24.12.2022  | 

Všetkým rádioamatérom prajeme pokojné Vianoce a všetko najlepšie do Nového roku

Silent key

22.12.2022

Dňa 17. decembra 2022 nás vo veku nedožitých 73 rokov navždy opustil Dušan Stanček, OM8SD z Popradu. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Štefan OM8CD

                                          


Silent key

19.12.2022

16. decembra 2022 nás po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 66 rokov navždy opustil rádioamatér Ján Vanta, OM3TNA (tiež OK8TNA) z Lukavice v okrese Bardejov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Kamil OM0CS


Silent key

16.12.2022

14. decembra 2022 zomrel známy bratislavský rádioamatér Tibor Dergnovich, OM1TD. Prvé začiatky mal už počas základnej vojenskej služby, kde robil radistu. Koncesiu získal v roku 1964 a po roku 1989 postupne dosiahol až najvyššiu triedu. Celú dobu bol aktívny na všetkých pásmach. K rádioamatérstvu priviedol aj syna Petra OM1PD a manželku Evu OM1AED. Posledných 10 rokov mal zdravotné problémy, preto sa menej ukazoval na verejnosti, ale na pásme bol takmer nonstop. Na Štedrý deň by oslávil 80ku. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Peter OM1PD

                                          


Výsledky 10. zjazdu SZR

3.12.2022  |  Roman OM3EI

Dnes sa vo Vrútkach uskutočnil v poradí už 10. zjazd Slovenského zväzu rádioamatérov. Na rokovaní sa zúčastnilo 25 delegátov, ktorí si najprv vypočuli správy prezidenta o činnosti a hospodárení SZR za obdobie od posledného zjazdu, ako aj správu revíznej komisie. Nasledovala bohatá a podnetná diskusia a po nej delegáti schválili niekoľko zmien stanov a organizačného poriadku.

Na záver sa konali voľby členov nového prezídia, ktoré dopadli nasledovne:

prezident: Roman Kudláč, OM3EI
1. viceprezident: Norbert Moravanský, OM6NM
2. viceprezident: Branislav Daráš, OM2FY
predseda KV komisie: Ondrej Briatka, OM4DW
predseda VKV komisie: Rastislav Hrnko, OM3BH
predseda komisie ARES: Stanislav Uličiansky, OM8ST
predseda komisie ROB: Jozef Šimeček
člen: Stanislav Barónik, OM8AQ
člen: Miroslav Bebjak, OM5RW
člen: Anton Srnka, OM1AEG
člen: Jozef Vojtek, OM6AM

Predsedom revíznej komisie bol zvolený Róbert Oravec, OM1UW a jej členmi Vincent Suchánek, OM7AT a Peter Fabian, OM2CW.


10. zjazd SZR - aktualizované

1.12.2022  |  Roman OM3EI

Pripomíname všetkým členom SZR, že už túto sobotu 3. decembra 2022 sa uskutoční 10. zjazd SZR. Zjazd sa bude konať vo Vrútkach, v penzióne Burra na ul K. Kallocsaya 2. Penzión s reštauráciou Burra sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej stanice Vrútky.

Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 7,30 do 9,30 h. Samotné rokovanie začína o 9,30 h. Podrobný program aj s rokovacím poriadkom zjazdu nájdete na tejto stránke.

Na kluby boli emailom rozoslané zjazdové informácie spolu s formulármi registračný list klubu SZR, delegačný hárok a kandidačný list na volené funkcie SZR. Každý klub registrovaný v SZR má právo byť zastúpený na zjazde jedným členom, ktorý je volený členskou schôdzou klubu a musí predložiť delegačný hárok s najmenej tromi menami a podpismi členov klubu, ktorí sú zároveň aj členmi SZR. Ak predloží delegát klubu hárok s desiatimi alebo viac členmi klubu, ktorí sú zároveň aj členmi SZR, má tento klub právo byť zastúpený dvoma delegátmi. A ak predloží delegát klubu hárok s dvadsiatimi alebo viac členmi klubu, ktorí sú zároveň aj členmi SZR, má tento klub právo byť zastúpený tromi delegátmi.

Členovia SZR, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu SZR, môžu tiež delegovať svojho zástupcu na zjazd SZR. Tento delegát musí predložiť hárok s piatimi alebo viac menami a podpismi členov SZR. Jeden člen SZR môže byť zapísaný len na jednom delegačnom hárku.

Písomné návrhy na zmenu dokumentov ako sú stanovy, organizačný poriadok a programové zameranie SZR), ako aj návrhy na funkcionárov SZR, prípadne vyplnené delegačné hárky delegátov, je potrebné zaslať doporučene na adresu SZR pred konaním zjazdu. Zjednoduší sa tým príprava zjazdu a predídete nedorozumeniam pri prezentácii a v priebehu rokovania. Je potrebné, aby si členovia pripravili svojich kandidátov na volené funkcie, a aby sa už teraz zamýšľali nad vhodnými delegátmi zjazdu, ktorí ich budú zastupovať.

Delegáti pri prezentácii predložia delegačný hárok podpísaný jednotlivými členmi SZR. Je preto dôležité, aby si aj delegáti preverili členskú príslušnosť k SZR u všetkých podpísaných rádioamatérov na svojom delegačnom hárku. Cestovné náležitosti budú delegátom preplatené v zmysle opatrení schválených prezídiom SZR.

Všetky informácie k 10. zjazdu SZR aj s príslušnými formulármi nájdete na tejto stránke

Aktuálne znenie stanov SZR
Aktuálne znenie organizačného poriadku SZR


Nové číslo Rádiožurnálu

30.11.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 11/2022. Z jeho obsahu: Balkónový vertikál s výmennými žiaričmi, Recenzia výkonového zosilňovača Xiegu XPA125B, Prijímacie antény EWE a RA0SMS FLAG, 50-ohmové umelé záťaže do 100 W, Návšteva v rádioklube A62A, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

30.11.2022

29. novembra 2022 nás vo veku nedožitých 72 rokov navždy opustil rádioamatér Jozef Václavík, OM7YC z Haliče. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.

Za členov RK OM3KKF Erwin OM7PY

                                          


Predvianočné stretnutie v Bratislave

26.11.2022  |  Jaro OM1II

Po povinných prestávkach pozývame rádioamatérov z Bratislavy a širokého okolia na 12. stretnutie rádioamatérov v Petržalke. Stretnutie sa bude konať v utorok 13. decembra 2022 od 14,00 hod. v kaviarni Maxoo (v budove pôvodného sídla SZR) v Bratislave na Wolkrovej 4. Organizátori sa tentokrát rozhodli vynechať organizovanie tomboly. Uvítame však miniburzu, ale pre obmedzené priestory je priestor pre jedného predávajúceho max. na šírku jednej stoličky. V ponuke bude guláš a občerstvenie podľa ponuky.

Dovoz QSL lístkov na stretnutie je potrebné dohodnúť so Števom OM3JW najneskôr do 13. decembra do 12,00 hod. na stránke QSL služby na www.hamradio.sk alebo emailom. Na stretnutí bude možnosť zaplatiť členské do SZR a predplatné na Rádiožurnál.

Doprava: Z hlavnej železničnej stanice električkou č. 1, na Šafárikovom námestí prestúpiť na električku č. 3 a vystúpiť na konečnej, potom z konečnej pešo alebo jednu zástavku autobusom č. 88 smerom na most SNP. Z autobusovej stanice autobusom č. 88, stojí rovno pred bývalou budovou, kde sa stretnutie koná.

Prípadné informácie poskytnú Dušan OM3CVV a Jaro OM1II.


OM22YOTA

23.11.2022  |  Ondro OM4DW

Počas decembra budú už tradične, ako každý rok, vysielať na pásmach stanice so sufixom YOTA – Youngsters On The Air. Tieto stanice sú obsluhované mladými operátormi do 25 rokov. Hlavnou myšlienkou je zaktivizovať mladých operátorov. Za spojenia s týmito stanicami bude vydávaný diplom. Viac informácií nájdete na www.ham-yota.com a tiež na sociálnych médiách.

Zo Slovenska bude aktívna stanica OM22YOTA. Prevádzku pod touto značkou chceme umožniť všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku max. 25 rokov. Záujemcovia o vysielanie kontaktujte emailom Ondra OM4DW.


Predajcovia na stretnutí TATRY 2022

15.11.2022  |  Roman OM3EI

Na stretnutie TATRY 2022 prídu aj predajcovia, ktorí budú ponúkať rádioamatérsky sortiment. Zo Slovenska príde firma Anico, ktorá je známa svojimi priaznivými cenami rádioamatérskych zariadení. Budú aj prakticky predvádzať rádioamatérske SDR zariadenia.

Ďalším predajcom bude oficiálny zástupca ICOM pre Slovensko - firma Sound Design - hamTech. Prinesie najnovšie zariadenia od firmy ICOM vrátane transceivrov IC-705, IC-7300, IC-7610 a IC-9700.

Z Maďarska k nám opäť zavíta známy predajca, ktorý ponúka rozsiahly sortiment z oblasti VKV/UKV FM, PMR, CB a spotrebnej elektroniky.

A na svoje si prídu aj záujemcovia o čiapku, tričko, uterák alebo mikinu, na ktorú im šikovný Filip na počkanie vyšije volaciu značku.


Podrobný program stretnutia TATRY 2022

14.11.2022  |  Roman OM3EI
Silent key

14.11.2022

Dňa 12. novembra 2022 nás vo veku 86 rokov navždy opustil MUDr. Václav Kreutz, OM4DN. Bol dlhoročným členom ilavského rádioklubu OM3RRE. Česť jeho pamiatke.

Peter OM4ADA

                                          


Informácie k 10. zjazdu SZR

10.11.2022  |  Roman OM3EI

Prezídium SZR rozhodlo, že 10. zjazd SZR sa uskutoční v sobotu 3. decembra 2022. Zjazd sa bude konať vo Vrútkach, v penzióne Burra na ul K. Kallocsaya 2. Penzión s reštauráciou Burra sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej stanice Vrútky.

Na kluby boli emailom rozoslané zjazdové informácie spolu s formulármi registračný list klubu SZR, delegačný hárok a kandidačný list na volené funkcie SZR. Každý klub registrovaný v SZR má právo byť zastúpený na zjazde jedným členom, ktorý je volený členskou schôdzou klubu a musí predložiť delegačný hárok s najmenej tromi menami a podpismi členov klubu, ktorí sú zároveň aj členmi SZR. Ak predloží delegát klubu hárok s desiatimi alebo viac členmi klubu, ktorí sú zároveň aj členmi SZR, má tento klub právo byť zastúpený dvoma delegátmi. A ak predloží delegát klubu hárok s dvadsiatimi alebo viac členmi klubu, ktorí sú zároveň aj členmi SZR, má tento klub právo byť zastúpený tromi delegátmi.

Členovia SZR, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu SZR, môžu tiež delegovať svojho zástupcu na zjazd SZR. Tento delegát musí predložiť hárok s piatimi alebo viac menami a podpismi členov SZR. Jeden člen SZR môže byť zapísaný len na jednom delegačnom hárku.

