Nové číslo Rádiožurnálu

30.12.2016  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 6/16. Z jeho obsahu: Jednoduchý anténny analyzátor 4V, Optimalizácia elevačného uhla vertikálu, Modulárny spektrálny analyzátor (3), Obežné dráhy satelitov (4), Banskobystrický Edison, DX expedícia Mongolsko, rubriky: Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia dostanú časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2017 nájdete na www.radiozurnal.sk.Ako posielať hromadné emaily

27.12.2016  |  Dušan OM2ADP

Priatelia, vianočné sviatky sú úspešne za nami, užili sme si ich a teraz nastáva užívanie dôsledkov niektorých emailových prianí k týmto sviatkom.

Tak ako každý rok, aj tento prišlo mnohým do emailovej schránky prianie k Vianociam. Niektoré boli zdvorilé, poslané iba jednému príjemcovi, pri iných zase odosielateľ využil svoju „šikovnosť“ a poslal na jednu „šupu“ takýchto prianí aj tridsať. A všetkých príjemcov dal pri odosielaní buď do kolónky To: (Komu) alebo do kolónky CC: (Carbon Copy - Kópia). Takže mnohí z nás presne vedeli, komu každému tento človek poslal rovnaké prianie, stačilo si email otvoriť a vyvalila sa na nás kopa emailových adries..

Je to nielen veľmi nezdvorilé, ale navyše to spôsobuje jeden veľmi nepríjemný fakt: stačí, aby jeden jediný z príjemcov mal v počítači drobný, tichý, zdanlivo neškodný vírus. A tento si na takejto kôpke emailových adries zmlsne, okamžite po doručení takéhoto emailu si všetky adresy príjemcov načíta a odosiela ich všetky na weby, ktoré rozosielajú SPAM. Takže po vianočných sviatkov, plných dobre myslených prianí, sa nám zrazu objavujú v elektronickej pošte ponuky na rôzne okuliare, rýle, reťaze, hadice, kamery, krémy, no je toho viac, ako je zdravé!

Pritom stačí tak málo! Pri odosielaní jedného emailu viacerým adresátom dať do kolónky Komu: svoju emailovú adresu (alebo túto kolónku nechať úplne prázdnu) a všetky ostatné adresy vložiť do kolónky BCC: (Blind Carbon Copy – Skrytá kópia). Príjemca takéhoto emailu vidí iba jedinú jednu adresu, a to svoju. Ak má vo svojom PC skrytý vírus, ten sklapne naprázdno! Navyše sa príjemca nedozvie, komu ďalšiemu tento email bol posielaný.

Toto všetko spomínam preto, lebo iste väčšina z nás pocítila nával tých prihlúplych spamových ponúk. Chvíľu to bude trvať, kým správcovia poštových serverov zapíšu adresy spammerov do blacklistov, takže treba byť trpezlivý. Lenže ide zase Nový rok a s ním opätovná záplava želaní...

Poučíme sa? Ak by si niekto chcel prečítať základné pravidlá emailovej komunikácie (výber z viacerých zdrojov), nájde ich na tomto odkaze.                     Diplomy za VKV preteky

22.12.2016  |  Roman OM3EI

Počnúc A1 Contestom 2016 bude SZR vydávať diplomy za umiestnenie vo VKV pretekoch len v elektronickej forme. Stanica, ktorá sa umiestni v prvej trojke v každej kategórii, si môže svoj diplom stiahnuť zo stránky vkv.szr.sk vždy po zverejnení konečných výsledkov daného preteku. Prvé diplomy sú k dispozícii za tohtoročný A1 Contest.

Poďakovanie za túto novú možnosť patrí Láďovi OK1ZIA, ktorý napísal príslušný softvér, Braňovi OM2FY za grafický návrh diplomu a Paľovi OM5CM za vygenerovanie a nahratie diplomov na web.


Vysvetlenie k štvorjazyčným osvedčeniam

21.12.2016  |  Roman OM3EI

V posledných dňoch sme dostali viacero otázok ohľadne štvorjazyčných osvedčení (presný názov je osvedčenie o odbornej spôsobilosti operátora amatérskej vysielacej stanice). Preto by som chcel reagovať prostredníctvom nášho webu.

V prvom rade si musíme ujasniť pojmy a aký je rozdiel medzi povolením a osvedčením. Osvedčenie (v minulosti sa to volalo aj vysvedčenie) dostávame po úspešnom absolvovaní rádioamatérskych skúšok. Až keď máme toto osvedčenie, môžeme požiadať o povolenie, po našom "koncesiu". Po získaní povolenia môžeme konečne začať vysielať. Osvedčenie aj povolenie majú medzinárodnú platnosť, preto sa vydávajú štvorjazyčné.

Prečo potrebujeme štvorjazyčné osvedčenie? Jednoduchá odpoveď je: pre istotu. Zákon o elektronických komunikáciách hovorí, že Regulačný úrad môže vydať povolenie len po predložení štvorjazyčného osvedčenia. Kto ho nemá, tomu úrad povolenie nevydá.

Ten, kto už povolenie má, iba si predlžuje jeho platnosť. Pri predlžovaní nie je potrebné predkladať osvedčenie (aspoň zatiaľ je to tak). Takže je tu častá otázka, že "načo si mám aj ja vybavovať to "nešťastné" štvorjazyčné osvedčenie?"

Sme ľudia a preto sa mýlime, zabúdame.. Povolenie má dobu platnosti 10 rokov a žiadosť o jeho predĺženie treba podať v zákonom stanovenej lehote, najneskôr 6 týždňov pred vypršaním doby platnosti. Kto túto lehotu premešká (a skúsenosti ukazujú, že sa to stáva veľmi často), má problém. Úrad mu už nemôže jeho pôvodné povolenie predĺžiť. Môže mu ale vydať nové povolenie. No a na vydanie nového povolenia je potrebné predložiť štvorjazyčné osvedčenie!

Takže kto si verí, že na predĺženie nezabudne, nemusí si žiadať o osvedčenie. My však radíme, aby si oň požiadali všetci, ktorí robili skúšky pred 15.8.2007 a ešte ho nemajú. Do konca roka 2016 je to o to jednoduchšie, že úradu stačí preukázať, že v roku 2007 ste mali platnú koncesiu. Od 1.1.2017 už táto možnosť nebude a k žiadosti o štvorjazyčné osvedčenie bude treba priložiť aj vysvedčenie zo skúšok, ktoré ste robili pred rokom 2007. Máte ho?

Ak ho nemáte, úrad vám štvorjazyčné osvedčenie nevydá. A dostanete sa do začarovaného kruhu, keď vám vypršala platnosť vášho povolenia, ktoré ste si zabudli predĺžiť, a na vydanie nového povolenia potrebujete štvorjazyčné osvedčenie. Potom zostáva už len posledná možnosť ako ho získať - znovu ísť na skúšky..

Nechcel by som, aby to vyznelo ako strašenie, ale túto situáciu už niektorí v minulosti zažili. Rozhodnutie je na každom, aby si to zvážil a aby si bol vedomý čo ho môže, ale aj nemusí postihnúť. Ďalšie informácie nájdete v správe z 15.12.2016 a formulár žiadosti v rubrike INFOSERVIS.


Špeciálna značka OM685RADOLA

21.12.2016  |  Pavel OM3CND

V roku 2017 si obec Radoľa pripomenie 685. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Na počesť tohto výročia bude Pavel OM3CND používať príležitostnú značku OM685RADOLA od 1.1.2017 do 31.12.2017. QSL via OM3CND.Časopis Rádiožurnál v roku 2017

15.12.2016  |  Roman OM3EI

V správe z 15.11. sme vás informovali o zmenách vo vydávaní spoločného časopisu Rádiožurnál / Radioamatér. V stručnosti si ich pripomeňme:

1. Vydávanie papierového dvojmesačníka v jeho súčasnej podobe končí a posledné číslo, ktoré vyjde, bude číslo 6/2016.
2. Od 1.1.2017 začína vychádzať elektronický časopis. Bude vychádzať s mesačnou periodicitou vo formáte A4 a všetky strany budú farebné. Naďalej to bude spoločný česko-slovenský rádioamatérsky časopis.
3. Od 1.1.2017 bude ako doplnok k elektronickej verzii vychádzať aj papierový časopis. Vychádzať bude štvrťročne vo formáte A5. Papierovú verziu nie je možné objednať samostatne bez elektronickej.

Na Slovensku je časopis distribuovaný na základe predplatného.

Výška predplatného

16 € - len elektronická verzia (formát A4, 12 čísel za rok)
20 € - elektronická + papierová verzia (formát A5, 4 čísla za rok)

Predplatné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN SK97 0900 0000 0000 1157 1618. Pred zaplatením vyplňte objednávku na na webe Rádiožurnálu.

Je potrebné nahlásiť emailovú adresu

Aby vám mohla byť distribuovaná elektronická verzia časopisu, potrebujeme vašu emailovú adresu. Bez nahlásenia vašej emailovej adresy vám elektronický časopis nebude môcť byť doručovaný. Časopis nebude posielaný priamo ako príloha emailu, preto nemusíte mať obavy o zahltenie vašej emailovej schránky. V emailovej správe dostanete iba informáciu, kde si elektronický časopis môžete stiahnuť. Svoju emailovú adresu môžete nahlásiť prostredníctvom formulára objednávky v rubrike Predplatné na webe Rádiožurnálu.

Postup distribúcie

Po vyjdení nového čísla dostane každý odberateľ emailovú správu, v ktorej bude informácia o tom, že vyšlo nové číslo, a zároveň tam bude uvedený aj odkaz, z ktorého si bude môcť konkrétny odberateľ elektronický časopis stiahnuť. Odkaz bude platný len pre daného odberateľa, to znamená, že každý dostane v emailovej správe svoj autentický osobný odkaz. Tento odkaz bude aktívny len do vydania nového čísla, kedy vám bude zaslaný nový osobný odkaz.

Po kliknutí na tento odkaz sa dostanete na vašu osobnú stránku, z ktorej si budete môcť stiahnuť váš elektronický časopis. Na vašej osobnej stránke budete mať k dispozícii všetky čísla elektronického časopisu za všetky roky, v ktorých ste zaplatili predplatné časopisu, to znamená, že v prípade havárie počítača si môžete číslo opäť stiahnuť.

Ochrana pred nelegálnym šírením

Šírenie osobného odkazu na stiahnutie časopisu, rovnako ako aj ďalšie šírenie, kopírovanie a distribúcia časopisu, nie je povolené.

Počet stiahnutí každého čísla bude zaznamenávaný a uvidíte ho na svojej osobnej stránke. Rovnako uvidí počet stiahnutí časopisu z vašej stránky aj vydavateľ časopisu. Predpokladáme, že každé číslo si stiahnete jeden- až dvakrát, maximálne trikrát. Viackrát zrejme len vo výnimočných prípadoch.

Elektronický časopis, ktorý si stiahnete z vašej osobnej stránky, je určený len pre vás a bude na vašu osobu personifikovaný. V praxi to bude znamenať, že na každej strane elektronického časopisu bude uvedené vaše meno a značka, ako aj ďalšie znaky, slúžiace na identifikáciu pôvodcu v prípade nelegálneho šírenia časopisu.

Predpokladáme ale, že takéto konanie sa medzi rádioamatérmi nebude vyskytovať. Ide o elementárnu slušnosť a etiku, po našom hamspirit. Malo by ísť o náš spoločný záujem, aby sa náš časopis udržal a nebol zneužívaný.

Prvé číslo grátis

Prvé číslo elektronického časopisu bude ako ukážkové a bude sa dať voľne stiahnuť. V prípade otázok alebo problémov s distribúciou časopisu kontaktujte vydavateľa.


Ak ešte nemáte štvorjazyčné osvedčenie, pošlite žiadosť do konca roka

15.12.2016  |  Roman OM3EI

Ak ste robili skúšky pred 15.8.2007 a doteraz ste si stále nevybavili na Regulačnom úrade štvorjazyčné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti (HAREC), máte na to posledných pár dní. Len do konca roka totiž úrad vydáva tieto osvedčenia aj tým rádioamatérom, ktorí už nemajú vysvedčenie z tých skúšok, čo dnes má už málokto. Stačí keď doložíte, že ste v roku 2007 mali platné individuálne povolenie.

Regulačný úrad bude vydávať štvorjazyčné osvedčenia aj po 1.1.2017, žiadateľ však bude musieť k žiadosti priložiť aj kópiu vysvedčenia zo skúšok. Takže tí, ktorí toto vysvedčenia už nemajú, by mali urýchlene požiadať o vydanie štvorjazyčného osvedčenia. Presný postup a formulár žiadosti nájdete v rubrike INFOSERVIS.

Ak ste robili skúšky po 15.8.2007, o štvorjazyčné osvedčenie nemusíte žiadať, pretože ste ho už dostali po skúškach. Rádioamatéri, ktorí robili skúšky pred týmto dátumom, takéto osvedčenie nedostali a v prípade ak si zabudnú predĺžiť povolenie, úrad im nové vydá len ak predložia štvorjazyčné osvedčenie.


