Nové číslo Rádiožurnálu

22.12.2015  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 6/15. Z jeho obsahu: 6-portový anténny prepínač do 100 MHz, Anténa s balunom a L-článkom na SOTA prevádzku, Krátkovlnná anténa vhodná do panelákovej zástavby, Nové pásmo 5 MHz, DX story: E51DWC a CN2R, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2016 nájdete na www.radiozurnal.sk.Nezabudnite si predĺžiť povolenie

17.12.2015  |  Roman OM3EI

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín dokedy je platné, nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať o nové povolenie. Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia."

Dátum dokedy platí vaše povolenie nájdete okrem vášho povolenia aj v zozname rádioamatérov, ktorý zverejňuje Regulačný úrad na svojom webe. Zo zoznamu vyplýva, že v priebehu šiestich mesiacov vyprší doba platnosti povolenia veľkému počtu rádioamatérov. Chceme vás preto aj touto cestou upozorniť, aby ste nezabudli na túto povinnosť. Podrobné pokyny ako postupovať nájdete v rubrike INFOSERVIS.

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu druhej polovice februára (najvyšší čas na predĺženie!):
OM2MP, OM2RL, OM3BT, OM3CKB, OM3CMS, OM3CUP, OM3TBG, OM3TGU, OM3VBY, OM3VFH, OM3WDN, OM3WEB, OM3YDF, OM3ZJC, OM5AT, OM5HI, OM6CM, OM6IX, OM7AZV, OM0ANO, OM0ATU, OM0MW

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu marca:
OM1ACI, OM1BM, OM3CFF, OM3CHO, OM3CPV, OM3KNS, OM3SEM, OM3TIC, OM3TKL, OM3TKY, OM3TMG, OM3TRP, OM3TTY, OM3TYC, OM3WDA, OM3WIR, OM3WIV, OM3WYB, OM3ZCL, OM3ZMV, OM4AJJ, OM6CH, OM6DZ, OM7AGM, OM7AX, OM7JG.

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu apríla:
OM1CT, OM1FW, OM2ADP, OM2ATO, OM2IM, OM2PH, OM3PV, OM3TBQ, OM3TLC, OM3TOW, OM5ABA, OM5ACB, OM5ADV, OM5AFF, OM5AIP, OM5AKN, OM5ALC, OM5AMA, OM5AOK, OM5APK, OM5APV, OM5ARA, OM5JA, OM5MM, OM5PM, OM5TF, OM5ZX, OM7AMD, OM7APS, OM7DC.

Všetci vyššie uvedení rádioamatéri môžu požiadať o predĺženie povolenia už teraz, pretože ich povolenie skončí platnosť v lehote do 6 mesiacov. Ak ste tak už medzitým urobili, považujte tento oznam za bezpredmetný.


Zmena max. výkonu vo VKV prevádzkovom aktíve

17.12.2015  |  Roman OM3EI

Prezídium SZR na svojom zasadnutí 19.11.2015 v Poprade rozhodlo o zmene podmienok VKV prevádzkového aktívu. Zmena sa týka max. výkonu, ktorý bude vo všetkých kategóriách 100 W. Zmena platí s okamžitou platnosťou od najbližšieho kola VKV PA, ktoré bude túto nedeľu 20.12.2015.

Rádioamatéri získali na konferencii WRC-15 pásmo 5 MHz

17.12.2015  |  Roman OM3EI

Podpisom Záverečného aktu dňa 27. novembra 2015 ukončili delegáti Svetovej rádiokomunikačnej konferencie 2015 (WRC-15) v Ženeve svoje rokovania. Ich výsledkom sú zmeny základného medzinárodného predpisu – Radio Regulations. Tento dokument stanovuje rozdelenie a používanie frekvenčného rádiového spektra. Konferencia trvala 4 týždne a zúčastnilo sa jej okolo 3300 delegátov reprezentujúcich 162 z celkového počtu 193 členských krajín ITU.

Pre rádioamatérov je hlavným výsledkom konferencie získanie nového pásma 60 m. Dosiahnutý konsenzus hovorí, že amatérska služba získa segment 5351,5 – 5366,5 kHz na sekundárnej báze s výkonovým limitom 15 W EIRP. Niektoré štáty z ITU Regiónu 2 (Severná + Južná Amerika) môžu povoliť až 25 W EIRP.

Pôvodné očakávania na začiatku konferencie boli síce väčšie (hovorilo sa o úseku 5250 – 5450 kHz), ale musíme si uvedomiť, že získať nové KV pásmo je v dnešnej situácii mimoriadne ťažké a naposledy sa to podarilo pred 36 rokmi na konferencii WARC 1979 (pásma 10, 18 a 24 MHz).

V roku 1979 sa však na konferencii rozhodovalo väčšinovým hlasovaním a naše WARC pásma sme získali aj napriek nesúhlasu niektorých krajín. Dnes sa na WRC konferenciách prijímajú rozhodnutia konsenzuálne, čo znamená, že nikto nesmie byť proti. A na začiatku WRC-15 boli proti akejkoľvek zmene v rozdelení 60 m pásma silné štáty ako USA, Rusko, Japonsko a veľa menších štátov. Získaných 15 kHz je preto kompromisom, ktorý bolo za danej situácie možné dosiahnuť.

Podľa správy ITU, 15 kHz úsek 60 m pásma „umožní stabilnú komunikáciu na rôzne vzdialenosti a nájde uplatnenie pri mimoriadnych tiesňových udalostiach.“

Nové pásmo nezačne platiť hneď, musí byť najskôr zapracované do národných predpisov (u nás Národná frekvenčná tabuľka a Povoľovacie podmienky).

Na konferencii sa podarilo odvrátiť povolenie mobilných širokopásmových sietí v okolí 10 a 24 GHz, ale očakáva sa, že snahy budú pokračovať aj na ďalších konferenciách (2019, 2023).

Delegáti vždy schvaľujú aj agendu pre nasledujúcu konferenciu. Z programu bol našťastie vyňatý bod týkajúci sa pridelenia frekvenčného segmentu pre krátkodobé (do troch rokov) satelity v oblasti 144 a 420 MHz.

Delegácia IARU sa zamerala na dva body programu WRC-19. Prvým bola harmonizácia pásma 50 – 54 MHz v rámci ITU Regiónu 1 (Európa, Afrika), to sa podarilo. Druhým bodom bolo zjednotenie pásma 160 m v ITU Regióne 1 so zvyškom sveta, t.j. posunutie začiatku pásma z 1810 na 1800 kHz. To, bohužiaľ, nebolo schválené, ale je prísľub, že sa to dostane do programu WRC-2023.

Celkovo môžeme považovať výsledky konferencie WRC-15 za úspech. Po dlhých rokoch sme opäť získali nové KV pásmo a o žiadne sme neprišli.


Silent key

15.12.2015

S hlbokým zármutkom oznamujem veľmi smutnú správu. V piatok 11. decembra nás navždy opustil Ján Marko, OM7JM, z Dobroče. Zúčastňoval sa skoro všetkých pretekov, či na KV alebo VKV. Prvú licenciu mal v roku 1978 s volacím znakom OK3WAH, potom OM7AJM a nakoniec pred pár rokmi OM7JM. Taktiež sa venoval turistike, ktorá mu bola druhým hobby.

Prosim venujte mu tichu spomienku.

Karol OM7AKM/M0SLC

                                            


DVD TATRY 2015

3.12.2015  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti stretnutia TATRY 2015 bol vydaný zborník prednášok na nosiči DVD. V zborníku nájdete tieto témy: SDR QRP transceiver na všetky KV pásma od Fera OK1NOF, Na konci napájaná polvlnná anténa do paneláku od Tona OM3LU, Multiband Ground Plane anténa s diaľkovým ovládaním dĺžky žiariča od Milana OM3CDN. Dopĺňať ich budú dve powerpointové prezentácie z predchádzajúcich stretnutí TATRY: Vplyv SDR na súčasný vývoj na trhu od Pavla OK7PM a APRS – prevádzka, osveta, propagácia od Ivana OK1TPW. Okrem toho DVD obsahuje aj bonusovú časť, ktorú pripravil Milan OM3TBG. Nájdete v nej veľké množstvo kníh, časopisov a iných publikácií o anténach a rádioamatérskej prevádzke.

DVD TATRY 2015 si môžete objednať e-mailom na tejto adrese. Cena je 4,00 € + poštovné za dobierku. K dispozícii sú aj zborníky z predchádzajúcich rokov 2014 až 2011 po 3,00 €.


Stretnutie Medzev

3.12.2015  |  Rado OM8BU

Pozývame vás do Medzeva na 4. stretnutie rádioamatérov, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2015. Okrem stretnutí s priateľmi a burzy organizátori pripravili aj zaujímavé odborné prednášky. Ich program nájdete na stránke www.stretnutie.medzev.sk, kde sa môžete aj zaregistrovať. Stretnutie sa uskutoční v sále Mestského kultúrneho strediska, ktoré sa nachádza v centre mesta. Navigáciu a informácie počas akcie zabezpečí stanica OM8FT na prevádzači OM0OUK, alebo na frekvencii 145,300 MHz a PMR 3. Všetci ste srdečne pozvaní.


Predvianočné stretnutie v Bratislave

27.11.2015  |  Jaro OM1II

Pozývame rádioamatérov z Bratislavy a širokého okolia na 7. nepravidelné stretnutie rádioamatérov v Petržalke. Stretnutie sa bude konať v utorok 15. decembra 2015 o 15,30 hod. v kaviarni Maxoo v budove pôvodného sídla SZR v Bratislave na Wolkrovej 4. Program stretnutia je už tradičný - rozhovory s priateľmi a tombola. V ponuke bude guláš, utopence a občerstvenie podľa výberu a chuti.

Dovoz QSL lístkov je potrebné dohodnúť so Števom OM3JW najneskôr týždeň pred konaním stretnutia (do 7. decembra) na stránke QSL služby na www.hamradio.sk alebo emailom na qsl@szr.sk.

Pokiaľ máte doma nejaký nadbytočný užitočný rádioamatérsky materiál, prosíme o jeho venovanie do tomboly. Kontakt: om3cvv@omradio.sk.


Silent key

26.11.2015

Smutná správa prišla z Talianska. Včera vo veku 60 rokov zomrel známy VKV operátor Claudio Maracci, I4XCC. Bol veľmi známym a populárnym operátorom najskôr na pásme 144 MHz a v posledných rokoch takmer výhradne na 10 GHz. Česť jeho pamiatke.

                                            


December - mesiac YOTA aktivity

26.11.2015  |  Roman OM3EI

Podobne ako vlani, aj počas decembra 2015 sa uskutoční zaujímavá akcia, ktorú organizuje komisia mládeže IARU Region 1. Celý mesiac december je vyhlásený za mesiac aktivity mladých operátorov (do 25 rokov). Od 1. do 31. decembra 2015 budú z viacerých krajín pracovať špeciálne stanice so sufixom YOTA - Youngsters on the air. Hlavnou myšlienkou je zaktivizovať mladých operátorov na pásmach a prostredníctvom špeciálnych značiek im pomôcť, aby bol o spojenia s nimi záujem. Z jednej krajiny môžu vysielať najviac dve YOTA stanice. Zoznam všetkých značiek a informácií je zverejnený na www.ham-yota.com.

Pre SZR boli vydané dve špeciálne značky - OM9YOTA a OM15YOTA. SZR chce umožniť prevádzku pod týmito značkami všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku do 25 rokov. Predpokladáme, že o vysielanie bude mať záujem viacero klubov a jednotlivcov, takže prevádzku bude potrebné koordinovať, aby sa na každého dostalo. Prosíme preto záujemcov o vysielanie pod YOTA značkami, aby sa ozvali emailom Ondrovi OM4DW.


CQWW DX CW Contest tento víkend

26.11.2015  |  Roman OM3EI

Tento víkend sa koná CW časť CQWW DX Contestu. Podmienky kontestu boli zverejnené v Rádiožurnále 4/2015 a v angličtine ich nájdete na webe organizátora. Zoznam ohlásených staníc do kontestu už tradične spracoval NG3K.

