Zmeny podmienok OMAC od 1.7.2024 - SSB až po 3775 kHz

30.6.2024  |  Roman OM3EI

Prezídium SZR na svojom zasadnutí 8.6.2024 schválilo návrh KV komisie na zmenu podmienok OM Activity Contestu. V bode 2 bol rozšírený frekvenčný úsek pre SSB časť až po 3775 kHz (doteraz 3770). Ďalšie zmeny sa týkajú vyhodnocovania spojení (nový bod 9.5), nehodnotenia stanice v etape (nové body 10.3 a 10.4) a diskvalifikácie stanice (nové body 11.1 až 11.3). Celé znenie podmienok je zverejnené na stránke kv.szr.sk. Nové podmienky platia od 1.7.2024.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.6.2024  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 6/2024. Z jeho obsahu: Oprava rotátora Yaesu G-1000DXA, Jednoduchá koaxiálna anténna priechodka, Meranie s VNA analyzátorom (2), DX expedícia SV1DB/A na Mt. Athos, Pripravované aktivity prezídia SZR, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Silent key

25.6.2024

S hlbokým žiaľom a zármutkom oznamujeme, že dňa 18. júna 2024 nás vo veku 83 rokov navždy opustil Ing. Mikuláš Németh, OM5NM. Miki bol dlhodobo našim profesorom merania na SPŠE Nové Zámky, kde sa stal koncesionárom OK3CNM. Vychoval viac generácii elektrotechnikov na škole, kde bol skôr kolegom a kamarátom študentov. Po odchode do dôchodku sa stiahol do svojho letného sídla v Radvani nad Dunajom, kde mal nádherne udržiavanú záhradu plnú ovocia a bobuľovín. Odtiaľ sa tiež venoval rádioamatérčeniu a pravidelne sa zúčastňoval ranného krúžku na prevádzači a sledoval aj krátke vlny. Viackrát sme ho navštívili v letnom sidle, ako jeho bývalí študenti OM2GM (ex OK3CLD), HA5CLF (N9EU, ex OK3CLF), AA9DW (ex OK3CWG). Zaspomínali sme na naše spoločné chvíle a Miki bol vždy vitálny a pohostinný, i keď žil sám a občasne sa stretával s rodinou.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Tibor OM2GM ex OK3CLD

                                          


Pripravované aktivity prezídia SZR

21.6.2024  |  Norbert OM6NM

Vážení členovia Slovenského zväzu rádioamatérov, milí priatelia,

Radi by sme pre rok 2024 a roky nasledovné opísali a predstavili v mene Prezídia SZR pripravované projekty a očakávané zmeny. Vždy v konteste, keď to pekne odsýpa, alebo sa snažíme dovolať na vzdialenú stanicu, a keď sa nám to po mnohých minútach či hodinách podarí, alebo nameriame niekde v kontrolných bodoch po prvom zapnutí obvodu také hodnoty prúdu či napätia, aké sme si modelovali, prípadne dobehneme do cieľa v súťaži ROB rýchlejšie ako ostatní, tak zažívame ten neopakovateľný súkromný pocit malého víťazstva, pre ktorý to celé robíme.

Rádioamatérska činnosť je exkluzívnou činnosťou, teda výnimočnou ľudskou aktivitou. Nedáva nič zadarmo a nie je triviálne sa ňou zaoberať. Predstavuje súhrn všetkých dostupných fyzikálnych, technických, organizačných, logistických a komunikačných schopností, ktorých je človek schopný. Každý z nás, ktorí sme sa rozhodli spojiť svoj osobný život s týmto nekonečným surfom na vlnách éteru, vieme koľko úsilia, neúspechov, opätovného štúdia, analýz neviditeľných dejov si naša činnosť vyžaduje. Rádioamatérstvo je však zároveň spôsob ako byť v živote šťastným, ako pomocou neho prekonať horšie dni či dokonca nepriazeň osudu. Preto ho máme tak veľmi radi a nevadí nám predstava, že tak ako nám pomáha, musíme mu dosť veľa aj dávať späť, čo nie je vždy jednoduché.