Písomné návrhy na zmenu dokumentov ako sú stanovy, organizačný poriadok a programové zameranie SZR), ako aj návrhy na funkcionárov SZR, prípadne vyplnené delegačné hárky delegátov, je potrebné zaslať doporučene na adresu SZR pred konaním zjazdu. Zjednoduší sa tým príprava zjazdu a predídete nedorozumeniam pri prezentácii a v priebehu rokovania. Je potrebné, aby si členovia pripravili svojich kandidátov na volené funkcie, a aby sa už teraz zamýšľali nad vhodnými delegátmi zjazdu, ktorí ich budú zastupovať.

Delegáti pri prezentácii predložia delegačný hárok podpísaný jednotlivými členmi SZR. Je preto dôležité, aby si aj delegáti preverili členskú príslušnosť k SZR u všetkých podpísaných rádioamatérov na svojom delegačnom hárku. Cestovné náležitosti budú delegátom preplatené v zmysle opatrení schválených prezídiom SZR.

Všetky informácie k 10. zjazdu SZR aj s príslušnými formulármi nájdete na tejto stránke

Aktuálne znenie stanov SZR
Aktuálne znenie organizačného poriadku SZR


Program pre účastníkov stretnutia TATRY 2022

10.11.2022  |  Roman OM3EI

Tradičnou súčasťou stretnutia TATRY je celodenný blok odborných prednášok a prezentácií. Účastníci tak majú možnosť získať aj pridanú hodnotu a dozvedieť sa nové poznatky od skúsených lektorov. Tento rok sa nám podarilo na sobotu zabezpečiť prednášky na nasledovné témy:

9,30: Portejblová QRP magnetická slučková anténa MC-20 od OM0ET v praxi (lektor: Paľo OM0ET)

10,25: Diaľkové (remote) ovládanie SDR transceivrov ICOM (lektor: Števo OM3RG)

13,00: CW QRP transceiver pre družicu QO-100 a LoRa technológia v rádioamatérskej praxi (lektori: Jano OM2JU, Ondro OK1CDJ)

14,00: Ako na vysielanie z prírody pre diplomový program WWFF (lektor: Rado OM2ZZ)

15,00: Budovanie kontestového QTH na krátke vlny (lektor: Karel OK2ZI)

16,00: Prezentácia DX expedície S9OK a prípravy na expedíciu TN8K (lektor: Karel OK2ZI)

Okrem toho sa v piatok od 16,30 do 18,30 uskutoční aj verejné zasadnutie koordinačného centra ARES. A v sobotu o 11,20 bude informácia o činnosti SZR a odovzdávanie plakiet a diplomov za súťaže na KV a VKV.

Vzhľadom na to, že v porovnaní s rokom 2019 nám hotel štvornásobne zvýšil cenu za prenájom priestorov, v ktorých sa stretnutie koná, a došlo k zvýšeniu aj ďalších poplatkov, sme nútení aj my zvýšiť účastnícky poplatok. Prezídium SZR ho po diskusii stanovilo na 4 € na osobu. Účastníci nad 70 rokov budú mať poplatok polovičný, t.j. vo výške 2 €. Deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Účastnícky poplatok sa platí len raz bez ohľadu na počet dní, ktorých sa účastník zúčastní. Po zaplatení dostane každý účastník visačku s volacou značkou a vstupenku v podobe identifikačného papierového náramku na zápästie.

Na stretnutí budú aj pracovníci QSL služby SZR, ktorí oznamujú, že na stretnutie privezú došlé QSL lístky pre všetkých okresných alebo klubových manažérov. Ak nedostávate lístky cez manažéra a chcete, aby vám ich QSL služba na stretnutie priniesla, a zároveň ste členom SZR, požiadajte o to na stránke QSL služby na hamradio.sk alebo emailom na adrese qsl@szr.sk, a to najneskôr do 15. novembra.


Stretnutie TATRY 2022

10.11.2022  |  Roman OM3EI

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 46. ročník stretnutia rádioamatérov TATRY. Stretnutie sa uskutoční 18.–20.11.2022 v hoteli Satel v Poprade. Hotel sa nachádza v turistickom centre Popradu na Mnoheľovej ulici, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Dostupnosť je výborná všetkými druhmi dopravy, parkovanie je možné v blízkom okolí hotela.

Stretnutie bude mať osvedčený program – výstavu predajcov, rádioamatérsku burzu, technické prednášky a fóra. Vzhľadom na neistú covidovú situáciu ale nebudeme tento rok organizovať sobotňajší večerný hamfest. Napriek tomu bude vytvorený dostatočný priestor na osobné stretnutia a diskusie účastníkov.

Súčasťou stretnutia bude aj predajná časť, kde budú firmy a burzovníci ponúkať rádioamatérsky sortiment. Samostatný stánok bude mať SZR, v ktorom bude fungovať QSL služba, bude možnosť zaplatiť členské na budúci rok a predplatné Rádiožurnálu.

V spolupráci s hotelom sme sa dohodli, že - na rozdiel od minulých rokov - si ubytovanie aj stravovanie budú účastníci objednávať priamo cez hotel. Čiže SZR nebude zabezpečovať prihlášky na stretnutie, ubytovanie ani stravovanie. Opäť je to z dôvodu neistej covidovej situácie, kedy SZR nemôže hotelu garantovať, že všetci prihlásení účastníci naozaj prídu.

Aké sú teda ceny za ubytovanie a stravu a ako postupovať:

1-lôžková izba s plnou penziou ......... 64 € za izbu a noc
2-lôžková izba s plnou penziou ......... 94 € za izbu a noc
3-lôžková izba s plnou penziou ......... 129 € za izbu a noc

Plná penzia znamená, že každý ubytovaný má večeru v deň príchodu a raňajky a obed v deň odchodu. Ak chcete ubytovanie vo viaclôžkovej izbe a hľadáte spolubývajúceho, môžete na to využiť našu rubriku Inzeráty a v nich časť Hľadám pomoc/radu.

Rezervácie ubytovania treba robiť na stránke hotela www.hotelsatel.com. Po zadaní termínu sa zobrazí ďalšia stránka s možnosťou zadania promokódu. Promokód pre naše stretnutie je Tatry2022. Po zadaní promokódu sa objaví ponuka izieb, kde si vyberiete izbu. V popise sa síce zobrazí, že je to ubytovanie len s raňajkami, ale v skutočnosti je v cene aj obed a večera. Ďalej pokračujete stlačením tlačidla Rezervovať. Následne vyplníte osobné údaje a platobné údaje vašej bankovej karty.

Parkovanie je možné na parkovisku pri hoteli. Hotel parkovanie spoplatňuje. Ubytovaní hostia majú cenu parkovného 3 € na 24 hodín. Ceny parkovného pre neubytovaných sú nasledovné: 2 € (15 min. až 2 hod.), 4 € (2 až 5 hod.), 8 € (5 až 10 hod.) a 15 € (10 až 24 hod.).

Hotel upozorňuje, aby záujemcovia o ubytovanie urobili rezerváciu čo najskôr. Hotel totiž poskytuje ubytovanie aj pre iných hostí a s blížiacim sa termínom sa môže ponuka izieb obmedziť. Štvrtok pred našim stretnutím je totiž deň voľna, čo môže veľa ľudí využiť na predĺžený víkend.

Akékoľvek podrobnejšie informácie alebo požiadavky týkajúce sa ubytovania a stravy je potrebné riešiť priamo s hotelom, kontakty sú uvedené na stránke hotela www.hotelsatel.com


Silent key

10.11.2022

Dňa 6. novembra 2022 vo veku 79 rokov ukončil svoju životnú púť kamarát rádioamatér Borislav Zelienka, OM7YA z Kremnice. Boris získal povolenie pre rádioamatérske vysielanie v r. 1968, členom OTC sa stal v r. 1995. Bol členom kolektívu OK3KIN, pracovne pôsobil ako majster odborného výcviku v Strojárňach Hliník nad Hronom. Ako rádioamatér sa venoval stavbe KV QRP zariadení, zúčastňoval sa mnohých kontestov a často navštevoval rádioamatérske stretnutia.

Boris, odpočívaj v pokoji.

Silvia OM7AXL (TNX foto OM5KP)

                                          


Silent key

10.11.2022

Dňa 7. novembra 2022 nás po ťažkej chorobe vo veku 61 rokov navždy opustil rádioamatér - kamarát Dušan Halúz, OM3WBU zo Zlatých Moraviec. Rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 9.11.2022 na cintoríne v Zlatých Moravciach, zúčastnili sa jej aj rádioamatéri z blízkeho okolia.

Dušan získal koncesiu krátko po príchode zo základnej vojenskej služby a hneď sa aktívne zapojil do činnosti v rádioklube OK3KEF v Zlatých Moravciach. Venoval sa predovšetkým práci na VKV, pod klubovou i vlastnou značkou aj v pretekoch. Neskôr sa venoval stavbe KV QRP zariadení a práci na týchto pásmach. Zúčastňoval sa takmer všetkých rádioamatérskych stretnutí, povolaním bol rušňovodič. Bol priateľskej povahy, bude nám chýbať.

Česť jeho pamiatke.

Karol OM5KP

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

3.11.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 10/2022. Z jeho obsahu: Recenzia transceivra Xiegu G106, FAN dipól, Polárny radista Gennadij Olonkin, YOTA 2022 v Chorvátsku, Expedícia na ostrovy Mayotte a Reunion, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

30.10.2022

Do rádioamatérskeho neba odišla ďalšia výrazná osobnosť. 26. októbra 2022 nás vo veku 76 rokov navždy opustil Ján Slivka, OM3WZ. Janko bol dlhoročným členom rádioklubu OM3VSZ v Košiciach. Určité obdobie až do roku 2003 bol jeho predsedom. Odišiel chlap, ktorého slovo bolo viac ako 100-stránková zmluva. Čo sľúbil to splnil. Nikdy sa ničím nechválil, bol tu vždy keď bolo treba pomôcť. Bez zbytočných rečí.

Ozajstnou drogou sa preňho stala práca na VKV. Práve na VKV sa bytostne zvýhodňuje účasť z veľkej efektívnej výšky. Tu sa ako kľúčová ukázala Janova znalosť okolia Košíc. Najväčšou láskou mu bola Kojšovská hoľa. Radosťou preňho nebol súčet bodov, ale cesta k nim. Keď mohol stráviť víkend v horách, navyše s rádiom, tak bol v siedmom nebi. Stavba antén, kotvenie stožiarov, oživovanie celého setupu boli chvíle, keď rok narodenia bolo iba číslo. Dokázal stmeliť kolektív okolo seba. V tomto bol Jano klúčovou postavou.

Jeho láskou bola príroda a šport. Dokázal skĺbiť naše hobby, ktoré si väčšina ľudí spája s hodinami strávenými sedením za rádiom, s pohybom. Bol športovec telom i dušou. Skúste si v 55 rokoch odbehnúť polmaratón za 01:45. To bol Jano.

Bol tiež vášnivým telegrafistom, ktorý sa ale učil používať najmodernejší HW a SW doslova za behu. Stále niečo nové chystal a na obzore bol vždy ďalší cieľ. Tak ako pri maratóne kúsok po kúsku sa posúval stále vpred.

Janči budeš nám chýbať.