Opäť upozorňujeme, že počnúc týmto rokom zaviedol organizátor nové pravidlo o povinnom nahrávaní celej prevádzky. Toto pravidlo sa týka iba tých staníc, ktoré ašpirujú na umiestnenie v prvej trojke svetového, kontinentálneho alebo USA poradia v kategóriách Single-Op UNASSISTED, bez ohľadu na výkon, teda High Power, Low Power aj QRP. Tieto stanice musia počas celého kontestu robiť záznam vysielaného aj prijímaného audia, tak ako ho počuje operátor. Záznam musí byť v niektorom zo známych formátov (napr. mp3) a zvuk do každého ucha (ak je odlišný) musí byť zaznamenaný ako samostatný kanál. Vyhodnocovateľ si môže tento záznam vyžiadať do 90 dní po konteste a účastník ho musí zaslať do 5 dní. V prípade, že ho nepošle, vyhodnocovateľ ho môže preklasifikovať do inej kategórie alebo diskvalifikovať.

Toto opatrenie má pomôcť vyhodnocovateľovi odhaliť nepoctivcov, ktorí deklarujú kategóriu UNASSISTED a pritom využívajú DX cluster. Zistiť takéto správanie priamo z denníka je pomerne náročné (ale nie nemožné), s pomocou záznamu to však bude podstatne jednoduchšie. Záznamy sa budú posielať vyhodnocovateľovi až na jeho vyžiadanie, to znamená, že sa neposielajú spolu s denníkom.

Po tom, ako sponzor kontestu, CQ Magazine, prestal financovať tlač a rozosielanie diplomov pre víťazné stanice, organizátori riešia problém ako ďalej s diplomami. Náklady na ne predstavujú niekoľko tisíc USD a bez nového sponzora zrejme bezplatné zasielanie diplomov skončí. Už teraz ale organizátori žiadajú stanice, ktoré nemajú záujem o papierový diplom, aby v hlavičke Cabrillo logu doplnili riadok s textom: CERTIFICATE: NO. Diplomy v elektronickej forme vo formáte pdf si každý účastník môže stiahnuť na webe CQWW kontestu.


DVD TATRY 2015

15.11.2015  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti stretnutia bude vydaný zborník prednášok na nosiči DVD. V zborníku, ktorý pripravili Tono OM3LU a Roman OM3EI, nájdete tieto témy: SDR QRP transceiver na všetky KV pásma od Fera OK1NOF, Na konci napájaná polvlnná anténa do paneláku od Tona OM3LU, Multiband Ground Plane anténa s diaľkovým ovládaním dĺžky žiariča od Milana OM3CDN. Dopĺňať ich budú dve powerpointové prezentácie z predchádzajúcich stretnutí TATRY: Vplyv SDR na súčasný vývoj na trhu od Pavla OK7PM a APRS – prevádzka, osveta, propagácia od Ivana OK1TPW. Ako je už zvykom, DVD obsahuje aj bonusovú časť, ktorú pripravil Milan OM3TBG. Nájdete v nej veľké množstvo kníh, časopisov a iných publikácií o anténach a rádioamatérskej prevádzke.

DVD TATRY 2015 si budete môcť zakúpiť vo výstavnej sále v stánku SZR za 4,00 €. K dispozícii budú v obmedzenom počte aj zborníky z predchádzajúcich rokov.


Zo stretnutia bude vysielať špeciálna stanica OM41TATRY

15.11.2015  |  Roman OM3EI

Z dejiska stretnutia TATRY 2015 bude vysielať špeciálna príležitostná stanica OM41TATRY, pripomínajúca, že ide v poradí už o 41. ročník stretnutia. Stanica bude nainštalovaná vo výstavnej sále hotela SATEL a prítomní rádioamatéri budú môcť z nej vysielať. Prvý raz sa stanica ozve vo štvrtok 19.11. o 16,00 SEČ na 3768 kHz, keď budú odvysielané pravidelné štvrtkové správy Slovenského zväzu rádioamatérov. Po správach bude možné so stanicou nadviazať spojenie. Špeciálna stanica bude v činnosti do soboty 21.11. približne do 15,00. QSL lístky bude vybavovať OM2FY.


Doplnenie programu stretnutia TATRY 2015

12.11.2015  |  Roman OM3EI

Do programu sobotňajšieho popoludnia sa nám podarilo zabezpečiť zaujímavú prezentáciu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) o pripravovanej prvej slovenskej družici skCUBE. Prezentáciu bude viesť Ondrej OM4AOZ, jeden z hlavných konštruktérov družice. Družica je tesne pred dokončením a pár dní po stretnutí bude odoslaná na vypustenie. Ondrej prisľúbil, že na stretnutie prinesie aj hotovú družicu a tak budeme mať jedinečnú príležitosť vidieť ju na vlastné oči.

Aj napriek podrobným informáciám na našom webe, v správach OM9HQ aj v časopise Rádiožurnál, je okolo predlžovania povolení a žiadostí o osvedčenia stále veľa nejasností. SZR bude preto na stretnutí pri samostatnom stole poskytovať podrobné informácie a pomôžeme aj s vypĺňaním žiadostí. Nepodarilo sa nám síce zabezpečiť účasť z Regulačného úradu, ale zvládneme to aj vlastnými silami.

Ak sa chcete na stretnutí zúčastniť a ešte ste sa neprihlásili, máte najvyšší čas. Prihlášku na stretnutie je možné vyplniť a odoslať priamo zo stránky tatry.szr.sk, kde nájdete aj informácie o cenách pre účastníkov, ktoré sú rovnaké ako vlani.

Veríme, že tohtoročné stretnutie si nenecháte ujsť a stretneme sa v čo najväčšom počte.


Vystavovatelia na stretnutí TATRY 2015

12.11.2015  |  Roman OM3EI

Súčasťou stretnutia bude aj predajná časť, kde budú firmy ponúkať rádioamatérsky sortiment. Zo Slovenska príde firma Anico, ktorá je známa svojimi priaznivými cenami rádioamatérskych zariadení. Aj tento rok príde z OK tradičný vystavovateľ - firma HCS, dovozca zariadení ICOM. Majiteľ HCS, Mílo OK1VUM, nemôže priviezť celý sortiment ICOM, ale ak mu zavoláte, alebo napíšete email, dovezie požadovaný tovar. Kontakty nájdete na webe HCS. Po ročnej prestávke opäť príde firma Fattailors, ktorá vám na počkanie vyšije vašu značku, meno alebo logo na šiltovku alebo čiapku. Tento rok prídu aj traja noví vystavovatelia. Rado OM0AMR predstaví svoju firmu LC Antennas s ponukou drôtových antén, balunov, ununov a príslušenstva. Z Maďarska príde predajca PMR.hu, ktorý sa venuje oblasti VKV/UKV FM a CB. Neno 9A5AN vyvinul nový typ CW pastičky s pevnými nepohyblivými pádlami. Hrá sa na nej podobne ako na klasickej, ale Výhodou je jej nehlučnosť. Vyskúšať a prípadne aj kúpiť si ju budete môcť v jeho stánku.

Okrem toho nebudú chýbať ani menší vystavovatelia a burzovníci. Samozrejme, samostatný stánok bude mať Slovenský zväz rádioamatérov, v ktorom bude fungovať QSL služba, bude možnosť zaplatiť členské na budúci rok, predplatné Rádiožurnálu, zakúpiť si zborník.


Venujte cenu do tomboly

12.11.2015  |  Roman OM3EI

Stretnutie TATRY 2015 sa blíži a kapacita hotela Satel sa pomaly zapĺňa. Ak ste svoju prihlášku ešte neposlali, máte najvyšší čas. Sobotňajší večer sa bude konať obľúbený hamfest s tombolou. Ceny do tomboly prisľúbili okrem viacerých firiem aj jednotliví rádioamatéri, ku ktorým sa môžete pridať aj vy. Ak máte niečo, čo nepotrebujete, no iným sa to môže hodiť, alebo máte niečo z vlastnej produkcie (z dielne, z práce, zo záhrady, z pivnice), venujte to do tomboly. Kontakt na organizátorov: szr@szr.sk, tel. 0905 533719.


OK-OM DX CW Contest tento víkend

11.11.2015  |  Roman OM3EI

Tento víkend (14.-15.11.) sa uskutoční OK-OM DX CW Contest, spoločný česko-slovenský medzinárodný kontest, v ktorom zahraničné stanice nadväzujú spojenia s OK a OM stanicami. Je preto dôležité, aby OK a OM staníc bol v konteste dostatočný počet a zahraničné stanice mali koho robiť. Záujem je veľký a aj s priemernou výbavou máte možnosť zažiť v konteste pravý pileup. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a podporte značku OM. Podmienky, výsledky a ďalšie informácie o konteste nájdete na webe okomdx.crk.cz.


Novinky okolo prevádzačov na Veľkej Javorine

10.11.2015  |  Roman OM3EI

Cez víkend bol z Veľkej Javoriny (JN88UU) opätovne spustený 70cm prevádzač OM0OUJ. Pracuje na pôvodnej frekvencii 438,875 MHz so subtónom 77 Hz. Výkon je 10W a anténa Diamond X200.

Z rovnakej kóty pracuje aj 2m prevádzač OM0OVQ, ktorý prešiel výraznou obnovou. Staré zariadenie doslúžilo a bolo nahradené novým. Prevádzač sponzorsky poskytla firma Anico, duplexer a filtre rádioklub OM3Kii. Ide o prevádzač Yaesu Fusion DR-1, ktorý pracuje v duálnom móde FM/C4FM (Fusion systém od Yaesu) s výkonom 20 W. Anténa je spoločná s OM0OUJ. Frekvencia je 145,7625 MHz, CTCSS 77 Hz. Používatelia by si mali na tcvri nastaviť úzku FM (raster 12,5 kHz), ktorá je pre 2m prevádzače povinná od r. 1996. Stanice so širokou FM budú na prevádzači príliš "ukričané" a ich signál bude vypadávať.

Montáž prevádzačov zabezpečili členovia a priaznivci rádioklubu OM3Kii, menovite OM1AEG, OM1AZX, OM2FY, OM3TUW a OM4DW. Počas veľkých VKV kontestov môže byť prevádzka prevádzačov kvôli rušeniu obmedzená. Vzhľadom na dominanciu Veľkej Javoriny prevádzače pokrývajú širokú oblasť západného Slovenska a Moravy.


Martinský telegrafný pretek VRK

10.11.2015  |  Roman OM3EI

Pretek organizuje Veterán Radio Klub každoročne vždy 11. novembra od 16,00 do 17,00 UTC. Zúčastniť sa môžu členovia VRK a tiež aj nečlenovia z OK/OM. Súťaží sa v pásme 3520-3560 kHz prevádzkou CW v kategóriách CW stanice a poslucháči. Podrobné podmienky nájdete na webe VRK. V podmienkach uverejnených v Rádiožurnále 5/15 je uvedená už neplatná adresa pre posielanie denníkov. Správna adresa je ok5vrk@seznam.cz alebo poštou na adresu: Ing. Ivo Kovář, OK2BGW, Jamborova 939, 666 03 Tišnov, Česká rep.


Stretnutie TATRY 2015

5.11.2015  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 41. ročník stretnutia rádioamatérov Tatry 2015. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 20.-22. novembra 2015 v hoteli Satel v Poprade.

Aj v tomto roku sa nám podarilo pre účastníkov stretnutia zabezpečiť zaujímavý odborný program. Oproti predchádzajúcim rokom sa verejné zasadnutie koordinačného centra ARES uskutoční už v piatok večer, aby jeho účastníci neboli ukrátení o sobotňajšie odborné prednášky. V sobotu urobia Fero OK1NOF a Tono OM3LU prezentáciu home-made SDR transceivra. Poobede sme pripravili najprv VKV fórum pod vedením Romana OM3EI, na ktorom sa stretnú najmä VKV kontestmani. Potom bude nasledovať prednáška jedného z najväčších SDR popularizátorov Pavla OK7PM o kategóriách SDR a odhade ďalšieho vývoja v tejto oblasti. Po Pavlovi bude nasledovať ďalšia technická prednáška, ktorú zatiaľ ešte nemáme potvrdenú. No a na záver prídu Ľubo OM5ZW a Stan LZ1GC porozprávať o ich nedávnej DX expedícii na Tuvalu - T2GC. Podrobný program stretnutia aj s časovým harmonogramom nájdete na stránke tatry.szr.sk v rubrike Program.

QSL služba SZR oznamuje, že na stretnutie do Popradu prinesie QSL lístky pre všetkých okresných alebo klubových manažérov a pre tých jednotlivcov, ktorí sa na stretnutie prihlásili. Okrem toho prinesie QSL lístky všetkým, ktorí o to požiadajú e-mailom na qsl@szr.sk, cez stránku QSL služby na www.hamradio.sk, alebo telefonicky 0903 860235 (OM3JW). Termín uzávierky je 18.11.2015. Samozrejme, na stretnutí budete môcť QSL službe odovzdať aj svoje QSL lístky.