Nezabudnite si predĺžiť povolenie

15.12.2016  |  Roman OM3EI

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín dokedy je platné, nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať o nové povolenie. Žiadosť o predĺženie môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia.

Zo zoznamu rádioamatérom, ktorý mal úrad svojho času na svojom webe, vyplýva, že v priebehu šiestich mesiacov vyprší doba platnosti povolenia viacerým rádioamatérov. Chceme vás preto aj touto cestou upozorniť, aby ste nezabudli na túto povinnosť. Podrobné pokyny ako postupovať nájdete v rubrike INFOSERVIS.

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu druhej polovice februára (najvyšší čas na predĺženie!): OM2AW, OM7TJ, OM8CH

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu marca: OM1LD, OM3CW, OM3KED, OM3RMW, OM3TLP, OM4AJC, OM4NI, OM5DX, OM7EA

Povolenia, ktorých platnosť vyprší v priebehu apríla: OM3RXB, OM4TW, OM0MLA

Všetci vyššie uvedení rádioamatéri môžu požiadať o predĺženie povolenia už teraz, pretože ich povolenie skončí platnosť v lehote do 6 mesiacov. Ak ste tak už medzitým urobili, považujte tento oznam za bezpredmetný.


Stretnutie v Bardejove

15.12.2016  |  Láďa OM0FL

Vážení a milí radioamatéři Bardejova a blízkého okolí, s koncem roku 2016 si vás opět dovoluji svolat na malé posezení, kde probereme kde co, ale hlavně významné události roku 2016. Protože nemám na všechny ctěné Bardejovské kolegy spojení, prosím o předání této informace všem přátelům našeho hobby. Posezení se uskuteční dne 30.12.2016 od 18.00 hodin, jako tradičně v prostoru restaurace na místním stadionu.

S sebou vezměte své nebo i cizí drahé polovičky a dobrou náladu. Pokud vás to nebude obtěžovat, můžete potvrdit svoji účast. Předpokládám ale, protože se scházíme pouze jednou v roce, že účast bude hojná a omlouvat se budou pouze ti, kteří se chystají na onen svět. Těm věnujeme tichou vzpomínku. Všechny vás srdečně zvu.


Stretnutie Dobrá

15.12.2016  |  Štefan OM4TW

Oblastný CB rádioklub Stredné Považie organizuje stretnutie v Trenčianskej Teplej, časť Dobrá, na ktoré pozýva všetkých priateľov vysielacej techniky. Stretnutie sa uskutoční 7.1.2017 od 8 do 12 hod. v priestoroch starej školy. Už tradične môžete vziať na predaj svoje prebytky z oblasti vysielania a ostatnej elektroniky. Taktiež bude pripravené občerstvenie v bufete aj s gulášom. Očakávame vašu hojnú účasť, tak ako vždy, a tešíme sa na vás.


Predvianočné stretnutie v Bratislave

28.11.2016  |  Jaro OM1II

Pozývame rádioamatérov z Bratislavy a širokého okolia na 8. stretnutie rádioamatérov v Petržalke. Stretnutie sa bude konať v utorok 13. decembra 2016 o 15,30 hod. v kaviarni Maxoo v budove pôvodného sídla SZR v Bratislave na Wolkrovej 4. Program stretnutia je už tradičný - rozhovory s priateľmi a tombola. V ponuke bude guláš a občerstvenie podľa výberu a chuti.

Dovoz QSL lístkov na stretnutie je potrebné dohodnúť so Števom OM3JW najneskôr do 12. decembra na stránke QSL služby na www.hamradio.sk alebo emailom na qsl@szr.sk.

Pokiaľ máte doma nejaký nadbytočný užitočný rádioamatérsky materiál, vhodné rádioamatérske prístroje a zariadenia, prosíme o venovanie do tomboly. Kontakt: om3cvv@omradio.sk.


YOTA aktivity v decembri

23.11.2016  |  Roman OM3EI

Podobne ako vlani, aj počas decembra 2016 sa uskutoční zaujímavá akcia, ktorú organizuje IARU Region 1. Celý mesiac december je vyhlásený za mesiac aktivity mladých operátorov (do 25 rokov). Od 1. do 31. decembra 2016 budú z viacerých krajín pracovať špeciálne stanice so sufixom YOTA - Youngsters on the air. Hlavnou myšlienkou je zaktivizovať mladých operátorov na pásmach a prostredníctvom špeciálnych značiek im pomôcť, aby bol o spojenia s nimi záujem. Z jednej krajiny môžu vysielať najviac dve YOTA stanice. Zoznam všetkých značiek a informácií je zverejnený na www.ham-yota.com.

Pre SZR boli vydané dve špeciálne značky - OM9YOTA a OM16YOTA. SZR chce umožniť prevádzku pod týmito značkami všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku do 25 rokov. Predpokladáme, že o vysielanie bude mať záujem viacero klubov a jednotlivcov, takže prevádzku bude potrebné koordinovať, aby sa na každého dostalo. Prosíme preto záujemcov o vysielanie pod YOTA značkami, aby sa ozvali emailom Ondrovi OM4DW.


Silent key

23.11.2016

Dňa 22.11.2016 zomrel vo veku 81 rokov Ing. Zdeno Máša, OM7MU. Bol členom RK OM3KPV, bude nám chýbať. Pohreb má 24.11. o 14,00 hod. v krematóriu Banská Bystrica – Kremnička. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ľudo OM7AX


Silent key

22.11.2016

Dňa 18.11.2016 zomrel vo veku 71 rokov Milan Falát, OM1MF. Milan bol nadšený rádioamatér a bude nám veľmi chýbať. Pohreb má 22.11. o 11,45 h. na starom cintoríne v Malackách. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Tono OM3LU


Zo stretnutia bude vysielať špeciálna stanica OM42TATRY

17.11.2016  |  Roman OM3EI

Z dejiska stretnutia TATRY 2016 bude vysielať špeciálna príležitostná stanica OM42TATRY, pripomínajúca, že ide už o 42. ročník stretnutia. Stanica bude nainštalovaná vo výstavnej sále hotela SATEL a prítomní rádioamatéri budú môcť z nej vysielať. Prvý raz sa stanica dnes 17.11. o 16,00 SEČ na 3768 kHz, keď budú odvysielané pravidelné štvrtkové správy Slovenského zväzu rádioamatérov. Po správach bude možné so stanicou nadviazať spojenie. Špeciálna stanica bude v činnosti do soboty 19.11. približne do 15,00. QSL lístky bude vybavovať OM2FY.


Časopisy Rádiožurnál a Radioamatér v roku 2017

15.11.2016  |  Roman OM3EI

Ako už mnohí viete, Český radioklub sa rozhodol z finančných dôvodov vydávať časopis Radioamatér od roku 2017 už len v elektronickej forme. Ekonomický prínos je zrejmý, ušetria sa náklady na tlač a distribúciu časopisu. Posledné papierové vydanie Radioamatéra bude číslo 6/2016.

Elektronický časopis

Vzhľadom na to, že ide o spoločný česko-slovenský časopis, ktorý v OK vychádza pod názvom Radioamatér a v OM ako Rádiožurnál, tento krok sa dotkne aj slovenských odberateľov Rádiožurnálu. Ak by mal Rádiožurnál vychádzať aj naďalej v papierovej forme, znamenalo by to, vzhľadom na nižší počet kusov, veľký nárast ceny za tlač. Navyše, vydávanie dvoch odlišných verzií toho istého časopisu by si tiež vyžiadalo ďalšie náklady. Pre uvedené dôvody nie je iná možnosť, len prejsť od roku 2017 aj s Rádiožurnálom na elektronickú verziu.

Elektronický časopis umožňuje podstatne vyššiu aktuálnosť informácií, keďže sa nemusí tlačiť a jeho distribúcia je otázkou minút. Táto aktuálnosť bude ešte umocnená tým, že bude vychádzať s mesačnou periodicitou, oproti dnešnej dvojmesačnej. Časopis bude vo formáte A4 a všetky strany budú farebné. Postupne budú zavedené rôzne interaktívne prvky, ktoré obohatia časopis o nový rozmer. To všetko sú výhody, ktoré elektronický časopis prinesie.

Od januára 2017 teda začne vychádzať Rádiožurnál aj Radioamatér v elektronickej verzii ako plnofarebný mesačník. Bude ho možné čítať na počítači, tablete aj mobile, bude v ňom možné vyhľadávať, a to nielen v aktuálnom čísle, ale aj v starších číslach.

Bude aj papierová verzia

Veľa ľudí po elektronickej verzii volalo, žiadalo ju. Tí všetci budú spokojní. Z diskusií pri osobných stretnutiach a z ďalších ohlasov sa ukázalo, že existuje časť amatérov – ako v OM, tak aj v OK – ktorí z rôznych dôvodov naďalej preferujú papierový časopis. Tými dôvodmi môže byť nedostupnosť internetu alebo počítača, nepohodlie pri čítaní z monitora, nemožnosť čítať časopis v posteli alebo na záchode (hi), alebo jednoducho je to potreba fyzicky si časopis chytiť a listovať v ňom.

Aby títo rádioamatéri nezostali bez svojho obľúbeného časopisu, bude od roku 2017 vychádzať popri elektronickom časopise aj jeho papierová verzia. Kým elektronická verzia bude mesačník vo formáte A4, papierová verzia bude vychádzať 4-krát ročne a bude vo formáte A5, v akom Rádiožurnál vychádzal prvých päť rokov od svojho vzniku.

Obsah papierového vydania budú tvoriť vybrané články z elektronických vydaní, okrem podmienok a výsledkov pretekov. Prakticky bude teda papierový časopis súhrnom článkov z predchádzajúcich troch čísel elektronického časopisu.

Čas ukáže, či bude o papierovú formu záujem a či sa udrží. Snahou ale je, aby každý mohol mať taký časopis, aký mu je bližší.

V tejto dobe ešte spolu s Českým radioklubom dolaďujeme technické detaily. Členovia ČRK budú mať elektronický časopis v rámci členského, na Slovensku bude Rádiožurnál naďalej pre predplatiteľov.

Výška predplatného pre jednotlivé verzie:

16 € - len elektronická verzia (formát A4, 12 čísel za rok)
20 € - elektronická + papierová verzia (formát A5, 4 čísla za rok)


Vážení priatelia, život a technický pokrok prináša zmeny. Zmení sa síce forma časopisu, podstatný je ale jeho obsah, ktorý zostane na vysokej úrovni a radí náš časopis medzi popredné európske rádioamatérske periodiká. Preto veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej.


Novinky na hamradio.sk

14.11.2016  |  Roman OM3EI

Od dnešného dňa pribudlo na našej stránke v pravom stĺpci vyhľadávacie políčko, v ktorom si môžete skontrolovať, či máte zaplatené členské do SZR. Po zadaní vašej značky alebo poslucháčskeho čísla sa ukáže tabuľka s vašimi platbami za posledné tri roky. Pod tabuľkou nájdete údaje o výške členského a možnostiach jeho úhrady. Jednou z možností je aj úhrada členského internet bankingom z mobilného zariadenia pomocou QR kódu. Stačí ak kliknete na príslušný odkaz. Vyhľadávanie funguje len podľa značky. Členovia, ktorí nemajú vlastnú značku, môžu uviesť svoje členské číslo, ktoré majú uvedené na členskom preukaze SZR. Číslo treba uviesť bez posledných troch znakov, t.j. bez "/xx".

Ďalšou novinkou je možnosť zaplatiť poplatok za QSL lístky do zahraničia internet bankingom z mobilného zariadenia pomocou QR kódu. QR kód zjednodušuje zadávanie platobných údajov. Stačí ho naskenovať mobilom a údaje o platbe sa automaticky vložia do platobného príkazu. Ešte predtým je potrebné vyplniť tabuľku s hmotnosťami posielaných QSL lístkov, na základe ktorej vám systém vypočíta cenu akú máte zaplatiť. Odkaz nájdete v rubrike QSL služba SZR.

O obidve novinky sa zaslúžil Dušan OM2ADP. MNI TNX Dušan!


Nové číslo Rádiožurnálu

14.11.2016  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 5/16. Z jeho obsahu: Joe Taylor, K1JT a jeho prínos rádioamatérom (a WSJT-X), Modulárny spektrálny analyzátor (2), LoTW - krok po kroku, Obežné dráhy satelitov (3), DX story: D66D, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia dostanú časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2016 nájdete na www.radiozurnal.sk.DVD TATRY 2016

10.11.2016  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti stretnutia bude vydané DVD TATRY 2016. Na DVD nájdete tieto témy: Karol Dillnberger, OK3ID – banskobystrický Edison (životopis Karola Dillnbergera, OK3ID), Krátkovlnné antény – princípy a experimenty (vyše 200 článkov o KV anténach od Mirka OK1UFC), Kategórie SDR a odhad vývoja trhu (powerpointová prezentácia z vlaňajšieho stretnutia od Pavla OK7PM), DMR & HAM radio od Milana OK1MX, historické fotografie a QSL lístky čs. rádioamatérov, ktoré spracoval OK1AD v spolupráci s OK1XU a OM3LU. Ako je už zvykom, DVD obsahuje aj bonusovú časť, v ktorej nájdete veľké množstvo kníh, časopisov a iných publikácií o anténach a rádioamatérskej prevádzke.