R.I.P. členovia klubu OM3VSZ/OM0M
(TNX foto OM8AQ)

                                          


Silent key

6.10.2022

Dňa 4. októbra 2022 nás vo veku 94 rokov navždy opustil kamarát a priateľ Vladimír Schwarzbacher, OM7SV. Vladko, ako ho kamaráti volali, pochádzal z Osrblia. Už v školských laviciach sa zaujímal o elektrinu a po skončení meštianky odišiel do Banskej Bystrice študovať na elektrotechnickú priemyslovku. Po skončení štúdia pracoval až do dôchodku v Zlievárni Hronec. V roku 1968 požiadal o koncesiu a bola mu pridelená značka OK3YAK, ktorú po roku 1993 zmenil na OM7SV. Bol pri vzniku kolektívnej stanice OK3KCW pri Zlievárni Hronec. Svojimi vedomosťami pomáhal pri konštrukcii rôzných vysielacích zariadení a antén. Bol rádioamatérom telom i dušou, vždy ochotný poradiť i pomôcť.

Vladko, budeš nám tu chýbať. Česť tvojej pamiatke.

Za priateľov rádioamatérov Julo OM7TJ
(TNX foto OM8AQ)

                                          


Oznámenie o konaní 10. zjazdu SZR

3.10.2022  |  Roman OM3EI

Prezídium SZR rozhodlo, že 10. zjazd SZR sa uskutoční v sobotu 3. decembra 2022. Zjazd sa bude konať vo Vrútkach, v penzióne Burra na ul K. Kallocsaya 2. Penzión s reštauráciou Burra sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej stanice Vrútky. Ďalšie podrobnosti a organizačné pokyny budú zverejnené neskôr.
Nové číslo Rádiožurnálu

3.10.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 9/2022. Z jeho obsahu: Recenzia vreckového multimetra Pokit PRO, Anténa Doublet, Zemniace systémy Long Wire antén, Všesmerové anténne systémy pre satelitnú prevádzku, Doplnok k otočnému stožiaru za auto, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


ARES test v sieti D-STAR

23.9.2022  |  Marek OM8AS

Pravidelné ARES testy prebiehajú prostredníctvom prevádzačov na Krížave – každú nedeľu so začiatkom o 20:00 SEČ, najprv na OM0OVU, potom na OM0OUA. Následne sa prejde na DMR sieť (TG23112). V nedeľu 18.9.2022 sme prvý raz vyskúšali spojenie aj na D-Star (reflektor DCS019S). Do testu sa zapojilo niekoľko staníc, či už s implementovaným D-Star modulom, alebo prostredníctvom DMR staníc (TG2319), či dokonca s využitím mobilnej aplikácie. Záujem aj o takéto spojenia nás teší a v ďalších testoch očakávame ešte väčšiu účasť. Vďaka za organizovanie ARES testu patrí dlhoročnému a vytrvalému moderátorovi Jankovi OM6AXE.

D-Star (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) je otvorený štandardný digitálny komunikačný protokol vytvorený japonskou rádioamatérskou organizáciou JARL a je určený výlučne pre rádioamatérov, čo je rozdiel napríklad od štandardu DMR, ktorý si však komunita značne obľúbila. Zároveň D-Star ponúka jednoduchšiu konfiguráciu zariadenia a kvalitnejší audio prenos na rozdiel od spomínaného DMR. Aktuálne je v rámci slovenskej siete k dispozícii šesť D-Star prevádzačov, všetky v pásme 70cm a v kombinovanej prevádzke s DMR štandardom. Ich aktuálny setup a dostupnosť odporúčame vždy pred ARES testom preveriť.


Silent key

12.9.2022

V sobotu 10. septembra 2022 sme odprevadili v Kysaku Františka Lorka, OM3CKC, ktorý zomrel 8.9.2022 vo veku 83 rokov. Po základnej škole študoval na priemyselnej škole stavebnej v Košiciach. Po úspešnom študiu nastúpil na základnú vojenskú službu ako radista. Po ZVS prešiel na železnicu do SUDOP-u. V mieste bydliska založil kolektívnu stanicu pri ZDŠ. Počas aktívnej práce spolupracoval s redakciou časopisu pre železničiarov Ž-semafor a distribuoval časopis do rôznych železničných uzlov. Po založení ŽOU v Košiciach tam nastúpil ako technológ. V roku 1990 vstúpil do medzinárodnej organizácie železničiarov FIRAC a zároveň sa stal členom kolektívnej stanice OM9AZ (amatéri železničiari). Zúčastňoval sa rádioamatérskych stretnutí v Holiciach, vo Vysokých Tatrách a v Košiciach. Vysielal s QRP zariadením vlastnej výroby.

Česť jeho pamiatke.

Fero OM8TA
(TNX foto OM8AQ)

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

1.9.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 8/2022. Z jeho obsahu: Recenzia filtra a obmedzovača šumu Xiegu GNR1, Anténa G5RV, Malý 145 MHz transvertor od DB6NT, Súťažný denník HamRacer a transceiver IC-9700, DX expedícia TX5N na Australské ostrovy, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Regulačný úrad vydal vyhlášku s prevádzkovými podmienkami pre amatérske stanice

31.8.2022  |  Roman OM3EI

Po dlhom období čakania vydal Regulačný úrad dňa 22. augusta 2022 vyhlášku č. 291/2022 Z.z., ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice (skrátene povoľovacie podmienky). Plné znenie vyhlášky je uverejnené na tejto stránke.

Slovenský zväz rádioamatérov bol počas tvorby vyhlášky v intenzívnom pracovnom kontakte s úradom a podieľal sa na príprave znenia mnohých častí, pričom sme vychádzali z nášho návrhu spred ôsmich rokov.

Výsledkom bol návrh moderných povoľovacích podmienok, ktoré odrážali súčasný vývoj a boli jasné a zrozumiteľné pre celú rádioamatérsku komunitu. Tento návrh úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania aj s účasťou verejnosti. Žiadna zo vznesených pripomienok nebola zásadná a nemala významný vplyv na obsah dokumentu.

Po spracovaní pripomienok postúpil RÚ návrh vyhlášky na Legislatívny odbor Úradu vlády SR, kde podľa našich informácií došlo k výrazným a z nášho pohľadu nepochopiteľným zásahom do pôvodného textu.

Takto upravený dokument Regulačný úrad vydal ako vyhlášku 291/2022 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2022. To znamená, že od 1. septembra 2022 sú jej ustanovenia účinné.

Po vydaní vyhlášky a jej porovnaní s pôvodným návrhom sme zistili, že vo väčšine ustanovení vyhlášky bola voči pôvodnej verzii návrhu zmenená formulácia. V drvivej väčšine prípadov je to ku prospechu veci, nakoľko sa zlepšilo a zjasnilo jazykové vyjadrenie, ale bez zmeny logického obsahu.

Pri niektorých ustanoveniach pôvodného návrhu však došlo k výrazným zmenám, a to buď ich úplným vypustením, preformulovaním alebo presunutím časti obsahu do iného paragrafu. Tieto zásahy zmenili zmysel pôvodného návrhu a majú veľký dopad na našu činnosť. Ide o tieto zmeny:

1. V § 2 ods. r) bol text zmenený tak, že držitelia povolenia stratili možnosť mať v povolení zapísaných viac trvalých stanovíšť.
V praxi tak nebude možné mať v povolení zapísané druhé a ďalšie QTH a RÚ stratí prehľad o stanovištiach, z ktorých skutočne prebieha prevádzka operátora.

2. Bol úplne vypustený § 4, kde boli uvedené doby platnosti rôznych druhov povolení pre amatérske stanice.
Doba platnosti 10 rokov je síce uvedená aj v zákone o elektronických komunikáciách, ale v tomto paragrafe boli prehľadne uvedené aj doby platnosti povolení pre príležitostné a súťažné stanice, ako aj hosťovacích povolení pre cudzincov. Bolo to všetko na jednom mieste a jasne zrozumiteľné.

3. Bol vypustený § 5, resp. jeho časť, ktorá hovorila o zodpovednosti za prevádzku amatérskej stanice, či už fyzickej alebo právnickej osoby. Ostatné časti boli v zmenenej formulácii presunuté do § 3.
Formálne bol vedúci operátor stanice právnickej osoby zbavený zodpovednosti za prevádzku tejto stanice. Toto považujeme za veľmi nevhodné riešenie a v praxi to môže viesť k problémom a konfliktom medzi rádioamatérmi, keď nie je jasne definované, kto nesie zodpovednosť za stanicu právnickej osoby.
Zmenené formulácie, týkajúce sa vedenia zoznamu operátorov stanice právnickej osoby, sú nejasné a problematické.

4. Bol vypustený celý § 6, v ktorom boli definované triedy operátorov.
Toto je najnepochopiteľnejší zásah. V celej vyhláške nie sú definované operátorské triedy, hoci sa na viacerých miestach vyhlášky tieto pojmy používajú. Vynechanie tohto paragrafu spôsobuje absolútny chaos. Vypustenie § 6 prakticky znamená, že medzi triedami N a E nie je ŽIADNY rozdiel, čo v podstate popiera zmysel dvoch tried.
V tomto paragrafe boli definované aj výkonové limity pre jednotlivé oprátorské triedy. Vypustením tohto paragrafu vypadla aj definícia výkonových limitov.

5. Z § 7 bol vypustený ods. 2, ktorý umožňoval držiteľom povolenia v odôvodnených prípadoch požiadať o vyšší výkon, iné druhy vysielania a iné frekvenčné pásma.
Zostala len možnosť požiadať o iné frekvenčné pásma na experimentálne účely, ktorá je uvedená v zákone o elektronických komunikáciách.


SZR poslal na RÚ zásadný nesúhlas s uvedenými zmenami vo vyhláške a požiadal o stretnutie k tejto problematike. Podľa predbežných informácií bude RÚ riešiť výkonové limity iným spôsobom.

Čo z toho pre nás vyplýva? Nová vyhláška je účinná od 1.9.2022. Operátori triedy N môžu od tohto dňa vysielať na všetkých pásmach uvedených v prílohe vyhlášky, čo bolo jednou z priorít SZR. Tieto pásma sú rovnaké ako pre triedu E. Uvedené ale platí len na území Slovenska. V zahraničí môžu operátori triedy N vysielať len na pásmach, ktoré sú v danej krajine povolené pre CEPT Novice.

Čo sa týka maximálneho výkonu, hoci ho vyhláška vyslovene nestanovuje, odporúčame všetkým operátorom riadiť sa tým, čo platilo doteraz, pretože s veľkou pravdepodobnosťou to bude v krátkej dobe dodatočne upravené.


Silent key

29.8.2022

Dňa 28. augusta 2022 zomrel vo veku nedožitých 76 rokov Miloslav Ševčovič, OM3TYA. Miloš, rodák z moravského Lanžhotu, veľa rokov pracoval v podniku v blízkosti Trnavy. Býval v obci Šelpice, kde si užíval zaslúžený odpočinok. Od roku 1976 bol členom trnavského rádioklubu OM3KTR, kde sa živo zaujímal o všetky klubové akcie, a pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, tak sa aj aktívne do mnohých zapájal. V osemdesiatych rokoch zastával dlhšie obdobie funkciu predsedu rádioklubu.

V rádioklube nám bude veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke.

