lektormi budú Roman OM3EI, Braňo OM2FY, Jano OM2JU a Miška OM4CX. Hlavným cieľom kurzu je príprava na rádioamatérske skúšky. Popri teoretickej príprave budú účastníci trénovať prevádzku na rádioamatérskych pásmach, postavia si jednoduchý prijímač a pamäťový kľúč, vyskúšajú rádiový orientačný beh. Vysielanie bude prebiehať na všetkých KV pásmach, ale najmä na 80m SSB. Značka bude OM3KII. Prosíme naše stanice o zavolanie, aby mali operátori protistanice.


OM0OAE aj digitálne

5.8.2013  |  Jano OM6AXE

Na prevádzači OM0OAE došlo od 15.5.2013 k ďalším zmenám. Jednou je zmena prístupového tónu na 67 Hz, tou druhou je, že okrem bežnej analógovej FM prevádzky je prevádzač vybavený technológiou na digitálnu komunikáciu. Ide o rádioamatérsky najúspešnejší systém D-STAR, ktorý je v Európe už skoro bežnou záležitosťou a rýchlo sa rozvíja. U nás túto zatiaľ novinku prináša ako prvý OM0OAE v riadnej prevádzke. Bližšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach OM0OAE.


SZR sa sťahuje do Stupavy

28.7.2013  |  Roman OM3EI

Zhoršujúca sa ekonomická situácia nášho zväzu (ide najmä o pokles príjmov z prenájmov v dôsledku krízy), nás núti hľadať možnosti ako znížiť režijné náklady zväzu. Prezídium SZR po zvážení všetkých pre a proti rozhodlo, že sekretariát a QSL služba sa presťahujú do našej budovy v Stupave, kde máme nevyužité priestory. Týmto SZR ušetrí značné finančné prostriedky, ktoré sme museli platiť za prenájom kancelárií na Wolkrovej ulici v Bratislave. Nevýhodou je, že pre osobné návštevy je Stupava horšie dostupná ako Bratislava. Žiaľ, ekonomika je neúprosná a možnosti SZR sú obmedzené. Veríme, že rádioamatéri z Bratislavy a okolia si nájdu vhodné možnosti dopravy aj do Stupavy a nezanevrú na pravidelné utorňajšie stretnutia na QSL službe, resp. v blízkom bare. Veď podobný bar funguje aj v tesnom susedstve nášho budúceho sídla..

V týchto dňoch prebieha sťahovanie zväzu do Stupavy, preto až do konca augusta nebude fungovať sekretariát ani QSL služba pre osobné návštevy. Bližšie informácie o otvorení QSL služby prinesieme neskôr.


Zmena adresy QSL služby SZR

28.7.2013  |  Roman OM3EI

V súvislosti so sťahovaním QSL služby do Stupavy sa s okamžitou platnosťou mení aj adresa pre zasielanie zásielok QSL lístkov. Nová adresa je nasledovná:

Slovenský zväz rádioamatérov
P.O.Box 14
900 31 Stupava

Zásielky zaslané na pôvodný P.O.Box 1, resp. 125 do Bratislavy sa nestratia. SZR má P.O.Box zaplatený do konca roka a bude ho pravidelne vyberať. Pre uľahčenie práce QSL manažérov však pri nových zásielkách používajte nový P.O.Box 14 v Stupave.


IOTA Contest 2013

26.7.2013  |  Roman OM3EI

Počas tohto víkendu sa na krátkych vlnách koná obľúbený IOTA Contest. Začína v sobotu o 12,00 a končí v nedeľu o 12,00 UTC. Medzi súťažiacimi stanicami na ostrovoch bude aj viacero slovenských staníc.

V Chorvátsku je hneď trojica OM operátorov. Braňo OM2FY je na ostrove Kaprije (EU-170), Jozef OM5AW na ostrove Krk (EU-136) a Kurt OM8AA na ostrove Solta (EU-016). Všetci budú vysielať pod značkami 9A/vlastná call. Noro OM6NM sa vybral na grécky ostrov Thassos (EU-174) a bude vysielať ako SV8/OM6NM. A nakoniec, z talianskeho ostrova Ischia (EU-031) bude pracovať trojica OM operátorov - Tibor OM3RM, Jozef OM3GI a Miro OM5RW. Spolu s IZ8DPL a IZ8FSH budú v konteste pod značkou IC8R.

Podporte našich kontestmanov na ostrovoch a zavolajte ich na čo najviac pásmach.


Silent key

23.7.2013

Dňa 3.7.2013 nás vo veku 80 rokov opustil Jozef Kyrc, OM8RA (ex OK3CDE, OK3ZAR, OTC nr.32, VRK nr.131) zo Spišskej Novej Vsi. Bol priaznivcom rádioklubu OM3KGQ, ako radista sa snáď už narodil, splnil si sen a vydával diplom Slovenský raj, s radosťou spomínal na zážitky z expedícií Hrady a zámky po východnom Slovensku. Kým mu zdravie slúžilo, tešil sa z každeho spojenia a aktivity na pásmach. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Stano OM8HG


Ďalší stratosférický balón

5.7.2013  |  Roman OM3EI (Info: Christian OE1CWJ)

Ďalšie vypustenie stratosférického balóna je plánované na sobotu 6. júla 2013 v čase medzi 08,30 až 09,30 UTC. Balón bude vypustený z observatória Lustbühel, Graz Waltendorf. Balón bude vysielať pod značkou OE0S na 144,390 MHz FM AFSK vo formáte AX.25/APRS a na 438,100 MHz FM. V prípade nepriaznivého počasia sa môže štart posunúť.
Nové číslo Rádiožurnálu

1.7.2013  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 3/13. Z jeho obsahu: Zdroj predpätia pre tetródu, Použitie nehrdzavejúcej ocele pri stavbe KV antén, Skracovanie antén pomocou trapov, Recenzia transceivru Elecraft KX3, DX story: NH8S, CQ WPX zo stredu Atlantiku, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk


Dnes sa začína stretnutie vo Friedrichshafene

28.6.2013  |  Roman OM3EI

Od dnes až do nedele prebieha v nemeckom mestečku Friedrichshafen najväčšie európske rádioamatérske stretnutie Hamradio 2013. Vo výstavných halách sa predstaví 200 vystavovateľov z 33 krajín. Samostatné prezentačné stánky bude mať aj mnoho rádioamatérskych organizácií, medzi nimi aj Slovenský zväz rádioamatérov. Súčasťou stretnutia sú aj odborné prednášky, prezentácie a semináre. Ich program si môžete pozrieť tu.


SZR upozorňuje štátne orgány na rušenie od výťahov

19.6.2013  |  Roman OM3EI

V súvislosti s mnohými prípadmi rušenia spôsobovaného rekonštruovanými výťahmi vyvíja SZR veľkú aktivitu, aby upozornil na neúnosnú situáciu a zabránil jej ďalšiemu zhoršovaniu. Rádioamatéri najmä z oblasti Bratislavy začali po našej výzve podávať na Telekomunikačný úrad sťažnosti na rušenie a mnohé z nich sa už podarilo vyriešiť. Snahou SZR však je, aby k takýmto prípadom vôbec nedochádzalo a montážne firmy nemohli takéto "rušiace" výťahy uvádzať do prevádzky, čo sa dnes, bohužiaľ, stále deje. SZR preto rozoslal na príslušné štátne orgány, pod ktorých kompetenciu táto problematika spadá, listy, v ktorých popisuje súčasný stav a poukazuje na porušovanie predpisov montážnymi firmami. Súčasne žiadame o nevyhnutné legislatívne a kontrolné opatrenia, ktoré povedú k náprave.


Úspechy slovenských pretekárov na ME žiakov v ROB

19.6.2013  |  Roman OM3EI

Minulý týždeň sa na Troch Studniach (ČR) konali Majstrovstvá Európy žiakov v rádiovom orientačnom behu. Medzi účastníkmi deviatich krajín sa naša sedemčlenná výprava rozhodne nestratila, keď Barbora Filová získala v kategórii do 14 rokov zlatú medailu v pretekoch na 144 MHz, Edit Lazoríková bola v tej iste kategórii štvrtá a obe tak získali aj zlato v kategórii družstiev. Edit Lazoríková vybojovala potom ešte aj striebornú medailu v šprinte na 3,5 MHz. Úspechom sú aj štyri štvrté miesta, z ktorých dve získalo družstvo chlapcov do 14 rokov v pásme 3,5 a 144 MHz a po jednej Katka Košutová v kategórii do 16 rokov v pásme 3,5 MHz a družstvo dievčat do 14 rokov v pásme 3,5 MHz. Všetkým pretekárom k úspechom gratulujeme. Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu.