Ak sa chcete na stretnutí zúčastniť a ešte ste sa neprihlásili, máte najvyšší čas. Prihlášku na stretnutie je možné vyplniť a odoslať priamo zo stránky tatry.szr.sk, kde nájdete aj informácie o cenách pre účastníkov, ktoré sú rovnaké ako vlani.

Veríme, že tohtoročné stretnutie si nenecháte ujsť a stretneme sa v čo najväčšom počte.


Silent key

3.11.2015

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v pondelok 2. novembra 2015 nás vo veku 86 rokov opustil náš priateľ Imrich Grega, OM3YK. Pohreb bude mať v piatok 6.11.2015 na hlavnom cintoríne v Prešove o 13,00. Bol to významný rádioamatér, známy svojou činnosťou na krátkovlnných pásmach. Bol aktívným a zakladajúcim členom niekoľkých rádioklubov. V prvých počiatkoch televíznych prenosov bol aktérom retranslácie TV signálu medzi Prahou a Prešovom s využitím Lomnického štítu ako retranslačného bodu pre mesto Prešov. Jeho zásluhou v Prešove bolo možné sledovať TV, aj keď to iné mesta na Slovensku ešte nemali. Mohli by sme menovať aj ďalšie jeho odborné činnosti, ktorých nie je málo. Môžeme však zodpovedne konštatovať, Imro budeš nám chýbať.

Kto ste Imra poznali venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.

Juraj OM3ZBG


V Ženeve začala konferencia WRC 2015

3.11.2015  |  Roman OM3EI

2. novembra začala v Ženeve medzinárodná rádiokomunikačná konferencia WRC 2015. Konferencia sa koná každé 3-4 roky a rozhoduje sa na nej o rozdelení frekvencií pre jednotlivé rádiokomunikačné služby. Medzi tieto služby patrí aj amatérska služba, preto sa nás výsledky konferencie bytostne dotýkajú. IARU je v tomto smere veľmi aktívna a na konferencii má silný tím, ktorý vedie prezident IARU Tim Ellam, VE6DH a viceprezident Ole Garpestad, LA2RR.

Na tohtoročnej konferencii budú delegáti rokovať o viacerých bodoch, ktoré sa týkajú aj rádioamatérov. V prvom rade je to návrh na pridelenie nového pásma 5250-5450 kHz na sekundárnej báze. Ako dopadne hlasovanie o tomto bode je otázne, pretože voči návrhu je určitá opozícia a viaceré veľké krajiny sa vyjadrili, že ide o "príliš štedrý" prídel.

Z ďalších bodov programu konferencie stojí za pozornosť rádioamatérov návrh na pridelenie frekvencií pre mobilných operátorov v pásme 3400-3500 MHz, kde máme pásmo 9cm a návrh na rozšírenie segmentu pre satelity na výskum Zeme, ktorý by po rozšírení zasiahol naše pásmo 10 GHz.

Konferencia potrvá do 27. novembra a o jej výsledkoch vás budeme informovať.


Nové číslo Rádiožurnálu

3.11.2015  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 5/15. Z jeho obsahu: Výkonový tranzistorový zosilňovač na 144 MHz, SDR a jeho kategórie, Skúsenosti s využitím SDR ako panoramatický adaptér, Novinky CQWW DX Contestu, DX story: Z21MG, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2015 nájdete na www.radiozurnal.sk.Regulačný úrad vydal nový postup pre vydávanie osvedčení

29.10.2015  |  Roman OM3EI

Regulačný úrad dnes vydal nový postup vo veci uznávania osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc a tiež aj vo veci predĺženia platnosti individuálnych povolení. Plné znenie postupu nájdete na webe RÚ.

Postup rieši situáciu tých rádioamatérov, ktorí premeškali zákonnú lehotu na podanie žiadosti o predĺženie svojho povolenia a nevlastnia ani štvorjazyčné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, lebo skúšky robili pred 15. augustom 2007. Ak totiž rádioamatér nepožiada o predĺženie povolenia v zákonnej lehote, RÚ mu ho nemôže predĺžiť a povolenie stratí platnosť. Rádioamatér v takomto prípade musí požiadať o vydanie nového povolenia na rovnakú značku akú mal. K žiadosti však treba doložiť osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti. Osvedčenie musí byť štvorjazyčné (pre triedu E má názov HAREC) a také sa vydávajú až od 15.8.2007. Tí, čo robili skúšky skôr, také osvedčenie nemajú. Majú síce staršie vysvedčenie alebo osvedčenie, ale to už dnes neplatí. A to je problém. Úrad im nemá na základe čoho vydať nové individuálne povolenie.

SZR už od roku 2007 požadoval, aby vtedy ešte Telekomunikačný úrad riešil situáciu so staršími vysvedčeniami. Ale až v roku 2013 sa nám podarilo dosiahnuť, aby úrad vydával osvedčenia aspoň držiteľom platných povolení. Napriek tomu, že sme o tom informovali v časopise, na webe a v správach OM9HQ, za obdobie dva a pol roka si o nové osvedčenie požiadalo iba 60 amatérov! Nepožiadanie o štvorjazyčné osvedčenie a následné zmeškanie lehoty na predĺženie povolenia viedlo zákonite k tomu, že rádioamatér, ak chcel získať povolenie na ďalšie obdobie, musel ísť na skúšky.

V tomto roku začal počet takýchto prípadov narastať, a tak SZR opäť rokoval s Regulačným úradom. Spolu s pracovníkmi úradu sme hľadali riešenie, aby dlhoroční skúsení rádioamatéri nemuseli ísť znovu na skúšky, hoci situáciu si zavinili sami. Podľa nového postupu úrad vydá štvorjazyčné osvedčenie po splnení jednej z dvoch podmienok:

a) Vydá ho rádioamatérovi, ktorý robil skúšky pred 15.8.2007 a v roku 2007 mal platné individuálne povolenie. Bude treba podať písomnú žiadosť, zaplatiť správny poplatok 9,50 € a odporúča sa doložiť aj kópiu povolenia platného v roku 2007. Na základe tohto bodu budú môcť získať nové osvedčenie prakticky všetci aktívni rádioamatéri, ktorí robili skúšky pred augustom 2007. Úrad však bude takéto osvedčenia vydávať len obmedzenú dobu – do 31.12.2016.

b) Vydá ho rádioamatérovi, ktorý robil skúšky pred 15.8.2007 a predloží úradu kópiu vysvedčenia alebo osvedčenia z týchto skúšok. Aj tu bude treba podať žiadosť, priložiť kópiu vysvedčenia alebo osvedčenia a zaplatiť správny poplatok 9,50 €. Úrad nebude uznávať vysvedčenia alebo osvedčenia tzv. rádiového operátora, pretože tieto neumožňovali získanie individuálneho povolenia. Osvedčenia na základe tohto bodu bude úrad vydávať bez časového obmedzenia.

O štvorjazyčné osvedčenie musí požiadať každý rádioamatér, ktorý také osvedčenie zatiaľ nemá. Podľa pripravovanej novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorá má platiť od 1.1.2017, bude potrebné pri predlžovaní povolenia po novom predložiť aj osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti. Formulár žiadosti a podrobné informácie nájdete v rubrike INFOSERVIS.


Zmena času vysielania správ OM9HQ

28.10.2015  |  Roman OM3EI

Po skončení obdobia letného času sa mení aj čas vysielania správ OM9HQ. Tie budú v období od 25.10.2015 do 27.3.2016 vysielané so začiatkom od 16,00 SEČ. K zmene dochádza v súvislosti s podmienkami šírenia v pásme 80m, ktoré v zimnom období v neskorších hodinách neumožňujú komunikáciu v rámci OM. Nezabudnite si preto zajtra naladiť frekvenciu 3768 kHz už v novom čase 16,00 hod. SEČ. Ak vám tento čas nevyhovuje, môžete si správy vypočuť aj zo záznamu, ktorý každý týždeň vyhotovuje Dušan OM2ADP.


Predlžovanie povolení

27.10.2015  |  Roman OM3EI

Regulačný úrad v týchto dňoch obnovil proces predlžovania rádioamatérskych povolení. Vybavené budú všetky žiadosti o predĺženie, ktoré boli zaslané v zákonnej lehote najskôr šesť mesiacov a najneskôr šesť týždňov pred vypršaním platnosti povolenia. Prednostne budú vybavení žiadatelia, ktorým platnosť povolenia už skončila alebo skončí v blízkej budúcnosti.


Stanice CR3A a CN2R v CQWW DX SSB Conteste

22.10.2015  |  Roman OM3EI

V CQWW DX SSB Conteste, ktorý sa koná tento víkend, budú pracovať aj dve multi-op stanice, ktorých operátori budú z OM alebo OK. Z Madeiry bude vysielať stanica CR3A (Multi/Single) a medzi 11-timi operátormi budú aj Tibor OM3RM a Jozef OM3GI. Druhá partia bude vysielať z Maroka pod značkou CN2R (Multi/2) a okrem iných budú operátormi aj Jirka OK1RI, Noro OM6NM, Petr OK1FFU, Jirka OK1DO, Rišo OM2TW a Zdeněk OK1DSZ. Budú pracovať na všetkých pásmach, tak ak ich chcete podporiť, zavolajte ich na každom zo šiestich pásiem.


Nezabudnite si predĺžiť povolenie

21.10.2015  |  Roman OM3EI

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín dokedy je platné, nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať o nové povolenie. Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia."

Dátum dokedy platí vaše povolenie nájdete okrem vášho povolenia aj v zozname rádioamatérov, ktorý zverejňuje Regulačný úrad na svojom webe. Zo zoznamu vyplýva, že v priebehu šiestich mesiacov vyprší doba platnosti povolenia veľkému počtu rádioamatérov. Chceme vás preto aj touto cestou upozorniť, aby ste nezabudli na túto povinnosť. Podrobné pokyny ako postupovať nájdete v rubrike INFOSERVIS.

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu decembra (najvyšší čas na predĺženie!):
OM1AIM, OM2CP, OM2MW, OM3CCA, OM3CCR, OM3CFL, OM3CFR, OM3CJN, OM3CLT, OM3CNF, OM3CV, OM3CVV, OM3CZE, OM3FH, OM3KZA, OM3LZ, OM3SI, OM3TDZ, OM3TGK, OM3TNB, OM3TNG, OM3WAP, OM3WBJ, OM3WEN, OM3WJF, OM3WJS, OM3WKB, OM3WKS, OM3WZ, OM3YBZ, OM3YCZ, OM3YDX, OM3YK, OM3ZAS, OM3ZCK, OM4ANO, OM4LP, OM4XA, OM5NK, OM5OA, OM6AJA, OM6MH, OM6NR, OM6PG, OM7ABF, OM7AJF, OM7ARK, OM7CQ, OM7DU, OM8ARG, OM0AYK

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu januára:
OM1AKD, OM1ASO, OM1ATU, OM1AW, OM1NW, OM1PD, OM1SU, OM3CA, OM3CFD, OM3CHR, OM3CIF, OM3CKC, OM3CLS, OM3CLW, OM3CMV, OM3CNI, OM3COL, OM3COR, OM3CPF, OM3CPP, OM3CSO, OM3CUN, OM3CWM, OM3EY, OM3GI, OM3JW, OM3KDH, OM3KPN, OM3LW, OM3PC, OM3QG, OM3RC, OM3RM, OM3TAH, OM3TCX, OM3TDR, OM3TGE, OM3TJD, OM3TQM, OM3TRX, OM3TSA, OM3TVI, OM3TZZ, OM3WBA, OM3WBO, OM3WBP, OM3WBQ, OM3WCM, OM3WER, OM3WIH, OM3WJH, OM3WNA, OM3WOR, OM3WPC, OM3WPS, OM3WRD, OM3WVT, OM3YBS, OM3YCA, OM3YCU, OM3YCY, OM3YDR, OM3ZAM, OM3ZWA, OM4AW, OM4RF, OM5AHJ, OM5AMB, OM5LP, OM5ME, OM5TZ, OM6AAW, OM6ADE, OM6AWE, OM6HO, OM6IB, OM6JK, OM6MW, OM6NM, OM6OU, OM6PM, OM6PR, OM7ATA, OM7AVE, OM7BB, OM7SR, OM7TQ, OM8OM, OM8SD, OM0AEG, OM0MR.