DVD TATRY 2016 si budete môcť zakúpiť vo výstavnej sále v stánku SZR za 4,00 €. K dispozícii budú v obmedzenom počte aj DVD z predchádzajúcich rokov.


Vystavovatelia na stretnutí TATRY 2016

10.11.2016  |  Roman OM3EI

Súčasťou stretnutia bude aj predajná časť, kde budú firmy ponúkať rádioamatérsky sortiment. Zo Slovenska príde firma Anico, ktorá je známa svojimi priaznivými cenami rádioamatérskych zariadení. Novým predajcom bude oficiálny zástupca ICOM pre Slovensko - firma Sound Design - hamTech. Prinesie najnovšie zariadenia od firmy ICOM, vrátane novinky IC-7300. Aj tento rok príde z OK tradičný vystavovateľ - firma HCS, dovozca zariadení ICOM. A z Maďarska k nám zavíta predajca PMR.hu, ktorý sa venuje oblasti VKV/UKV FM a CB.

Okrem toho nebudú chýbať ani menší vystavovatelia a burzovníci. Samozrejme, samostatný stánok bude mať Slovenský zväz rádioamatérov, v ktorom bude fungovať QSL služba, bude možnosť zaplatiť členské na budúci rok, predplatné Rádiožurnálu, či zakúpiť DVD TATRY 2016.


Venujte cenu do tomboly

10.11.2016  |  Roman OM3EI

Stretnutie TATRY 2016 sa blíži a kapacita hotela Satel sa pomaly zapĺňa. Ak ste svoju prihlášku ešte neposlali, máte najvyšší čas. Sobotňajší večer sa bude konať obľúbený hamfest s tombolou. Ceny do tomboly prisľúbili okrem viacerých firiem aj jednotliví rádioamatéri, ku ktorým sa môžete pridať aj vy. Ak máte niečo, čo nepotrebujete, no iným sa to môže hodiť, alebo máte niečo z vlastnej produkcie (z dielne, z práce, zo záhrady, z pivnice), venujte to do tomboly. Kontakt na organizátorov: szr@szr.sk, tel. 0905 533719.


Stretnutie TATRY 2016 - k dispozícii už len izby Premium

8.11.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 42. ročník stretnutia rádioamatérov Tatry 2016. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2016 v hoteli Satel v Poprade.

Hotel Satel disponuje štandardnými a prémiovými izbami. Prémiové izby prešli rekonštrukciou, preto je ich cena vyššia. Momentálne sú už všetky izby štandard obsadené a k dispozícii zostáva už len niekoľko izieb Premium. Ak teda ešte chcete zabezpečiť ubytovanie, máte najvyšší čas poslať prihlášku. Nájdete ju na stránke tatry.szr.sk.


OK-OM DX CW Contest tento víkend

8.11.2016  |  Roman OM3EI

Tento víkend (12.-13.11.) sa uskutoční OK-OM DX CW Contest, spoločný česko-slovenský medzinárodný kontest, v ktorom zahraničné stanice nadväzujú spojenia s OK a OM stanicami. Je preto dôležité, aby OK a OM staníc bol v konteste dostatočný počet a zahraničné stanice mali koho robiť. Záujem je veľký a aj s priemernou výbavou máte možnosť zažiť v konteste pravý pileup. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a podporte značku OM. Podmienky, výsledky a ďalšie informácie o konteste nájdete na webe okomdx.crk.cz.


Program stretnutia TATRY 2016

3.11.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 42. ročník stretnutia rádioamatérov Tatry 2016. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2016 v hoteli Satel v Poprade.

Aj v tomto roku sa nám podarilo pre účastníkov stretnutia zabezpečiť zaujímavý odborný program. Verejné zasadnutie koordinačného centra ARES uskutoční v piatok večer, aby jeho účastníci neboli ukrátení o sobotňajšie odborné prednášky. V sobotu po slávnostnom otvorení bude mať Milan OK1MX prednášku na tému Digital voice (DV) siete v OK, OM a vo svete. Poobede potom bude nasledovať VKV fórum s Rasťom OM3BH, po ktorom najprv Tono OM3LU a Fero OK1NOF urobia prezentáciu univerzálneho vf meracieho prístroja OSA103, a potom Tono OM3LU popíše prácu s jednoduchým anténnym analyzátorom. Potom Fero OK1NOF predstaví home-made SDR transceivre Tulip a mcHF. No a na záver príde Stan LZ1GC porozprávať o jeho len nedávno skončenej DX expedícii na Šalamúnove ostrovy H44GC a ostrov Temotu H40GC. Podrobný program stretnutia aj s časovým harmonogramom nájdete na stránke tatry.szr.sk v rubrike Program.

QSL služba SZR oznamuje, že na stretnutie do Popradu prinesie QSL lístky pre všetkých okresných alebo klubových manažérov a pre tých jednotlivcov, ktorí sa na stretnutie prihlásili. Okrem toho prinesie QSL lístky všetkým, ktorí o to požiadajú e-mailom na qsl@szr.sk, cez stránku QSL služby na www.hamradio.sk, alebo telefonicky 0903 860235 (OM3JW). Termín uzávierky je 15.11.2016. Samozrejme, na stretnutí budete môcť QSL službe odovzdať aj svoje QSL lístky.

Ak sa chcete na stretnutí zúčastniť a ešte ste sa neprihlásili, máte najvyšší čas. Prihlášku na stretnutie je možné vyplniť a odoslať priamo zo stránky tatry.szr.sk, kde nájdete aj informácie o cenách pre účastníkov.

Veríme, že tohtoročné stretnutie si nenecháte ujsť a stretneme sa v čo najväčšom počte.


Silent key

2.11.2016

Dňa 28. októbra 2016 nás vo veku 64 rokov opustil Ing. Vojtech Kováč, OM7VK, člen rádioklubu OM3RAL a turista. Posledná rozlúčka bude v piatok 4. novembra o 13,00 hod. v Dome smútku Nedožery – Brezany (neďaleko Prievidze). Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Miro OM7SM

                                          


Silent key

2.11.2016

Amnon Bar Giora, 4X1DF, ktorého sme poznali aj ako Karl-Heinz Graetzera, HB9JAI, zomrel koncom októbra vo veku 93 rokov. Narodil sa v roku 1923 v Berlíne, v roku 1938 emigroval do Britskej Palestíny a usadil sa v Kibbutzi Northem. Austrálsky príslušník britských jednotiek ho zasvätil do tajov rádioamatérstva a Amnonova prvá značka bola ZC6AZ v roku 1946. V roku 1948 bol spoluzakladateľom izraelskej organizácie IARC a dostal koncesiu 4X4DF.

V roku 1960 pracoval pre Mossad pri hľadaní Josefa Mengeleho v Južnej Amerike. Amnon ho našiel v Paraguaji, ale nepodarilo sa ho deportovať do Izraela. V rokoch 1962-66 pracoval ako príslušník Mossadu v úlohe veliteľa ochranky kráľa Haileho Selassieho v Etiópii a tam mal značku ET3AZ. V rokoch 1967-73 pracoval ako obchodný zástupca vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku a v Izraeli. Z tých čias pochádzajú jeho značky HB9JAI, DK9IE a meno Karl-Heinz Graetzer. V roku 1973 odišiel do penzie, ale pracoval naďalej.

V deväťdesiatych rokoch sa s ním na služobných cestách vo Švajčiarsku zoznámil Vlado OM1HI a Amnon začal navštevovať Slovensko, hlavne tatranské stretnutia. Stal sa členom SZR a OTC klubu. V roku 1998 zorganizoval DX expedíciu 3B7RF a v roku 2001 bol manažérom 3B6RF. Na pásmach pracoval väčšinou CW a 30 rokov viedol sieť „Shabat Net“ na 20m. V roku 2008 bol zvolený za čestného prezidenta Israeli Amateur Radio Club.

Česť jeho pamiatke.

Tono OM3LU

                                          


Silent key

1.11.2016

V sobotu 29. októbra 2016 zomrel vo veku 94 rokov Ľudovít Bašo, OM3CFN, jeden z najstarších slovenských rádioamatérov. Ludvík bol aktívny a zapálený rádioamatér, zakladateľ rádioklubu OM3KDD v Moravanoch nad Váhom.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v 2.11.2016 o 14,00 hod. v Moravanoch. Česť jeho pamiatke.

Jano OM2JU

                                          


Stretnutie TATRY 2016

31.10.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 42. ročník stretnutia rádioamatérov Tatry 2016. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2016 v hoteli Satel v Poprade. Program stretnutia bude tradičný: osobné stretnuia rádioamatérov, burza, stánky a prezentácie firiem s rádioamatérskym sortimentom, odborné prednášky a fóra a samozrejme chýbať nebude ani sobotňajší hamfest. Konkrétny program ešte dolaďujeme a presný časový rozpis bude uverejnený v najbližších dňoch. Formulár online prihlášky a postupne aj ďalšie informácie o stretnutí nájdete na stránke tatry.szr.sk. Veríme, že tretí novembrový víkend sa opäť stretneme v hoteli Satel v hojnom počte, tak ako po minulé roky.


Expedícia pod značkou OM94B

10.10.2016  |  Marcel OM8DM

Kolektív OM3KTP sa chystá usporiadať ďalšiu expedíciu na KV. Pod volacou značkou OM94B budú vysielať z najnižšieho bodu v SR, t.j. z nadmorskej výšky 94,3 m v obci Klín nad Bodrogom, ako i z blízkého okolia (na náprotivnom brehu rieky Bodrog) pre záujemcov o spojenia v rámci OMFF (OMFF-1021 Boršodský les). Expedícia by sa mala uskutočiť vo štvrtok 13. októbra pred a po správach OM9HQ a v piatok 14. októbra v ranných hodinách (oznámime 13.10.). Pracovné frekvencie: 3768 kHz a z OMFF-1021: 3544 (CW), 3744 (SSB), 7024 (CW) a nad 7045 (SSB). Presné súradnice najnižšieho bodu SR sú 48°23,04´00“ s.z.š. a 21°43,15´11“ v.z.d.


Posledná rozlúčka

10.10.2016

Na 1. výročie úmrtia Šaňa Kordu, OM6SA, sa uskutoční posledná rozlúčka pri urne, ktorá bola dovezená z Veľkej Británie. Rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 13. októbra 2016 o 12,00 hod. v evanjelickom kostole vo Vrútkach. Česť jeho pamiatke

Bohuš OM6ABS


Rádioamatérsky kurz v rádioklube OM3KFF

29.9.2016  |  Ondro OM4DW

Rádioklub Omega OM3KFF organizuje nábor nových členov do klubu a pri tej príležitosti pripravuje kurz pre začínajúcich rádioamatérov. Kurz bude prebiehať raz týždenne, pravdepodovne vždy vo štvrtok. V rádioklube sa uplatnia nielen elektronici, ale aj šikovní IT-čkári, silnoprúdari, mechanici, stavbári (stožiare, antény, rotátory…), skrátka pre každého sa niečo nájde.

Rádioklub OM3KFF sa nachádza na bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladosť, bloky AB a jeho antény sú viditeľné zo širokého okolia. Pokiaľ máte záujem, príďte medzi nás vo štvrtok 29.9.2016 (už dnes) o 18,00 hod. alebo aj niektorý ďalší štvrtok. Kontakty: www.om3kff.sk, e-mail: ondrej.briatka@gmail.com, tel.: 0911 267504.


Stretnutie TATRY 2016

28.9.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 42. ročník stretnutia rádioamatérov Tatry 2016. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2016 v hoteli Satel v Poprade. Program stretnutia bude tradičný: osobné stretnuia rádioamatérov, burza, stánky a prezentácie firiem s rádioamatérskym sortimentom, odborné prednášky a fóra a samozrejme chýbať nebude ani sobotňajší hamfest. O všetkom vás budeme včas informovať. Formulár online prihlášky a postupne aj ďalšie informácie o stretnutí nájdete na stránke tatry.szr.sk. Veríme, že tretí novembrový víkend sa opäť stretneme v hoteli Satel v hojnom počte, tak ako po minulé roky.


Úspechy slovenských reprezentantov na MS v ROB

20.9.2016  |  Roman OM3EI

V dňoch 3.-9. septembra sa za účasti 409 pretekárov z 37 krajín uskutočnili v bulharskej Albene 18. Majstrovstvá sveta v rádiovom orientačnom behu. V silnej konkurencii sa nestratili ani naši reprezentanti. Na popredných miestach sa podarilo umiestniť najmä ženám. Vo foxoringu v hlavnej ženskej kategórii W21 získala Jana Macinská striebornú medailu. V šprinte vo veteránskej kategórii W50 získala Anna Šimečková zlato. V klasických pretekoch na 80m sa junior Ján Cuninka umiestnil na peknom 5. mieste. Druhá klasika v pásme 2m nám priniesla obrovskú radosť. Juniorka Katarína Košútová vybojovala striebro a Jana Macinská v elitnej ženskej kategórii W21 vybehala na náročnej trati zlato. V súťaži družstiev sa v kategórii W50 podarilo družstvu v zložení Mária Feriačová a Anna Šimečková vybojovať bronz. Všetkým pretekárom k úspechom gratulujeme.