Borovce 2013 sú za nami

11.6.2013  |  Roman OM3EI

Cez víkend sa v Borovciach už po 19. raz uskutočnilo obľúbené rádioamatérske stretnutie. Za pekného a príjemného slnečného počasia sa ho zúčastnilo niekoľko stoviek slovenských i českých rádioamatérov. Nechýbal ani stánok SZR, kde fungovala QSL služba a bolo možné zaplatiť členské a predplatné na Rádiožurnál. Zaujímavosťou bolo vypustenie stratosférického balóna STS-4 priamo z miesta stretnutia, ktoré zabezpečili chlapci z stsproject.net. Vďaka patrí organizátorom, najmä Lacovi OM2ALA a jeho manželke, ktorí sa už tešia na budúcoročný 20. ročník stretnutia.

Fotky zo stretnutia, ktoré nafotil Imro OM2WM, si môžete pozrieť v jeho albume.

Fotky od Mariana OM3WEN si môžete pozrieť tu.

A do tretice, fotky od Gaba OM4SW sú tu.

Dušan OM2ADP natočil aj krátke video:SZR ponúka značku OM3HQ

10.6.2013  |  Roman OM3EI

SZR ponúka pre tohtoročný IARU Contest (13.-14.7.) využitie značky OM3HQ pre záujemcov z radov slovenských rádioamatérov. Podmienkou je preukázanie obsiahnutia všetkých pásiem a módov. Uprednostnení budú záujemcovia pre účasť v kategórii MO (M/M M/2 M/S).

Záujemcovia kontaktujte KV manažéra SZR - Mira OM5RW.


Borovce 2013 už túto sobotu

6.6.2013  |  Roman OM3EI

Pripomíname, že v sobotu 8. júna sa uskutoční v poradí už 19. ročník rádioamatérskeho stretnutia v Borovciach. Miestom konania bude, tak ako po predchádzajúce roky, miestny kultúrny dom. Organizátori na čele s Lacom OM2ALA zabezpečili pre účastníkov pekné počasie a chýbať nebude ani tradičný guláš. Dovidenia v Borovciach.Silent key

6.6.2013

Vo veku nedožitých 70 rokov zomrel v Senci Alojz Pucher, OM1AAP. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef OM1CI


Stretnutie bývalých a súčasných členov OM3KFF

31.5.2013  |  Miška OM4CX

Pozývame všetkých bývalých a súčasných členov rádioklubu OM3KFF (OK3KFF) na oslavu 63. výročia vzniku klubu. Oslavovať budeme v sobotu 15. júna 2013 od 15,30 h. v priestoroch bistra Mladosť, Staré Grunty 53, Bratislava (prízemie, blok D). Jedlo a nápoje budú zabezpečené.

Prosíme všetkých aby nahlásili svoju účasť mailom na adresu, na ktorú môžu posielať aj prípadné otázky.

Tešíme sa na Vás!


Zmeny podmienok CQ WW DX Contestu

31.5.2013  |  Roman OM3EI

Podmienky CQ WW DX Contestu prešli v posledných rokoch veľkým vývojom, následkom čoho sa stali pomerne zložité a neprehľadné. Organizátori sa preto rozhodli, že ich nanovo prepracujú, aby boli jednoduchšie a zrozumiteľnejšie. Niektoré veci boli vypustené, iné naopak pribudli. Návrh nových podmienok je zverejnený na webe a kontestmani dostali prvý krát možnosť sa k nemu vyjadriť. Deadline je 25.6.2913 s tým, že nové oficiálne podmienky budú zverejnené 2.7.2013.

Hlavné zmeny:
- sprehľadnenie textu
- nová kategória "Classic" overlay (jeden op, jeden trx, bez DX clustra, 24 hodín)
- nová kategória "Rookie" overlay (operátori s koncesiou nie staršou ako 3 roky)
- zjednodušenie súťaže klubov (club competition), kde budú stačiť iba 4 denníky
- "široký" signál bude znakom nešportového správania
- definovanie postihov pri kontrole denníkov (boli zredukované tresty za NIL spojenia a nesprávne značky)
- zrušenie kategórií Team contesting a Xtreme
- zrušenie žltých a červených kariet


Ing. Kešjar novým podpredsedom TÚ SR

29.5.2013  |  Tlačová správa

Historicky prvému podpredsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky Ing. Jurajovi Michňovi sa 23.5.2013 skončilo druhé, za sebou idúce funkčné obdobie a podľa platného zákona o elektronických komunikáciách už nemohol byť ďalej podpredsedom TÚ SR.

Na jeho miesto vymenovala Vláda SR Ing. Vladimíra Kešjara. Nový podpredseda TÚ SR absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave). Pred nastúpením do funkcie podpredsedu TÚ SR pracoval od roku 2004 ako konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001–2004 bol generálnym riaditeľom poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993–2000 bol riaditeľom telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002–2004 a 2007–2008 bol členom predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002-2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Ďalej bol prezidentom Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens. Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu.


Expedícia OK hams do Bosny

27.5.2013  |  Roman OM3EI

Trojica českých operátorov OK1IEC, OK4ZW a OK1WT podnikne v dňoch 29.5. až 10.6.2013 expedíciu do Bosny a Hercegoviny. Ich cieľom je navštíviť a vysielať z národných parkov Una (E7FF-003), Blidinje (E7FF-004), Sutjeska (E7FF-001), Jahorina (E7FF-015) a Trebevic (E7FF-006). V každom parku sa zdržia 2-3 dni a vysielať budú pod svojimi značkami /E7. Budú používať zariadenie Elecraft K3 s PA 500W a antény Inv. V na 80/40m, 1el. quad na 20/15/10m a GP na WARC pásma. Ich aktuálnu polohu môžete sledovať cez APRS.


CQWW WPX CW Contest

23.5.2013  |  Roman OM3EI

Tento víkend sa koná jeden z najväčších krátkovlnných kontestov - CQWW WPX CW Contest. Tradične dobrú účasť OM staníc ešte zvýraznia dve kontestové expedície členov tímu OM8A, o ktorých sme vás už informovali (CR2X - Azory, CR3A - Madeira). Zdá sa, že aj podmienky šírenia nám budú tento rok naklonené, takže na pásmach by mal byť dostatok zaujímavých staníc. Prehľad ohlásených DX staníc opäť zostavil NG3K.


OM150MS

23.5.2013  |  Martin OM6AT

Pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej vysiela od 18. mája do konca roku 2013 špeciálna stanica OM150MS. Operátormi sú členovia rádioklubu OM3KHT a prevádzka prebieha na KV i VKV pásmach. QSL via OM3KHT (OM6AT).
Prevádzka OM operátorov z CU a CT3

15.5.2013  |  Roman OM3EI

V CW časti CQWW WPX Contestu (25.-26.5.) budú z atraktívnych lokalít pracovať aj naši operátori:

Na Azorských ostrovoch budú zo špičkového QTH CR2X vysielať Rasťo OM3BH a Julo OM7JG. Na ostrov odlietajú v utorok 21.5. a pred kontestom budú pracovať ako CU/vlastné značky.

Druhá dvojica v zložení Jozef OM3GI a Kurt OM8AA odlieta v stredu 22.5. na Madeiru, odkiaľ sa Jozef OM3GI zúčastní kontestu v kat. SOAB pod značkou CR3A. Pred kontestom budú QRV ako CT9/vlastné značky.

Video z prevádzky tímu OM8A z Madeiry počas WPX CW Contestu v roku 2008:Memoriál OTC SARA

10.5.2013  |  Vilo OM3CAQ

V nedeľu 12. mája 2013 od 06,00 do 07,00 UTC (08,00-09,00 LČ) oranizuje Old-Timers Club SARA jarnú fonickú časť (SSB) pretekov Memoriál OTC SARA, na ktorú vás srdečne pozývame. Klubová stanica OM9OT bude počas preteku vysielať zo Zlatých Moraviec, operátorom stanice bude Otto OM5MO. Svojou účasťou nás potešíte a prispejete k obľube tohto preteku.