Za členov RK OM3KTR Dušan OM2ADP

                                          


Silent key

22.8.2022

Dňa 6.8.2022 nás po zdĺhavej chorobe vo veku 79 rokov navždy opustil aktívny rádioamatér a výborný priateľ Jozef Vojtek, OM3WOR z Lúčnice nad Žitavou. Jožko mal rádioamatérske povolenie od roku 1978, bol členom vrábeľského rádioklubu OK3RMW. Po získaní povolenia sa ihneď vrhol na krátke vlny prevádzkou RTTY. V mladších rokoch sa venoval pretekom ROB, kde dosahoval výborné výsledky. Intenzívne sa zúčastňoval pretekov na VKV a UKV pásmach z jeho súťažného QTH vo vlastnej vinici. V posledných rokoch bol aktívny na digimódoch.

Roky pracoval v Tesle Vráble a v Slovenskej pošte ako technik, takže mal tie správne základy pre rádioamatérčenie. Spolu s manželkou Evkou OM3WER sa pravidelne zúčastňoval všetkých rádioamatérskych stretnutí v okolí. Jožko s Evkou radi organizovali na svojej viničke mini rádioamatérske stretnutia, ktoré mali vždy všetkých 5P. Jeho vysoko kvalitné červené vínko nemalo konkurenciu. Ešte v mladších rokoch inklinoval k vodáctvu, tak vznikol aj jeho sufix WOR. Rád občas prekvapil svojich kamarátov v sedle poriadnej motorky, spolu so synmi a ďalšími motorkármi z okolia Vrábeľ. Venoval sa tiež vyhľadávaniu meteorologických balónov so sondami. Jožko mal široký životný záber, pokiaľ mu zdravie slúžilo.

So zosnulým sa na cintoríne v Lúčnici 9.8.2022 za extrémne horúceho počasia bolo rozlúčiť veľa ľudí, ktorí ho poznali, medzi nimi aj dvanásť kolegov rádioamatérov. Jožko, budeš nám chýbať, česť tvojej pamiatke.

Karol OM5KP

                                          


Regulačný úrad vydal vyhlášku o skúškach osobitnej odbornej spôsobilosti

15.8.2022  |  Roman OM3EI

8. augusta 2022 vydal Regulačný úrad novú vyhlášku, ktorá nahradzuje doterajšie Opatrenie o skúškach z roku 2011. Vyhláška hovorí o podrobnostiach vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti. Účinnosť vyhlášky je od 15.8.2022.

V prílohe vyhlášky sú v bode J uvedené požiadavky na získanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre rádioamatérov.

Požiadavky na triedu N:
1. Znalosť zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2. Národné a medzinárodné právne predpisy o technických a prevádzkových podmienkach pre amatérske stanice.
3. Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.
4. Základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky.
5. Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme). (Ide o nepovinnú skúšku - pozn. OM3EI)

Požiadavky na triedu E:
1. Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy N a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače.
2. Podrobné znalosti národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a všeobecné povoľovacie podmienky.
3. Podrobné znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.
4. Podrobné znalosti národných a medzinárodných pravidiel amatérskej prevádzky a amatérskej satelitnej prevádzky.
5. Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme). (Ide o nepovinnú skúšku - pozn. OM3EI)

V tejto časti nedošlo k žiadnej zmene oproti predchádzajúcemu predpisu. Aj keď to vo vyhláške nie je doslovne uvedené, z dikcie ostatných paragrafov vyhlášky je jasné, že praktická skúška telegrafnej abecedy je nepovinná, resp. je vykonávaná len na základe žiadosti uchádzača. To znamená, že znalosť telegrafnej abecedy nie je podmienkou pre získanie osvedčenia ani pre triedu N ani pre triedu E.

Slovenský zväz rádioamatérov oslovil Regulačný úrad so žiadosťou, aby pri najbližšej novelizácii vyhlášky bola táto skutočnosť vo vyhláške exaktne uvedená a nemohlo tak dochádzať k mylnej interpretácii.


OM a OK preteky v programe N1MM

15.8.2022  |  Rudo OM4TQ a Vlado OM3BY

Na stránke www.radioklub.sk v sekcii N1MM nájdu záujemcovia o OK/OM preteky súbory na stiahnutie, ktoré sú vytvorené pre súťažný denník N1MM aj s návodom ako ich nainštalovať do denníka. Ide o preteky, ktoré nie sú v základnej distribúcii denníka a nenájdete ich ani na stránke N1MM.

Tí, ktorí by si chceli poslovenčiť N1MM, tu nájdu súbor Slovak.xml aj s návodom ako ho nainštalovať. Takisto tu nájdu súbory CallHistory pre OK a OM preteky, pre ktoré ich bolo možné vytvoriť, aj s návodom na inštaláciu.

Veľa šťastia v pretekoch!


Silent key

15.8.2022

V sobotu 13.8.2022 nás v ranných hodinách nečakane opustil vo veku nedožitých 77 rokov Ing. Vladimír Babka, OM6MV. Vlado bol dlhoročný člen a bývalý predseda a vedúci operátor rádioklubu OM3KFV Vrútky.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Bohuš OM6ABS

                                          


Preteky SNP – Memoriál OM6SA v nedeľu 21.8.

4.8.2022  |  Bohuš OM6ABS

Pozývame všetkých rádioamatérov k účasti na preteku k 78. výročiu Slovenského národného povstania – Memoriál OM6SA. Uskutoční sa v nedeľu 21.8.2022 od 06,00 do 08,00 letného času v pásme 80m prevádzkou CW aj SSB. Podrobné podmienky ako aj vzor súťažného denníka nájdete na webe kv.szr.sk alebo na webe rádioklubu OM3KFV.
Nové číslo Rádiožurnálu

3.8.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 7/2022. Z jeho obsahu: 2. časť recenzie transceivra Xiegu G90, Long Wire – je naozaj najjednoduchšou anténou?, Amatéri vysielači v Kontrolnej službe rádioelektrickej, DX expedícia 3DA0WW do kráľovstva Eswatini, Aktivita SV9/OK6DJ cez QO-100, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Nové číslo Rádiožurnálu

1.7.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 6/2022. Z jeho obsahu: 1. časť recenzie transceivra Xiegu G90, Transformácia z vyváženej sústavy na uzemnené zariadenie, Aký je najlepší napájací zdroj pre náš transceiver?, Digitálny kompas pre anténny rotátor, SMA konektory na koaxiálnych kábloch, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Príprava nových povoľovacích podmienok na Slovensku finišuje

30.6.2022  |  Roman OM3EI, Braňo OM2FY

Po schválení novely zákona o elektronických komunikáciách v parlamente sa Regulačný úrad vrátil k našim už vyše osem rokov odkladaným povoľovacím podmienkam (PP). SZR predložil svoj návrh už v roku 2014 a napriek mnohým stretnutiam a našim pripomienkam bol pokrok minimálny.

Ľady sa pohli až tento rok na jar, kedy úrad začal intenzívne na povoľovacích podmienkach pracovať. SZR bol počas tohto obdobia v intenzívnom pracovnom kontakte s úradom a podieľal sa na príprave znenia mnohých častí, pričom sme vychádzali z nášho návrhu spred ôsmich rokov.

Nové povoľovacie podmienky odrážajú najmä zmeny v oblasti digitálnych komunikačných technológií, definujú ich a určujú podmienky ich používania. Z praktického hľadiska sa ale najväčšia zmena týka držiteľov triedy N, ktorí podľa súčasných PP môžu vysielať len v obmedzených úsekoch niektorých KV pásiem. Nové PP im umožnia plnohodnotnú prevádzku na všetkých KV aj VKV pásmach s maximálnym výkonom 100 wattov.

V novej frekvenčnej tabuľke budú už aj pásma 470 kHz, 5 MHz a 70 MHz, takže už nebude potrebné o ne žiadať samostatne. Súčasťou PP bude aj predpis na vydávanie rádioamatérskych značiek, podľa ktorého budú môcť byť držiteľom triedy N vydávané značky so sufixami začínajúcimi nielen na písmeno A, ale aj na ďalšie písmená.

Nové povoľovacie podmienky sú vo finálnej fáze príprav a prechádzajú legislatívnym procesom a medzirezortným pripomienkovaním. Text návrhu nových PP si môžete stiahnuť tu.

Upozorňujeme, že ide zatiaľ o NÁVRH, ktorý ešte musí byť schválený. Hoci je v návrhu uvedený dátum účinnosti od 1.7.2022, tento dátum rozhodne nie je dňom, kedy by nové povoľovacie podmienky mali začať platiť. V návrhu musel byť uvedený nejaký dátum a Regulačný úrad uviedol tento, keďže sa nedalo predpokladať ako dlho legislatívny proces potrvá. Skutočný termín účinnosti bude uvedený až vo finálnej verzii PP, ktoré Regulačný úrad vydá formou Opatrenia.

Preto prosíme najmä všetkých držiteľov povolení triedy N, aby si skutočne počkali až na čas, kedy bude zmena povoľovacích podmienok uvedená do života. Budeme vás o tom samozrejme informovať.

V súčasnej dobe sa ale nedá povedať, kedy to presne bude. 20.6.2022 skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu tohto opatrenia, kde bolo vznesených niekoľko pripomienok dotknutých inštitúcií (našťastie ide len o „obyčajné“, nie „zásadné“ pripomienky). RÚ sa k nim teraz musí vyjadriť. Následne musí opatrenie prejsť Legislatívnou radou vlády, kde ho musí RÚ obhájiť, a až keď odtiaľ príde súhlasné stanovisko, bude môcť byť opatrenie oficiálne vydané a dňom v ňom stanovenom aj účinné.

Všetky tieto procesy trvajú určitý čas, veríme však, že ide už len o týždne, nanajvýš mesiace. Zavŕši sa tým dlhoročné úsilie SZR o vytvorenie moderných povoľovacích podmienok, ktoré odrážajú aktuálne trendy a umožnia ďalší rozvoj nášho hobby.


V sobotu prebehne test spojenia ARES KKS Bratislava

30.6.2022  |  Štefan OM2ABC

V predchádzajúcom období Krajské koordinačné centrum A.R.E.S. Bratislava organizovalo skúšku spojenia cez prevádzač OM0OUB a takisto aj na CB a PMR pásme, ktoré sme vyhodnotili ako veľmi úspešné (viac o tejto aktivite sa dozviete na stránkach ARESu).

V sobotu 2.7.2022 o 19:00 hod. prebehne na frekvencii 145,500 MHz ďalší test spojenia. Tentokrát budeme vysielať z kóty Kamzík v lokátore JN88NE. Spojenia bude nadväzovať Jozef OM1AJZ a asistovať mu bude Štefan OM2ABC. Test bude prebiehať výmenou správ vo formáte: volaci znak + meno + RST + lokátor.

Testu sa môžu zúčastniť všetci rádioamatéri, ktorí majú Kamzík v dosahu, bez podmienky členstva v ARESe. V prípade záujmu o členstvo prosím kontaktujte Stana OM8ST alebo Štefana OM2ABC.

Srdečne vás pozývame na tento test spojenia v rámci rádioamatérskej tiesňovej komunikácie.


OM2HQ v IARU HF World Championship

28.6.2022  |  Miro OM5RW

Podobne ako vlani aj v tomto roku pokračujeme v aktivácii značky OM2HQ v IARU konteste, ktorý sa bude konať cez víkend 9.-10. júla 2022 od 12,00 do 11,59 UTC. Vysielať budeme z rádioklubu OM3KAP/OM7M, kde budú pripravené dve plnohodnotné, špičkovo vybavené pracoviská pre všetky KV pásma CW/SSB. Pozývame preto všetkých záujemcov z radov rádioamatérov zúčastniť sa tejto akcie. Mladí operátori sú obzvlášť vítaní.