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu februára:
OM2JU, OM2MP, OM2RL, OM3BT, OM3CHY, OM3CKB, OM3CM, OM3CMS, OM3COC, OM3CPH, OM3CUP, OM3DX, OM3IBH, OM3KKF, OM3LL, OM3MZ, OM3TBG, OM3TGU, OM3TKB, OM3VBY, OM3VFH, OM3WAK, OM3WDN, OM3WEB, OM3WIM, OM3WOX, OM3WW, OM3YDF, OM3YDN, OM3ZJC, OM4TQ, OM4WQ, OM5AT, OM5HI, OM5RM, OM6AHA, OM6CM, OM6IX, OM7AZV, OM7JM, OM0ANO, OM0ATU, OM0JM, OM0MD, OM0MW, OM0PA.

Všetci vyššie uvedení rádioamatéri môžu požiadať o predĺženie povolenia už teraz, pretože ich povolenie skončí platnosť v lehote do 6 mesiacov. Ak ste tak už medzitým urobili, považujte tento oznam za bezpredmetný.


CQWW DX SSB Contest tento víkend

21.10.2015  |  Roman OM3EI

Nadchádzajúce víkendové dni budú sviatkom všetkých kontestmanov. Koná sa jeden z dvoch najväčších kontestov roka - SSB časť CQWW DX Contestu. Podmienky kontestu boli zverejnené v Rádiožurnále 4/2015 a v angličtine ich nájdete na webe organizátora. Zoznam ohlásených staníc do kontestu už tradične spracoval NG3K.

Upozorňujeme, že počnúc týmto rokom zaviedol organizátor nové pravidlo o povinnom nahrávaní celej prevádzky. Toto pravidlo sa týka iba tých staníc, ktoré ašpirujú na umiestnenie v prvej trojke svetového, kontinentálneho alebo USA poradia v kategóriách Single-Op UNASSISTED, bez ohľadu na výkon, teda High Power, Low Power aj QRP. Tieto stanice musia počas celého kontestu robiť záznam vysielaného aj prijímaného audia, tak ako ho počuje operátor. Záznam musí byť v niektorom zo známych formátov (napr. mp3) a zvuk do každého ucha (ak je odlišný) musí byť zaznamenaný ako samostatný kanál. Vyhodnocovateľ si môže tento záznam vyžiadať do 90 dní po konteste a účastník ho musí zaslať do 5 dní. V prípade, že ho nepošle, vyhodnocovateľ ho môže preklasifikovať do inej kategórie alebo diskvalifikovať.

Toto opatrenie má pomôcť vyhodnocovateľovi odhaliť nepoctivcov, ktorí deklarujú kategóriu UNASSISTED a pritom využívajú DX cluster. Zistiť takéto správanie priamo z denníka je pomerne náročné (ale nie nemožné), s pomocou záznamu to však bude podstatne jednoduchšie. Záznamy sa budú posielať vyhodnocovateľovi až na jeho vyžiadanie, to znamená, že sa neposielajú spolu s denníkom.

Vďaka pomoci Tzetza LZ2FQ bola inovovaná stránka určená na kontrolu denníkov zo CQWW DX kontestov. Táto stránka umožňuje skontrolovať denník pred jeho odoslaním vyhodnocovateľovi. Kontroluje sa najmä jeho správne formátovanie. Je to pomoc pre účastníkov, aby odhalili formálne chyby v denníku ešte pred jeho odoslaním.

Po tom, ako sponzor kontestu, CQ Magazine, prestal financovať tlač a rozosielanie diplomov pre víťazné stanice, organizátori riešia problém ako ďalej s diplomami. Náklady na ne predstavujú niekoľko tisíc USD a bez nového sponzora zrejme bezplatné zasielanie diplomov skončí. Už teraz ale organizátori žiadajú stanice, ktoré nemajú záujem o papierový diplom, aby v hlavičke Cabrillo logu doplnili riadok s textom: CERTIFICATE: NO. Diplomy v elektronickej forme vo formáte pdf si každý účastník môže stiahnuť na webe CQWW kontestu.


Silent key

18.10.2015

15. októbra 2015 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 67 rokov Július Szarka, OM3SG (ex OK3TCJ, OM3TCJ) z Nových Zámkov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Zoli OM5TZ


Silent key

13.10.2015

V ranných hodinách dňa 13. októbra 2015 zomrel vo veku 72 rokov Alexander Korda, OM6SA, G4FDC a ex OK3CHZ. Šaňo bol členom vrútockého rádioklubu OM3KFV, s ktorým organizoval obľúbené QRP stretnutia. Tiež bol propagátorom a vyhodnocovateľom pretekov k výročiu SNP a Jarného šprintu. Česť jeho pamiatke.

Vlado OM6MV

                                                      


Jesenné stretnutie na Drozdove

13.10.2015  |  Karol OM5KP

V sobotu 10. októbra 2015 sa v priestoroch penziónu Drozdovo uskutočnilo už 11. jesenné stretnutie rádioamatérov. Stretnutie bolo čiastočne poznamenané nepriaznivým chladným, hmlistým a upršaným počasím. I napriek tomu pricestovalo na stretnutie 130 rádioamatérov, rodinných príslušníkov a priaznivcov tohto športu.

Prví účastníci pricestovali už v piatok večer z Moravy a využili ubytovacie kapacity penziónu. Ráno v sobotu prichádzali ďalší už krátko po 7. hodine, o ich evidenciu sa postarala Gabika - xyl OM2WM. Krátko po 9. hodine privítal všetkých účastníkov jeden z organizátorov stretnutia, Imi OM2WM. Pri tejto príležitosti bola účastníkom daná aj možnosť hlasovať za nový termín ďalších jesenných stretnutí na Drozdove, väčšina bola za 3. sobotu v septembri. Októbrové počasie je veľmi nevyspytateľné, čo potvrdilo aj toto stretnutie, preto budúce ročníky jesenných stretnutí na Drozdove budú o mesiac skôr. Po uvítacom príhovore si prítomní uctili pamiatku nedávno zosnulého pána rádioamatéra Jožka OM3QQ minútou ticha.

Samotné stretnutie, ako aj všetky predchádzajúce na Drozdove, sa nieslo v takmer rodinnej atmosfére, oficialít bolo pomenej. Tradičný guláš bol pripravený už na 8. hodinu, čo je snáď rekord. Bol vynikajúci, za primeranú cenu a v riadnych porciách, ako sa patrí. Súčasťou stretnutia bola aj burza, predávajúci boli z OM, OK a HG. O perfektnú atmosféru sa v druhej polovici stretnutia postarali aj harmonikári OM5JG s manželkou Mirkou, pripojil sa aj Olda OK2PIC.

V popoludňajších hodinách sa účastníci začali pomaly rozchádzať, organizátorom stretnutia zostala demontáž antény pre 80m pásmo a veľkého uvítacieho plagátu a šup domov. Takže ešte raz: 12. ročník jesenného stretnutia rádioamatérov na Drozdove v roku 2016 nebude v októbri, ale v septembri, tretiu sobotu! O všetkom budete včas informovaní.

Už tradične bolo zorganizované spoločné fotenie pred budovou penziónu, pre nie práve ideálne počasie sa ho zúčastnili maximálne 2/3 prítomných. Vonku bola pravá londýnska hmla, vidieť to aj na spoločnej fotke.

                                            


Silent key

3.10.2015

Dňa 2.10.2015 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 78 rokov Jozef Oravec, OM3QQ. Jozef bol všestranným rádioamatérom a zanieteným telegrafistom. Posledná rozlúčka s Jozefom bude v pondelok 5.10.2015 na cintoríne v Novom Meste nad Váhom o 12,30 hod.

Mišo OM3MZ

                             

DX expedícia na Tuvalu so slovenskou účasťou

30.9.2015  |  Roman OM3EI

V týchto dňoch prebieha DX expedícia na Tuvalu - T2. Operátori Stan LZ1GC a Ľubo OM5ZW vysielajú pod značkou T2GC. Prevádzka začala 24.9. okolo 05,45 UTC na 10,105 MHz. Podmienky v ranných hodinách však neboli ideálne a ich signál bol pomerne slabý. Okolo 17,00 však prechádzali na 30m v úžasnej sile a okolo 20,15 boli s dobrým signálom aj na 18,071 MHz dlhou cestou. Veľkú pozornosť venujú spodným pásmam 160 a 80m, kde používajú vertikál umiestnený priamo v mori. Teplota na Tuvalu je 32°C, vlhkosť 95%. Prevádzka potrvá do 14.10. QSL direkt alebo cez buro na LZ1GC (OQRS). Viac informácií je na webe www.c21gc.com.

Ľubo OM5ZW pozdravuje všetkých OM operátorov a posiela niekoľko obrázkov:

                             
Silent key

30.9.2015

Smutná správa prišla z Holandska. 24. septembra 2015 zomrel vo veku 78 rokov Arie Dogterom, PA0EZ. Arie sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj VKV a mikrovlnných pásiem v rámci IARU Region 1, kde v rokoch 1993 až 2005 pôsobil vo funkcii predsedu VKV komisie. Sám bol aktívnym operátorom na pásmach od 432 MHz až po 24 GHz. Česť jeho pamiatke.


Stretnutie TATRY 2015

28.9.2015  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 41. ročník stretnutia rádioamatérov Tatry 2015. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 20.-22. novembra 2015 v hoteli Satel v Poprade. Program stretnutia bude tradičný: osobné stretnuia rádioamatérov, burza, stánky a prezentácie firiem s rádioamatérskym sortimentom, odborné prednášky a fóra a samozrejme chýbať nebude ani sobotňajší hamfest. O všetkom vás budeme včas informovať. Formulár online prihlášky a postupne aj ďalšie informácie o stretnutí nájdete na stránke tatry.szr.sk. Veríme, že tretí novembrový víkend sa opäť stretneme v hoteli Satel v hojnom počte, tak ako po minulé roky.


2m prevádzač OM0OVW na Skalke pri Kremnici

28.9.2015  |  Igor OM7AC

Obľúbený VKV prevádzač OM0OVW, ktorý v minulosti pracoval z výbornej kóty Krížna, JN98MU, musel byť pred niekoľkými rokmi z tejto kóty demontovaný. Nasledovalo dlhé obdobie hľadania jeho náhradného umiestnenia. Prevádzač počas tej doby pracoval z priestorov rádioklubu OM3KWZ vo Zvolene. Nakoniec sa podarilo nájsť nové QTH na kóte Skalka pri Kremnici v lokátore JN98LR, 1200m ASL, kam bol prevádzač nainštalovaný koncom augusta. OM0OVW pracuje na frekvencii 145,775 MHz s odskokom 0,6 MHz. Aktivovaný je tónom 1750 Hz.

Po čase plánujeme na túto kótu umiestniť aj majáky OM0MVC na 144,456 MHz a OM0MUC na 432,456 MHz, ktoré zatiaľ pracujú z domáceho QTH OM7AC vo Zvolene v skúšobnom režime.


Jesenné stretnutie na Drozdove

22.9.2015  |  Karol OM5KP

V sobotu 10. októbra 2015 sa v penzióne Drozdovo pri Novej Bani uskutoční už 11. ročník jesenného stretnutia rádioamatérov. Prístup do tejto lokality bol popísaný na tejto stránke niekoľkokrát, naposledy v príspevku z 13.4.2015 - Pozvánka na 1. ročník letného stretnutia rádioamatérov na Drozdove. Prezentácia začína od 7,30 h., zahájenie bude o 8,30 h. O všetko, čo je potrebné pri organizácii momentálne najväčšieho jednodňového stretnutia rádioamatérov na Slovensku, je náležite postarané. Pred budovou penziónu je položený nový asfaltový povrch, upravené je aj parkovisko a časť prístupovej cesty k penziónu.

Počas stretnutia nebude chýbať tradičná burza z OM, OK a HG, zasadne i vedenie Old-Timers klubu. Kto má záujem vybehnúť na neďaleký Veľký Inovec, bude mať príležitosť.. V penzióne je aj možnosť ubytovania z piatka na sobotu, informáciu nájdete na stránke penziónu Drozdovo. Veríme, že počasie bude stretnutiu priať a zídeme sa opäť v hojnom počte. Na toto stretnutie vás všetkých srdečne pozývame.


Silent key

10.9.2015

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 8.9.2015 nás navždy opustil kamarát, technik, konštruktér a vedúci operátor rádioklubu OM3KYG Milan Pecha, OM3CEZ. Posledná rozlúčka bude 11.9.2015 o 10,00 hod. v krematóriu v Košiciach. Česť jeho pamiatke.

Laco OM8GT


Stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici

8.9.2015  |  Jozef OM3MV

Stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 v reštaurácii Persia v Podlaviciach. Začiatok prezentácie je o 8,00 hod. Guláš a občerstvenie je zabezpečené.