Špeciálne vysielanie príslušníkov US Army

10.5.2013  |  Dežo OM5NA

Každý rok pri príležitosti Dňa ozbrojených síl USA sa uskutočňuje špeciálne vysielanie amerických vojenských vysielačov v pásme KV. Ide o špeciálnu aktivitu ozbrojených síl USA (letectvo, pozemné sily, námorníctvo, pobrežná stráž), ktorých stanice budú vysielať v dňoch 11. a 12.5.2013 SSB, CW a digi podľa stanoveného časového harmonogramu. Pre poslucháčov v našich zemepisných šírkach to bude zaujímavé spestrenie činnosti, pretože budú mať jedinečnú možnosť zachytiť cvičné textové správy Ministerstva obrany USA (Pentagon) v módoch RTTY, PACTOR, AMTOR, PSK-31, MFSK and MT63 a taktiež vysielanie z vyradených lietadlových USS Midway a USS Yorktown. Podrobnejšie informácie o tejto aktivite nájdete na webe americkej armády.


Letný kurz rádioamatérov

10.5.2013  |  Roman OM3EI

Dnes je posledný deň, kedy môžete poslať prihlášku na letný kurz rádioamatérov, ktorý sa uskutoční v termíne 9. až 19. augusta 2013 na chate Univerzitka na Zochovej chate pri Pezinku. Kurzu sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj starší záujemcovia. V prihláške uveďte meno účastníka, vek, adresu a kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719.


Nové číslo Rádiožurnálu

9.5.2013  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/13. Z jeho obsahu: Automatický anténny tuner Atu2012, Dvojprvková smerovka na pásma 6 až 17 m, Referenčný oscilátor pre transceiver, Nové stavebnice Uni-SDR, História rádioamatérskych začiatkov, DX story: T32C, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk


Prevádzka OM3AG z ostrova Karpathos

6.5.2013  |  Roman OM3EI

Laco OM3AG sa aj tento rok chystá vysielať z gréckeho ostrova Karpathos (IOTA EU-001, GIOTA DKS-016, WLOTA 1570, MIA MGD-013…). Jeho pobyt na ostrove potrvá od 18. mája do 16. júla. Bude vysielať pod značkou SV5/OM3AG/p na pásmach 40-10m. Ako zariadenie bude používať Kenwood TS-870 so 7-pásmovým vertikálom Eco Nova. Prevádzka bude prebiehať v dovolenkovom štýle v závislosti od podmienok šírenia.


Denníky z OM CW pretekov

30.4.2013  |  Roman OM3EI

Ak ste sa zúčastnili OM CW pretekov, ktoré sa konali v sobotu 20.4.2013, nezabudnite poslať svoj denník vyhodnocovateľovi, ktorým je Rasťo OM3BH. Rasťo tento rok zmenil e-mailovú adresu pre posielanie denníkov na om3bh@centrum.sk. Denníky zaslané na inú adresu nebudú hodnotené. Uzávierka zasielania denníkov je 4. mája 2013.
75 rokov FOC

29.4.2013  |  Roman OM3EI

V roku 1938 bol v Anglicku založený klub prvotriednych CW operátorov, známy pod skratkou FOC (First Class CW Operators' Club). Cieľom klubu nie je elitárstvo, ale propagácia dobrej CW prevádzky a priateľstvo.

Dnes má klub vyše 500 členov z 54 krajín a oslavuje 75. výročie svojho založenia. V priebehu mesiaca máj sa to chystá aj patrične osláviť. Počas celého mesiaca bude aktívnych vyše 50 špeciálnych staníc so sufixom FOC. Klubová stanica bude vysielať pod značkami GB75FOC (Anglicko), GC4FOC (Wales), GN4FOC (Sev. Írsko), GP4FOC (Guernsey), GS4FOC (Škótsko) a GT4FOC (ostrov Man). Okrem toho budú v prevádzke aj stanice 5B75FOC, 5T1FOC, A65FOC, DK75FOC, HZ1FOC, II0FOC, IS0FOC, K0FOC, K2FOC, K6FOC, K7FOC, LZ75FOC, N8FOC, OK7FOC, PA75FOC, R75FOC, S575FOC, V3FOC, VA3FOC, VE6FOC, VQ975FOC, W1FOC, W2FOC, W3FOC, W5FOC, W6FOC, W9FOC, WA1FOC, WG4FOC, M0RSE a ďalšie.

Za spojenia bude vydávaný diplom FOC75 v troch variantoch - bronzový (15 bodov), strieborný (30) a zlatý (50). Spojenie s členom FOC je za 1 bod, ak ale QSO trvá aspoň 10 minút, je za 3 body, QSO so špeciálnm sufixom FOC (+ stanica M0RSE) je za 5 bodov a QSO so stanicami G(B,C,P,S,T)75FOC je za 10 bodov. Počítajú sa spojenia na každom pásme zvlášť, samozrejme len CW. Žiadosti o diplom sa posielajú na foc.75years@gmail.com.


OM60DAT

29.4.2013  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti 60. výročia založenia Dopravnej akadémie v Trenčíne bude od 1. mája do 31. decembra 2013 vysielať špeciálna značka OM60DAT. Operátorom bude Lubo OM4CI a prevádzka bude na všetkých KV pásmach. QSL via OM4CI.
Výsledky CQWW DX SSB Contestu 2012

24.4.2013  |  Roman OM3EI

CQ Magazine zverejnil výsledky SSB časti CQWW DX Contestu 2012. V TOP SCORES sa z OM staníc umiestnili: OM7RU (SO-80m, 3. na svete/3. v EU), OM0A (SO-40 LP, 3.WW/2.EU, op. OM0AAO), OK8WW (SO-15 Ass., 1.WW, op. OM2TW), C5A (MM, 1.WW, OM+OK ops), OM8A (MS, 3.EU) a OM7M (MS, 5.EU). CONGRATS!


Letný kurz rádioamatérov

23.4.2013  |  Roman OM3EI

Počet prihlášok na rádioamatérsky kurz, ktoré nám prišli do nedele 21.4., sa zvýšil na 12. Aby sme dali šancu aj ďalším, ktorí sa zatiaľ ešte nerozhodli, predlžujeme lehotu na prihlasovanie až do 10. mája 2013. Medzi prihlásenými sú chlapci vo veku 10-12 rokov, 15-19 rokov, ale aj dospelí 30 a 50-tnici. Program kurzu samozrejme prispôsobíme vekovým kategóriám. Kým pre tých najmladších to budú skôr hravé formy, starší budú mať program zameraný na prípravu na skúšky.

Termín kurzu je od 9. do 19. augusta 2013 a uskutoční na chate Univerzitka na Zochovej chate pri Pezinku. Kurzu sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj starší záujemcovia. V prihláške uveďte meno účastníka, vek, adresu a kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719.


OM1II v Rádiu FM

23.4.2013  |  Roman OM3EI

Vo štvrtok 18.4.2013 bol hosťom rannej relácie Ráno na eFeMku Jaro OM1II. Reláciu odvysielalo Rádio FM. Pre tých, čo nemali možnosť reláciu počúvať, tu máme jej záznam.

V relácii sa spomína aj pesnička Jána Boleslava Kladiva - Rádioamatér. Tu si ju môžete vypočuť:Silent key

22.4.2013

V nedeľu 21. apríla 2013 v dopoludňajších hodinách tragicky zahynul pri leteckom nešťastí Ing. Milan Ďurica, OM3WYD (†56), z Hlohovca. Nehoda sa stala neďaleko Trnavy, počas cvičného letu vrtulníka Dynali H2S. Žiaľ, Milan nehodu neprežil. Jeho ďalšie plány v oblasti lodí, lietania a rádioamatérstva tak prerušil osud. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Pohreb sa uskutoční vo štvrtok 25.4.2013 o 15,00 hod. na cintoríne v Hlohovci. Predtým bude omša o 14,00 vo františkánskom kláštore.

Jaro OM1II


IARU Interim Meeting

19.4.2013  |  Roman OM3EI

Dnes začína vo Viedni Interim Meeting 1. regiónu IARU. Až do nedele budú zástupcovia európskych rádioamatérskych organizácií rokovať o predložených návrhoch z oblasti KV a VKV. Interim meetingy sa konajú vždy v medziobdobí medzi jednotlivými konferenciami IARU. Za SZR sa zúčastnia Roman OM3EI (VKV) a Tono OM3LU (KV).