Ak máte záujem, ozvite sa emailom, aby sme dohodli časový harmonogram na jednotlivých pracoviskách.


Nové číslo Rádiožurnálu

1.6.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 5/2022. Z jeho obsahu: Popis malého KV QRP PA Norton Amplifier, recenzia M5Stack, Jednoduchá vertikálna anténa so špirálovou protiváhou, článok o skúmaní audio spektra signálu, popis "poruchy" tcvra Xiegu X-6100, informácia o oneskorenom digitálnom opakovači na družici GRBAlpha, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Test tiesňovej komunikácie

12.5.2022  |  Stano OM8ST

V rámci pracovnej skupiny IARU Region 1 pre tiesňovú komunikáciu sa bude konať v sobotu 21.5.2022 v čase od 14:00 do 16:00 UTC medzinárodný test tiesňovej komunikácie na krátkych vlnách v pásmach 40 a 17m módmi SSB a CW. Počas testu sa budú prenášať cvičné správy vo formáte IARU. Všetky informácie o tejto aktivite sú zverejnené na stránke ARES a v originále v angličtine tiež na stránke IARU R1.

Účastníkov testu je potrebné vopred prihlásiť na IARU R1. Za Slovensko bude prihlášky do testu koordinovať predseda ARES Stano OM8ST, ktorému je potrebné oznámiť záujem o účasť v teste emailom na adresu stano.om8st@gmail.com.


Silent key

12.5.2022

Dňa 11.5.2022 v skorých ranných hodinách naposledy vydýchol jeden z posledných telegrafných zanietencov Marián Ďuriač, OM1ADM. Patril k amatérom, ktorí boli až neskutočne oddaní CW prevádzke. Do poslednej chvíle, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľoval, preferoval len CW prevádzku. S amatérčením začal v neskoršom veku, ale s o to väčším nasadením. Precíznou prácou si sám zvaril priehradový stožiar, na ktorý umiestnil smerovku, aby ho bolo počuť pekne ďaleko, nakoľko nebol milovníkom PA.

S ostatnými anténami a nakoniec s prevádzkou mu pomáhali Jožko OM3DG alebo Miloš OM3AA, a niekedy aj moja maličkosť, nakoľko sme boli susedia. QSL agenda bola pre neho druhým koníčkom a venoval jej maximum času. Výsledkom bolo nepreberné množstvo nádherných QSL lístkov, ale aj umiestňovanie sa na popredných miestach v našich štatistikách.

Nuž, životné limity sú neúprosné, tak mi zostáva len spomínať na nášho Mariana, ktorý sa svojou nezištnou dobrotou a ochotou pomôcť radil medzi tých, na ktorých budeme dlho spomínať. Nezostáva mi už nič iné, len povedať - Marián ďakujeme, že si tu bol s nami.

Ako spomienku na Mariana si môžete pozrieť video od EA5IGL, na ktorom robí spojenie práve s OM1ADM (od 02:39).

Jozef OM3JH

                                          


Memoriál OTC SARA SSB už túto nedeľu

5.5.2022  |  Karol OM5KP

Druhú májovú nedeľu (8.5.2022) sa uskutoční ďalší Memoriál OTC SARA - SSB. Preteky organizuje OLD-TIMERS CLUB SARA ako spomienku na tých členov klubu, ktorých kľúč nenávratne stíchol. Pretekov sa môžu zúčastniť a nadväzovať vzájomné spojenia všetci rádioamatéri z OM a OK a všetci členovia OTC SARA. Každá stanica sa započítava jedenkrát za preteky. Frekvencie: 3700 – 3770 kHz. Odporúčaný je výkon do 100 W. Súťažný kód: členovia OTC dávajú report + OTC + členské číslo, nečlenovia dávajú report + poradové číslo spojenia od 001. Stanica OM9OT dáva report + skratku OTC. Bodovanie: QSO so stanicou OM9OT = 5 b., QSO s členom OTC = 3 b., QSO s nečlenom OTC = 1 b. Výsledok: celkový súčet bodov. Pri rovnosti bodov je rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT. Denníky: treba zaslať do 20 dní po pretekoch. Rádioamatéri, ktorí sa v pretekoch umiestnia na prvých troch miestach, obdržia diplom. Kompletné podmienky sú tu.
Vopred ďakujeme za vašu účasť.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.4.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 4/2022. Z jeho obsahu: článok o kyvadlových bugoch od DL3FF, 2. časť recenzie QRP transceivra Xiegu X6100, Ako na SO2R cez Icom CI-V v súťažnom denníku HamRacer, Ovládanie tuneru Icom AH-4 po drôtoch a bez drôtov, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Nový digitálny prevádzač OM0ODA v Bratislave

29.4.2022  |  Marek OM8AS

V Bratislave na TVS Kamzík bol spustený nový digitálny prevádzač v štandarde DMR so značkou OM0ODA. Kóta je amatérom známa z doterajšej prevádzky prevádzačov OM0OVV a OM0OUB. OM0ODA je zatiaľ v testovacej prevádzke, no je plne funkčný. Motiváciou pre jeho spustenie z tejto kóty bola snaha o zvýšenie DMR aktivity na západnom Slovensku, a teda aj v celej SK TG.

Prevádzač je súčasťou siete Brandmeister, kde na dashboarde nájdete potrebne údaje. Ako zariadenie sú použité dve Motoroly GM360, MMDVM modem je zasunutý v doske Arduino DUE a riadený pomocou Raspberry PI3 so softvérom Pi-star. Využité sú antény, ktoré sú súčasťou OM0OVV a OM0OUB – všesmerové Diamond X200, EIRP je 25W.

Doterajší bratislavský digitálny prevádzač OM0ODB zostáva v kombinovanej prevádzke, odporúčame sledovať aktuálny setup TG. O spustenie z uvedenej kóty sa zaslúžilí Tóno OM1AEG a Marek OM8AS.

Základné parametre prevádzača:
OM0ODA: ID 231003
TX: 439,525 MHz
RX: 431,925 MHz
Shift: -7,6 MHz
CC: 1


Stretnutie v Rakoviciach

21.4.2022  |  Vladimír Voroš

OCBR a rádioklub OM3KUK opäť organizujú celoslovenské stretnutie rádioamatérov. Uskutoční sa v sobotu 11. júna 2022 v Rakoviciach v čase od 7,30 do 13,00. Snahou organizátorov je umožniť stretnutia s priateľmi a kolegami, vytvoriť priestor pre diskusie a v neposlednom rade aj doplniť zásoby rádioamatérskeho materiálu, prípadne predať to čo máte nazvyš. Na stretnutí bude aj príležitosť uctiť si pamiatku našich priateľov rádioamatérov, ktorí už nie sú medzi nami. Na tento účel bude určená plocha, na ktorú budete môcť umiestniť fotografiu aj s doplňujúcim textom. K dispozícii bude, tak ako vždy, aj veľká sála, v ktorej sa bude dať občerstviť a v kľude posedieť s priateľmi.

Rakovické stretnutie je pokračovaním rádioamatérskych stretnutí v Borovciach a koná sa v krásnom prostredí na nádvorí Spojenej školy v Rakoviciach, ktorého súčasťou je stromová aleja s lavičkami a rozľahlá asfaltová plocha, na ktorej sa už tradične bude konať veľká burza. Prístup do areálu školy je priamo z hlavnej cesty a k dispozícii je takmer 100 parkovacích miest. Predajcovia na burze budú mať prístup s vozidlom do priestoru predaja a bude im umožnené predávať priamo z auta, pričom sa treba riadiť pokynmi usporiadateľa.

Na stretnutí sa zúčastňuje veľký počet rádioamatérov, výnimkou boli roky 2020 a 2021, kedy z dôvodu pandémie prišlo len asi 150 účastníkov. Ale aj napriek tomu panovala uvoľnená srdečná atmosféra a kto prišiel, neľutoval. Organizátori veria, že rok 2022 bude lepší a návštevnosť sa dostane na pôvodnú predcovidovú úroveň. Podrobnosti a pozvánku nájdete na stránke OCBR.

Za rádioklub OM3KUK a OCBR všetkých srdečne pozývajú Ivan Leitman a Vlado Voroš.


YOTA CAMP 2022

21.4.2022  |  Ondro OM4DW

Po dvojročnej prestávke sa v lete opäť uskutoční letný tábor YOTA (Youngsters On The Air). Dejiskom bude chorvátsky Karlovač a termín je 6.-13. augusta 2022. SZR hľadá záujemcov o účasť z radov mladých rádioamatérov vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí chcú zažiť trochu dobrodružstva, niečo sa naučiť a hlavne získať nových priateľov z celého sveta. Ak máte záujem zúčastniť sa a zároveň spĺňate vekové kritériá, pošlite prihlášku emailom na Ondra OM4DW. Komunikačným jazykom v tábore je angličtina, preto je jej znalosť podmienkou pre účasť. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2022.


Podporte SZR percentami vašej dane

20.4.2022  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2% dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR s prosbou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2% dane. Viac..


Predvyplnené tlačivo vyhlásenia pre zamestnancov

Ostatné tlačivá na poukázanie 2% dane


Silent key

7.4.2022

So zármutkom sme prijali správu, že dňa 31.3.2022 sa po ťažkej chorobe navždy odmlčal telegrafný kľúč Ivana Jančušku, OK1LL (74 r.). Ivan pochádzal z Liptova, bol členom rádioklubu OK3KLM a mal mládežnícku značku OL9ACZ. Neskôr odišiel do služieb čs. diplomacie. Počas svojej rádioamatérskej kariéry pracoval aj pod značkami OK1DJO, OK1DJO/5N0, HA/OK1LL, HB9/OK1LL, ZS6/OK1LL, ET3AA, ZS6PTA, ZS75PTA, ZS6CCW, UT/OK1LL...

V Ivanovi strácame nášho dlhoročného priateľa. Česť jeho pamiatke.

Za rádioamatérov Liptova Peter OM6PG

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

2.4.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 3/2022. Z jeho obsahu: LoRa QRP CW vysielač na 2,4 GHz, 1. časť recenzie QRP transceivra Xiegu X6100, Princíp antény open sleeve a transformátorová väzba, DX expedícia 8Q7WM a 8Q7WX na Maledivy, DX a VKV Toplist, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Rádioamatérske stretnutie v Košiciach

29.3.2022  |  Fero OM8TA, Stano OM8ST

21. mája 2022 so začiatkom o 9.00 hodine sa v Centre voľného času v Košiciach na Orgovánovej 5 (na Terase) uskutoční stretnutie rádioamaterov Prešovského a Košického kraja. Samozrejme, zúčastniť sa môžu aj amatéri z iných krajov. Pri návšteve stretnutia sa požaduje nosiť rúško v celom objekte.

Program stretnutia:

Zahájenie
Informácia o ARESe (informovať bude Stano OM8ST)
Ukážka malej antény na VKV a UKV Bastartika (OM8MM)
Voľná debata a záver

V miestnosti sa uskutoční burza súčiastok a zariadení. Možnosti občerstvenia sú v neďalekých prevádzkach. V miestnosti CVČ bude sa podávať káva alebo čaj. Na miesto stretnutia sa dá dostať autobusovými linkami č.71 a 72. Tí, ktorí prídu autom, môžu zaparkovať pred predajňou Fresh. Všetkých vás srdečne pozývame. Kontakt: tel. 0905 393594.