OM3KFF na vedeckom veľtrhu

14.9.2016  |  Ondro OM4DW

Rádioklub OM3KFF bude v stredu 14.9. prezentovať naše hobby na podujatí Vedecký veľtrh. Ide o interaktívnu výstavu o vede a technike pre deti, študentov, ale aj dospelých. Akcia sa bude konať v Bratislave na námestí medzi budovami Eurovey od 8,30 do 17,30 hod. Týmto vás a vaše deti alebo vnúčata srdečne pozývame.

Plánujeme predvádzať a vysvetľovať prevádzku na KV, VKV, šírenie vĺn a odvážnejšie deti si budú môcť spraviť aj prvé spojenie. Prosíme všetkých rádioamatérov, aby zavolali OM3KFF a to aj opakovane, najmä na 80m a 40m SSB, prípadne na bratislavských prevádzačoch.

Viac informácii na webe veľtrhu.


Nové číslo Rádiožurnálu

1.9.2016  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 4/16. Z jeho obsahu: VFO a signálny generátor s Si5351A, Modulárny spektrálny analyzátor (1), Radarové systémy na krátkych vlnách, Obežné dráhy satelitov (2), Perseidy 2016 z Dalmácie, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia dostanú časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2016 nájdete na www.radiozurnal.sk.Aktivita pri príležitosti výročia SNP

28.8.2016  |  Ivan OM0AD

Dnes v nedeľu 28.8. večer sa v Malcove, okres Bardejov, uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti osláv SNP spojená s pálením vatry. Plánujem pri vatre natiahnuť anténu a ukázať mládeži ako sa vysiela v poľných podmienkach a čo to vlastne rádioamaterstvo je. Dúfam, že to mládež zaujme a pridá sa do našich radov. Vysielať budem pod svojou značkou OM0AD v pásme 80m na frekvencii 3768 kHz od cca 20,30 hod. Výzva bude "Výzva VATRA SNP". Prosím naše stanice o zavolanie.


Rádioamatérske stretnutie v Banskej Bystrici

22.8.2016  |  Jozef OM3MV

Tohtoročné rádioamatérske stretnutie v Banskej Bystrici sa uskutoční v sobotu 24. septembra 2016. Prezentácia začína od 7,30 hod. Miesto stretnutia bude rovnaké ako vlani – reštaurácia vo dvore „Rumpla“ v Podlaviciach v Banskej Bystrici.

Program:
– Výročie 60 rokov OK3OPV/OM3KPV
– Banskobystrický Edison - Ing. Karol Dillnberger, ex OK3ID. 20 rokov od jeho úmrtia
– Návšteva pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove
– Kotlíkovy guláš a občerstvenie zaistené

Na miesto stretnutia sa dostanete spojmi MHD č. 34, 35, 36. Ďalšie informácie poskytnú OM3MV – 0944 137916 a OM7AMA – 0915 864250.


Jesenné stretnutie na Drozdove

22.8.2016  |  Karol OM5KP

V sobotu 17. septembra 2016 sa v penzióne Drozdovo pri Novej Bani uskutoční už 12. ročník jesenného stretnutia rádioamatérov, na ktoré vás srdečne pozývame. Doterajšie jesenné stretnutia na Drozdove sa konali v októbri, kedy bývalo počasie nevyspytateľné, preto už v tomto roku to bude o mesiac skôr, v ďalších rokoch takisto.

Prístupové cesty na toto stretnutie sú popísané pri predchádzajúcich stretnutiach na hamradio.sk. Upozorňujeme rádioamatérov, ktorí budú prichádzať od Prievidze a Partizánskeho autom, aby do GPS nedali príkaz "krátka cesta", vyhnú sa tak kratšej, ale nekvalitnej lesnej ceste, smerujúcej k Malej Lehote. Urobilo tak už hodne návštevníkov stretnutia..

Príchod prvých účastníkov na Drozdovo sa očakáva ráno okolo siedmej, zahájenie bude o 8,30 hod. V penzióne je možný aj nocľah z piatka na sobotu v apartmánoch alebo v turistickej ubytovni, ceny sú uvedené na stránke penziónu Drozdovo. Na stretnutí bude v činnosti burza, zasadnutie vedenia OTC, bude aj možnosť výstupu na neďaleký Veľký Inovec, okolo 12-tej bude zorganizované tradičné spoločné fotografovanie pred budovou penziónu. O občerstvenie bude samozrejme postarané. Parkovanie bude možné na dvoch parkoviskách, ale i na futbalovom ihrisku, ak nebude mokré počasie. Pre burzovníkov bude k ich činnosti k dispozícii veľký prístrešok vpravo od hlavnej budovy, alebo vonku. Počas stretnutia bude v činnosti aj rádiostanica na pásme 80m.

Ešte raz vás všetkých srdečne pozývame, tešíme sa na stretnutie.


Rádioamatérske stretnutie Turany 2016

22.8.2016  |  Mišo OM6AZ

V sobotu 10. septembra 2016 sa uskutoční 18. ročník stretnutia rádioamatérov a priaznivcov rádiových vĺn v Turanoch v okrese Martin. Miestom konania bude už tradične miestny všešportový areál Tibín. Pripravená je tombola, občerstvenie a rádioamatérska burza. Na stretnutie sa teší kolektív OM3KHE.


Letný rádioamatérsky kurz skončil

22.8.2016  |  Roman OM3EI

V sobotu skončil v Stupave letný rádioamatérsky kurz, na ktorom sa zúčastnilo 13 záujemcov z radov mládeže aj dospelých. Na záver kurzu sa konali skúšky, ktoré úspešne absolvovalo 9 účastníkov (4 na triedu E a 5 na triedu N). Počas kurzu bola v prevádzke stanica OM3KII, kde si účastníci trénovali prevádzku na pásmach. Zúčastnili sa aj OM Activity Contestu a vyskúšali si portablovú prevádzku SOTA a WFF. Každý z účastníkov si na kurze postavil viacpásmovú drôtovú anténu ako základ pre svoju činnosť. Kurz lektorsky zabezpečili Braňo OM2FY, Robo OM1UW a Jano OM2JU a finančne ho podporil SZR z prostriedkov získaných od darcov 2% dane. Novým koncesionárom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ich rádioamatérskej činnosti.


Preteky k výročiu SNP už túto nedeľu

18.8.2016  |  Bohuš OM6ABS

Pozývame všetkých rádioamatérov k účasti na našich pretekoch k výročiu Slovenského národného povstania. Uskutočnia sa v nedeľu 21.8.2016 od 06,00 do 08,00 letného času v pásme 80m prevádzkou CW aj SSB. Podrobné podmienky ako aj vzor súťažného denníka nájdete na webe kv.szr.sk.
Silent key

11.8.2016

Dňa 11.augusta 2016 zomrel vo veku 72 rokov Ivan Urda, ex OM7UR, člen OM3KPV. Posledná rozlúčka bude 15. augusta o 12,00 hod. v krematóriu Banská Bystrica - Kremnička. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ľudo OM7AX


Zmena podmienok OM Activity Contestu

11.8.2016  |  Roman OM3EI

Na základe zmeny v podmienkach pretekov OMAC, ktorú schválilo prezídium SZR dňa 12.3.2016, sú pripravené nové súťažné podmienky OMAC. Zmena spočíva v zavedení povinnosti pre stanice umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórií a každej etape poslať súťažný denník na zverejnenie. Zmena začne platiť od 1.11.2016. Podrobné znenie súťažných podmienok OMAC nájdete na webovej stránke kv.szr.sk v časti OM Activity Contest.

Zároveň sme už teraz pripravili možnosť vyskúšať si zasielanie staničného denníka po etape. Táto možnosť bude sprístupnená pri zadávaní hlásenia za etapy august, september a október 2016. Hlásenie sa vypisuje tak ako doteraz, pribudla len možnosť pripojiť staničný denník z etapy v CABRILLO formáte. Staniciam, ktoré sa v etape umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, bude zaslaný notifikačný email s výzvou na zaslanie denníka. Do konca ročníka OMAC 2016 je táto povinnosť dobrovoľná (slúži len na vyskúšanie funkcionality) a nebude mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.


Silent key

9.8.2016

V pondelok 8. augusta 2016 zomrel vo veku 90 rokov Jaroslav Barák, OM6TN, ex OK3TN. Jarko bol už v roku 1946 členom Spolku slovenských krátkovlnných rádioamatérov. V roku 1956 založil vrútocký rádioklub OK3KFV. Celých 70 rokov odovzdával svoje skúsenosti ďalším generáciám rádioamatérov. S radosťou vysielal na KV aj VKV pásmach. Bol excelentný konštruktér. Do posledných dní sa živo zaujímal o dianie v rádioklube OM3KFV.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 12.8.2016 o 12,00 hod. v Dome smútku vo Vrútkach. Česť jeho pamiatke.

Bohuš OM6ABS

                                          


Silent key

7.8.2016

S hlbokým zármutkom oznamujem, že dňa 6. augusta 2016 zomrel vo veku 74 rokov Zdeno Halmo, VE6MV. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Jordan VE6AXA

                                          


Aktivácia priesečníkov rovnobežiek a poludníkov - aktualizované

2.8.2016  |  Roman OM3EI

David AB3Y pochádza zo Slovenska a t.č. žije v Spojených štátoch. Slovensko navštevuje každé leto a ak je to možné, zúčastňuje sa Poľného dňa s rádioklubom OM3KIJ. Pre spestrenie tohtoročného horúceho a vlhkého leta sa David rozhodol stráviť viac času na pásmach a rád by vysielanie spojil aj s cestovaním po Slovensku. A tak sa zrodil nápad aktivovať všetky priesečníky hlavných poludníkov a rovnobežiek ležiacich na území Slovenska. Bude sa snažiť pokryť všetky tieto body počas mesiacov august a september 2016. Prvú aktiváciu plánuje na štvrtok 4. augusta okolo 16,00 UTC. Bude používať tcvr FT-817ND a anténu LW.

Po úspešnom aktivovaní všetkých priesečníkov budú všetkým poslané QSL lístky cez buro a diplomy poštou tým, ktorí urobia spojenie z každého priesečníka.

Dátumy všetkých aktivácií budú zverejnené na tejto stránke. Otázky a návrhy posielajte na Davidovu emailovú adresu.


Silent key

25.7.2016

Dňa 21. júla 2016 dotĺklo srdce trnavského rádioamatéra MUDr. Petra Železkova, ex OM3CYU, dlhoročného člena kolektívnej stanice OM3KTR. Ľuďom so srdiečkom pomáhal, jeho vlastné ho sklamalo.. Rozlúčka s Petrom bude 27.7.2016 o 16,00 na cintoríne Terézie Vansovej. Česť jeho pamiatke!

Peter OM3PV


YOTA CAMP 2016

18.7.2016  |  Roman OM3EI

V sobotu 16. júla začal v rakúskom Wagraine letný YOTA camp 2016. Zúčastňuje sa na ňom 114 mladých rádioamatérov z tridsiatich krajín. Slovensko a SZR zastupuje pätica v zložení Miška OM4CX, Ondro OM4DW, Braňo OM1BD, Natália OM2ANU a Alžbetka OM1AUI. Účastníci budú nasledujúce dni tráviť rôznymi aktivitami a workshopmi s tematikou SOTA, COTA, výroba KV antény, práca s Rapsberry Pi, WSPR, DV4mini, HAMNET, kontesting a veľa ďalších. Súčasťou programu bude aj spojenie s astronautom na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Okrem odborných aktivít zažijú účastníci aj veľa zábavy a spoločných hier, vrátane známeho multikultúrneho večera, na ktorom každá krajina prezentuje svoje národné špeciality. Z dejiska campu vysielajú účastníci pod špeciálnou značkou OE2YOTA. Aktuálne informácie, vrátane videí z každého dňa, si môžete pozrieť na YOTA webe. YOTA camp potrvá do 23. júla.Silent key

13.7.2016

V nedeľu 10.7.2016 vo veku 85 rokov tragicky zahynul Peter Stahl, OM3EE. Peter bol zakladajúcim členom rádioklubu OM3KEE a jeho vedúcim operátorom. Vysielal na KV aj VKV pásmach a bol aktívnym členom DIG a OTC. Posledná rozlúčka bude 15.7.2016 o 11,45 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke.