International Marconi Day

19.4.2013  |  Roman OM3EI

International Marconi Day (IMD) sa každoročne oslavuje pri príležitosti výročia narodenia Guglielma Marconiho. Ten sa narodil 25.4.1874, čiže pred 139 rokmi. Marconi robil svoje experimenty v oblasti bezdrôtovej telegrafie najmä vo Veľkej Británii, presnejšie v grófstve Cornwall. Miestny rádioklub G4CRC preto každoročne vyhlasuje sobotu v blízkosti výročia narodenia Marconiho za International Marconi Day. V tomto roku pripadol tento deň na sobotu 20. apríla. Tento deň budú v prevádzke špeciálne stanice väčšinou so sufixom IMD (GB4IMD, IY0IMD..), ale aj ďalšie (GB0YAM, IT1TTM, GB2SJ, GX4CRC/p, GB100TMD, W1AA/MSC, SK6RM/IMD, EI0MAR, MN0VFW..). Za spojenie s 15-timi príležitostnými stanicami sa vydáva aj diplom.


Venujte 2 percentá pre SZR

18.4.2013  |  Roman OM3EI

Ešte raz pripomíname, že zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie ich zamestnávateľ, nám môžu ešte do 30. apríla 2013 poukázať 2 percentá dane. Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérsky šport formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2 % dane. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR so žiadosťou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2 % dane. Táto výzva už neplatí pre tých, čo sami podávali daňové priznanie, tam bol termín do 31.3.2013. ViacŠpeciálne stanice k Svetovému dňu rádioamatérov

18.4.2013  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti dnešného sviatku rádioamatérov sa na pásmach vyskytuje viacero špeciálnych staníc so sufixom WARD (World Amateur Radio Day): SK88WARD, HB9WARD, EH6ARD, 3Z0WARD, A60WARD, II7WARD, A43WARD a ďalšie. Stanice budú aktívne len dnes.
Rádioamatér v Rádiu FM

17.4.2013  |  Roman OM3EI

Zajtra (štvrtok 18.4.) bude hosťom rannej relácie Ráno na eFeMku Jaro OM1II. Reláciu vysiela Rádio FM. Tí, čo nemáte možnosť naladiť si túto stanicu cez éter, môžete počúvať živý stream na internete. Relácia sa vysiela od 6,00 do 10,00 h.


Diplomy k Svetovému dňu rádioamatérov

17.4.2013  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti Svetového dňa rádioamatérov sa vydávajú dva diplomy:

WARD 2013 Award
Diplom sa vydáva za nadviazanie ľubovoľných 20 QSO na KV alebo 10 na VKV počas dňa 18.4.2013. Žiadosti o diplom s výpisom spojení sa posielajú na MK QTC, Suchacz-Zamek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 Tolkmicko, Poland, email: qtc@post.pl. PDF verzia diplomu sa vydáva zdarma, tlačená verzia je za poplatok 10 € alebo 12 USD.

Day of Radio Amateurs Award
Diplom sa vydáva za nadviazanie CW spojení s 18 zemami DXCC počas dňa 18.4.2013. Žiadosti o diplom s výpisom spojení sa posielajú emailom na vydavateľa - rubrika kontakt.
18. apríl - Svetový deň rádioamatérov

17.4.2013  |  Roman OM3EI

18. apríla 1925 sa v Paríži stretli popredné rádioamatérske osobnosti z 25-tich krajín a založili oficiálnu organizáciu, ktorá mala zastupovať záujmy rádioamatérov na celom svete. Tak vznikla Medzinárodná rádioamatérska únia - IARU. Prvým veľkým úspechom IARU bola účasť na Medzinárodnej rádiotelegrafnej konferencii vo Washingtone v roku 1927, na ktorej boli rádioamatérom pridelené pásma 160, 80, 40, 20, 15, 10 a 5m a tieto máme prakticky dodnes (z pásma 5m je dnes 6m). Ostatné pásma sa vďaka IARU podarilo získať v neskoršom období.

Členstvo v IARU bolo spočiatku individuálne, až neskôr, s nárastom počtu rádioamatérov v jednotlivých krajinách, sa prešlo na členstvo kolektívne prostredníctvom národných organizácií. Z počtu 30 tisíc koncesovaných rádioamatérov v roku 1927 sa ich počet vo svete rozrástol až na 3 milióny v súčasnosti. Z pôvodných 25 krajín je dnes v IARU 150 národných organizácií.

IARU je rešpektovaným partnerom vo svete rádiových komunikácií a je prizývaná na zasadnutia ITU, CEPT a ďalších organizácií. Väčšina predstaviteľov IARU sú dobrovoľníci, pracujúci pre nás všetkých. Podpora a finančné zabezpečenie aktivít IARU prichádza od jednotlivých národných organizácií, ktoré platia členské príspevky podľa počtu svojich členov.

Prospech z aktivít IARU majú všetci rádioamatéri, či už sú alebo nie sú členovia svojej národnej organizácie. Podpora pre IARU však prichádza len od členov. Preto je dôležité byť členom svojej národnej oprganizácie (u nás SZR), aby sme aj takouto formou prispeli na zachovanie a rozvoj rádioamatérstva pre budúce generácie.


OM CW preteky už túto sobotu

17.4.2013  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov pozýva všetky naše stanice k účasti v sobotňajších OM CW pretekoch. Konajú sa od 06,00 do 08,00 letného času a sú rozdelené do dvoch jednohodinových etáp. Súťaží sa v pásmach 160 a 80m (1835-1950, 3520-3560). Vymieňa sa súťažný kód v zložení RST + okresný znak + poradové číslo QSO. Každé spojenie sa hodnotí 1 bodom a násobičmi sú okresné znaky v každej etape a na každom pásme zvlášť, čiže jeden okres je možné započítať max. 4-krát. Vlastný okresný znak sa ako násobič nepočíta. Môžete sa zúčastniť v jednej z troch kategórii: výkon podľa povoľovacích podmienok, výkon do 100W alebo ako poslucháč. Denníky sa posielajú ako txt súbor do 14 dní po pretekoch e-mailom na vyhodnocovateľa, ktorým je Rasťo OM3BH. Preteky sa konajú súbežne s OK CW závodom a môžu sa v nich nadväzovať aj spojenia s OK stanicami.

Ako kontestový denník môžete použiť programy:
N1MM s lokalizáciou od Ruda OM4TQ
TR4W s konfiguráciou od Radka OK1FHI
SD v úprave Rada OM6KW
TRlog s konfiguračným súborom od Tóna OM7AG

Ak máte niekto vytvorené konfigurácie aj pre iné programy, dajte nám vedieť. Dopočutia v sobotu na pásme.


Letný kurz rádioamatérov

15.4.2013  |  Roman OM3EI

Ako sme vás už informovali, Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Predpokladaný termín je od 9. do 19. augusta 2013. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Po vlaňajšej skúsenosti, keď sa neprihlásil potrebný počet účastníkov a bolo nutné stornovať zarezervované ubytovanie, sme sa rozhodli zistiť najprv predbežný záujem o takýto kurz. Ide o to, že poskytovatelia ubytovania žiadajú pri rezervácii zariadenia zaplatiť zálohu, z ktorej si potom pri zrušení akcie strhnú nie malý stornovací poplatok. Tomuto by sme sa chceli vyhnúť, preto prosíme všetkých, ktorí uvažujete o účasti na kurze, prípadne tam plánujete prihlásiť vaše deti alebo deti a mládež z rádioamatérskych krúžkov, aby ste nám poslali predbežnú prihlášku. Kurzu sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj starší záujemcovia. V prihláške uveďte meno účastníka, jeho vek, adresu a kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719. Zatiaľ evidujeme 6 predbežných prihlášok s tým, že uzávierka je 21.4.2013. Podľa počtu prihlásených potom rozhodneme, či sa letný kurz bude konať.


Slnečná plazma po mohutnej erupcii mieri k Zemi

13.4.2013  |  Franta OK1HH

11.4.2013 ráno došlo na Slunci k silné erupci s maximem v 07,16 UTC (Rentgenovo záření na úrovni M 6,5) s CME (výronem koronálního plasmatu do meziplanetárního prostoru) evidentně i směrem k Zemi. Bust typu II byl registrován v  07,24 UTC a z něj vypočítána rychlost oblaku částic kolem 930 km/s. K erupci došlo ve skupině skvrn s označením Catania sunspot group 43 = NOAA AR 1719 v pozici N10W00, čili na centrálním meridiánu. Příchod částic čekáme dnes (13.4.) odpoledne, večer a v noci na 14.4. Pravděpodobné očekávané jevy jsou: 13.4. aurora, případně TEP, a na KV nejprve kladná fáze poruchy se zlepšením a otevřením zejména horních pásem, poté záporná fáze se zhoršením podmínek (zejména 14.4.).