Program stretnutia:
Privítanie prítomných a informácia o minuloročnej aktivite k výročiu J. Murgaša a výročiu SNP
Výročie 55 rokov značky OM3KPV
Prednáška o rádioamatérskej technike a prevádzke

Bližšie informácie na tel. čísle 0944 137916.


Nové číslo Rádiožurnálu

23.8.2015  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 4/15. Z jeho obsahu: Výkonový tranzistorový zosilňovač na 1,8 – 50 MHz, Drôtové rezonančné antény (2), Najrýchlejšie zhotoviteľná anténa – slučka z koaxiálu, Nezabudnite na predĺženie povolenia, Quo vadis DXCC?, DX story: ZD9XS a ZD9ZS, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by už mali mať časopis doma. Informácie o predplatnom na rok 2015 nájdete na www.radiozurnal.sk.Úspešný letný rádioamatérsky kurz

23.8.2015  |  Roman OM3EI

V dňoch 13. až 22. augusta 2015 sa v Stupave konal tradičný letný kurz rádioamatérov, ktorý už dlhé roky organizuje SZR. Pod vedením štyroch lektorov - OM3EI, OM2FY, OM2JU a OM3TUW sa ho zúčastnilo 14 záujemcov o rádioamatérstvo. Počas kurzu si účastníci trénovali svoje prvé spojenia v pásme 80m pod značkou OM3KII. V nedeľu 16.8. si zase mohli vyskúšať kontestovú VKV prevádzku, keď sme vytvorili až tri tímy, ktoré sa zúčastnili VKV PA z troch rôznych kót pod značkami OM3KII, OM3KFF a OM3KVE. Všetci účastníci sa po celú dobu kurzu učili a pripravovali na skúšky, ktoré sa konali v piatok 22. augusta. Osem účastníkov zložilo skúšku na triedu N a štyria na triedu E. Všetkým gratulujeme a dúfame, že sa po získaní značky čo najskôr objavia na pásmach.


11 medailí z ME v ROB pre Slovensko

23.8.2015  |  Roman OM3EI

V Mariánskych Lázňach sa dnes skončili 20. Majstrovstvá Európy v rádiovom orientačnom behu. Slovenská reprezentácia na nich získala 11 medailí. Najcennejšie umiestnenie a titul majsterky Európy získala juniorka Katka Košutová v disciplíne šprint. Katka k zlatu pridala aj bronz v pretekoch v pásme 3,5 MHz. Ďalšia juniorka Barbora Filová obsadila 3. miesto v šprinte. Darilo sa aj Jane Macinskej, ktorá v kategórii žien získala striebornú medailu vo foxoringu. Individuálnu medailu získala tiež Anna Šimečková za 2. miesto v pásme 144 MHz v kategórii veteránok nad 50 rokov a Ján Košut za 2. miesto v šprinte v kategórii veteránov nad 50 rokov. V družstvách vybojovali juniorky bronzové medaily v pásme 3,5 aj 144 MHz, ženy bronzové medaily v pásme 3,5 MHz, veteráni nad 50 rokov strieborné medaily v pásme 3,5 MHz a veteránky nad 50 rokov bronzové medaily v pásme 144 MHz. Všetkým úspešným reprezentantom gratulujeme.


Ako postupovať, ak zmeškáte lehotu na predĺženie povolenia

7.8.2015  |  Roman OM3EI

Zákon o elektronických komunikáciách stanovuje, že „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia." Ako postupovať, ak ste túto lehotu premeškali, t.j. do straty platnosti vášho povolenia chýba menej ako 6 týždňov?

Ak vlastníte osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, požiadate o vydanie nového povolenia na rovnakú značku akú máte. Podrobnosti vrátane tlačiva žiadosti sú tu.

Ak osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti nemáte (robili ste skúšky pred rokom 2007), urýchlene požiadajte o jeho vydanie. Podmienkou je, aby v čase podania žiadosti o osvedčenie ešte nebola vypršaná platnosť vášho rádioamatérskeho povolenia. Podrobnosti vrátane tlačiva žiadosti sú tu. Po obrdžaní osvedčenia budete môcť požiadať o vydanie nového povolenia na rovnakú značku akú máte.

Ak osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti nemáte a platnosť vášho rádioamatérskeho povolenia už vypršala, budete musieť znovu absolvovať skúšky pred komisiou Regulačného úradu. Bohužiaľ, zákon o elektronických komunikáciách neumožňuje iný postup.

Podľa aktuálneho zoznamu rádioamatérov, ktorý je uverejnený na webe Regulačného úradu, sa vyššie uvedené týka týchto rádioamatérov:

OM1ARW, OM2AJS, OM2AMC, OM2APG, OM2HH, OM2JI, OM3CBH, OM3CFO, OM3CN, OM3EQ, OM3IAG, OM3THA, OM3THQ, OM3TNT, OM3TRN, OM3TRT, OM3TVB, OM3TWJ, OM3WDH, OM3YEA, OM4AEM, OM4AM, OM4AS, OM4CY, OM4DN, OM5AJZ, OM5ARZ, OM5CX, OM5NJ, OM6LP, OM7RM, OM8AFZ, OM8ARD, OM8GT, OM0AAG, OM0APM, OM0ASM, OM0AZI.

Všetky tieto povolenia sú k dnešnému dňu platné, ale zároveň už uplynula lehota "najneskôr šesť týždňov" na podanie žiadosti o predĺženie. Zoznam na webe RÚ ale nie je aktualizovaný denne, preto je pravdepodobné, že niektorí rádioamatéri, uvedení na zozname, stihli podať žiadosť o predĺženie v termíne. V týchto prípadoch považujte oznam za bezpredmetný.


Máte osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti?

7.8.2015  |  Roman OM3EI

Ak ste robili skúšky na rádioamatérske povolenie pred rokom 2007, dostali ste síce po skúškach vysvedčenie o ich úspešnom absolvovaní, ale Regulačný úrad už toto vysvedčenie neuznáva. Dnes sa po skúškach vydávajú osvedčenia HAREC (trieda E), resp. osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti (trieda N, štvorjazyčné). Tieto osvedčenia sú písomným dokladom, že ich držiteľ úspešne zložil skúšky pre príslušnú operátorskú triedu podľa medzinárodných sylabov uvedených v odporúčaní CEPT T/R 61-02 (trieda E), resp. ECC/REC(05)06 (trieda N).

Ak ste držiteľom platného rádioamatérskeho povolenia (koncesie) a nemáte uvedené osvedčenie, odporúčame vám požiadať o jeho vydanie. Prečo je to dôležité?

1. Ak si v riadnom termíne nepredĺžite platnosť vášho povolenia (povolenie prestane platiť), Regulačný úrad vám bez predloženia tohto osvedčenia nevydá nové povolenie. Budete musieť ísť znovu na skúšky. Ak osvedčenie máte, stačí ho priložiť k žiadosti o povolenie a úrad povolenie vydá.

2. Po predložení tohto osvedčenia vám v zahraničí (v členskej krajine CEPT) vydajú rádioamatérske povolenie bez potreby absolvovať skúšky.

Upozorňujeme najmä na bod 1, pretože sa často vyskytujú prípady, keď niekto zmešká lehotu na podanie žiadosti o predĺženie, a ak nemá uvedené osvedčenie, úrad mu nové povolenie nevydá. Nepomôžu ani telefonáty, ani prosby, dotyčný bude musieť ísť znovu na skúšky.

Preto ešte raz odporúčame všetkým držiteľom platného rádioamatérskeho povolenia, ktorí robili skúšky pred rokom 2007, aby požiadali o vydanie osvedčenia. Podrobnosti vrátane tlačiva žiadosti nájdete v rubrike INFOSERVIS.


Nezabudnite si predĺžiť povolenie

7.8.2015  |  Roman OM3EI

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín dokedy je platné, nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať o nové povolenie. Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia."

Dátum dokedy platí vaše povolenie nájdete okrem vášho povolenia aj v zozname rádioamatérov, ktorý zverejňuje Regulačný úrad na svojom webe. Zo zoznamu vyplýva, že v priebehu šiestich mesiacov vyprší doba platnosti povolenia veľkému počtu rádioamatérov. Chceme vás preto aj touto cestou upozorniť, aby ste nezabudli na túto povinnosť. Podrobné pokyny ako postupovať nájdete v rubrike INFOSERVIS.

Povolenia, ktorých platnosť vyprší za 6-8 týždňov (najvyšší čas na predĺženie!):
OM1FF, OM2IB, OM2KI, OM3TCG, OM3WXY, OM4GM, OM4RC, OM5BP

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu októbra:
OM1TI, OM2TS, OM3BA, OM3CAY, OM3CRF, OM3MW, OM3PQ, OM3TC, OM3TFP, OM3TLE, OM3TPP, OM3TZO, OM3WCC, OM3WMG, OM3YAD, OM3YAG, OM3ZZ, OM4GM, OM5ARK, OM7AA, OM7OB, OM8SL, OM8UA

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu novembra:
OM1AED, OM1ALS, OM1AQA, OM1AYL, OM1RV, OM2AJH, OM2ALL, OM2ASM, OM2DS, OM2RC, OM2WX, OM3AT, OM3BH, OM3CCW, OM3CEA, OM3CHW, OM3CND, OM3EE, OM3FM, OM3KSQ, OM3PL, OM3RMY, OM3TIH, OM3TKJ, OM3TKP, OM3TPN, OM3TSZ, OM3TUB, OM3TUC, OM3TZU, OM3WAN, OM3WDI, OM3WED, OM3WKJ, OM3WND, OM3WTB, OM3WTM, OM3WUC, OM3XX, OM3YDH, OM3YL, OM3ZAH, OM4DU, OM4KW, OM5ASP, OM5DP, OM5WA, OM6ACA, OM6ADC, OM6AMB, OM6AMZ, OM6ART, OM6ASB, OM6RF, OM6RH, OM6SK, OM6WA, OM7IR, OM8AQ, OM0APA

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu decembra:
OM1AIM, OM2CP, OM2MW, OM3CCA, OM3CCR, OM3CFL, OM3CFR, OM3CJN, OM3CLT, OM3CNF, OM3CV, OM3CVV, OM3CZE, OM3FH, OM3KZA, OM3LZ, OM3SI, OM3TDZ, OM3TGK, OM3TNB, OM3TNG, OM3WAP, OM3WBJ, OM3WEN, OM3WJF, OM3WJS, OM3WKB, OM3WKS, OM3WZ, OM3YBZ, OM3YCZ, OM3YDX, OM3YK, OM3ZAS, OM3ZCK, OM4ANO, OM4LP, OM4XA, OM5NK, OM5OA, OM6AJA, OM6MH, OM6NR, OM6PG, OM7ABF, OM7AJF, OM7ARK, OM7CQ, OM7DU, OM8ARG, OM0AYK

Všetci vyššie uvedení rádioamatéri môžu požiadať o predĺženie povolenia už teraz, pretože ich povolenie skončí platnosť v lehote do 6 mesiacov. Ak ste tak už medzitým urobili, považujte tento oznam za bezpredmetný.


OM Callbook vás upozorní na koniec platnosti povolenia

7.8.2015  |  Roman OM3EI

Pre rádioamatérov, ktorí sa zaregistrovali do OM Callbooku a zadali aj svoju e-mailovú adresu, pripravil Dušan OM2ADP bonusovú službu. Tá spočíva v tom, že v prípade, že sa blíži koniec platnosti ich povolenia, bude im zaslaný upozorňujúci e-mail, aby si nezabudli požiadať o predĺženie povolenia. Termín dokedy vaše povolenie platí, nájdete aj v OM Callbooku pri vašich údajoch.

Ak ešte nie ste v OM Callbooku zaregistrovaní, môžete tak urobiť podľa pokynov na webe OM Callbooku.

Poďakovanie za túto užitočnú službu patrí Jozefovi OM5CD, ktorý prišiel s touto myšlienkou, a Dušanovi OM2ADP, ktorý ju promptne zrealizoval.


OM2015TITANIC

7.8.2015  |  Jaro OM1II

Pri príležitosti konania svetovej výstavy TITANIC na výstavisku Incheba Expo v Bratislave bude od 12.8. do 31.12.2015 vysielať špeciálna stanica OM2015TITANIC. Vysielanie bude prevádzkami CW, SSB a digi. Na výstave Titanic je množstvo originálnych artefaktov, séria exponátov, ktoré boli súčasťou vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne alebo jedálne vdýchnete atmosféru prepychu a technického pokroku tohto fascinujúceho obdobia. Výstavu doplnil aj Miro OM3CU o exponát vlastnoručne vyrobenej makety lodnej rádiostanice Titaniku.