Roman OM3EI


Silent key

8.7.2016

Dňa 4.7.2016 zomrel vo veku 81 rokov Janko Horanský, OM3SI. V roku 1958 bol zakladateľom rádioklubu OM3KIJ v Liptovskom Hrádku a viac ako 30 rokov aj jeho vedúcim operátorom. Posledná rozlúčka bude 8.7.2016 v Dome smútku v Liptovskom Petre o 13,30 hod. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Za členov rádioklubu OM3KIJ, Igor OM6CI


Nové číslo Rádiožurnálu

5.7.2016  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 3/16. Z jeho obsahu: Recenzia transceivra ICOM IC-7300, QRP zosilňovač na 1,8 - 50 MHz, Programovateľný atenuátor, Nastavenie transceivra IC-7300, Obežné dráhy satelitov (1), rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia dostanú časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2016 nájdete na www.radiozurnal.sk..Fotky zo stretnutia rádioamatérov na Drozdove

24.6.2016  |  Roman OM3EI

V sobotu 18. júna 2016 sa uskutočnil 2. ročník letného stretnutia rádioamatérov na Drozdove. Odhadom sa ho zúčastnilo asi 300 rádioamatérov. Priestory penziónu Drozdovo boli vyhradené na osobné stretnutia priateľov, bola možnosť zaplatiť členské do SZR alebo vybaviť QSL lístky, no a samozrejme kúpiť si občerstvenie. V okolí penziónu sa dalo čo to kúpiť na rádioamatérskej burze. Počasie bolo veľmi príjemné, slnečné, takže aj celé stretnutie sa vydarilo. Fotky zo stretnutia od Zola OM7CB si môžete pozrieť tu, spoločnú panoramatickú fotku, ktorú robil Martin OM4MM, si môžete stiahnuť tu.


Expedícia OM3KTP/p

2.6.2016  |  Marcel OM8DM

Kolektív OM3KTP sa chystá usporiadať expedíciu na KV i VKV z najnižšieho bodu v SR, t.j. z nadmorskej výšky 94,3 m v obci Klín nad Bodrogom. Expedícia by sa mala uskutočiť dňa 30.6. a 1.7.2016. Vo štvrtok 30.6. bude prevádzka na 80m po správach OM9HQ alebo, ak správy nebudú, tak namiesto nich. V piatok 1.7. budeme QRV v ranných hodinách podľa podmiekok šírenia. Na účastníkov expedície čakajú špeciálne QSL lístky. Prevádzka bude v pásme 80m na frekvencii 3768 kHz a v pásme 2m na 144,300 MHz. Presné súradnice najnižšieho bodu SR sú 48°23,04´00“ s.z.š. a 21°43,15´11“ v.z.d.


Silent key

17.6.2016

Dňa 15.6.2016 nás po dlhotrvajúcej chorobe vo veku nedožitých 70 rokov opustil Ing. Ján Herceg OM3TB, ex OM3TBB, OK3TBB.

Rádioamatérskemu vysielaniu sa začal venovať v r. 1961 ako študent SPŠ spojovej techniky v Banskej Bystrici (teraz SPŠ Jozefa Murgaša) v školskom rádioklube OK3KEU. Vlastnú koncesiu OK3TBB získal v r. 1968 v triede B. Vo svojom trvalom bydlisku v Nitre bol členom OK3KRN. Počas zamestnania u Správy rádiokomunikácií v Bratislave pôsobil v OK3KEE. Po presťahovaní do Trnavy v r. 1984 sa stal členom OK3KTR, kde bol v rokoch 1990–2007 vedúcim operátorom.

Venoval sa prevažne prevádzke CW, pretekom v pásme 14 MHz a práci s mládežou. Vycvičil niekoľko nových koncesionárov, predovšetkým z radov mládeže. Bol iniciátorom založenia občianskeho združenia Radioklub OM3KTR Trnava v roku 2000 a až do roku 2007 bol jeho predsedom. Z dôvodu chýbajúcich priestorov pre rádioklub bolo 11 rokov QTH OM3KTR a 7 rokov i sídlo občianskeho združenia RK­ OM3KTR Trnava v trvalom bydlisku VO OM3TB.

Rozlúčka bude v utorok 21. júna o 13,45 h. na cintoríne na Kamennej ceste. Venujte mu prosím tichú spomienku.

Manželka Marta OM2ABB, synovia Peter OM2TB a Martin OM2AW a dcéra Jana OM2EE

                                          


41. ročník Kysuckého pohára v ROB

2.6.2016  |  Pavel OM3CND

V dňoch 29.-31. júla 2016 sa uskutoční už 41. ročník súťaže v rádiovom orientačnom behu Kysucký pohár. Podľa dostupných informácií je to jediná súťaž v ROB v Európe, ktorá sa koná každoročne od roku 1975. Tento rok sa súťaž opäť uskutoční v priestoroch Sudoparku Klokočov. Počas pretekov bude vysielať aj amatérska stanica so špeciálnou značkou OM41KYSUCE. Bližšie informácie nájdete na webe súťaže. Stanica OM41KYSUCE bude v prevádzke od 1.júna do 31. augusta 2016. QSL via OM3CND. Tešíme sa na stretnutie s vami.


Silent key

2.6.2016

Od 31.5.2016 už neurobíme nové spojenie so Štefanom Bálintom, OM3AX z Humenného. Posledná rozlúčka s ním bude dnes 2.6.2016 o 13,00 hod. v dome smútku v Humennom. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Za RK OM3KHU Ľudo OM0ATU


OM60KFV

2.6.2016  |  Bohuš OM6ABS

Rádioklub OM3KFV Vrútky si 18.augusta 2016 pripomína 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti budú vrútockí rádioamatéri v období od 15.5. až do 31.12.2016 vysielať pod príležitostnou volacou značkou OM60KFV. QSL via buro.Silent key

31.5.2016

V piatok 27.5.2016 stíchla navždy rádiostanica OM3CAF - Marko Rajčan. Rozlúčka s Markom sa uskutoční v utorok 31.5.2016 o 14,00 hod. na cintoríne v Novom Smokovci. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Vojto OM3WVV


Silent key

23.5.2016

So zármutkom oznamujem, že nás navždy opustil Robert Hnátek, OM3YX, z Banskej Bystrice. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 24.5.2016 o 13,00 v krematóriu Banská Bystrica - Kremnička. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ľudo OM7AX


Druhý ročník letného stretnutia rádioamatérov na Drozdove

19.5.2016  |  Karol OM5KP

Rok utiekol ako voda a máme tu termín druhého letného stretnutia rádioamatérov v Penzióne Drozdovo. Stretnutie sa bude konať v sobotu 18. júna 2016 v spomínanom penzióne, ktorý sa nachádza neďaleko Novej Bane. Príchod prvých účastníkov sa očakáva po siedmej hodine ráno, zahájenie bude o ôsmej hodine. Veľa rádioamatérov prístupové cesty na Drozdovo pozná, veď tu bolo už 12 stretnutí, 11 na jeseň a jedno v lete. I napriek tomu ich bude dobré zopakovať. Pokiaľ prídete od Novej Bane, treba prejsť mestom a pri veľkých obchodných domoch odbočiť doľava, smerom na Veľkú Lehotu. Asi po 8 km prídete pred obec Veľká Lehota, 300m pred ňou uvidíte na ľavej strane veľkú informačnú tabuľu Penziónu Drozdovo, tu odbočíte doľava na spevnenú poľnú cestu, po 2,5km ste na mieste. Ak budete pokračovať pri tejto tabuli stále rovno, po hlavnej ceste, po 350m pri prvých domoch obce odbočíte doľava a dostanete sa na novú asfaltku, ktorá vás privedie na miesto stretnutia tiež po 2,5 km. Druhá možnosť je prístup od Zlatých Moraviec, resp. od Topoľčianok. Prejdete obcou Machulince (nie do stredu obce), obcou Obyce, po 5 km miniete Jedľové Kostoľany a pôjdete po dobrej lesnej asfaltke smerom na Novú Baňu až prídete na križovatku tvaru T, tu odbočíte doprava na Novú Baňu. Po pár kilometroch prejdete obcou Veľká Lehota, na jej konci uvidíte vpravo pri ceste informačnú tabuľu, tu odbočíte doprava a po novej asfaltke po 2,5km ste na mieste stretnutia. Ak by ste si túto tabuľu nevšimli a pokračovali by ste stále po hlavnej, po 350m odbočíte pri veľkej tabuli Penziónu Drozdovo doprava na poľnú cestu a po 2,5km ste na stretnutí.

Vlani koncom leta bol povrch pred a okolo budovy penziónu vynovený, všade je rovný asfalt, nové parkovisko. Ďalšie parkovisko bolo vytvorené v tomto roku, je asi 120m od hlavnej budovy, hneď pri ceste napravo. Parkovanie je zdarma. V priestoroch penziónu a hlavne okolo neho je dostatok miesta pre burzovné stoly. V prípade priaznivého počasia zvoľte vonkajšie priestory, resp. veľký priestor prístavby, ktorý je pod strechou. O občerstvenie bude v plnej miere postarané, ako každý rok.

Program je už tradičný: O ôsmej privítanie účastníkov, príhovor zástupcov prezídia SZR, v činnosti bude QSL služba, bude možnosť vyrovnať členské. Počítame s bohatou burzou a so stánkami predajcov rádiotechniky, ktorých srdečne pozývame. Priestory pre stánky a burzu sú zdarma. Tradíciou stretnutí na Drozdove je nenáročný výstup na neďaleký Veľký Inovec a turistickú chatu. Pracovné posedenie budú mať aj funkcionári OTC klubu.

V prípade záujmu bude zabezpečená aj možnosť ubytovania v penzióne z piatka na sobotu, v apartmánoch alebo v turistickej časti. Všetky kontakty na penzión nájdete na stránke penziónu Drozdovo. Srdečne vás všetkých pozývame na toto najväčšie jednodňové stretnutie rádioamatérov na Slovensku, vlani nás bolo na 1. ročníku do 350. Pre informáciu: 17. septembra v tomto roku bude už 12. ročník jesenného stretnutia rádioamatérov na Drozdove, o čom budete včas informovaní.


Ďalší kontestový víkend pre mladých operátorov

19.5.2016  |  Miro OM5RW

Po úspešnom OK-OM SSB konteste a menšom záujme o kontest CQ-MIR sa členovia rádioklubu OM3KAP rozhodli ponúknuť svoje QTH aj na IOTA kontest. A tak SZR v úzkej spolupráci s rádioklubom OM3KAP/OM7M organizuje praktický kontestový tábor pre mladých operátorov zo Slovenska. Pod dozorom skúsených rádioamatérov sa mladí operátori zúčastnia IOTA kontestu, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.-31. júla 2016.

Táto akcia je určená pre mladých operátorov so záujmom o kontesting vo veku od 15 do 25 rokov. Rádioklub OM3KAP poskytne pre realizáciu tohto zámeru všetky technické a logistické prostriedky s cieľom prakticky si precvičiť seriózne kontestovanie z dobrého slovenského QTH stanice OM7M. Lokalita kontestového QTH je dostupná pre cestovanie zo všetkých smerov. Je možná aj individuálna doprava autom na vlastné náklady, vrátane sprievodu rodičov alebo poverenej osoby. Dovoz a odvoz k spojom bude zabezpečený. Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie a strava. Príchod účastníkov bude v piatok popoludní, odchod v nedeľu po skončení preteku. V sobotu dopoludnia bude príprava a inštruktáž pred pretekom vrátane oboznámenia s technickou výbavou, anténami, podmienkami šírenia a rozpisom smien jednotlivých operátorov.

Prihlášky s uvedením mena, veku a krátkeho profilu záujemcu je potrebné zaslať najneskôr 14 dní pred termínom konkrétneho preteku e-mailom na OM4MM.


Silent key

19.5.2016

S poľutovaním oznamujem širokej rádioamatérskej verejnosti, že dňa 15.5.2016 nás vo veku 74 rokov navždy opustil Július Varga, OM3CDP, jeden zo zakladateľov rádioklubu OM3KKF vo Fiľakove. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Laco OM7IR

                                          Nové číslo Rádiožurnálu

5.5.2016  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/16. Z jeho obsahu: GPS ako zdroj presnej frekvencie, Výkonový vf zosilňovač Doherty so zvýšenou účinnosťou na 144 MHz, CESSB – je o plnom využití výkonu zosilňovača, Trojtranzistorový audión 800 kHz – 35 MHz, Prerábka stožiaru RDM-12 z retiazkového na lanové zdvíhanie, Výsledky meraní postranného šumového spektra VKV zariadení, Ako sa volá na ISS, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by už mali mať časopis doma. Informácie o predplatnom na rok 2016 nájdete na www.radiozurnal.sk.Dodatok ku „kauze WX maják“

2.5.2016  |  Roman OM3EI

Na základe viacerých rozhovorov s rádioamatérmi som sa rozhodol bližšie vysvetliť postoj prezídia SZR k „WX majáku“. Samotné stanovisko znie totiž príliš stroho a nevyjadruje snahu o hľadanie riešenia. Aby nemala navrch len demagógia a osočovanie, dajme na stôl fakty.