AKTUALIZOVANÉ: Vyvrhnutá koronálna hmota (CME) k Zemi dorazila 13.4.2013 zhruba o 22,55 UTC. Jej účinky však boli príliš slabé, aby výraznejšie ovplyvnili podmienky šírenia krátkych vĺn a spôsobili auroru na VKV. Hlavná časť hmoty tak pravdepodobne smerovala mimo našu planétu.

Zatiaľ najväčšia tohtoročná slnečná erupcia z 11.4.2013, tak ako ju zaznamenala NASA družica SDO:GlobalSET 2013

13.4.2013  |  Roman OM3EI

Dnes 13.4.2013 a budúcu sobotu 20.4.2013 organizuje IARU Region 1 Globálny simulovaný test tiesňovej komunikácie - GlobalSET 2013. V čase od 11,00 do 15,00 budú v prevádzke HQ stanice jednotlivých štátov. Prevádzka bude prebiehať na frekvenciách CoA +/- QRM v pásmach 80, 40 , 20 17 a 15m (CoA - centrá aktivity pre tiesňovú komunikáciu). Nejde o kontest, ale o cvičenie! Podrobné podmienky nájdete na stránke ARES.


VK6HD Silent key

12.4.2013  |  Roman OM3EI

Dnes v ranných hodinách zmĺkol kľúč jedného z najznámejších austrálskych rádioamatérov Mike Bazleya, VK6HD. Mike bol DX legendou spodných pásiem a pre mnohých z nás dlhé roky jedinou VK stanicou na 80 a 160m. R.I.P. Mike, TU!
Anketa k zmenám podmienok CQ WW WPX Contestu

11.4.2013  |  Roman OM3EI (TNX info OM3RM)

V roku 2010 zmenil organizátor CQ WW WPX Contestu podmienky kontestu v kategórii Multi Single. Pôvodné 10-minútové pravidlo, známe aj zo CQ WW DX Contestu, nahradil pravidlom max. 10 zmien pásma v rámci celej hodiny. Na prvý pohľad to vyzerá podobne, ale podstatný rozdiel je v tom, že v predtým bolo možné mať aj násobičovú stanicu (tá tiež musela dodržiavať 10-minútové pravidlo) a to už teraz podľa nových podmienok možné nie je. Je dovolený len jeden signál a 10 zmien pásma za hodinu. Tým sa z kontestovania v kategórii MS sa vytratil kolektívny duch. Jeden operátor pracuje na pileupovom pracovisku a ostatní nemajú čo robiť, pretože už nemôžu robiť násobiče na iných pásmach. Na serveri contesting.com sa k tomu vedie zaujímavá diskusia a na www.pileup.ru je vytvorená anketa, kde môžete hlasovať.


KV fórum opäť spustené

9.4.2013  |  Roman OM3EI

Vzhľadom na viaceré žiadosti o umožnenie slušnej a odbornej diskusie bolo fórum na stránke kv.szr.sk opäť sprístupnené. Na skúšobnú dobu. Prosím dodržujte pravidlá fóra uvedené v záhlaví fóra.


Letecké dni ešte raz

9.4.2013  |  Peter OM7DD

Upresnenie oznamu z 27.3.2013: Pri príležitosti medzinárodných leteckých dní SIAF 2013, ktoré sa tento rok uskutočnia na leteckej základni Sliač v dňoch 31. augusta až 1. septembra, budú na pásme aktívne dva príležitostné špeciálne volacie znaky. Prvý, OM13SIAF bude vysielať od 1.5. do 30.9.2013 na všetkých KV pásmach. QSL via OM8JP. Druhý volací znak, OM2013SIAF, je špeciálna HQ značka, ktorá bude vysielať príležitostne len dva dni počas trvania tohto podujatia, teda v dňoch 31.8. až 1.9.2013. Každý, kto nadviaže spojenie so stanicou OM2013SIAF, bude odmenený krásnym leteckým diplomom. o diplom treba požiadať e-mailom na om2013siaf@gmail.com. Viac info o OM2013SIAF na qrz.com.


Stretnutie v Laa an der Thaya

9.4.2013  |  Roman OM3EI (TNX info OM1GM)

21. ročník rádioamatérskeho stretnutia v rakúskom mestečku Laa an der Thaya sa uskutoční v dňoch 10.-11.5.2013. Miestom stretnutia bude, tak ako po minulé roky, tenisová hala v Thayaparku.

8.4.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IARU INTERIM MEETING
V medziobdobí medzi konferenciami IARU Region 1 sa konajú vo Viedni tzv. Interim meetingy, na ktorých sa rokuje o návrhoch predložených jednotlivými členskými organizáciami IARU. Najbližší IARU Interim Meeting sa uskutoční v dňoch 19.-21.4.2013. Pripravené návrhy si môžete pozrieť tu: KV, VKV. Návrhmi sa zaoberajú odborné komisie SZR a pripravujú k nim stanovisko SZR. Ak máte k návrhom pripomienky, kontaktujte príslušného predsedu komisie - KV: OM5RW, VKV: OM3BH.
Roman OM3EI
5.4.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
S hlbokým zármutkom oznamujeme rádioamatérskej verejnosti, že koncom minulého veľkonočného týždňa nás vo veku 67 rokov navždy opustil Vladimír Mrúz, OM3ZMV. Bol to významný rádioamatér, ktorý svojou prácou na KV dosiahol veľa dobrých výsledkov, najmä v telegrafii. Svoju všestrannosť preukázal okrem iného aj tým, že dobre ovládal IT zariadenia a mnohým rádioamatérom poslúžil svojou dobrou radou. Kto ste Vlada poznali, venujte mu tichú spomienku.
Juraj OM3ZBG
5.4.'13  
 
 
 
 
SILENT KEY
2. aprila 2013 nás navždy opustil náš priateľ a rádioamatér Ivan Garažia, OM3DW. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Peter OM3PV
4.4.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁTE ZÁUJEM O LETNÝ KURZ MLADÝCH RÁDIOAMATÉROV?
Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Predpokladaný termín je od 9. do 19. augusta 2013. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Po vlaňajšej skúsenosti, keď sa neprihlásil potrebný počet účastníkov a bolo nutné stornovať zarezervované ubytovanie, sme sa rozhodli zistiť najprv predbežný záujem o takýto kurz. Ide o to, že poskytovatelia ubytovania žiadajú pri rezervácii zariadenia zaplatiť zálohu, z ktorej si potom pri zrušení akcie strhnú nie malý stornovací poplatok. Tomuto by sme sa chceli vyhnúť, preto prosíme všetkých, ktorí uvažujete o účasti na kurze, prípadne tam plánujete prihlásiť vaše deti alebo deti a mládež z rádioamatérskych krúžkov, aby ste nám poslali predbežnú prihlášku. Kurzu sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj starší záujemcovia. V prihláške uveďte meno účastníka, jeho vek, adresu a kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719. Uzávierka predbežných prihlášok je 21.4.2013. Podľa počtu prihlásených potom rozhodneme, či sa letný kurz bude konať.
Roman OM3EI
4.4.'13  
 
 
 
 
 
O RÁDIOAMATÉROCH NA RÁDIU VIVA
Rádio VIVA odvysielalo včera reláciu "Česko Slovenský Vííívar", ktorej hlavnou témou boli rádioamatéri. Zostrih relácie si môžete vypočuť na serveri digizone.cz.
Roman OM3EI (TNX INFO OM1AEG)
4.4.'13  
 
 
 
 
 
 
SZR ŽIADA O PRIDELENIA PÁSMA 470 kHz
Pásmo 472-479 kHz bolo na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii v roku 2012 pridelené amatérskej službe na sekundárnej báze. Slovenský zväz rádioamatérov preto poslal žiadosť na Telekomunikačný úrad, aby túto skutočnosť zapracoval do našich povoľovacích podmienok.
Roman OM3EI
3.4.'13  
 
 
 
 
 