Silent key

29.3.2022

Dňa 28.3.2022 nás po trvajúcich zdravotných problémoch vo veku 86 rokov navždy opustil Janko Buchal, OM3YAG z Kremnice. Janko sa roky venoval práci majstra odborného výcviku v kremnickej mincovni, vychoval celý rad odborníkov v tomto historickom remesle. Bol vášnivým rybárom, rádioamatérstvu sa venoval vyše pol storočia, aktívne reprezentoval kremnických rádioamatérov fonicky i telegrafiou s jeho IC-706. Patril do starej rádioamatérskej školy, jeho dvaja synovia tiež získali koncesiu. Býval pravidelným účastníkom ranného krúžku na 3756, zúčastňoval sa aj s rodinnými príslušníkmi mnohých rádioamatérskych stretnutí. Bol vždy veselý a zhovorčivý, bude nám všetkým chýbať.

Česť jeho pamiatke.

Karol OM5KP

                                          


Silent key

23.3.2022

Dňa 13.2.2022 nás po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov navždy opustil Peter Kvasňovský, OM5APK. Peter bol dlhé roky vedúcim nitrianskych CB-čkárov, bol známy ako Gama1, zorganizoval v Nitre niekoľko stretnutí aj za účasti rádioamatérov z okolia. Po získaní koncesie používal značku OM5APK, väčšinou bol aktívny na prevádzačoch, pracoval aj mimo nich na VKV a UKV. Zúčastňoval sa skoro všetkých rádioamatérskych stretnutí na Slovensku. Jeho technické vybavenie bolo na veľmi dobrej úrovni, na KV väčšinou len počúval. Bol tiež zdatný turista a horolezec, výborný kamarát a človek.

Česť jeho pamiatke.

Karol OM5KP

                                          


Kontesty na najbližší víkend

4.3.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

BARTG HF RTTY CONTEST Termín: 19.-20.3.2022 od 02,00 do 02,00 UTC. Nadväzujú sa v RTTY spojenia so všetkými stanicami. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Súťažný kód: RST + poradové číslo QSO od 001 + čas v UTC. Násobiče: zeme DXCC a číselné distrikty JA/W/VE/VK na každom pásme zvlášť. Výsledok sa vynásobí počtom kontinentov, s ktorými bolo pracované. Denníky: do 7 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 20.3. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 21.3. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 21.3. 16:30–17:30 UTC

Najbližšia nedeľa (20.3.2022) je tretia v tomto mesiaci, tak sa na VKV uskutoční aj pravidelný Prevádzkový aktív na VKV. Začiatok je o 08,00 UTC a koniec o 11,00 UTC. Súťaží sa v pásmach od 144 MHz po 76 GHz.


Kontesty na najbližší víkend

4.3.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

ARRL DX SSB CONTEST Termín: 5.–6.3.2022 od 00,00 do 24,00 UTC. Nadväzujú sa SSB spojenia len so stanicami z USA a Kanady. Pásma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Súťažný kód: report + číslo alebo skratka označujúca približný vysielací výkon. W a VE stanice dávajú report + skratku štátu alebo provincie. Bodovanie: jedno QSO = 3 b. Násobiče: štáty USA okrem KH6 a KL7 a kanadské provincie a teritóriá na každom pásme zvlášť. Denníky: do 7 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

SSB Liga - 5.3. 06:00–08:00 UTC
KV Provozní aktiv - 6.3. 06:00–07:00 UTC
Nedělní závod - 6.3. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 7.3. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 7.3. 16:30–17:30 UTC
Aktivita 160 SSB - 7.3. 20:30–21:30 UTC

Cez víkend budú na VKV pásmach prebiehať 1. subregionálne preteky. Začiatok je v sobotu 5.3. o 14,00 UTC a koniec v nedeľu 6.3. o 14,00 UTC. Súťaží sa na všetkých VKV pásmach od 144 MHz vyššie prevádzkou CW a FONE. S jednou stanicou je možné nadviazať len jedno spojenie bez ohľadu na mód. Vymieňa sa kód zložený z reportu, čísla QSO a lokátora. Výsledok je daný súčtom preklenutých vzdialeností v spojeniach. Denníky treba poslať do 8 dní po pretekoch cez rozhranie na stránke vkv.szr.sk.


Nové číslo Rádiožurnálu

28.2.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/2022. Z jeho obsahu: Širokopásmový vertikál na 80m, Umelé záťaže na 1 a 2 kW, Popis programu Nano VNA Saver, Ako na synchronizáciu systémového času vo Windows 10, Úvaha o tom ako sa zmenilo naše hobby, Príbeh o českej DX expedícii TU5PCT, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

26.2.2022

Dňa 25. februára 2022 nás vo veku 75 rokov navždy opustil Ladislav Végh, OM3TCG z Dunajskej Stredy. Bol jedným zo zakladajúcich členov rádioklubu OK3KTD, kde sa zameral hlavne na výchovu budúcej generácie rádioamatérov.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

László OM2VL

                                          


Rádioamatérske skúšky

25.2.2022  |  Roman OM3EI

Po zrušení režimov OT, OTP a OT+ bude Regulačný úrad opäť vykonávať skúšky na overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre získanie rádioamatérskeho povolenia. Úrad plánuje vyskúšať v dvoch termínoch všetkých záujemcov, ktorí už poslali alebo ešte pošlú žiadosť. Presné termíny zatiaľ neboli určené, ale jeden bude vypísaný v marci a druhý v apríli. Takže každý, kto chce ísť na skúšky, má zatiaľ dostatok času na prípravu a zaslanie žiadosti. Podrobné informácie aj s formulárom žiadosti nájdete v rubrike Infoservis.


Kontesty na najbližší víkend

25.2.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

CQ WW 160m DX SSB CONTEST Termín: 25.–27.2.2022 od 22,00 do 22,00 UTC. Nadväzujú sa SSB spojenia so všetkými stanicami. Pásmo: 1810 – 2000 kHz. Súťažný kód: report + WAZ zóna (OM = 15); W a VE stanice dávajú report + štát, resp. provinciu. Bodovanie: QSO so stanicou z vlastnej zeme = 2 b., QSO s európskou stanicou = 5 b., QSO so stanicou /MM = 5 b., QSO s DX stanicou = 10 b. Násobiče: zeme DXCC/WAE (okrem VE/W), americké štáty a kanadské provincie a teritóriá. Denníky: do 4.3.2022, 22:00 UTC. Kompletné podmienky sú tu.

REF SSB CONTEST Termín: 26.–27.2.2022 od 06,00 do 18,00 UTC. Nadväzujú sa SSB spojenia s francúzskymi stanicami a stanicami z francúzskych zámorských teritórií. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Súťažný kód: report + poradové číslo QSO. Francúzske stanice dávajú report + číslo departmentu. Stanice z francúzskych zámorských teritórií dávajú report + prefix. Bodovanie: QSO s francúzskou stanicou v Európe = 1 b., QSO so stanicou z francúzskych zámorských teritórií mimo EU = 3 b. Násobiče: francúzske departmenty vrátane F6REF HQ a francúzske zámorské teritóriá na každom pásme zvlášť. Denníky: do 15 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

UBA CW CONTEST Pretek sa mal konať tento víkend, ale pre súčasné udalosti vo svete bol zrušený.

Obľúbený pretek OK QRP závod – Memoriál OK1AIJ organizuje Rádioklub Chrudim, OK1KCR v spolupráci s OK QRP klubom a koná sa poslednú nedeľu vo februári, t.j. 27.2.2022 od 06,00 do 07,30 UTC. Nadväzujú sa len CW spojenia s OK a OM stanicami, ale akceptována je aj účast staníc zo zahraničia. Pásmo: 3,5 MHz, je doporučený segment 3540 – 3580 kHz. Súťažný kód: RST + dvojmiestne číslo príkonu vo wattoch a okresný znak. Členovia OK QRP klubu dávají za okresným znakom svoje trojmiestne členské číslo. Bodovanie: jedno QSO = 1 b., QSO s členom OK QRP klubu = 2 b. Násobiče: okresné znaky. Denníky: do 7 dní po preteku. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 27.2. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 28.2. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 28.2. 16:30–17:30 UTC


UBA DX CW Contest zrušený

25.2.2022  |  Roman OM3EI

Belgická rádioamatérska organizácia UBA oznámila, že vzhľadom na súčasné dianie na Ukrajine ruší UBA DX CW Contest. Pretek sa mal konať tento víkend 26.-27.2.2022.


Zákaz rádioamatérskej prevádzky na Ukrajine

25.2.2022  |  Roman OM3EI

Prezident ukrajinskej rádioamatérskej organizácie UARL Anatolij UT3UY oznámil, že vzhľadom na súčasné udalosti na Ukrajine a s nimi súvisiace vyhlásenie výnimočného stavu bola popri ostatných opatreniach zakázaná aj rádioamatérska prevádzka na celom území Ukrajiny. Tento zákaz je predbežne vydaný na 30 dní.


SSTV experiment na ISS

18.2.2022  |  Roman OM3EI

Na nedeľu 20. februára je na medzinárodnej vesmírnej stanici naplánovaný špeciálny experiment s prevádzkou SSTV. Vybrané pozemné stanice budú cez FM transpondér na ISS vysielať digitálne SSTV obrázky moduláciou MSK. Na ich príjem je potrebný softvér KG-STV. Vysielanie bude prebiehať doobeda počas obletov nad Európou. Prijímacia frekvencia na Zemi je 437,800 MHz. Cieľom experimentu je odskúšanie tohto typu SSTV vysielania a jeho optimalizácia pre budúce SSTV vysielania z ISS. Autori experimentu žiadajú stanice aktívne cez satelity, aby v dobe experimentu nevysielali cez FM transpondér na ISS.

Presné časy využiteľných obletov ISS môžete zistiť pomocou niektorého zo satelitných programov alebo aj na stránke www.n2yo.com.


Kontesty na najbližší víkend

18.2.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

ARRL DX CW CONTEST Termín: 19.–20.2.2022 od 00,00 do 24,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia len so stanicami z USA a Kanady. Pásma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Mód: CW. Súťažný kód: report + číslo alebo skratka označujúca približný vysielací výkon. W a VE stanice dávajú report + skratku štátu alebo provincie. Bodovanie: jedno QSO = 3 b. Násobiče: štáty USA okrem KH6 a KL7 a kanadské provincie a teritóriá na každom pásme zvlášť. Denníky: do 7 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 20.2. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 21.2. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 21.2. 16:30–17:30 UTC

Najbližšia nedeľa (20.2.2022) je tretia v tomto mesiaci, tak sa na VKV uskutoční aj pravidelný Prevádzkový aktív na VKV. Začiatok je o 08,00 UTC a koniec o 11,00 UTC. Súťaží sa v pásmach od 144 MHz po 76 GHz.


Test tiesňovej komunikácie na QO-100

15.2.2022  |  Stano OM8ST

26. februára 2022 sa opäť uskutoční test tiesňovej komunikácie cez satelit QO-100. Cieľom tohto testu je preveriť a precvičiť prenos tiesňových správ v medzinárodnom priestore IARU R1 cez tento satelit. Predchádzajúci takýto test sa konal 9.5.2021 a jeho priebeh je popísaný na stránkach ARES (hľadaj reťazec QO-100).