OM200LS

7.8.2015  |  Martin OM6AT

V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, slovenského politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu a kodifikátora spisovnej slovenčiny. Pri tejto príležitosti budú martinskí rádioamatéri do 31.12.2015 vysielať pod príležitostnou značkou OM200LS. Prevádzka bude prebiehať na KV aj VKV pásmach. QSL via buro. Bližšie info na QRZ.com.


Stratosférický balón OM3KAA

7.8.2015  |  Robo OM1LD

Klub OM3KAA plánuje v noci z 12. na 13. augusta vypustenie stratosférického balóna z hvezdárne v Partizánskom. Balón ponesie CW maják pracujúci v pásme 13cm na frekvencií 2,437 GHz. Ak máte potrebnú techniku, neváhajte využiť túto príležitosť. Poloha balónu bude k dispozícii na stránke SOSA alebo APRS (OM3KAA-11). Pre výpočet azimutu a elevácie z vášho QTH môžete použiť online kalkulátor. Pri zadávani desatinných miest použite na oddelenie bodku. Označenie 'altitude' a 'elevation' je zmätočne prehodené. Druhý vysielač bude pracovať ako AX.25 digipeater na frekvencií 437,675 MHz. Bližšie informácie čoskoro na facebooku.


OM20OTC - 20 rokov OTC SARA

30.7.2015  |  Vilo OM3CAQ

Klub pamätníkov Slovenského zväzu rádioamatérov, Old-Timers Club SARA, združuje dlhoročných držiteľov povolenia na zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiovej stanice, ktorí ho získali najmenej pred 20-timi rokmi, bez ohľadu na ich súčasný vek. Členovia klubu patria medzi skúsených rádioamatérov s teoretickými i praktickými skúsenosťami z rádiotechniky a prevádzky na rádioamatérskych pásmach. Viacerí boli alebo sú známymi DX-manmi, pretekármi a reprezentantmi krajiny v rádioamatérskych disciplínach, v minulosti aj nositeľmi najvyšších športových titulov. Mnohí sa v minulosti podieľali alebo stále podieľajú na konštrukčnej či odbornej publikačnej činnosti.

Tento rok oslavuje OTC SARA dvadsiate výročie svojho založenia. Klub bol založený 18. novembra 1995 v hoteli Baník na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Pri tejto príležitosti vysielajú členovia OTC SARA pod klubovou značkou OM9OT a špeciálnou príležitostnou značkou OM20OTC z mnohých zaujímavých a žiadaných lokalít na území Slovenska s cieľom umožniť slovenským a zahraničným rádioamatérom získať obľúbené diplomy OTC, ako aj diplomy SZR.

Vysielanie OM9OT/OM20OTC je teraz oznamované na klubovej webovej stránke.


OM760VRUTKY

30.7.2015  |  Bohuš OM6ABS

Mesto Vrútky si 19. augusta 2015 pripomína 760. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti budú vrútockí rádioamatéri v období od 25.7. až do 31.12.2015 vysielať pod príležitostnou značkou OM760VRUTKY. QSL via buro.
Silent key

30.7.2015

So zármutkom oznamujeme, že 23.7.2015 nás vo veku 76 rokov navždy opustil kamarát, dobrý človek, vynikajúci technik Ľudovít Takács, OM5AL (ex OK3ALE, OM3ALE) z Nových Zámkov. Bol nám vzorom aj učiteľom. Česť jeho pamiatke!

Imrich OM5GU


YOTA 2015

23.7.2015  |  Roman OM3EI

Od 18. do 25. júla 2015 prebieha v toskánskom Marina di Massa medzinárodný letný rádioamatérsky tábor YOTA 2015. Zúčastňuje sa jej 76 mládežníkov z 23 krajín, Slovensko zastupuje štvorčlenný tím pod vedením Mišky OM4CX. Účastníci vysielajú pod špeciálnou značkou II5YOTA. Podrobné informácie nájdete na www.ham-yota.com a na facebooku.Silent key

23.7.2015

16. júla 2015 opustil našu rádioamatérsku rodinu vo veku 72 rokov Jozef Masarovič, OM5TF z Nových Zámkov. Česť jeho pamiatke!

Marian OM5RS


Nové číslo Rádiožurnálu

3.7.2015  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 3/15. Z jeho obsahu: Výkonové LDMOS tranzistory, Drôtové rezonančné antény (1), Dolný priepust na 432 MHz, Užitočný náklad pre balónové experimenty, Konštrukcia zosilňovača – monobloku na 145 MHz ako ochrana tranceivra, Prevádzka remote a DXCC, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by už mali mať časopis doma. Informácie o predplatnom na rok 2015 nájdete na www.radiozurnal.sk.Úspešné 1. letné stretnutie na Drozdove

23.6.2015  |  Karol OM5KP

V sobotu 20. júna 2015 sa v priestoroch penziónu Drozdovo pri Novej Bani uskutočnilo 1. letné stretnutie rádioamatérov. Stretnutie prebehlo za pomerne priaznivého počasia, zúčastnilo sa ho minimálne 213 rádioamatérov a rodinných príslušníkov, ktorí prišli od Prešova, Košíc až po Prahu, prišli aj predajcovia z HA.. Podľa odhadu ďalších 25-30 návštevníkov sa nestihlo zareprezentovať pre povinnosti okolo burzy. Stretnutie poctili návštevou aj zástupcovia prezídia SZR, v plnom nasadení boli aj pracovníci QSL služby, burza bola zastúpená stánkami z OM, OK, HA.

Stretnutie otvoril Imrich OM2WM za organizátorov podujatia, prihovoril sa aj prezident SZR Roman OM3EI. Stretnutie prebiehalo v tradične dobrej nálade, podobne ako doterajších 10 jesenných stretnutí na Drozdove. O občerstvenie prítomných sa statočne staral personál penziónu, 250 porcií dobrého gulášu sa veľmi rýchlo minulo, bolo potrebné dorobiť ďalšie, čo je typické pre všetky podobné začínajúce podujatia, odhady o počte účastníkov sa rôznili. 15 až 20 účastníkov si spravilo výlet na blízky Veľký Inovec, pokochali sa z výšky skoro jedného kilometra a navštívili inoveckého chatára. Niektorí dokázali vyrobiť z Inovca pileup na 20m v rámci aktivity SOTA. Na stretnutí ukázali svoje umelecké schopnosti manželia Golianovci, z vlastnoručne vyrobenej fujary zanôtil aj Peter OM5AX.

Snáď trochu rušivo pôsobili prípravy na úpravu povrchu priestorov pred penziónom, za čo sa ospravedlňujeme, pri jesennom stretnutí uvidíte pozitívnu zmenu. Problém nového povrchu prístupovej cesty od obce Veľká Lehota po Drozdovo je v riešení a treba veriť, že sa to v dohľadnej dobe aj podarí. Na stretnutí bola k dispozícii aj možnosť pracovať v pásme 80 m, čo v ranných hodinách niekoľko účastníkov aj využilo.

Na záver vyslovujeme poďakovanie všetkým účastníkom 1. letného stretnutia rádioamatérov na Drozdove za slušnú účasť a za príspevky na organizovanie samotného stretnutia a zabezpečenia prevádzača 70 cm na Veľkom Inovci. Ďalší, 2. ročník letného stretnutia rádioamatérov na Drozdove je zabezpečený na sobotu 18. júna 2016, a už teraz vás všetkých pozývame.

Špecialitou všetkých stretnutí na Drozdove je spoločná fotografia účastníkov, ktorá sa čiastočne podarila aj teraz, nie všetci účastníci boli pri fotografovaní prítomní. Fotografoval Martin OM4MM a obrázok vo vysokom rozlíšení (17 MB) si môžete stiahnuť tu.


QSL služba SZR na stretnutí Drozdovo

9.6.2015  |  Roman OM3EI

Na blížiacom sa stretnutí na Drozdove, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. júna 2015, bude fungovať aj sekretariát SZR a QSL služba, takže budete môcť zaplatiť členské a predplatné Rádiožurnálu a priniesť svoje QSL lístky. Ak nahlásite QSL službe svoju účasť na stretnutí (email: qsl@szr.sk, tel. 0903 860235), prinesú vám aj QSL lístky, ktoré vám prišli.

Ako sa na Drozdovo dostať: Penzión sa nachádza pár kilometrov od Novej Bane, 2 km od obce Veľká Lehota. Ak prídete od Novej Bane, je potrebné sa dať smerom na Veľkú Lehotu, pred touto obcou je vľavo pri ceste veľká informačná tabuľa, tu odbočíte doľava na poľnú cestu, po 2 km ste na mieste. Ak budete prichádzať od Zlatých Moraviec alebo od Topoľčianok, prejdete obcami Machulince, Obyce, za Obycami cca 5 km miniete obec Jedľové Kostoľany (nezachádzať do tejto obce), budete pokračovať pár km smerom na Novú Baňu lesnou asfaltkou, až prídete na rázcestie tvaru T. Tu odbočíte doprava na Novú Baňu, po pár km prejdete obcou Veľká Lehota, za ňou napravo pri ceste je veľká informačná tabuľa, tu odbočíte doprava na poľnú cestu, po 2 km ste na mieste. Tešíme sa na vašu účasť.


Zaregistrujte sa v júni do OM Callbooku a môžete vyhrať smartfón

4.6.2015  |  Dušan OM2ADP

Pre zvýšenie záujmu o registráciu v OM Callbooku je vyhlásená súťaž o mobilný telefón - smartfón Samsung Galaxy S III Mini. Súťaž trvá od 1. júna 2015 do 30. júna 2015. Je určená pre OM rádioamatérov a rádiových poslucháčov, ktorí nie sú doteraz v OM Callbooku zaregistrovaní a ktorí v období trvania súťaže zašlú poštou (nie e-mailom!) svoj riadne vyplnený a vlastnou rukou podpísaný registračný formulár správcovi OM Callbooku. Bližšie informácie sú na stránke OMCB po kliknutí na banner alebo na tlačidlo SÚŤAŽ.


OM5CD v Nočnej pyramíde na Rádiu Slovensko

26.5.2015  |  Roman OM3EI

Na Rádiu Slovensko v relácii Nočná pyramída vysielanej 22. mája 2015 bol hosťom Jozef OM5CD. Kto nemohol počúvať reláciu naživo, môže si ju vypočuť v rozhlasovom archíve na webe RTVS. Jozefovi ďakujeme za "odvahu" ísť do živej relácie a za výbornú propagáciu rádioamatérstva.


Silent key

21.5.2015

16. mája 2015 zomrel vo veku 82 rokov Adolf Lachký, OM3CHA z Košíc. Česť jeho pamiatke!

Karol OM5KP


Uzávierka prihlášok na letný rádioamatérsky kurz

13.5.2015  |  Roman OM3EI

Ako sme vás už informovali, Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Termín kurzu je od 14. do 24. augusta 2015 a miesto konania bude Park hotel v Stupave. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Na kurze sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj záujemcovia z radov starších.

Pretože uzávierka je už o dva dni, je najvyšší čas poslať prihlášku. V prihláške uveďte meno účastníka, vek, adresu, kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719. Predbežné ceny pre účastníkov: 140 € pre deti a mládež, 200 € pre dospelých.

Uzávierka prihlášok je 15. mája 2015. Od počtu prihlásených závisí, či sa kurz bude konať.


Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

6.5.2015  |  Roman OM3TOW

Chcete sa stať rádioamatérom? Prevádzkovať amatérske rádiostanice je možné len na základe individuálneho povolenia. Povolenie je možné získať iba po preukázaní odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). RÚ oznamuje záujemcom, že na 1.7.2015 plánuje v Bratislave uskutočniť skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti. Na tento termín sú zatiaľ ešte voľné miesta. Pokiaľ máte záujem, tak bezodkladne doručte na adresu RÚ žiadosť. Predpísané tlačivo žiadosti a ďalšie informácie o skúškach nájdete na webe RÚ. O presnom termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí žiadateľa tajomník komisie najneskôr dva týždne vopred.