ZACHRÁNIME HAM RADIO PRE BUDÚCNOSŤ?
Petr OK1DPX vypracoval obšírny a podrobný text s názvom "Zachránime ham radio pre budúcnosť?". Každý, koho zaujíma problematika práce s mládežou, v ňom nájde veľa rád a inšpirácií.
Roman OM3EI
29.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGICKÁ NEHODA EXPEDÍCIE T2YY
Trojica nemeckých operátorov (DK8YY, DL3ALI a DL4JS) prišla 23. marca na Tuvalu a začala prevádzku pod značkou T2YY. Vo štvrtok 27.3. mal jeden z členov expedície, Ingolf DL4JS, tragickú nehodu, pri ktorej prišiel o život. Ingolf bol výborným technikom a RTTY operátorom. Zúčastnil sa expedícií ako 6V7M, HU2DX, T00SW, 5K0Z, XV4YY, XU7AJS, TO8YY, 9H9OB, 5T5DC a ďalších. Po nedávnom úmrtí Luisa XE1L, ktorý zomrel počas návratu z expedície TX5K na Clipperton, tak DX komunita prišla o ďalšieho vynikajúceho expedičného operátora. Česť jeho pamiatke.
Roman OM3EI
28.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTESTY NA NAJBLIŽŠIE DNI
Tohtoročné Veľkonočné sviatky budú aj v znamení kontestov. Tým najvýznamnejším bude SSB časť CQ WW WPX kontestu, ktorá začína v sobotu 29.3.2013 o 00,00 UTC a končí v nedeľu 30.3. o 23,59 UTC. Tu je zoznam ohlásených staníc.
Veľkonočný pondelok je tradičným termínom slovenských pretekov s medzinárodnou účasťou - Jarný šprint. Konajú sa od 14,00 do 20,00 UTC a podmienky nájdete na kv.szr.sk.
A na VKV bude v nedeľu 31.3. prebiehať český Veľkonočný závod, ktorého sa môžu zúčastniť aj stanice z OM. Podmienky sú na webe OK1KKT.
Výber je to pomerne slušný, predpoveď počasia na víkend nesľubuje nič príjemné, takže medzi sviatočnými povinnosťami sa bude dať nájsť čas aj na kontestovanie. Tak nech sa vám darí.
Roman OM3EI
27.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM13SIAF
Pri príležitosti konania tohtoročných medzinárodných leteckých dní na letisku Sliač - Slovak International Air Fest, ktoré budú prebiehať v dňoch 31.8. až 1.9.2013, bude na rádioamatérskych pásmach vysielať špeciálna značka OM13SIAF. Prevádzka začne už 1. mája a potrvá až do 30. septembra 2013. Stanica bude aktívna na všetkých KV pásmach a počas leteckých dní bude vysielať priamo z letiska Sliač. QSL lístky bude vybavovať OM8JP direkt alebo via buro.
Jano OM8JP
26.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAUJÍMAVÉ PREVÁDZKY OK1CZ
Petr OK1CZ je na ceste po atraktívnych ázijských krajinách. Minulý týždeň bol na Sri Lanke, odkiaľ pracoval pod značkou 4S7TRG. Dnes sa ozval zo Západnej Malajzie ako 9M2/OK1CZ (QTH Johor Bahru). Tu zostane do zajtra (27.3.) a potom sa presunie na ostrov Babi Besar, AS-046, odkiaľ bude vysielať 27.-29.3. pod značkou 9M2/OK1CZ/p. Ďalšou zastávkou bude potom v dňoch 29.-31.3. Singapúr - 9V1/OK1CZ. Petr pracuje v poobedňajších a večerných hodinách SEČ na frekvenciách 7005, 10102, 14020, 18080 kHz, prípadne aj inde, pokiaľ budú condx.
Roman OM3EI (TNX info OK1TN)
24.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
ZJAZD ČRK
V sobotu sa v Hradci Králové konal 7. zjazd Českého radioklubu. Doterajší predseda Jirka OK1AOZ už na ďalšie funkčné obdobie zo zdravotných dôvodov nekandidoval (Jirkovi prajeme hlavne veľa zdravia). Zjazd zvolil nového predsedu, ktorým sa stal Jiří Šanda, OK1RI. Jirkovi gratulujeme k zvoleniu a veríme, že spolupráca medzi SZR a ČRK bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
Roman OM3EI
22.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRP STRETNUTIE VRÚTKY 2013
Vrútocký rádioklub OM3KFV pozýva všetkých nadšencov QRP techniky, rádioamatérov, elektronikov, konštruktérov a technicky zameranú mládež na VIII. QRP stretnutie rádioamatérov Vrútky, ktoré sa bude konať v sobotu 18. mája 2013 v Turčianskych Kľačanoch v penzióne Svätý Mitro od 8,00 hod.
Do Turčianskych Kľačian sa dostanete: V smere od Žiliny odbočiť pred Vrútkami doľava do obce Lipovec a pokračovať po ceste popri kanáli až do Kľačian. V smere od T. Teplíc odbočiť za Martinom na Žilinu pred koncom Vrútok doprava na Lipovec a pokračovať po ceste popri kanáli až do Kľačian. V smere od Kráľovian v obci Sučany pri liečebnom ústave odbočiť doprava na most ponad kanál, z mosta doľava až do Kľačian. Tí, čo prídu vlakom do Vrútok, prestúpia na autobus MHD linky č.27 smer T. KĽačany. V sobotu odchádza z Vrútok o 05:25, 06:39, 07:35, 08:45, 09:35 hod. Pred železničnou stanicou stoja tiež taxiky, napr. tel. 0905 500911. Autobusová stanica MHD je asi 2 min od železničnej stanice. Potom vystúpiť na prvej zástavke v T. Kľačanoch pri moste. V T. Kľačanoch sa držať značiek Salaš a Sv. Mitro. Nachádzajú sa pri novom futbalovom ihrisku. Peši je to od mosta asi 10 min. Strava a ubytovanie sú zabezpečené v penzióne. Od rána bude služba na kmitočte 145,525 MHz/FM.
Informácie a mapku možno nájsť aj na webe OM3KFV, prípadne na tel. číslach: 0908 309438 -Viktor OM6CV, 0905 685478 - Bohuš OM6ABS (ubytovanie) a 0908 266451 - Šaňo OM6SA (prednášky, príspevky do zborníka).
Rádioklub OM3KFV
22.3.'13  
 
 
 
 
 
 
NOVÝ DIPLOM
Rádioklub OK2KYD z Kunovíc vydáva pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu príležitostný diplom s názvom „1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu“. Podmienky si môžete pozrieť tu.
Roman OM3EI
21.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÚ SR UŽ VYDÁVA OSVEDČENIA AJ ZA PREDCHÁDZAJÚCE SKÚŠKY
Telekomunikačný úrad v spolupráci so SZR vyriešil dlhodobý problém držiteľov povolení, ktorí robili skúšky pred rokom 2007. Týmto rádioamatérom nebolo po skúškach vydané osvedčenie HAREC (trieda E) ani osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti (trieda N, štvorjazyčné). Tieto osvedčenia sú písomným dokladom, že ich držiteľ úspešne zložil skúšky pre príslušnú operátorskú triedu podľa medzinárodných sylabov uvedených v odporúčaní CEPT T/R 61-02 (trieda E), resp. ECC/REC(05)06 (trieda N). Osvedčenia majú medzinárodnú platnosť a na ich základe je možné získať rádioamatérske povolenie v ktorejkoľvek členskej krajine CEPT.
Od 1.3.2013 vydá TÚ SR toto osvedčenie každému držiteľovi platného rádioamatérskeho povolenia, ktorý o to požiada. V žiadosti treba uviesť meno, adresu, volaciu značku a prípadne aj číslo rozhodnutia o vydaní povolenia. Ešte raz pripomíname, že povolenie musí byť platné, t.j. nesmie mať vypršanú dobu platnosti. Žiadosť spolu s kolkom v hodnote 9,50 eur sa posiela na adresu TÚ SR (Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24).
Prečo je dôležité požiadať o vydanie osvedčenia?
1. Po predložení tohto osvedčenia vám v zahraničí (v členskej krajine CEPT) vydajú rádioamatérske povolenie bez potreby absolvovať skúšky.
2. Ak si včas nepredĺžite platnosť vášho povolenia (povolenie prestane platiť), TÚ SR vám bez predloženia tohto osvedčenia nevydá nové povolenie. Budete musieť znovu absolvovať skúšky. Ak osvedčenie máte, stačí ho priložiť k žiadosti o povolenie a TÚ SR povolenie vydá.
Každopádne je dobré využiť túto možnosť a požiadať o vydanie osvedčenia. Aj keď ho v súčasnosti nepotrebujete, raz sa vám môže ešte zísť.
Roman OM3EI
13.3.'13  
 
 
 