Podmienky tohtoročného testu sú opäť zverejnené na stránke ARES v časti AKTUALITY. Testu sa za SZR zúčastní Štefan OM2ABC, ale zúčastniť sa môžu aj ďalšie stanice, ktoré majú na to príslušné vybavenie. Ostatní rádioamatéri si môžu aspoň vypočuť prevádzku v teste cez online SDR príjímače sledujúce prevádzku cez tento satelit, napr. anglický websdr, ale aj ďalšie. Uvítam, ak mi niekto pošle aj zvukové nahrávky tejto komunikácie.


Silent key

15.2.2022

Dňa 13.2.2022 zomrel vo veku 59 rokov Radomír Krupa, OM3VKV. Radko bol aktívny prevažne na bratislavských prevádzačoch, ako aj na CB pásme (Toudy). Bol výborný elektrikár a hlavne priateľ ochotný vždy pomôcť. Pochádzal z rádioamatérskej rodiny, jeho otec Vlado Krupa (OM3VKV) bol známy konštruktér VKV antén. Po jeho smrti si Radko spravil HAM licenciu a vybavil si pôvodnú otcovu značku OM3VKV. Nechcel aby otcova značka zomrela spolu s ním..

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Peter OM1CN

                                          


Kontesty na najbližší víkend

9.2.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

CQ WW WPX RTTY CONTEST Termín: 12.–13.2.2022 od 00,00 do 24,00 UTC. Nadväzujú sa len RTTY spojenia so všetkými stanicami. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Organizátor žiada o striktné dodržiavanie bandplánov. Mód: RTTY (45,45 Baud, 170Hz). Súťažný kód: RST + poradové číslo QSO. Bodovanie: Pásma 14, 21, 28 MHz: QSO so stanicou z vlastnej zeme = 1 b., QSO s európskou stanicou = 2 b., QSO s DX stanicou = 3 b., Pásma 3,5 a 7 MHz: QSO so stanicou z vlastnej zeme = 2 b., QSO s európskou stanicou = 4 b., QSO s DX stanicou = 6 b. Násobiče: prefixy podľa pravidiel WPX bez ohľadu na pásma. Denníky: do 18.2.2022. Kompletné podmienky sú tu.

PACC CONTEST Termín: 12.–13.2.2022 od 12,00 do 12,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia len s holandskými stanicami raz na každom pásme a móde. To znamená, že na jednom pásme je možné urobiť s jednou stanicou jedno CW a jedno SSB spojenie (platí pre kategórie MIX). Pásma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Módy: CW, SSB. Súťažný kód: report + poradové číslo QSO; holandské stanice dávajú report + skratku provincie. Bodovanie: 1 QSO = 1 bod. Násobiče: holandské provincie na každom pásme a každom móde zvlášť. Denníky: do 18.2.2022. Kompletné podmienky sú tu.

RSGB 1,8 MHz CONTEST Termín: 12.2.2022 od 19,00 do 23,00 UTC. Nadväzujú sa len CW spojenia so všetkými stanicami. Pásmo: 1810 – 1850 kHz. Mód: CW. Súťažný kód: RST + poradové číslo QSO; britské stanice dávajú naviac aj dvojpísmenovú skratku distriktu. Je možné robiť spojenia aj s nesúťažiacimi stanicami, do denníka treba zapísať namiesto čísla spojenia nulu. Bodovanie: jedno QSO = 2 b., každý britský distrikt a každá zem DXCC (okrem Britského kráľovstva) = bonus 5 b. Výsledok: súčet bodov za spojenia + súčet bonusových bodov. Denníky: treba poslať nasledujúci deň po konteste do 23,59 UTC. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

OM Activity Contest - 12.2. 05:00–07:00 UTC
Nedělní závod - 13.2. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 14.2. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 14.2. 16:30–17:30 UTC
Aktivita 160 CW - 14.2. 20:30–21:30 UTC


Česká DX expedícia TU5PCT

4.2.2022  |  Roman OM3EI

Nasledujúce dni bude aktivita na pásmach v znamení českej DX expedície na Pobrežie slonoviny. Trojčlenný tím v zložení Petr OK1BOA, Petr OK1FCJ a David OK6DJ navštívi túto africkú krajinu v dňoch 4.–13. februára a budú vysielať pod značkou TU5PCT. Dnes ráno mali odlet z pražského letiska, cez víkend budú stavať antény a začnú aj limitovanú prevádzku. Od 7. do 12.2. bude expedícia v plnom nasadení na všetkých pásmach a módoch. Ako antény budú používať vertikály, Spiderbeamy a DX commander, transceivre budú mať K3, TS-480 a SunSDR a koncové stupne JUMA a Expert. QSL bude ako zvyčajne vybavovať David OK6DJ.


FM prevádzač na ISS

4.2.2022  |  Roman OM3EI

Transceiver Kenwood D710 na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS bol v pondelok 31. januára opäť prepnutý do módu crossbandového FM prevádzača. Downlink frekvencia (RX) je 437,800 MHz a uplink (TX) je na 145,990 MHz, pričom treba použiť subtón 67 Hz. Signál z ISS je pomerne silný a na jeho príjem stačí aj jednoduchá anténa. Je to veľmi dobrá príležitosť ako si vyskúšať satelitnú prevádzku. Presné časy využiteľných obletov ISS môžete zistiť pomocou niektorého zo satelitných programov alebo aj na stránke www.n2yo.com.


Kontesty na najbližší víkend

4.2.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

EUROPEAN UNION DX CONTEST Termín: 5.–6.2.2022 od 18,00 do 18,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami. S každou stanicou je možné nadviazať na jednom pásme CW aj SSB spojenie. Pásma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Módy: CW, SSB. Súťažný kód: stanice z krajín EÚ dávajú report + skratku regiónu. Slovensko je rozdelené do ôsmich regiónov: Bratislavský kraj dáva skratku regiónu SK01, Trnavský SK02, Trenčiansky SK03, Nitriansky SK04, Žilinský SK05, Banskobystrický SK06, Prešovský SK07 a Košický SK08. Stanice mimo EÚ dávajú report a zónu ITU. Bodovanie: QSO so stanicou z vlastnej zeme = 1 b., QSO so stanicou z členskej krajiny EÚ = 10 b., QSO so stanicou z európskej krajiny, ktorá nie je členom EÚ = 3 b., QSO so stanicou z iného kontinentu = 5 b. Násobiče: regióny Európskej únie a zeme DXCC na každom pásme zvlášť bez ohľadu na mód. Denníky: do 13.2.2022 18,00 UTC. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

SSB Liga - 5.2. 06:00–08:00 UTC
KV Provozní aktiv - 6.2. 06:00–07:00 UTC
Nedělní závod - 6.2. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 7.2. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 7.2. 16:30–17:30 UTC
Aktivita 160 SSB - 7.2. 20:30–21:30 UTC

Na VKV sa v nedeľu 6.2.2022 uskutoční Zimný QRP závod na VKV. Súťaží sa v pásmach 144 a 432 MHz, od 09 do 11,00 sa v pásme 432 MHz a od 11 do 13,00 UTC v pásme 144 MHz. Keďže ide o QRP pretek, výkon je obmedzený na max. 10 wattov. Pre účastníkov platia ešte dve ďalšie podmienky, a síce, že zariadenie môže byť napájané len z chemických zdrojov a anténa môže byť postavená najskôr v piatok pred pretekom. Denníky treba poslať v obvyklom formáte EDI do 10 dní na emailovú adresu qrp@seznam.cz.


Nové číslo Rádiožurnálu

31.1.2022  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 1/2022. Z jeho obsahu: Ovládač rotátora s Arduinom, Širokopásmový transformátor 50/75 ohm, Stabilný OCXO pre mikrovlnný transvertor s Adalm Pluto, Výkonový útlmový člen do 500 MHz, Recenzia kontestovej konzoly SOTABEAMS, DX revue – stručný prehľad roku 2021, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

18.1.2022

Dňa 8.1.2022 zomrel vo veku nedožitých 51 rokov prešovský rádioamatér Kamil Kret, OM0AKX. Kamil bol členom rádioklubu OM3KAH a Prvého združenia rádioamaterov v Prešove. Bol dobrým technikom plynových a elektrických vykurovacích systémov, tiež dobrým technikom-rádioamatérom. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef OM3CPV

                                          


Kontesty na najbližší víkend

27.1.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

CQ WW 160m DX CW CONTEST Termín: 28.–30.1.2022 od 22,00 do 22,00 UTC. Nadväzujú sa CW spojenia so všetkými stanicami. Pásmo: 1810 – 2000 kHz. Súťažný kód: report + CQ zóna (OM = 15); W a VE stanice dávajú report + štát, resp. provinciu. Bodovanie: QSO so stanicou z vlastnej zeme = 2 b., QSO s európskou stanicou = 5 b., QSO so stanicou /MM = 5 b., QSO s DX stanicou = 10 b. Násobiče: zeme DXCC/WAE (okrem VE/W), americké štáty a kanadské provincie a teritóriá. Denníky: do 4.2.2022, 22:00 UTC. Kompletné podmienky sú tu.

REF CW CONTEST Termín: 29.–30.1.2022 od 06,00 do 18,00 UTC. Nadväzujú sa CW spojenia s francúzskymi stanicami a stanicami z francúzskych zámorských teritórií. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Súťažný kód: report + poradové číslo QSO. Francúzske stanice dávajú report + číslo departmentu. Stanice z francúzskych zámorských teritórií dávajú report + prefix. Bodovanie: QSO s francúzskou stanicou v Európe = 1 b., QSO so stanicou z francúzskych zámorských teritórií mimo EU = 3 b. Násobiče: francúzske departmenty vrátane F6REF HQ a francúzske zámorské teritóriá na každom pásme zvlášť. Denníky: do 15 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

UBA SSB CONTEST Termín: 29.–30.1.2022 od 13,00 do 13,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Súťažný kód: report + poradové číslo QSO; belgické stanice dávajú naviac aj skratku UBA sekcie. Nečlenovia UBA dávajú namiesto UBA sekcie kód XXX. Bodovanie: QSO s ON stanicou = 10 b., QSO so stanicou z Európskej únie = 3 b., QSO s ostatnými stanicami = 1 b. Násobiče: UBA sekcie, belgické prefixy a zeme Európskej únie na každom pásme zvlášť. Denníky: do 14 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 29.1. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 30.1. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 30.1. 16:30–17:30 UTC


ON75 Award

21.1.2022  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti 75. výročia založenia belgickej rádioamatérskej organizácie UBA je od 1.1. do 28.2.2022 v prevádzke 64 špeciálnych staníc s prefixom ON75. Za spojenia sú vydávané dva diplomy.
UBA 75 Award sa vydáva za spojenia s rôznymi ON75 stanicami bez ohľadu na pásmo a mód v šiestich triedach:
- bronzový za 10 staníc
- strieborný za 20 staníc
- zlatý za 30 staníc
- diamantový za 40 staníc
- platinový za 50 staníc
- extrémny za všetkých 64 staníc

UBA 75 Class Award sa vydáva za spojenia s ON75 stanicami na rôznych pásmach a módoch. S jednou stanicou je možné nadviazať na každom pásme CW, SSB aj DIGI spojenie. Ako DIGI sa počíta ľubovoľný digimód. Za každé QSO je 1 bod. Diplom sa vydáva v piatich triedach:
- bronzový za 100 b.
- strieborný za 200 b.
- zlatý za 300 b.
- diamantový za 400 b.
- platinový za 500 b.