Práca pre komunitu je ale aj o zodpovednosti pri správe spoločného majetku, toho hmotného, ale aj toho neviditeľného potenciálu, akým je ľudský um, poznanie a skúsenosti, a to najmä teraz, keď znovu musíme obhajovať a dokazovať postuláty, o ktorých sme si mysleli, že sú už raz dané dávnym historickým poznaním ľudstva.

Rozšírenie členskej základne

Prezídium SZR si dovoľuje v prvom rade oznámiť širokej komunite, že prijalo viaceré rozhodnutia, ktoré majú za cieľ stabilizovať a rozšíriť členskú základňu SZR, a to tým, že naše spoločenstvo, náš zväz, budeme budovať ešte zaujímavejším pre všetkých ľudí, ktorí sa o rádiové vlny zaujímajú. A to je možné robiť jedine pomocou nového a atraktívneho obsahu o tom, čo sa vo svete deje. Atraktívny prezentovaný obsah a jeho didaktické poskytnutie verejnosti môže prilákať veľa uchádzačov o naše hobby, čoho výborným príkladom a dôkazom je aj práca Ondra OM4DW, Jozefa OM5CD a kolegov v rádioklube Omega v Bratislave. Rádioklub Omega by sa preto mal stať oficiálnym školiacim strediskom SZR, kde budeme koncentrovať všetky sily, aby každý, kto sa o našu činnosť zaujíma, dostal exkluzívne rádioamatérske vzdelanie, ale aj návod ako rádioamatérstvo učiť všade, kde sa stretnú jeho priaznivci ochotní sa vzdelávať a pripravovať na skúšky. Je úžasné sledovať, ako kolegovia, ktorí len minulý rok dostali prvé N koncesie, napredujú a dnes už majú po skúškach na triedu E. Uvedené aktivity bude SZR významne podporovať technicky, ľudsky aj finančne. SZR zároveň privíta akékoľvek námety na podporu členskej základne. Sledujeme pozorne aj skautské aktivity Paľa OM0WT a jeho kolegov, ktorí sa snažia prilákať deti a mladých ľudí k nášmu hobby. Neváhajte sa, prosím, preto obrátiť na prezídium s každým nápadom.

Ďalšou novinkou, ktorú už Stano OM8ST komunikuje dlhšie, je, že sa SZR rozhodol naplno etablovať ARES (Rádioamatérsku tiesňovú službu) do našich radov, aby sme mohli venovať tejto činnosti pozornosť, ktorá jej patrí. Ide o aktivitu, ktorou môže byť naša komunita rádioamatérov nápomocná nielen tejto krajine a jej občanom v situáciách, keď budú naše individuálne a skupinové schopnosti potrebné na záchranu života, ochranu zdravia či majetku. Pripravili sme nový štatút ARES a budeme podporovať registráciu našich členov do tohto náročného terénneho klubu rádioamatérov, čo sú na príjme v časoch, keď je to skrátka potrebné, a keď treba zachytiť aj ten najslabší signál človeka v tiesni.

V rámci rozšírenia významu SZR vo svetovej komunite si dovolím ešte spomenúť fakt, že Rasťo Hrnko, OM3BH, bol na poslednej IARU konferencii v Zlatibore v Srbsku zvolený za predsedu VHF+ komisie IARU Region 1, čo je veľmi dôležitá agenda a naša reprezentácia, ktorú budeme s radosťou využívať aj smerom k domácemu rádioamatérskemu spoločenstvu nielen VKV priaznivcov.