 
STRETNUTIE BOROVCE 2013
19. ročník rádioamatérskeho stretnutia v Borovciach sa uskutoční 8. júna 2013 na tradičnom mieste v kultúrnom dome v Borovciach.
Laco OM2ALA
13.3.'13  
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Smutná správa z Banskej Bystrice. Dňa 12.3.2013 vo večerných hodinách nás vo veku nedožitých 74 rokov opustil náš kamarát Ivan Auder, OM7AI (ex OM7AAI). Pohreb bude v krematóriu v Banskej Bystrici - Kremničke 18.3.2013 o 14,00 hod. Česť jeho pamiatke.
Ľudo OM7AX
7.3.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÉ ČÍSLO RÁDIOŽURNÁLU
Vyšiel Rádiožurnál č. 1/13. Z jeho obsahu: Vertikálna alebo horizontálna anténa – ktorú si vybrať? Popis prístroja NWT200 a manuál k obslužnému programu WinNWT, Ionogram, KV a VKV Toplisty, DX story: TF/OM5CD, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Všetci, ktorí si časopis predplatili, by ho už mali mať vo svojich schránkach. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.
Roman OM3EI
7.3.'13  
 
 
 
 
ČLÁNOK O GEJZOVI OM8CA
Sobotňajšie vydanie Korzára prinieslo pekný článok o Gejzovi OM8CA/OM95GI. Gratulujeme.
Roman OM3EI
28.2.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DX EXPEDÍCIA NA CLIPPERTON ZAČALA - AKTUALIZOVANÉ
Medzinárodný tím zložený z 24 operátorov bude pracovať z ostrova Clipperton v dňoch 1.-10.3.2013 pod značkou TX5K. Podobne ako pri DX expedícii na ostrov Midway (K4M, 2009), aj teraz budete môcť na stránke www.dxa2.org sledovať online prevádzku expedície. Vaše spojenie budete môcť vidieť do 1 minúty od jeho uskutočnenia. Zároveň môžete sledovať koľko staníc, na ktorom pásme a akým módom je v činnosti, koľko spojení je v logu, koľko času zostáva do skončenia DX expedície a pod. QSL bude vybavovať N2OO. Denník bude vložený do systému LoTW šesť mesiacov po skončení expedície.
AKTUÁLNE: Podľa posledných správ loď s operátormi priplávala k ostrovu už včera, ale pre rozbúrené more sa nemohli vylodiť a čakajú na zlepšenie počasia. Začiatok expedície sa preto zrejme oneskorí.
AKTUALIZOVANÉ 1.3.: Operátori aj materiál sú už na ostrove a začali so stavbou vysielacích stanov, antén a pracovísk.
AKTUALIZOVANÉ 2.3.: Prevádzka pod značkou TX5K začala dnes okolo 06,15 UTC. V prevádzke sú zatiaľ tri stanice - na 7185, 10109 kHz a 50 MHz. Ostatné stanice a pásma budú pribúdať postupne ako ich operátori pripravia. Stránka www.dxa2.org zatiaľ nefunguje. Veľa šťastia v pileupoch!
Roman OM3EI
28.2.'13  
 
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
21. februára 2013 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov Edo Prokeš, OM3CMX. Bol bývalým členom rádioklubu OM3KVE v Piešťanoch, venoval sa SSB na krátkych vlnách. V posledných rokoch už nevysielal, občas počúval na prevádzačoch na 2m pásme, chodil na stretnutia v Borovciach. Česť jeho pamiatke.
Stano OM2SM
21.2.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENUJTE VAŠE 2 PERCENTÁ DANE NA PODPORU MLADÝCH RÁDIOAMATÉROV
Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérsky šport formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2 % dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR so žiadosťou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2 % dane. Viac
Roman OM3EI
20.2.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY RÁDIOAMATÉRSKYCH SKÚŠOK
V utorok 19.2.2013 sa na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky (TÚ SR) konali skúšky, ktorými skúšobná komisia overila osobitnú odbornú spôsobilosť rádioamatérov. Úspešné zvládnutie skúšky a získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti je podmienkou pre získanie rádioamatérskeho povolenia. TÚ SR pozval na skúšky 25 záujemcov, časť z nich sa najmä zo zdravotných dôvodov ospravedlnila. Skúšky absolvovalo 16 záujemcov, z toho pre triedu N deväť a pre triedu E sedem záujemcov. Všetkým absolventom gratulujeme k úspešnému zvládnutiu skúšky.
Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR
20.2.'13  
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Dňa 19.2.2013 vo veku 68 rokov ukončil svoj boj so zákernou chorobou dlhoročný vedúci operátor rádioklubu Gemer OM3KXR v Rimavskej Sobote, dobrý človek, výborný kamarát Janko Cibula, OM3YDP. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Vojto OM8DD
14.2.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM20TUSR
Počas tohto roka bude možné nadviazať QSO so stanicou OM20TUSR. Je to volací znak pri príležitosti 20. výročia vzniku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR). Operátorom je Roman OM3TOW, tlačový hovorca TÚ SR. QSL manažérom je Patrik OM3RP. TÚ SR je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií. Rádioamatéri ho poznajú najmä ako inštitúciu, ktorá im vydáva povolenia, kontroluje dodržiavanie zákona a vyhľadáva zdroje rušenia. Tieto činnosti pred zriadením TÚ SR vykonávali jeho predchodcovia. TÚ SR bol zriadený zákonom v roku 1993.
Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR
7.2.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZVANÍ ÚČASTNÍCI NA SKÚŠKY 19.2.2013
Po zverejnení termínu skúšok začali mnohí záujemcovia telefonovať na TÚSR, žeby chceli aj oni prísť na skúšky. Vo väčšine prípadov však buď nepodali prihlášku vôbec, alebo prišla až po termíne zasielania pozvánok. Momentálne už nie je možné prihlásiť sa skúšky, ktoré sa uskutočnia 19.2.2013 v Bratislave. Tu je zoznam pozvaných: Peter Mičuda, Ivan Maršala, Jaroslav Turčan, Adrián Tomečko, Roman Berky, Peter Ladziansky, Ján Bohm, Jaroslav Müller, Adam Krovina, Ondrej Závodský, Matúš Valo, Marek Juhász, Peter Juhász, Mgr. Vladimír Janeba, Jiří Foldyna, Ján Buda, Benedik Kováč, Erik Nagy, Jozef Miškovič, Dušan Buda, Bc. Miroslav Vavro, Ján Bugeľ, Matúš Brisuda, Dominik Janis, Ing. PhD. Juraj Futó.
Roman OM3EI
7.2.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRÉNINGOVÝ DEŇ NA OM3KFF
Rádioklub OM3KFF uskutoční v nedeľu 10.2.2013 približne od 9,00 do 17,00 prevádzkový tréningový deň na KV pásmach pre účastníkov svojho kurzu, pripravujúcich sa na skúšky dňa 19.2. V prevádzke budú dve pracoviská. Jedno bude na SSB prevádzku dopoludnia najprv na 80m pásme a neskôr sa uvidí podľa chuti a odvahy začínajúcich operátorov. Paralelne s s SSB bude pracovať druhé pracovisko v CQ WW WPX RTTY Conteste. Preto vyzývame všetkých kolegov rádioamatérov, ktorí budú mať možnosť v tomto čase pracovať na pásmach, zavolajte KFF-ku po každej výmene jej operátora a dopomôžte im k čo najrýchlejšiemu odbúraniu ich začiatočníckej trémy.
Zároveň rádioklub OM3KFF ponúka možnosť prísť si v tomto čase zatrénovať aj iným začínajúcim rádioamatérom, ktorí majú záujem. Rádioklub OM3KFF sa nachádza v Mlynskej doline na vysokoškolských internátoch STÚ. Prípadne môžete zavolať Ondrovi OM4DW (0911 267 504) alebo Jozefovi OM5CD (0905 473 236). Vopred ďakujeme všetkým za zavolanie.
Kolektív OM3KFF
7.2.'13  
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Dňa 6.2.2012 sme sa navždy rozlúčili s našim priateľom Ondrejom Hliníkom, OM6ASO zo Strečna, ktorý nás opustil vo veku 76 rokov. Ondrej bol priaznivcom rádioklubu OM3KHE a rád sa zúčastňoval na podujatiach organizovaných klubom. Venujte mu tichú spomienku.
Jozef OM6AM
4.2.'13  
 
 
 