Rádioamatérska brigáda

5.5.2015  |  Michal OM3TRN

Firma RMC s.r.o. Nová Dubnica v rámci svojich podporných aktivít pri príprave prvého slovenského satelitu zamestná brigádnicky v období od 20. júla do 28. augusta rádioamatéra (prednostne študenta) so skúsenosťami z prevádzky cez rádioamatérske satelity. Jeho úlohou bude nadväzovať spojenia cez existujúce satelity a prijímať telemetriu z týchto satelitov. Na základe jeho praktických skúseností bude existujúce komunikačné stredisko dobudované. Prednosť majú študenti elektrotechniky so znalosťami vf techniky. Doterajšia prax nadväzovania spojení cez satelity je základnou podmienkou pre uchádzača. Ubytovanie a stravovanie (obed) je zabezpečené. Ponuka platí aj pre zahraničných záujemcov.Nové číslo Rádiožurnálu

29.4.2015  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/15. Z jeho obsahu: Recenzia SDR tcvra ELAD FDM DUO, Vysokofrekvenčný signálny generátor, VFO pre 144 MHz trochu inak, Plošný spoj pre Winkeyer, Ako postupovať pri rušení od výťahov, IOTA story: PJ7PK, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2015 nájdete na www.radiozurnal.sk.Stratosférický balón odštartuje v sobotu

29.4.2015  |  Robo OM1LD

2. mája 2015 plánuje rádioklub OM3KAA vypustiť stratosférický balón s rádioamatérskou experimentálnou nanosondou, ktorá bude vysielať v pásme 20m. Bude to oficiálne prvé vysielanie tejto kolektívnej stanice na pásme. Budeme radi, ak využijete príležitosť a pošlete report. Vysielať sa bude aj časová značka s kontrolným súčtom pre určenie poradia prijatých správ. Prvý zachytený signál odmeníme malým darčekom. Ondrej OM4AOZ umiestnil na stratosferický balón aj experimentálny digipeater, ktorý bude neskôr použitý na satelite skCUBE. Otestovať ho môžete aj sami počas letu balóna na frekvencii 437,675 MHz AX.25 frame, prípadne APRS rýchlosťou 9600 bps. Destination field musí obsahovať OM4AOZ.

NXstrato OM3KAA:
Call: OM3KAA AM
Type: beacon experiment
Freq: 14070 kHz +/- 1kHz
Mode: CW + RTTY
Pout: 100 mW
Ant: 10m vertical dipole
Start from: Slovakia
Longitude : 20.55988 E (20° 33' 36'' E)
Latitude : 48.94393 N (48° 56' 38'' N)
QTH locator: KN08GW
Date: 2.5.2015
Time: 5:00 to 6:00 UTC (7:00 to 8:00 LSEČ)
Alt Date: 3.5.2015
Alt Time: 5:00 to 6:00 (7:00 - 8:00 LSEČ)

Report môžete zaslať prostredníctvom formulára Google. Viac informácií a aktuálny stav experimentu nájdete na facebooku.


OM CW preteky už túto sobotu

17.4.2015  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov pozýva všetky naše stanice k účasti v sobotňajších OM CW pretekoch. Konajú sa od 06,00 do 08,00 letného času a sú rozdelené do dvoch jednohodinových etáp. Súťaží sa v pásmach 160 a 80m (1835-1950, 3520-3560). Vymieňa sa súťažný kód v zložení RST + poradové číslo QSO + okresný znak. Každé spojenie sa hodnotí 1 bodom a násobičmi sú okresné znaky v každej etape a na každom pásme zvlášť, čiže jeden okres je možné započítať max. 4-krát. Vlastný okresný znak sa ako násobič nepočíta. Násobičmi sú aj okresy OK staníc. Môžete sa zúčastniť v jednej z troch kategórii: výkon podľa povoľovacích podmienok, výkon do 100W alebo ako poslucháč. Denníky sa posielajú vo formáte Cabrillo do 14 dní po pretekoch e-mailom na vyhodnocovateľa, ktorým je Rasťo OM3BH. Preteky sa konajú súbežne s OK CW závodom a môžu sa v nich nadväzovať aj spojenia s OK stanicami.

Ako kontestový denník môžete použiť programy:
N1MM s konfiguračným súborom od Ruda OM4TQ
TR4W s konfiguráciou od Radka OK1FHI
TRlog s konfiguračným súborom od Tóna OM7AG

Na vygenerovanie denníka vo formáte Cabrillo sa dajú použiť aj programy:
LM od DL8WAA
MixW od UT2UZ a UU9JDR


Letný rádioamatérsky kurz

16.4.2015  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Termín kurzu je od 14. do 24. augusta 2015 a miesto konania bude Park hotel v Stupave. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Na kurze sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj záujemcovia z radov starších.

V prihláške uveďte meno účastníka, vek, adresu, kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719. Predbežné ceny pre účastníkov: 140 € pre deti a mládež, 200 € pre dospelých.

Uzávierka prihlášok je 15. mája 2015. Od počtu prihlásených závisí, či sa kurz bude konať.


Prvý ročník letného stretnutia na Drozdove

13.4.2015  |  Karol OM5KP

Organizátori tradičných jesenných stretnutí rádioamatérov v penzióne Drozdovo pri Novej Bani sa z dôvodu ukončenia 20 rokov hojne navštevovaného stretnutia v Borovciach rozhodli využiť uvoľnený júnový termín na organizovanie letných stretnutí, taktiež v penzióne Drozdovo. Takže každý rok budú na Drozdove dve stretnutia rádioamatérov: letné a jesenné. Prvý ročník letného stretnutia bude v tomto roku - 20. júna v sobotu v zmienenom penzióne Drozdovo. Na jeseň, 10. októbra 2015, to bude už 11. ročník stretnutia.

Pripravované letné stretnutie spĺňa všetky predpoklady kladené na stretnutia väčšieho rozsahu. Penzión Drozdovo je schopný zabezpečiť minimálne 250 miest na sedenie (v hlavnej budove a v prístavbe) a bezplatné parkovanie pre stovky vozidiel. Aj z hľadiska stravy a občerstvenia je penzión dostatočne vybavený. Má vlastnú kuchyňu a bar, podávanie stravy a občerstvenia môže byť realizované na dvoch miestach, aby nevznikali nekonečné rady… V priestoroch penziónu budú voľné miesta napr. pre QSL službu, burzu a iné akcie. Penzión je schopný poskytnúť ubytovanie pre 70 záujemcov v apartmánoch i v lacnejšej turistickej verzii ubytovania. Na webovej stránke sa dozviete informácie o cenových reláciách pri ubytovaní. Počas stretnutia bude k dispozícii aj KV a VKV rádiostanica s anténami. Kto na stretnutí na Drozdove už bol, toho o prednostiach tejto lokality netreba presviedčať. Kto tam príde prvýkrát, príde aj nabudúce, o tom sme presvedčení. Je tam proste všetko na úrovni, i okolie.

Ako sa na Drozdovo dostať: Penzión sa nachádza pár kilometrov od Novej Bane, 2 km od obce Veľká Lehota. Ak prídete od Novej Bane, je potrebné sa dať smerom na Veľkú Lehotu, pred touto obcou je vľavo pri ceste veľká informačná tabuľa, tu odbočíte doľava na poľnú cestu, po 2 km ste na mieste. Ak budete prichádzať od Zlatých Moraviec alebo od Topoľčianok, prejdete obcami Machulince, Obyce, za Obycami cca 5 km miniete obec Jedľové Kostoľany (nezachádzať do tejto obce), budete pokračovať pár km smerom na Novú Baňu lesnou asfaltkou, až prídete na rázcestie tvaru T. Tu odbočíte doprava na Novú Baňu, po pár km prejdete obcou Veľká Lehota, za ňou napravo pri ceste je veľká informačná tabuľa, tu odbočíte doprava na poľnú cestu, po 2 km ste na mieste.

Vážení priatelia rádioamatéri, pozývame vás na 1. ročník letného stretnutia rádioamatérov na Drozdove. Veríme že prídete v hojnom počte a že domov budete odchádzať spokojní a s tými najlepšími dojmami.


OK-OM DX SSB Contest tento víkend

9.4.2015  |  Roman OM3EI

Tento víkend, t.j. v dňoch 11.-12. apríla 2015, sa uskutoční druhý ročník OK-OM DX SSB Contestu. Podmienky sú odlišné od podmienok CW časti, ich úplné znenie nájdete tu. Hlavným rozdielom je, že zahraničné stanice nadväzujú spojenia so všetkými stanicami, nielen s OK/OM. V podmienkach nájdete aj zoznam kontestových programov, ktoré sa dajú použiť pre tento kontest.

Napriek odlišným podmienkam bude o spojenia s našimi stanicami záujem, pretože sú bodovo zvýhodnené, a tak majú šancu aj stanice s horším vybavením. Využite preto možnosť si dobre zavysielať a pomôžte spropagovať tento nový kontest.


Výročné stretnutie CSDXC na Slovensku

8.4.2015  |  Boris Bielik

Výročné stretnutie Československého DX klubu sa uskutoční v dňoch 10 až 12. apríla 2015 v horskom hoteli Kľak na Fačkovskom sedle. Program bude tradične pozostávať z prezentácií zameraných na oblasť rádiového príjmu na všetkých pásmach, techniky, najnovších poznatkov, ale aj postrehov našich členov. Nebude chýbať posedenie s kolegami pri zlatistom moku a pozvanie prijmú aj početní hostia a návštevníci zaoberajúci sa DXingom.

Novinkou je predĺženie stretnutia o DX kemp 8.-10.4., ktorý je zameraný hlavne na príjem v pásme FM, DAB, ale diskriminované nebudú žiadne pásma vrátane AM. Účastníci DX kempu z oboch republík privezú so sebou špičkovú a výkonnú prijímaciu techniku vybavenú najnovšími DSP technológiami, ako aj vysokoziskové smerové prijímacie antény. Vo výške vyše 820 metrov nad morom sa tak v jednom momente ocitne špička českého a slovenského FM DXingu.

Program bude zostavený zo série prednášok a prezentácií, ktoré začnú v piatok večer pripomenutím si 25. výročia oficiálnej existencie klubu. Členovia budú môcť pripomienkovať a diskutovať o novej koncepcii klubového webu. Cestovateľské prednášky nás prenesú do zaujímavých rádiových kútov Európy. Ukážeme si nové trendy v príjme na analógovom FM pásme, ako aj nových digitálnych formátov.

Pre hostí a záujemcov o DXing bude pripravené propagačné CD s informáciami o činnosti klubu, ako aj ukážkové čísla klubového časopisu Radio Revue. Ako vždy bude možnosť na mieste zakúpiť klubové ročenky – prehľady vysielačov, publikácie a propagačné materiály klubu. K nahliadnutiu bude množstvo publikácií, literatúry s tematikou rádia, archívnych materiálov, osobných tlačí a nebude chýbať ani burza techniky. Teoretickú rovinu doplní tá praktická, najmä porovnávaním prijímacej a anténnej techniky, ako aj príslušenstva, prípadne aj príjmom v okolitom teréne. Sobotný večer sa tradične nezaobíde bez vínneho sklípku a posedenia pri modranskom víne do neskorých nočných hodín.

Vítaní sú všetci členovia klubu, každoroční účastníci, ako aj nové tváre a fanúšikovia DXingu všeobecne. Viac info tu.


Podporte percentami vašej dane mladých rádioamatérov

27.2.2015  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérstvo, či už formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2%, resp. 3% (viď ďalej) dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR s prosbou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2%, resp. 3% dane. Viac..

Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov - editovateľné pdf

Ostatné tlačivá na poukázanie 2% dane


QRP stretnutie VRÚTKY 2015

27.2.2015  |  Alex OM6SA

Rádioklub OM3KFV Vrútky bude v tomto roku opäť organizovať obľúbené QRP stretnutie VRÚTKY 2015. Stretnutia sa konajú každý druhý rok a v tomto roku sa usktoční v sobotu 16. mája. Miestom konania bude, tak ako po ostatné roky, penzión Sv. Mitro v Turčianskych Kľačanoch pri Vrútkach. Začiatok je o 9,00 hod. Program stretnutia budú tvoriť technické prednášky o QRP zariadeniach, anténach a meracích prístrojoch. Doneste prosím aj vaše doma vyrobené prijímače a vysielače, aby sa z nich poučili ostatní nadšenci QRP prevádzky. Ak sa chcete podeliť so svojimi technickými alebo prevádzkovými skúsenosťami, prihláste svoju prednášku u Šaňa OM6SA. Tiež ak si chcete objednať nejaké súčiastky z predajne G QRP Clubu, ktorý vydáva časopis SPRAT, tak kontaktujte Šaňa OM6SA.