Šírenie vzdelanosti medzi rádioamatérmi a lektorský program

Šírenie vzdelanostnej úrovne rádioamatérskej komunity v oblasti fyzikálnych zákonitostí, v rádiotechnike, technike a operátorských zručnostiach je ďalšou prioritou SZR. Preto máme veľkú radosť vám oznámiť, že spoločne s Českým rádioklubom budeme výhradne pre členov SZR a ČRK od budúceho roka organizovať pravidelné online prednášky vybraných osobností súčasného rádioamatérskeho sveta, ktorí sú pre nás všetkých schopní prezentovať svoju životnú cestu rádioamatérstvom a osobné poznanie o nej. Pripravujeme cyklus prednášok, ktoré nás doma po večeroch vtiahnu do špecifických oblastí nášho hobby, ako napríklad Kompendium o anténach a ich modelovaní; Čaro Mesiaca a jeho význam pre rádioamatérov; Program IOTA a jeden ľudský život; Mikrovlny ako ich nepoznáme; SDR technológia a digitálna mapa éteru; Krabičky a ich obvody: drobnosti majstrov elektroniky pre rádioamatérov, a mnohé, mnohé iné. Máme sa na čo tešiť. Programom si vás dovolím neskôr sprevádzať.

Nové webové stránky hamradio.sk

SZR pracuje na obnove webových stránok, ktoré budú, ako veríme pružnejšie a očakávajte nielen zaužívané sekcie, tak ako ich poznáte aj dnes, ale aj nové rubriky. Novinkou bude aj členská zóna a aj možnosť online kontroly platby členských príspevkov do SZR. Nezabudneme ani na prístup k historickým databázam terajšieho webu s možnosťou vyhľadávania.

Členské do SZR a jeho zvýšenie

Úplne logicky je nutné očakávať významné zvýšenie členského príspevku v roku 2025, pretože hospodárska bilancia SZR a rozvojové projekty si to vyžadujú. Na vašu očakávanú otázku, či sme si vedomí možného odlivu členov, si dovoľujem hneď odpovedať. Samozrejme, Prezídium SZR rozumie a pochopí, ak niekto pri navýšení členského z terajších cca 1,66 eur/mesiac pre koncesionára (20 eur/rok) nebude ochotný zotrvávať v našich radoch. Každému, kto bol našim členom, poďakujeme za to, čo pre komunitu urobil.

Nemyslíme si však, že by rádioamatéri na Slovensku neporozumeli nevyhnutnému trendu a nepodporili svoju vlastnú činnosť. Neboli sme totiž zvolení do prezídia preto, aby sme produkovali účtovnú stratu a nedokázali hospodáriť so zvereným majetkom v časoch, keď naša činnosť nemusí mať vždy obligátnu štátnu podporu v podobe dotácií, keďže rádioamatérstvo je menej zrozumiteľné ako činnosť klasických športov.

Skokové zvyšovanie členského je teda očakávaný prostriedok, ako zachovať našu činnosť a kultivovať ju do budúcnosti, a to aj tým, čo uvádzame v tomto príspevku. Prezídium ale pripravuje aj možnosť splátkového členského, ktoré bude možné uhradiť cestou členskej zóny nových webových stránok. Pracujeme aj na úprave QSL služby vo vzťahu k členskému a na iných optimalizáciách, o ktorých budeme informovať postupne a neskôr.

Nechcem v tejto veci prezrádzať niečo, čo mi kompetenčne neprináleží, tak len krátko spomeniem, že SZR intenzívne pripravuje všetky kroky k tomu, aby sa aj kvalitný Rádiožurnál, ako ho poznáme, stal aj na Slovensku plnohodnotným členským časopisom so všetkým, čo to znamená, vrátane zmien v úhrade predplatného a jeho vzťahu k členskému do SZR.

Spravovať veci spoločné a reálne pracovať pre komunitu je jedna z tých ťažších úloh, preto si vás dovoľujeme požiadať a poprosiť, aby ste akceptovali nevyhnutné navýšenie členského a podporovali ho, inak budeme sami prejedať to, čo sme povinní zachovať pre tých, ktorí prídu po nás. Za tento prístup vám ďakujeme a vieme, že drvivá väčšina z nás, ktorí máme doma na stole moderné či dokonca najmodernejšie rádiostanice, rozumie o čom to celé je, ak chceme udržať krok a úroveň vlastnej činnosti.