Aktuálny stav vašich spojení do obidvoch diplomov môžete sledovať na stránke hamlog.online. Po dosiahnutí potrebného počtu spojení si môžete diplom priamo stiahnuť.


Kontesty na najbližší víkend

21.1.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

BARTG RTTY SPRINT CONTEST Termín: 22.–23.1.2022 od 12,00 do 12,00 UTC. Nadväzujú sa RTTY spojenia so všetkými stanicami. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Súťažný kód: len poradové číslo QSO od 001. Report sa nedáva a nesmie byť uvedený ani v denníku. Bodovanie: jedno QSO = 1 bod. Násobiče: zeme DXCC a číselné oblasti JA, W, VE a VK bez ohľadu na pásma, plus ako samostatný bonus sa počítajú kontinenty bez ohľadu na pásma. Výsledok: body za spojenia x násobiče x počet kontinentov (max. 6). Denníky: do 7 dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 23.1. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 24.1. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 24.1. 16:30–17:30 UTC


Silent key

18.1.2022

Dňa 18. januára 2022 podľahol v nerovnom boji s chorobou, ktorá nás všetkých dlhodobo ohrozuje, vo veku 76 rokov Igor Hámorník, OM7AC. Bol významnou postavou rádioamatérskej a konštrukčnej činnosti zvolenského rádioklubu OM3KWZ. Rodák zo Sielnice neďaleko Zvolena sa už od útlej mladosti zaoberal rádiotechnikou a elektrotechnikou. Študoval na SPŠE Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici aj s mnohými ďalšími budúcimi rádiotechnikmi a aktívnymi rádioamatérmi. Najvýznamnejšiu časť života prežil v telekomunikáciách na pošte, diaľkových kábloch a TV a rozhlasových VKV vysielačoch.

Patril k zakladajúcim členom rádioklubu OM3KWZ. Bol konštruktérom mnohých zariadení aj antén a vysielal na KV i VKV. Venoval sa aj zložitejším druhom prevádzky na VKV ako sú EME, prevádzka cez meteority, PSK, FT8 atď. Bol aktívnym členom VKV komisie SZR.

Bude nám v rádioklube veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke.

Za RK OM3KWZ Tóno OM7AG

                                          


Členské príspevky do SZR a predplatné Rádiožurnálu

13.1.2022  |  Roman OM3EI

Začiatok roka je vždy obdobím, kedy je potrebné vybaviť si svoje členské povinnosti do Slovenského zväzu rádioamatérov a zaplatiť predplatné na Rádiožurnál.
Výška členského do SZR:

20 € pre riadnych členov
15 € pre študentov a dôchodcov
5 € pre mládež do 18 rokov

Členské môžete zaplatiť bankovým prevodom na účet: SK91 0200 0000 0001 1333 3012. V poznámke k platbe uveďte vašu volaciu značku. V prípade, že budete platiť za viacerých členov, zašlite emailom na sekretariát SZR správu, v ktorej uvediete dátum platby, výšku celkovej sumy, mená a značky osôb a výšku členského príspevku za každú osobu. Pri platbe členského z mobilného zariadenia môžete použiť QR kód, ktorý si vygenerujete na tejto stránke.

Výška predplatného na Rádiožurnál je 16 € za 12 čísel. Predplatné sa hradí bankovým prevodom na účet: SK97 0900 0000 0000 1157 1618. V poznámke k platbe uveďte vašu značku. Noví predplatitelia musia vyplniť aj formulár, ktorý nájdu na webe Rádiožurnálu. Pri platbe členského z mobilného zariadenia môžete použiť QR kód, ktorý si vygenerujete tiež na webe Rádiožurnálu.


Hlásenia do OM DX Toplistu

13.1.2022  |  Roman OM3EI

OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch, resp. spojení platných do rôznych diplomov. Hlásenie do OM DX Toplistu môže poslať každá OM stanica. Skóre je možné nahlásiť do ľubovoľnej kategórie. Zarátať je možné zeme DXCC, resp. spojenia, potvrdené papierovým QSL lístkom, cez LoTW alebo eQSL. Lístky zo serveru eQSL je ale možné zarátať len za predpokladu, že užívateľ eQSL má overenú identitu (autenticitu). Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke dx.szr.sk. Uzávierka hlásení je 31. januára 2022.


Hlásenia do OM VKV/UKV Toplistu

13.1.2022  |  Roman OM3EI

Za účelom podpory VKV aktivity je zostavovaný každoročný VKV/UKV Toplist slovenských staníc. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. Do Toplistu neplatia spojenia odrazom od Mesiaca (EME) a cez prevádzače. Všetky započítané spojenia musia byť potvrdené papierovým QSL lístkom alebo prostredníctvom elektronických systémov LoTW alebo eQSL. Toplist je vedený v pásmach 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz a 24 GHz. Na každom pásme sa hlási počet potvrdených lokátorov, počet potvrdených zemí DXCC a Tropo ODX, a v závislosti od pásma aj Es ODX, Aurora ODX, MS ODX, F2 ODX, Rain scatter (RS) ODX, Aircraft scatter (AS) ODX. Poradie na každom pásme bude zostavené podľa počtu lokátorov, s výnimkou pásma 50 MHz, kde bude poradie zostavené podľa počtu zemí. Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke vkv.szr.sk/toplist. Uzávierka hlásení je 31. januára 2022.


Kontesty na najbližší víkend

13.1.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

HA DX CONTEST Termín: 15.–16.1.2022 od 12,00 do 12,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami. S jednou stanicou je možné nadviazať na tom istom pásme jedno CW a jedno SSB spojenie. Módy: CW, SSB. Pásma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Súťažný kód: report + poradové číslo QSO; HA stanice dávajú report + skratku župy. Bodovanie: QSO s HA stanicou = 10 b., QSO s európskou stanicou = 2 b., QSO s DX stanicou = 5 b., QSO so stanicami /AM a /MM = 2 b. Násobiče: zeme DXCC/WAE (okrem HA) a maďarské župy na každom pásme zvlášť bez ohľadu na mód. Denníky: do piatich dní po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

Nedělní závod - 16.1. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 17.1. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 17.1. 16:30–17:30 UTC

Najbližšia nedeľa (16.1.2022) je tretia v tomto mesiaci, tak sa na VKV uskutoční aj pravidelný Prevádzkový aktív na VKV. Začiatok je o 08,00 UTC a koniec o 11,00 UTC. Súťaží sa v pásmach od 144 MHz po 76 GHz.


Roman Vavro odchádza z funkcie hovorcu Regulačného úradu

13.1.2022  |  Roman OM3EI

Po 26 rokoch odchádza z Regulačného úradu jeho hovorca Roman Vavro, OM3TOW. Prvé štyri roky pôsobenia v úrade sa podieľal na vyhľadávaní nelegálnych vysielačov, zdrojov rušenia a kontrolovaní dodržiavania zákona. Neskôr sa stal hovorcom úradu, šéfredaktorom interného periodika, šéfredaktorom vestníka úradu a správcom jeho webových stránok. V posledných rokoch pôsobil aj v skúšobnej komisii pre overenie osobitnej odbornej spôsobilosti rádioamatérov a bol poradcom pre rádioamatérske záležitosti. Romanovi prajeme veľa úspechov na novom pôsobisku.


WRTC 2022 Award

6.1.2022  |  Roman OM3EI

World Radiosport Team Championship alebo Rádioamatérske majstrovstvá sveta družstiev boli pôvodne plánované na rok 2022. Talianski organizátori ich z dôvodu pandémie covidu presunuli na rok 2023, pričom ale názov podujatia zostáva WRTC 2022. Majstrovstvá sa teda uskutočnia druhý júlový víkend 2023.

Za účelom propagácie WRTC začala od začiatku tohto roka aktivita dvanástich talianskych staníc so špeciálnym sufixom WRTC:

II1WRTC (Piemonte, Liguria)
II2WRTC (Lombardia)
II3WRTC (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)
II4WRTC (Emilia Romagna)
II5WRTC (Toscana)
II6WRTC (Marche, Abruzzo)
II7WRTC (Puglia, Basilicata 7)
II8WRTC (Campania, Calabria, Molise, Basilicata 8)
II9WRTC (Sicilia)
IIOWRTC (Lazio, Umbria)
IRIWRTC (Valle d'Aosta)
IO0WRTC (Sardegna)

Za spojenia s týmito stanicami je možné získať diplom. Je potrebné získať min. 50 bodov, pričom spojenia sa hodnotia podľa módov. CW QSO = 10 b., SSB = 5 b., RTTY = 4 b. a FT8 = 3 b. Na každom pásme (160-10m) je možné nadviazať jedno spojenie každým módom. Aktivita potrvá do 10.7.2022. Vaše skóre môžete sledovať na stránke WRTC 2022 a diplom (pdf) si bude možné stiahnuť po skončení aktivity.


Kontesty na najbližší víkend

6.1.2022  |  Roman OM3EI

Najbližší víkend sa konajú nasledovné rádioamatérske kontesty:

ARRL RTTY ROUNDUP Termín: 8.–9.1.2022 od 18,00 do 24,00 UTC. Nadväzujú sa spojenia so všetkými stanicami raz na každom pásme bez ohľadu na mód. Pásma: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz. Módy: RTTY a všetky digitálne módy. Súťažný kód: RST + poradové číslo spojenia od 001; W/VE stanice dávajú RST + štát/provinciu. Bodovanie: 1 QSO = 1 bod. Násobiče: štáty USA (okrem KH6 a KL7), kanadské provincie a teritóriá (spolu 14) a zeme DXCC (okrem W a VE) bez ohľadu na pásmo. Denníky: najneskôr siedmy deň po konteste. Kompletné podmienky sú tu.

Okrem medzinárodných sa konajú aj pravidelné OM a OK preteky:

OM Activity Contest - 8.1. 05:00–07:00 UTC
Nedělní závod - 9.1. 15:00–15:30 UTC
CUC test - 10.1. 15:30–16:00 UTC
Memoriál OK1WC - 10.1. 16:30–17:30 UTC
Aktivita 160 CW - 10.1. 20:30–21:30 UTC


Silent key

4.1.2022

So zármutkom oznamujem, že dňa 3.1.2022 sa navždy odmlčal telegrafný kľúč Ivana Buffu, OM6IB (66 r.). Strácame nášho dlhoročného priateľa a obetavého člena rádioklubu OM3KIJ. Prehral svoj nerovný a zákerný boj s covidom. Česť jeho pamiatke.

Igor OM6CI, VO OM3KIJ

                                                   Staršie aktuality:

2021  -  2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011   

2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2004-2005  -  2003 (2)  -  2003 (1)  -  2002


       
 

Členské do SZR:
 

OM Callbook:
 

QRZ.com:
  

QSL info:
  

 
DX FUN CLUSTER
Posledné spoty:
50   100   150   200
 
Selektované spoty:
KV KV+6m VUSHF
CW SSB DIGI
1,8 MHz 3,5 MHz 5 MHz
7 MHz 10 MHz 14 MHz
18 MHz 21 MHz 24 MHz
28 MHz 50 MHz 70 MHz
144 MHz 430 MHz

Kalendár DX expedícií

Slnečná aktivita