Aktivita mladých operátorov OM3KAP

26.2.2015  |  Martin OM4MM

Rádioklub OM3KAP v spolupráci s rádioamatérskym krúžkom Gymnázia Partizánske pripravujú v rámci prezentačného večera gymnázia mimoriadnu aktivitu na rádioamatérskych pásmach. V piatok 27. februára v čase od 17,00 do 20,00 hod. budú mladí začínajúci operátori pracovať na 80m (SSB) a 2m (FM). Vysielacie stredisko bude otvorené pre verejnosť a návštevníci tak budú môcť vidieť žiakov gymnázia pri prevádzke. Okrem toho v hamshacku bude webkamera prístupná na stránke školy www.gympe.sk. Prosíme všetkých, ktorí bud[ v tom čase pri rádiách, aby na výzvu zareagovali. Vopred sa tešíme na spojenia.


Rádioamatérske stretnutie v Košiciach

25.2.2015  |  Fero OM8TA - aktualizované 10.3.2015

Centrum voľného času Košice a rádioklub OM3KWM Košice usporiadajú stretnutie rádioamaterov. Stretnutie sa uskutoční 14. marca 2015 so začiatkom o 9,00 hod. v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ul. 5 v Košiciach.


Program:
Hlavná sála
- Zahájenie a informácie o dianí v amatérskej prevádzke (OM8TA)
- Informácia o činnosti ARES na východnom Slovensku a o projekte slovenského satelitu skCube (OM8ST)
Prednášky v učebni od cca 10,00 hod.:
- Problematika RTL SDR rádia (OM8ST)
- Programy pre vedenie denníka (OM8GT)
- Band dekóder pre transceivre YAESU (OM3WBY)
- Viacpásmové skrátené vertikálne antény na KV pásma (OM8ST)
Sprievodné aktivity:
- Meranie kmitočtu rádiostaníc. Na stretnutie donesie Peter OM8AND presný kmitočtový normál a čítač frekvencie a bude môcť premerať pre záujemcov presnosť vysielaného kmitočtu na prinesených rádiostaniciach. Doneste preto na stretnutie svoje mobilné rádiá a ručky, aby ste si overili, na čom vysielate.
- Burza rádiotechniky
- Predaj techniky pre rádioamatérov. Predajcovia: ANICO, TA elektro

Ako sa dostanete na miesto: Z dôvodu veľkej prestavby električkovej trate na Štúrovej a Kuzmániho ul. odporúčame použiť na cestu autobus č. 71 a 72, nástup Jakabov palác smer Košice-západ a vystúpite na zastávke Ružová. Prejdete naproti chodníkom na Pražskú ulicu a v strede je samostatná budova CVČ. Druhá možnosť je ísť autobusom X6 zo Staničného námestia smerom na Dopravný podnik a vystúpiť na zastávke Idanská a ďalej prejsť najprv po ulici Idanskej, na prvej križovatke odbočiť vľavo na Bernolákovu a potom vpravo na Pražskú ulicu. Pri ceste autom treba ísť na Pražskú ulicu, v strede odbočiť k predajni FRESH a oproti je CVČ. Vyhnite sa rekonštruovaným uliciam Štúrova a Kuzmániho. Informácie u OM8TA: tel. 055/6422005, 0905 393594. Navigácia na 145,550 MHz. Všetci ste vítaní.


Nové číslo Rádiožurnálu

24.2.2015  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 1/15. Z jeho obsahu: Recenzia transceivrov FTM-400DE a FT1DE, System Fusion, Dve Yagi antény na jednom ráhne, Jednoduchý anténny analyzátor, Sekvencer pre koncový stupeň na KV, KV a VKV Toplisty, Krátka história slovenských rádioamatérov do roku 1952, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2015 nájdete na www.radiozurnal.sk.YOTA 2015

23.2.2015  |  Michaela OM4CX

V termíne od 18. do 25. júla 2015 sa bude opäť konať medzinárodný letný rádioamatérsky tábor. Miestom konania bude Marina di Massa v Toskánsku (I). Tento rok sa zmenil počet účastníkov, takže Slovensko budeme reprezentovať v počte 1 teamleader a 3 účastníci vo veku 15 až 25 rokov. Účastníci si budú hradiť cestovné náklady a účastnícky poplatok 25 €. Ak máte záujem sa zúčastniť a zároveň spĺňate vekové kritériá, pošlite vyplnenú prihlášku spolu s motivačným listom podľa inštrukcií na OM4CX. Komunikačným jazykom na tábore je angličtina, preto je jej znalosť podmienkou pre účasť. Viac informácií nájdete tu. Uzávierka prihlášok je 13.3.2015.


Elektrotábor 2015

6.2.2015  |  Roman OM3EI

Z Moravy nám prišla informácia o pripravovanom elektrotábore, čo je letný detský tábor pre deti vo veku od 10 do 16 rokov so záujmom o elektrotechniku. Tábor sa uskutoční od 28. júla do 7. augusta 2015 v táborovej základni Olbramkostel pri Znojme. Deti budú v krásnom prostredí južnej Moravy zábavnou formou prenikať do tajov elektroniky, elektrotechniky a rádiotechniky. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti, úplne stačí záujem o techniku, zvedavosť a nadšenie. Skúsení a odborne zdatní lektori, ktorí počas školského roku vedú elektro krúžky vo Vsetíne (OK2KJT), Frenštátě pod Radh. (OK2KDJ) a v Mikulove (OK2KFJ), sú odhodlaní zaujať deti od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých. Tábor sa ale nezaoberá počítačmi. Cena 11-dňového tábora je 3800 Kč a všetky potrebné informácie nájdete na webe elektrotábora. Ak vás ponuka zaujala, treba sa poponáhľať, voľné sú už len posledné dve miesta.


Veľký úspech slovenských staníc v Marconi Memorial Conteste

2.2.2015  |  Roman OM3EI

Slovenské stanice dosahujú v posledných rokoch vynikajúce výsledky v Marconi Memorial Conteste, ktorý sa koná vždy prvý novembrový víkend v pásme 2m. V roku 2012 skončli OM3W na 2., OM8A na 3. a OM3TZZ na 4. mieste v celkovom poradí. V roku 2013 sa podarilo OM8A vyhrať kategóriu MO, OM3W skončili na 4. a OM6A na 6. mieste. No a vlani bol úspech OM staníc takmer dokonalý. V prvej päťke kategórie MO sú až štyri slovenské stanice: OM3W na 1. mieste, v tesnom závese za nimi OM3KII na 2. mieste, OM8A na 4. a OM6A na 5. mieste. Všetkým k úspechu gratulujeme.


Zoznam vydaných rádioamatérskych koncesií z roku 1938

26.1.2015  |  Roman OM3EI

Laco OK1AD a Honza OK1XU pripravili pre záujemcov o históriu rádioamatérskej činnosti v prvej republike "Zoznam koncesionárov pokusných amatérskych vysielacích staníc v ČSR", ktorý zostavil OK1LL v apríli 1938 a bol prílohou časopisu Krátke vlny. Zoznam doplnili o koncesie vydané po jeho zostavení a to vrátane tých, ktoré boli hneď po vydaní zrušené kvôli všeobecnej mobilizácii. Zoznam je uverejnený webe Českého radioklubu. Na rovnakej adrese sú tiež historické QSL lístky čs. amatérov vysielačov od roku 1925 do roku 1952.


Zmeny pri úhrade správnych poplatkov od 1.1.2015

15.1.2015  |  Roman OM3EI

Aktualizovali a rozšírili sme našu rubriku INFOSERVIS, kde teraz nájdete všetky informácie týkajúce sa vybavovania rôznych žiadostí na Regulačnom úrade v súvislosti s rádioamatérskym povolením. Ide najmä o zmenu pri platení správnych poplatkov, ktoré je už možné uhradiť viacerými spôsobmi - bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou, e-kolkom a tiež v hotovosti v pokladnici RÚ. Tzv. e-kolky, čo sú elektronické kolky, nahradili od 1.1.2015 doteraz používané papierové kolky a dajú sa kúpiť na pošte buď pri okienku alebo v špeciálnom automatickom kiosku. Po zaplatení dostanete "potvrdenie o úhrade poplatku", ktoré slúži ako doklad o úhrade správneho poplatku a priložíte ho k žiadosti zasielanej na Regulačný úrad. Predpísané tlačivá žiadostí, zverejnené na stránkach RÚ, zatiaľ obsahujú zmienku o úhrade správneho poplatku kolkami, postupujte však podľa pokynov v rubrike Infoservis. Žiadosti majú byť v krátkej dobe aktualizované.

Okrem správnych poplatkov za jednotlivé žiadosti sa pri vydaní nového rádioamatérskeho povolenia platí aj tzv. úhrada za používanie frekvencií. Táto úhrada sa platí až PO vydaní povolenia a inštrukcie k platbe zasiela Regulačný úrad spolu s novým povolením. Úhrada je platná 10 rokov, to znamená, že sa platí IBA pri vydaní nového povolenia alebo pri predlžovaní povolenia po uplynutí jeho 10-ročnej platnosti. Neplatí sa pri vydaní príležitostnej alebo kontestovej značky, ani pri povolení na 70 MHz a pod.

V žiadnom prípade nepoužívajte na úhradu správnych ani iných poplatkov bankového účty bývalého Telekomunikačného úradu. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Michňovú na Regulačnom úrade - Katarina.MICHNOVA (zav) teleoff.gov.sk, tel. 02/57881631.


Silent key

11.1.2015

Len čosi pred vyše mesiacom sme si pripomenuli krásne životné jubileum 97 rokov najstaršieho slovenského rádioamatéra, Gejzu Illésa, OM8CA. Priali sme mu všetko najlepšie a hlavne veľa dobrého zdravia. Preto nás aj prekvapila smutná správa, že nás Gejza v sobotu 10.1.2015 vo večerných hodinách navždy opustil.

Gejza bol členom kolektívnej stanice OM3KWM a okrem svojej značky pracoval aj pod mnohými príležitostnými značkami. Zostali po ňom výsledky usilovnej práce, ale čo je podstatné, zostali naňho pekné spomienky.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s Gejzom bude v Košiciach na verejnom cintorine (Rastislavova ul.) vo štvrtok 15.1.2015 o 10,00 hod.

Jano OM8JP


Hlásenia do OM DX Toplistu

7.1.2015  |  Roman OM3EI

Január je mesiac, kedy sa posielajú hlásenia do OM DX Toplistu. OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch. Zarátať je možné zeme potvrdené buď papierovým QSL lístkom, alebo prostredníctvom LoTW (eQSL do OM DX Toplistu neplatia). Toplist je zostavovaný raz ročne, vždy k 31.12. príslušného roka na základe hlásení od OM staníc. Vaše hlásenia zasielajte cez webovú stránku dx.szr.sk alebo e-mailom alebo poštou na adresu: Ing. Emil Horváth, OM3XX, Záhorácka 8/40, 90101 Malacky. Uzávierka hlásení je 31.1.2015. Podrobné podmienky sú na webe OM DX Toplistu.


Hlásenia do OM VKV/UKV/MW Toplistu

7.1.2015  |  Roman OM3EI

VKV/UKV/MW Toplist (rebríček) je zostavovaný za účelom podpory VKV aktivity na Slovensku. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Rebríček je vedený v kategóriách podľa pásiem a podľa druhu šírenia. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. V rubrike počet lokátorov sa uvádza počet potvrdených lokátorov, v rubrike počet zemí DXCC sa uvádza počet potvrdených zemí. Rovnako aj uvádzané ODX spojenia musia byť potvrdené. Za potvrdené spojenie sa považuje spojenie potvrdené papierovým QSL lístkom alebo prostredníctvom LoTW. Spojenia potvrdené cez systém eQSL do Toplistu neplatia. Poradie bude zostavené podľa počtu lokátorov.

Hlásenia je potrebné poslať na predpísanom formulári do 31.1.2015 e-mailom na adresu OM3EI. V názve xls súboru s vašim hlásením uveďte aj vašu značku (napr. vkv_toplist_om1xxx.xls).


Všetko najlepšie v Novom roku 2015!

                              Staršie aktuality:

2014  -  2013  -  2012  -  2011   

2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2004-2005  -  2003 (2)  -  2003 (1)  -  2002


       
 

Členské do SZR:
 

OM Callbook:
 

QRZ.com:
  

QSL info:
  

 
DX FUN CLUSTER
Posledné spoty:
50   100   150   200
 
Selektované spoty:
KV KV+6m VUSHF
CW SSB DIGI
1,8 MHz 3,5 MHz 5 MHz
7 MHz 10 MHz 14 MHz
18 MHz 21 MHz 24 MHz
28 MHz 50 MHz 70 MHz
144 MHz 430 MHz

Kalendár DX expedícií

Slnečná aktivita