 
OM DX TOPLIST
Najnovší OM DX Toplist zobrazuje stav k 31.12.2012. Prečítať si ho môžete tu. Poďakovanie patrí Emilovi OM3XX a Jardovi OK2GZ.
Roman OM3EI
31.1.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÁDIOAMATÉRSKE STRETNUTIE V KOŠICIACH
Centrum voľného času so sídlom na Orgovánovej ul. 5 v Košiciach a rádioklub OM3KWM Košice usporiadajú stretnutie rádioamaterov v Košiciach. Stretnutie sa uskutoční 9. marca 2013 so začiatkom o 9,00 hod. v priestoroch CVČ.
Program:
1. Zahájenie
2. Informácia o činnosti ARES
3. Informácia o činnosti rádioamaterov na východe a ocenenie
4. Burza
5. Prednášky:
- Spolupráca tranceivra s výpočtovou technikou a nové denníky pre preteky (OM3WBY)
- Doplnky pre prácu s výpočtovou technikou (OM8GT)
- ARES a návrhy antén (OM8AXU)
- Informácia o SOTA (OM0AM)
V priestoroch stretnutia bude firma ANICO Slovakia ponúkať zariadenia Yaesu a iné. Informácie a objednávky u Imiho OM8KD na čísle 0908/994624. Firma TA elektro bude predávať pájky, večné hroty, meracie prístroje, zväčšovacie okuliare a náradie. Informácie a objednávky: Ing. Vladov Pichanič, tel. 055/6854083.
Ako sa dostanete na miesto: Električkou č. 6 od železničnej stanice a vystúpiť na zastávke Magistrát mesta Košíc. Tam je vidieť veľký pútač GALERIA, oproti medzi blokmi nájdete predajňu FRESH a oproti predajne je pútač CVČ Technik. Alebo trolejbusom č. 71 a 72, nástup Jakabov palác smer Košice-západ a vystúpiť na zastávke Ružová. Prejsť naproti chodníkom smerom Pražská ulica a v strede je samostatná budova CVČ. Doprava autom: dostať sa na Pražskú ulicu, v strede odbočiť k predajni FRESH a oproti je CVČ. Je možné využiť parkovisko pod Centrom voľného času alebo pred predajňou FRESH.
Všetci ste vítaní. Informácie u OM8TA: tel. 055/6422005, 0905 393594.
Fero OM8TA
29.1.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÁDIOAMATÉRSKE SKÚŠKY
Podľa oznámenia Telekomunikačného úradu, najbližšie rádioamatérske skúšky sa uskutočnia 19. februára 2013 v sídle TÚ SR v Bratislave. Pozvaní budú všetci žiadatelia, ktorí zaslali žiadosť. Na základe viacročných skúseností odporúčame všetkým pozvaným, aby si pred skúškami preštudovali materiály uverejnené na našej stránke v časti "Pre začínajúcich". Každý záujemca by si mal prečítať najmä skúšobné otázky a naučiť sa správne odpovede, aby na skúškach nemal problémy. Často sa totiž stáva, že skúšaní nevedia ani také základné veci ako sú frekvencie, hláskovacie tabuľky, prefixy a pod. Všetkým záujemcom prajeme úspešné zvládnutie skúšok a tešíme sa na stretnutie na rádioamatérskych pásmach.
Roman OM3EI
25.1.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILENT KEY
Dňa 4.1.2013 náhle zomrel vo veku 62 rokov Milan Kajaba, OM4TA, ex. OM4ATR, člen rádioklubu OM3KNS z Považskej Bystrice. Milan mal koncesiu iba niekoľko rokov, ale bol aktívny hlavne na digimódoch a nadviazal niekoľko tisíc spojení. Veľmi sa tešil na dôchodok a na svojej chalupe pod Veľkým Javorníkom si budoval hamshack. Do doliny schádzal iba na klubové dni, aby nám ich spestril svojimi zážitkami z pásiem okorenené typickým humorom. Česť jeho pamiatke.
Jozef OM4AQ
22.1.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUŠENIE VÝŤAHMI A AKO PROTI NEMU BOJOVAŤ
V období posledných rokov sa množia prípady inštalácie rôznych elektrických zariadení, ktorých každodennú prevádzku vnímame my rádioamatéri ako zdroj silného širokopásmového rušenia na frekvenciách krátkych vĺn. Zdroje tohto rušenia môžu byť rôzne. Našim v súčasnosti najvypuklejším problémom sú rekonštrukcie alebo modernizácie výťahov v bytových domoch, pri ktorých sú inštalované frekvenčné meniče na ovládanie výťahových strojov. V dôsledku nesprávnej montáže týchto meničov vzniká širokospektrálne rušenie prakticky v celom rozsahu krátkych vĺn. SZR už v tomto smere rokuje s TÚSR, potrebujeme však vedieť o čo najviac prípadoch takéhoto rušenia. Téme sa venuje nasledujúci článok.
Roman OM3EI
21.1.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLÁSENIA DO OM VKV/UKV/MW TOPLISTU
Aj VKV rádioamatéri majú svoj Toplist (rebríček). Je zostavovaný za účelom podpory VKV aktivity na Slovensku. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Rebríček je vedený v kategóriách podľa pásiem a podľa druhu šírenia. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. V rubrike počet lokátorov sa uvádza počet potvrdených lokátorov, v rubrike počet zemí DXCC sa uvádza počet potvrdených zemí. Rovnako aj uvádzané ODX spojenia musia byť potvrdené. Za potvrdené spojenie sa považuje spojenie potvrdené papierovým QSL lístkom alebo potvrdené prostredníctvom LoTW. Spojenia potvrdené cez systém eQSL do Toplistu neplatia. Poradie bude zostavené podľa počtu lokátorov.
Hlásenia je potrebné poslať na predpísanom formulári do 31.1.2013 e-mailom na adresu OM3EI. V názve xls súboru s vašim hlásením uveďte aj vašu značku (napr. vkv_toplist_om1xyz.xls). Toplist bude zverejnený na stránke vkv.szr.sk.
Roman OM3EI
18.1.'13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLÁSENIA DO OM DX TOPLISTU - Aktualizované
Opäť sa blíži koniec januára, čas, kedy sa posielajú hlásenia do OM DX Toplistu. OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch. Toplist je zostavovaný raz ročne, vždy k 31.12. príslušného roku na základe hlásení od OM staníc. Vaše hlásenia zasielajte cez webovú stránku dx.szr.sk alebo e-mailom alebo poštou na adresu: Ing. Emil Horváth, OM3XX, Záhorácka 8/40,90101 Malacky. Uzávierka hlásení je 31.1.2013. Podrobné podmienky sú na webe OM DX Toplistu.
AKTUALIZOVANÉ 21.1.2013: Na základe viacerých otázok od DX-manov upozorňujeme, že do OM DX Toplistu je možné zarátať len zeme potvrdené buď papierovým QSL lístkom, alebo prostredníctvom LoTW. Zeme potvrdené cez systém eQSL do OM DX Toplistu neplatia.
Roman OM3EI
15.1.'13  
 
 
 
 
 
QRP STRETNUTIE VRÚTKY
Bohuš OM6ABS oznamuje, že tohtoročné QRP stretnutie vo Vrútkach sa uskutoční 18. mája 2013 na tradičnom mieste v penzióne Sv. Mitro v Turčianskych Kľačanoch. Podrobnejšie informácie uverejníme neskôr.
Roman OM3EI
3.1.'13  
 
 
 
 
 
 
 
OPÄŤ SILENT KEY
Žiaľ, opäť tu máme smutnú správu. 31. decembra 2012 vo veku 62 rokov náhle zomrel Jozef Anka, OM3AJ. Jozefa si mnohí pamätajú z jeho zahraničných aktivít. V 90-tych rokoch pracoval z Nigérie pod značkou 5N0ZKJ a v rokoch 2007-2008 z Iraku ako YI9AJ. Pohreb sa bude konať 7. januára 2013 o 8,45 v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke.
Roman OM3EI
       
 
 
 
 
 
OH2AQ DX Cluster
Posledné spoty:
25   100   250   1000
 
Spoty z pásiem:
136 kHz 1,8 MHz 3,5 MHz
5 MHz 7 MHz 10 MHz
14 MHz 18 MHz 21 MHz
24 MHz 28 MHz 50 MHz
144 MHz 430 MHz 1,2 GHz
10 GHz Majáky IOTA
QRP
SAT DIGI
Pošli vlastný DX spot

Vyhľadávanie v OM Callbooku:
 

Vyhľadávanie QSL info:
Buckmaster:
  

K4UTE:
  

QRZ.com:
  

IK3QAR:
  

OZ7C:
  

WM7D QSL info
IK4LZH QSL info
ON6DP QSL info
QSLinfo.de

Zoznam DX expedícií
Slnečná aktivita

AC6V web linky
WM7D web linky
Staršie aktuality:
2012  -  2011  -  2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2004-2005  -  2003 (2)  -  2003 (1)  -  2002
 
colbar.gif (4491 bytes)