Všetky neobsluhované stanice sú koordinované v rámci IARU. Ide o frekvenčnú koordináciu, aby nedochádzalo ku kolíziám a k rušeniu. Regulačný úrad nemôže mať prehľad o všetkých majákoch, prevádzačoch a iných neobsluhovaných staniciach vo svete. Preto sa v týchto prípadoch obracia na SZR, ktorý je členom IARU. Funguje to takto bez problémov už dlhé roky. Vždy ide o koordináciu frekvencie a nie či má úrad povolenie vydať alebo nie. V tom rozhoduje úrad nezávisle. Martin OM8KT stavia SZR do pozície, akoby to bol zväz, kto vydáva povolenia. Akoby Regulačný úrad nevedel sám rozhodnúť a bol odkázaný na odobrenie SZR. To nie je pravda.

V prípade WX majáku nám informáciu o jeho plánovanom spustení dal 13.4. sám Martin OM8KT. Poslal aj pripravenú žiadosť mailom a požiadal o podporu. Členovia prezídia sa tým následne zaoberali. Názory boli spočiatku rôzne, ale postupne väčšina členov uznala, že WX maják v takej podobe naše povoľovacie podmienky neumožňujú povoliť.

Vždy, keď je to možné, snažíme sa aktivitu podporiť. Aj tu sme hľadali riešenie. 19.4. som preto zavolal Martinovi a povedal mu, že o veci stále diskutujeme, že názory sú rôzne, ale základný problém vidíme v legislatíve. Navrhol som mu, aby to celé presunul na prevádzač, kde by to mohlo fungovať tak, že po zadaní DTMF kódu by prevádzač povedal správu o počasí. Čiže nešlo by o trvalé, dokola sa opakujúce FM vysielanie na samostatnej frekvencii. Rádioamatér, ktorý by mal záujem o túto informáciu, by si ju vyslaním tónovej voľby vyžiadal a prevádzač by mu ju následne povedal. Rádiový dosah prevádzača na kopci je určite lepší ako dosah stanice umiestnenej niekde v meste (WX maják mal byť v Košiciach), preto by bol aj prínos takéhoto riešenia pre rádioamatérov určite väčší. A navyše by to bolo v súlade s povoľovacími podmienkami.

Martin sa k návrhu vyjadril tak, že nevie, či to bude možné. Pritom podobné hlásenia v rámci systému SKYWARN už na prevádzači OM0OUK zrealizoval. Okrem iného povedal, že „my to potrebujeme mať tam dole“ (rozumej na 434,250 MHz, prevádzače majú výstupy na 438-439 MHz). Na otázku, že prečo „tam dole“, odpovedal v tom zmysle, že rádioamatéri - turisti potrebujú informácie o počasí. Tak som argumentoval, že predsa pre rádioamatérov v lese alebo niekde v doline je prevádzač určite dostupnejší ako stanica v Košiciach. Na to mi už neodpovedal a snažil sa hovor ukončiť. Tak som mu povedal, nech nad tým porozmýšľa, že aj my v prezídiu ešte budeme o veci diskutovať, a že si ešte môžeme zavolať. Povedal OK a rozlúčili sme sa.

Pár hodín po telefonáte uverejnil Martin na svojom webe správu, že SZR nepodporil jeho WX maják a obvinil nás, že sa staviame nad štátnu inštitúciu, že mu hádžeme polená pod nohy a že máme s jeho geografickou polohou duševný problém. Prečo to urobil, vie len on. Napísal, že SZR nepodporil WX maják, pritom v tej dobe sme žiadne stanovisko ešte neprijali. To bolo zaslané na RÚ až o týždeň neskôr, t.j. 26.4.

Ešte jedna vec sa udiala toho 19. apríla. WX maják prestal vysielať. Ako Martin sám uvádza na svojom webe, 8.4. ho spustil do skúšobnej prevádzky z dočasného QTH. Značku OM8WXA mu pridelil sám. Nemal byť postup opačný, najskôr povolenie až potom prevádzka? Kto sa teda stavia nad Regulačný úrad?

Správu o „nepodporení“ dal aj na svoj facebook, kde sa objavilo niekoľko komentárov. Dovolím si odcitovať jeden z nich: „To je choreeeé !!!- ako dalsie zmysluplne veci, ktore su centralisticky - /skor z hluposti a zavisti / zamietnute. Skoda, preskoda - ako by bodli tieto informacie pri organizovani plenerovych podujati ! Imaginacie, Gastro fest, Dni mesta....co by sme dali za vcasne varovanie !“

Tak malo to slúžiť amatérom alebo niekomu inému? Frekvencia 434,250 sa zhodou okolností nachádza v LPD pásme (48. kanál), kde môžu aj neamatéri používať tzv. walkie-talkie stanice. Síce je to len domnienka, ale neviem si ináč vysvetliť Martinove slová, že „MY to potrebujeme mať tam dole“. Nám rádioamatérom by malo byť predsa jedno, kde v pásme to vysiela. Naše rádiostanice majú celý rozsah 70cm. Tak kto je to „MY“?

V celej tejto „kauze“ je veľa emócií a málo argumentov. Môžem garantovať, že by sme rovnako postupovali aj keby o to žiadal niekto zo západu, dokonca aj keby bol z Bratislavy. V prezídiu SZR sú všetko dlhoroční skúsení rádioamatéri, ktorí sa vedia orientovať v celej šírke rádioamatérstva. Vekové zastúpenie je od 32 po 72 rokov. Všetci sa snažia robiť pre amatérov maximum, každý vo svojej oblasti. Urážať týchto ľudí štýlom ako to robí OM8WW je silná káva. Hlavne keď ich ani poriadne nepozná. Nikto nechce nikomu hádzať polená pod nohy, niet na to dôvod. Nebránime sa diskusii ani iným názorom (s argumentmi). Ale dovoľte aj nám mať vlastný názor.


Letný rádioamatérsky kurz - predĺženie prihlasovania

2.5.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov plánuje aj tento rok v lete zorganizovať kurz pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Termín kurzu je od 11. do 20. augusta 2016 a miesto konania bude Park hotel v Stupave. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Na kurze sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj záujemcovia z radov starších.

V prihláške uveďte meno účastníka, vek, adresu, kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719. Predbežné ceny pre účastníkov: 140 € pre deti a mládež, 200 € pre dospelých.

Uzávierka prihlášok je predĺžená do 15. mája 2016. Od počtu prihlásených závisí, či sa kurz bude konať.


Silent key

29.4.2016

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 29.4.2016 zomrel vo veku 85 rokov bývalý politicky väzeň, člen výboru Svetového združenia bývalých politických väzňov, rádioamatér, knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, CSc., OM1AJ.

Juraj Anoškin sa narodil v roku 1930. Po oboch rodičoch zdedil šľachtický pôvod. Jeho otec knieža JUDr. Peter Anoškin bol vysoký dôstojník cárskej gardy a pochádzal z Ruska. Matka Viera Ľubašova bola po praslici kňažná Radziwill. Pred novou štátnou mocou ušla rodina Petra Anoškina na Slovensko. Ľudovú školu začal Juraj navštevovať v Podolínci, pokračoval v Starej Ľubovni a skončil ju v Trstenej na Orave, kde potom nastúpil do prvého ročníka gymnázia. Kvôli sestre Eugénii prestúpil na gymnázium v Žiline. Keďže sa jeho rodina musela častejšie sťahovať, od roku 1944 pokračoval v štúdiách v Martine a v Novom Meste nad Váhom.

Po potlačení Slovenského národného povstania v roku 1944 odišla celá rodina do Prahy, kde žili niekoľko mesiacov. Neskôr sa vrátili späť na Myjavu a Juraj chodil na gymnázium do Nového Mesta nad Váhom, kde začal rádioamatérčiť. Ako rádioamatér bol samouk, učil sa len z dostupnej literatúry a spolu so spolužiakom si stavali prvé prijímače a vysielače. V roku 1948 dostal koncesiu OK3AJ.

Celá rodina Myjavu milovala. Myjava im v povojnových rokoch, keď prišli o všetok majetok a zachránili si len vlastné životy, poskytla neoceniteľnú pomoc a priateľskú náruč. Obľúbili si tento kraj, jeho milých a nesebeckých ľudí. Myjava a jej obyvatelia ich uzdravili z povojnového utrpenia a navrátili im optimizmus. Neskoršie vyhnanie z mesta zapôsobilo na rodinu veľmi drsne. Vtedajší Národný výbor vypovedal celú rodinu Petra Anoškina z Myjavy za to, že vo voľbách 1948 hodili do urny čisté lístky. Komunistická pomsta prišla rýchlo, rodina Anoškinovcov sa musela vysťahovať do Rožňavy a Juraj samozrejme prišiel v roku 1949 o koncesiu. Zmaturoval v Košiciach.

V r. 1950 začal navštevovať stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. V r. 1953 ho spolu so sestrou zatkli a odsúdili za velezradu, pretože povedal kamarátovi, na ktorom úseku by sa mohol pokúsiť utiecť cez hranice. Tento čin bol režimom chápaný ako napomáhanie pri úteku a preto bol odsúdený na štyri roky väzenia. Trest si odpykával v jáchymovských baniach. Po prepustení sa vrátil do Bratislavy, kde pracoval ako projektant v podniku Keramoprojekt. V ďalších rokoch pracoval ako vedúci montážnej čaty v Pozemných stavbách a popri práci zakladal výtvarné krúžky po celej republike.

V r. 1966 sa oženil, o rok neskôr dokončil vysokú školu a v r. 1984 získal titul kandidáta vied. Od r. 1989 bol v slobodnom povolaní, popritom však pracoval v Závodoch výpočtovej techniky. Neskôr odišiel do predčasného dôchodku a založil si vlastnú firmu, ktorú dnes vedie jeho syn.

V r. 1998 Anoškinovcom vrátili šľachtický titul a na základe toho v tom istom roku založili Aristokratické združenie Slovenska. Dlhodobo sa zasadzoval o zjednotenie Konfederácie politických väzňov Slovenska, Zväzu protikomunistického odboja a Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV), ale toho sa už nedožil.

Ja som sa s Jurajom zoznámil v januári 2012 pri kúpe mojej knihy, a keď sme sa stretli na SZR, tak nám porozprával ako dostal koncesiu a ako mu ju v roku 1949 vzali. Odvtedy sledoval vývoj rádioamatérstva, ale až po našom stretnutí sa začal znovu pripravovať na rádioamatérske skúšky. V r. 2013 spravil na Telekomunikačnom úrade skúšky a dostal rádioamatérske povolenie s jeho pôvodným sufixom OM1AJ. Nadviazal vyše 2000 spojení s celým svetom a nedávno si spravil radosť, kúpil si nový transceiver. Bohužial si ho dlho neužil.

Pohreb bude mať v stredu 4.5.2016 o 14,30 hod. v bratislavskom krematóriu. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Tono OM3LU

                                          Silent key

28.4.2016

So zármutkom oznamujem, že dňa 28.4.2016 nás navždy opustil Ferko Kubalec, OM3FH z Prešova. Bol dobrým priateľom, technikom a napriek svojmu veku veľkým nadšencom do výpočtovej techniky. Dožil sa krásnych 88 rokov. Posledná rozlúčka s ním bude v pondelok 2.5.2016 o 13,00 na hlavnom cintoríne v Prešove.

Peter OM0TM


„Kauza WX maják“

27.4.2016  |  Roman OM3EI

V posledných dňoch sa u nás rozprúdili vášne ohľadne zriadenia tzv. fonického meteorologického majáku. O čo vlastne ide? Má to byť automatické zariadenie, ktoré preberá meteorologické správy METAR a vysiela ich fonicky FM v pásme 70cm. Vysielanie má prebiehať nepretržite 24 hodín denne, 365 dní v roku. QTH Košice a prevádzkovateľ Martin OM8KT.

Zariadenie má vysielať v amatérskom pásme, preto musí spĺňať podmienky, ktoré stanovuje zákon o elektronických komunikáciách, povoľovacie podmienky a predpisy a odporúčania ITU a IARU. Ako je na tom „WX maják“ z tohto pohľadu:

1. V našich povoľovacích podmienkach je maják definovaný ako „neobsluhovaná amatérska stanica, ktorá slúži na zisťovanie podmienok šírenia rádiových vĺn“. Navrhovaný „WX maják“ túto definíciu zjavne nespĺňa.

2. Podľa frekvenčného plánu IARU môže maják vysielať len vo vyhradených úsekoch amatérskych pásiem prevádzkou CW alebo DIGI s max. šírkou pásma 500 Hz. Ani to navrhovaný „WX maják“ nespĺňa.

3. Nepretržité 24-hodinové vysielanie správ na jednej frekvencii má charakter veľmi podobný rozhlasovému vysielaniu, čo povoľovacie podmienky zakazujú.

Členovia prezídia SZR sa návrhom zaoberali a z uvedených dôvodov nakoniec prijali stanovisko, ktoré bolo 26. apríla zaslané na Regulačný úrad. Regulačný úrad je štátny orgán, ktorý sa riadi zákonmi a predpismi a rozhoduje nezávisle. Takže v konečnom dôsledku rozhodne úrad.

Treba povedať, že „WX maják“ je technicky zaujímavé riešenie a zvládnuť ho znamenalo iste veľa času a úsilia. V súčasnej dobe však takéto zariadenia naše ani medzinárodné predpisy nepoznajú. Postup na ich legalizáciu vedie cez konferenciu IARU, kde SZR môže predkladať návrhy, ktoré po schválení delegátmi sú zapracované do dokumentov IARU a následne do našich povoľovacích podmienok.

Navrhovaný „WX maják“ nie je bežné zariadenie. Zariadenie takéhoto typu nebolo u nás zatiaľ povolené. Preto sme mu ako členovia prezídia SZR venovali veľkú pozornosť. Jeho prípadné povolenie by sa stalo precedensom aj pre iné podobné zariadenia. Niekto ďalší by mohol požiadať o „WX maják“ v pásme 80m SSB. Alebo maják s hlásením napríklad dopravných informácií a podobne. Asi málokto by súhlasil s povolením takýchto staníc. Ak by ale Regulačný úrad povolil jednu, ťažko by potom zdôvodňoval prečo nepovoliť druhú. Preto sme v rámci prezídia SZR považovali za dôležité oznámiť RÚ náš názor na vec, hoci úrad má určite dostatok vlastných odborníkov.

Ochrana amatérskych pásiem pred stanicami, ktoré nevyhovujú národným a medzinárodným predpisom, by mala byť našim spoločným záujmom. SZR sa preto snaží byť v týchto otázkach aktívny. Je to jedna z hlavných úloh rádioamatérskej organizácie.


Silent key

25.4.2016

22. apríla 2016 sme sa v obradnej sieni krematória v Košiciach rozlúčili s našim dlhoročným priateľom a priaznivcom Jardom Kocichom, ex OK3UO. Prof. Ing. Jaroslav Kocich, PhD. Dr.h.c., významný vedec a pedagóg v odbore korózia a ochrana kovov, zomrel 19. apríla 2016 vo veku 86 rokov. Bol jedným zo zakladajúcich členov kolektívnej stanice OM3KAG na Technickej univerzite v Košiciach a pôsobil dlhé roky ako člen jej výboru. Aj vďaka jeho priazni sme si dokázali udržať lukratívne klubové priestory na Katedre náuky o kovoch.

Po tom, ako sa vzdal rádioamatérskej koncesie, sa venoval počúvaniu leteckej komunikácie. Zažil som s ním pár pekných chvíľ, keď mi s nadšením rozprával aké nové letecké spoločnosti počul. Vymenoval mi aj dni, keď počúval mňa ako som riadil letovú prevádzku, vrátane typov lietadiel.

Zbohom pán profesor, naše spomienky na vás zostanú navždy v našich mysliach a naše kondolencie posielame vašej manželke Danke, ex OK3YP, s rodinou.

Michal OM3DX


Aktivita rádioklubu Manín

21.4.2016  |  Jozef OM4AQ

Rádioklub Manín z Považskej Bystrice (rádiokluby OM3RRC, OM3KNS a OM3RDX) bude zabezpečovať spojenie počas 40. ročníka turistického pochodu Jilemníckého jarná dvadsaťpäťka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 24.4.2016 od 7,00 do 16,00 hod. v Manínskej tiesňave a jej okolí. Pre nás je to už 16. raz. Nadviazali sme tak na tradíciu našich predchodcov z OM3KNS, ktorí niekoľko desaťročí zabezpečovali spojenie na motoristických akciách, hlavne na medzinárodných motocyklových šesťdňových.

Budeme vysielať prevádzkou FM na frekvencii 145,450 MHz. Na kontrolách bude pracovať päť rádioamatérov, na trase ďalší dvaja. Prihlásilo sa aj niekoľko ďalších rádioamatérov, ktorí chcú aktivovať SOTA kopce, ktoré sú na trase alebo jej okolí, konkrétne TN-018, TN-020 a TN-021. Ďalšie dva sa nachádzajú v okolí Považskej Bystrice - TN-024, TN-026. Rádioamatéri z okresov TN, IL, PU, PB, BY a ZA sa zvyknú do siete prihlásiť a podporiť našu činnosť alebo aspoň odovzdať report.

Akcia je dobrou príležitosťou na rádioamatérske aktivity, ale aj propagáciu nášho hobby. Pri dobrom počasí sa jej v prekrásnom prostredí Manínskej tiesňavy (Súľovské vrchy v Strážovských vrchoch) zúčasňuje okolo 4000 účastníkov. Ide sa za každého počasia. Všetci sú vítaní. Viac na www.manin.sk.


Rádioamatéri v RTVS

18.4.2016  |  Roman OM3EI

Rádioamatéri nie sú aktívni len na rádioamatérskych frekvenciách, občas sa im podarí dostať aj do rozhlasového vysielania. Medzinárodný deň rádioamatérstva (18.4.) prezentoval v rannom vysielaní Rádia Regina Košice Stano OM8AQ. Rádioamatérom bola venovaná aj relácia Túlačka FM na Rádiu FM, v ktorej hovorili Jozef OM5CD a Ondro OM4DW.


Letný rádioamatérsky kurz

14.4.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov plánuje aj tento rok v lete zorganizovať kurz pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Termín kurzu je od 11. do 20. augusta 2016 a miesto konania bude Park hotel v Stupave. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Na kurze sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj záujemcovia z radov starších.

V prihláške uveďte meno účastníka, vek, adresu, kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719. Predbežné ceny pre účastníkov: 140 € pre deti a mládež, 200 € pre dospelých.

Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2016. Od počtu prihlásených závisí, či sa kurz bude konať.


Nezabudnite na úhradu za používanie frekvencie

14.4.2016  |  Roman OM3EI

Regulačný úrad upozorňuje všetkých rádioamatérov, ktorí získali nové povolenie alebo predlžovali svoje doterajšie povolenie, že po obdržaní nového povolenia je potrebné zaplatiť ešte 3 € ako úhradu za právo používať frekvencie.

V súvislosti s vydaním alebo predĺžením povolenia sa teda platia dva poplatky – správny poplatok (3 €) a úhrada za právo používať frekvencie (3 €). Kým správny poplatok sa platí pri podávaní žiadosti, úhrada za používanie frekvencií až po obdržaní nového povolenia. Regulačný úrad vtedy posiela žiadateľovi tri dokumenty: rozhodnutie o vydaní povolenia, samotné rádioamatérske povolenie a povoľovacie podmienky. Po obdržaní tejto zásielky je potrebné zaplatiť úhradu za právo používať frekvencie. Platí sa na iný účet ako sa platil správny poplatok. Číslo účtu je uvedené na druhej strane rozhodnutia. Ako variabilný symbol uveďte číslo rozhodnutia. Tento poplatok je potrebné zaplatiť do 14 dní. Tí, čo tak nespravia, dostanú od RÚ upomienku, ak ani potom nezaplatia, úrad im povolenie zruší. Všetky potrebné informácie nájdete v rubrike Infoservis.


OM CW preteky už túto sobotu

14.4.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov pozýva všetky naše stanice k účasti v sobotňajších OM CW pretekoch. Konajú sa od 06,00 do 08,00 letného času a sú rozdelené do dvoch jednohodinových etáp. Súťaží sa v pásmach 160 a 80m (1835-1950, 3520-3560). Vymieňa sa súťažný kód v zložení RST + poradové číslo QSO + okresný znak. Každé spojenie sa hodnotí 1 bodom a násobičmi sú okresné znaky v každej etape a na každom pásme zvlášť, čiže jeden okres je možné započítať max. 4-krát. Vlastný okresný znak sa ako násobič nepočíta. Násobičmi sú aj okresy OK staníc. Môžete sa zúčastniť v jednej z troch kategórii: výkon podľa povoľovacích podmienok, výkon do 100W alebo ako poslucháč. Denníky sa posielajú vo formáte Cabrillo do 14 dní po pretekoch cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk, rubrika OM CW preteky. Preteky sa konajú súbežne s OK CW závodom a môžu sa v nich nadväzovať aj spojenia s OK stanicami.

Ako kontestový denník môžete použiť programy:
N1MM s konfiguračným súborom od Ruda OM4TQ
TR4W s konfiguráciou od Radka OK1FHI
TRlog s konfiguračným súborom od Tóna OM7AG

Na vygenerovanie denníka vo formáte Cabrillo sa dajú použiť aj programy:
LM od DL8WAA
MixW od UT2UZ a UU9JDR


OK-OM DX SSB Contest tento víkend

7.4.2016  |  Roman OM3EI

Tento víkend, t.j. v dňoch 9.-10. apríla 2016, sa uskutoční OK-OM DX SSB Contest. Podmienky sú odlišné od podmienok CW časti, ich úplné znenie nájdete tu. Hlavným rozdielom je, že zahraničné stanice nadväzujú spojenia so všetkými stanicami, nielen s OK/OM. V podmienkach nájdete aj zoznam kontestových programov, ktoré sa dajú použiť pre tento kontest.

Napriek odlišným podmienkam bude o spojenia s našimi stanicami záujem, pretože sú bodovo zvýhodnené, a tak majú šancu aj stanice s horším vybavením. Využite preto možnosť si dobre zavysielať a pomôžte spropagovať tento nový kontest.


Rádioamatérske skúšky

1.4.2016  |  Roman OM3EI

Regulačný úrad nám oznámil, že najbližšie skúšky na získanie rádioamatérskeho povolenia sa uskutočnia 20. apríla 2016 v Bratislave. Kto má záujem, ešte je možné sa prihlásiť. Bližšie informácie a formulár prihlášky nájdete v rubrike Infoservis.


Nová inzercia na hamradio.sk

1.4.2016  |  Roman OM3EI

Od dnes funguje na našej stránke nový systém inzercie. Dôvodom zmeny boli neustále problémy s administráciou predchádzajúceho systému, ktoré si vyžadovali zásahy admina inzercie, ktorým je Michal OM8AIK. Michal preto pripravil a spustil nový systém, ktorý by mal fungovať lepšie.

Ide o veľkú zmenu, ktorá sa týka jednak vzhľadu inzercie a tiež aj spôsobu vkladania inzerátov a reagovania na ne. Prečítajte si preto najprv pravidlá a návody ako na to. Mnohí ste si predchádzajúci systém obľúbili, a tak bude chvíľu trvať, kým si zvyknete na nový. V podstate však ide o klasické phpBB fórum, ktoré funguje na mnohých weboch. Preto prosím, dajte novému systému čas, kým si na zmeny zvyknete. Prípadné konštruktívne námety a pripomienky môžete posielať buď adminovi, alebo sa vyjadriť na fóre kv.szr.sk.


Členské do SZR a predplatné na Rádiožurnál

29.3.2016  |  Roman OM3EI

O dva dni (31. marca) končí obdobie, kedy je podľa stanov potrebné zaplatiť členské do SZR na rok 2016. Výška členského je 20 € pre riadnych členov a 15 € pre študentov a dôchodcov. Pre nekoncesionárov je to 15 a 10 € a pre mládež do 18 rokov 5 €. Členské je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu (IBAN): SK91 0200 0000 0001 1333 3012. V poznámke k platbe uveďte vašu volaciu značku. V prípade, že budete platiť za viacerých členov, zašlite na sekretariát SZR správu, v ktorej uvediete dátum platby, výšku celkovej sumy, mená a značky osôb a výšku členského príspevku za každú osobu. Správu pošlite buď e-mailom, alebo poštou na adresu SZR, P.O.Box 14, 90031 Stupava. Členské môžete zaplatiť aj osobne v priestoroch zväzu v Stupave na Mlynskej ul. č. 4 vždy v utorok od 9,00 do 16,30 hod. alebo poštovou poukážkou, ktorú vám na požiadanie zašleme.

Výška predplatného na Rádiožurnál na rok 2016 je 12 €. Predplatné môžete uhradiť buď bezhotovostne na číslo účtu (IBAN): SK97 0900 0000 0000 1157 1618, alebo poštovou poukážkou, ktorú vám na požiadanie zašleme. V poznámke k platbe uveďte vašu značku. Aj predplatné na Rádiožurnál môžete zaplatiť každý utorok v priestoroch SZR v Stupave na Mlynskej ul. 4. Všetky informácie nájdete na webe Rádiožurnálu.


CW pretek Jarný šprint na Veľkonočný pondelok

25.3.2016  |  Bohuš OM6ABS

Pozývame všetkých rádioamatérov k účasti v našom KV preteku Jarný šprint. Uskutoční sa na Veľkonočný pondelok 28.3.2016 od 14,00 do 20,00 UTC. V zahraničí je kontest prezentovaný pod názvom Low Power Spring Sprint (TEST SS). Podrobné podmienky ako aj vzor súťažného denníka nájdete na webe kv.szr.sk. Dopočutia v preteku Jarný šprint.


Stanica 5E5E v CQWW WPX Conteste tento víkend

23.3.2016  |  Noro OM6NM

Počas nadchádzajúceho veľkonočného víkendu bude prebiehať SSB časť CQWW WPX Contestu. Stanica 5E5E z Maroka z QTH Jima W7EJ/CN2R bude opäť obsadená našimi rádioamatérmi: súčasťou tímu budú: Jim W7EJ, Jirka OK1RI, Noro OM6NM, Petr OK1FFU, Vašek OK1VVT, Karel OK1JKT, Pedro EA7IZJ a Jorge EA9LZ. Tento rok bude veľmi silná konkurencia v M2 kategórii, preto budeme vďační za každé zavolanie a tým aj za významnú bodovú podporu od OK/OM komunity, najmä na spodných pásmach, ale aj všade inde. Prajeme všetkým veselú Veľkú noc a tešíme sa na zavolanie.


YOTA 2016

17.3.2016  |  Ondro OM4DW

V termíne od 16. do 23. júla 2016 sa bude opäť konať medzinárodný letný rádioamatérsky tábor YOTA. Tento rok sa uskutoční v rakúskych Alpách, v mestečku Wagrain. Slovensko bude reprezentovať štvorčlenný tím zložený z troch účastníkov vo veku 15 až 25 rokov a vedúceho tímu. Účastníci si budú hradiť cestovné náklady a účastnícky poplatok 25 €. Ak máte záujem zúčastniť sa a zároveň spĺňate vekové kritériá, pošlite vyplnenú prihlášku spolu s motivačným listom podľa inštrukcií e-mailom na OM4DW. Komunikačným jazykom na tábore je angličtina, preto je jej znalosť podmienkou pre účasť. Viac informácií nájdete tu. Uzávierka prihlášok je 31.3.2016.


Kontestové víkendy pre mladých operátorov

17.3.2016  |  Miro OM5RW

SZR v úzkej spolupráci s rádioklubom OM3KAP/OM7M organizuje praktický kontestový tábor pre mladých operátorov zo Slovenska. Pod dozorom skúsených rádioamatérov sa mladí operátori zúčastnia týchto vybraných pretekov:

OK/OM DX SSB Contest, 9.-10.4.2016, 12,00-12,00 UTC, kat. MO
CQ MIR, 14.-15.5.2016, 12,00-12,00 UTC, kat. M/S MIX

Táto akcia je určená pre mladých operátorov so záujmom o kontesting vo veku od 15 do 25 rokov. Rádioklub OM3KAP poskytne pre realizáciu tohto zámeru všetky technické a logistické prostriedky s cieľom prakticky si precvičiť seriózne kontestovanie z dobrého slovenského QTH stanice OM7M. Lokalita kontestového QTH je dostupná pre cestovanie zo všetkých smerov. Je možná aj individuálna doprava autom na vlastné náklady, vrátane sprievodu rodičov alebo poverenej osoby. Dovoz a odvoz k spojom bude zabezpečený. Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie a strava. Príchod účastníkov bude v piatok popoludní, odchod v nedeľu po skončení preteku. V sobotu dopoludnia bude príprava a inštruktáž pred pretekom vrátane oboznámenia s technickou výbavou, anténami, podmienkami šírenia a rozpisom smien jednotlivých operátorov.

Prihlášky s uvedením mena, veku a krátkeho profilu záujemcu je potrebné zaslať najneskôr 14 dní pred termínom konkrétneho preteku e-mailom na OM4MM.


Regulačný úrad začal opäť vybavovať rádioamatérske žiadosti

17.3.2016  |  Roman OM3EI

Pre dlhodobú práceneschopnosť pani Michňovej neboli od konca minulého roka vybavované rádioamatérske žiadosti o predĺženie povolení, o vydanie osvedčení a ani žiadne iné. SZR apeloval na Regulačný úrad, aby situáciu riešil a zabezpečil vybavovanie rádioamatérskych záležitostí inými pracovníkmi úradu. To sa nakoniec podarilo a žiadosti sa začali postupne vybavovať. Prednostne budú vybavené žiadosti o predĺženie povolenia a následne všetky ostatné. Ak chcete zistiť aký je stav vybavovania vašej žiadosti, môžete zavolať na tel. č. 02 5788 1631. Za pomoc ďakujeme hovorcovi RÚ Romanovi Vavrovi, OM3TOW.


Silent key

15.3.2016

Dňa 11. marca 2016 zomrel vo veku 88 rokov Milan Sedlák, ex OK3SY. V šesťdesiatych rokoch bol aktívnym členom rádioklubu Žilina OM3KZA. V roku 1970 prišiel o koncesiu. K vysielaniu na rádioamatérskych pásmach sa už nevrátil. Česť jeho pamiatke.

Mojo OM6MW


Podmienky pre využívanie príchodzej QSL služby pre nečlenov SZR

8.3.2016  |  Roman OM3EI

Prezídium SZR aktualizovalo Organizačný poriadok QSL služby. Jeho znenie nájdete v rubrike QSL služba SZR. Najväčšou zmenou je, že nečlenovia SZR už nebudú môcť využívať príchodziu QSL službu zdarma. Aj oni budú musieť prispievať na jej činnosť. Prezídium stanovilo poplatok za využívanie príchodzej QSL služby vo výške 16,00 € na rok. Tento poplatok zahŕňa náklady prepočítané na jedného používateľa QSL služby. Nečlenovia SZR ani po zaplatení tohto poplatku nemôžu využívať QSL službu na odosielanie svojich QSL lístkov do zahraničia. Môžu posielať lístky len pre OM stanice a budú dostávať lístky, ktoré prídu na ich značku. QSL lístky určené pre nečlenov SZR, ktorí nebudú mať uhradený poplatok za príchodziu QSL službu na daný rok, budú vrátené odosielateľovi s poznámkou "NOT MEMBER".


Silent key

8.3.2016

Dňa 2. marca 2016 zomrel vo veku 81 rokov Ladislav Slávik, OM6CH (ex OM3CHH) z Lalinku pri Žiline. Bol dlhoročným členom rádioklubu Žilina OM3KZA. Česť jeho pamiatke.

Mojo OM6MW


Nové číslo Rádiožurnálu

28.2.2016  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 1/16. Z jeho obsahu: Vf merania pomocou SDR USB kľúča a šumového generátora, Nadväzovanie spojení cez rádioamatérske satelity, Ako ovládať transvertory na jednom stožiari, Nová verzia softvéru SmartSDR 1.6, DX story: T2GC, KV a VKV Toplisty, rubriky: Novinky, Aktuality, DX, KV, VKV, EME. Predplatitelia by mali dostať časopis v najbližších dňoch. Informácie o predplatnom na rok 2016 nájdete na www.radiozurnal.sk.Silent key

21.2.2016

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v piatok 19. februára 2016 náhle zomrel Daniel Imriška, OM1ARX. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Jano OM3TC


Podporte percentami vašej dane mladých rádioamatérov

18.2.2016  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérstvo, či už formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2%, resp. 3% (viď ďalej) dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR s prosbou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2%, resp. 3% dane. Viac..

Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov - editovateľné pdf

Ostatné tlačivá na poukázanie 2% dane


Rádioamatérske stretnutie v Košiciach

18.2.2016  |  Fero OM8TA

Centrum voľného času Košice v spolupráci s rádioklubom OM3KWM usporiada stretnutie rádioamaterov. Stretnutie sa uskutoční 19. marca 2016 so začiatkom o 09,00 hod. v priestoroch Centra voľného času v Košiciach na Orgovánovej ulici č. 5. Všetci ste vítaní. Informácie u OM8TA: tel. 055/6422005, 0905 393594.


Stretnutie v Prešove

28.1.2016  |  Rado OM0AMR

Srdečne pozývame všetkých rádioamatérov na rádioamatérske stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 20.2.2016 V Prešove, v reštaurácii na železničnej stanici so začiatkom o 10,00 hod. Program bude neformálny, ale môžete sa tešiť na starých kamarátov a samozrejme na burzu. Tak ako po minulé roky bude možné malý registračný poplatok prejesť alebo prepiť priamo na na mieste.


Hlásenia do OM DX Toplistu

21.1.2016  |  Roman OM3EI

Január je mesiac, kedy sa posielajú hlásenia do OM DX Toplistu. OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch. Zarátať je možné zeme potvrdené buď papierovým QSL lístkom, alebo prostredníctvom LoTW (eQSL do OM DX Toplistu neplatia). Toplist je zostavovaný raz ročne, vždy k 31.12. príslušného roka na základe hlásení od OM staníc. Vaše hlásenia zasielajte cez webovú stránku dx.szr.sk alebo e-mailom alebo poštou na adresu: Ing. Emil Horváth, OM3XX, Záhorácka 8/40, 90101 Malacky. Uzávierka hlásení je 31.1.2016. Podrobné podmienky sú na webe OM DX Toplistu.


Hlásenia do OM VKV/UKV/MW Toplistu

21.1.2016  |  Roman OM3EI

VKV/UKV/MW Toplist (rebríček) je zostavovaný za účelom podpory VKV aktivity na Slovensku. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Rebríček je vedený v kategóriách podľa pásiem a podľa druhu šírenia. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. V rubrike počet lokátorov sa uvádza počet potvrdených lokátorov, v rubrike počet zemí DXCC sa uvádza počet potvrdených zemí. Rovnako aj uvádzané ODX spojenia musia byť potvrdené. Za potvrdené spojenie sa považuje spojenie potvrdené papierovým QSL lístkom alebo prostredníctvom LoTW. Spojenia potvrdené cez systém eQSL do Toplistu neplatia. Poradie bude zostavené podľa počtu lokátorov.

Hlásenia je potrebné poslať na predpísanom formulári do 31.1.2016 e-mailom na adresu OM3EI. V názve xls súboru s vašim hlásením uveďte aj vašu značku (napr. vkv_toplist_om1xxx.xls).


Silent key

21.1.2016

S hlbokým zármutkom oznamujem, že dňa 14. januára 2016 nás navždy opustil kamarát rádioamatér Ivan Sabo, OM7ASI, z Kyjatíc. Pohreb mal v nedeľu 17.1.2016 V Kyjaticiach. Česť jeho pamiatke.

Karol OM5KP

                                          

Ivan OM7ASI v kruhu priateľov na stretnutí Drozdovo 2013.


Nové poplatky za skúšky a vydanie osvedčenia

15.1.2016  |  Roman OM3EI

Z Regulačného úradu sme dostali nasledovnú informáciu:

S účinnosťou od 1.1.2016 došlo k zmene zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zmeny sa dotýkajú skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti nasledovne:

Položka 102
a) vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou 6,50 €
b) vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žiadateľa 100 €

Položka 103
a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc 20 €
c) opravná skúška pri overení podľa písmena a) 3 €

S účinnosťou od 1.1.2016 je potrebné spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia (amatérske skúšky) doručiť aj doklad o zaplatení správneho poplatku o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc 20 €. Tento správny poplatok zahrňuje predchádzajúce dva správne poplatky platné do 31.12.2015, a to správny poplatok za overenie osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou a správny poplatok za vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti, ktoré boli doručené úradu v roku 2015, budú vybavené ešte podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, platnom v roku 2015 (t.z. úspešný žiadateľ po vykonaní skúšky predloží úradu doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v hodnote 9,50 €).

Nový formulár žiadosti ako aj postup pri vyplňovaní žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (pre vykonanie skúšky) nájdete na tomto odkaze.

Zmena správneho poplatku nastala aj pri vydávaní osvedčení na základe postupu vo veci uznávania osvedčení osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc a vo veci predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií pre zariadenia amatérskej služby. Tu sa správny poplatok za vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v hodnote 9,50 € zmenil na správny poplatok pre vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou v hodnote 6,50 €.

Nový formulár žiadosti o „uznanie osvedčenia“ ako aj doplnený postup vo veci uznávania osvedčení osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc a vo veci predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií pre zariadenia amatérskej služby nájdete na tomto odkaze.

Toľko informácia Regulačného úradu. Od 1.1.2016 sa teda mení poplatok za:

a) rádioamatérske skúšky - doteraz sa platil poplatok 6,50 € za skúšky a 9,50 € za vydanie osvedčenia (spolu 16 €), po novom sú tieto dva poplatky zlúčené do jedného poplatku 20 €

b) za vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez skúšok - doteraz bol tento poplatok 9,50 €, po novom je to 6,50 €.

Zmenili sa aj niektoré tlačivá žiadostí. Podrobné pokyny a informácie k jednotlivým druhom žiadostí nájdete v rubrike INFOSERVIS.Staršie aktuality:

2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011   

2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2004-2005  -  2003 (2)  -  2003 (1)  -  2002


       
 

Členské do SZR:
 

OM Callbook:
 

QRZ.com:
  

QSL info:
  

 
DX FUN CLUSTER
Posledné spoty:
50   100   150   200
 
Selektované spoty:
KV KV+6m VUSHF
CW SSB DIGI
1,8 MHz 3,5 MHz 5 MHz
7 MHz 10 MHz 14 MHz
18 MHz 21 MHz 24 MHz
28 MHz 50 MHz 70 MHz
144 MHz 430 MHz

Kalendár DX expedícií

Slnečná aktivita