Na záver mi dovoľte pozdraviť vás, priatelia, s blížiacim sa letom. Popriať vám, čo najvyššie body uchytenia antén na chatách, horách, pri mori a pri vode, čo najdlhšie spojenia, všetky vyzbierané fauny a flóry, SOTY, expedície a roztrasené meteor scatterové signály v denníku a držme si palce na jeseň, aby sme sa v zdraví stretli a strávili spolu opäť tie pokojné a čarovné chvíle s našim hobby.

V mene Prezídia SZR vám prajem všetko dobré a 73

Norbert Moravanský, OM6NM, 1. viceprezident SZR


Aktivita pri príležitosti konania ME vo futbale

13.6.2024  |  Rudi DL3FF

Majstrovstvá Európy vo futbale sa uskutočnia v Nemecku od 14. júna do 14. júla 2024. Nemecká rádioamatérska organizácia DARC bude pri tejto príležitosti vydávať päť špeciálnych diplomov.

1. Diplom skupinovej fázy
V období 14.-26.6.2024 je potrebné nadviazať spojenia so špeciálnymi stanicami DL2024E, DL2024U, DL2024R, DL2024O a tiež spojenia so stanicami z minimálne 20-tich zúčastnených krajín (spolu 24: Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Portugalsko, Škótsko, Španielsko, Turecko, Rakúsko, Anglicko, Maďarsko, Slovensko, Albánsko, Dánsko, Holandsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Srbsko, Česká republika, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko, Ukrajina a Gruzínsko).

2. Osemfinálový diplom
V období 27.6-2.7.2024 je potrebné nadviazať spojenia so špeciálnymi stanicami DL2024E, DL2024U, DL2024R, DL2024O a tiež spojenia so stanicami zo všetkých 16 krajín, ktoré sa prebojujú do osemfinále.

3. Štvrťfinálový diplom
V období 3.-6.7.2024 je potrebné nadviazať spojenia so špeciálnymi stanicami DL2024E, DL2024U, DL2024R, DL2024O a tiež spojenia so stanicami zo všetkých 8 krajín, ktoré sa prebojujú do štvrťfinále.

4. Semifinálový diplom
V období 7.-10.7.2024 je potrebné nadviazať spojenia so špeciálnymi stanicami DL2024E, DL2024U, DL2024R, DL2024O a tiež spojenia so stanicami zo všetkých 4 krajín, ktoré sa prebojujú do semifinále.

5. Finálový diplom
V období 11.-14.7.2024 je potrebné nadviazať spojenia so špeciálnymi stanicami DL2024E, DL2024U, DL2024R, DL2024O a tiež spojenia so stanicami z krajín finalistov.

Do diplomov platia spojenia na všetkých pásmach a všetkých módoch. Je možné požiadať aj o diplom za konkrétny mód. Diplomy sa vydávajú vo formáte PDF. Poplatok za vydanie každého diplomu je 3 €. Žiadosť je možné podať do 31.10.2024 cez stránku dcl.darc.de, kde treba nahrať aj denník so spojeniami. Diplomy sa za rovnakých podmienok vydávajú aj poslucháčom, ktorí posielajú žiadosť spolu s výpisom z denníka na emailovú adresu dl1dct@darc.de.


Stretnutie Bankov

10.6.2024  |  Matúš OM8ATE

Srdečne vás pozývam na 3. ročník rádioamatérskeho stretnutia BANKOV, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. júna 2024 v čase od 10 do 20,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude náhradný termín 29.6.2024. Miestom konania bude opäť lokalita Horný Bankov pri Košiciach. Na mieste je parkovisko pre cca 50 vozidiel, parkovanie je zdarma. V okolí sú prístupné aj bufety s občerstvením.

Program stretnutia:
10:00 - 10:30 Otvorenie stretnutia (privítanie, organizačné pokyny)
10:30 - 14:00 Prvý súbor prednášok
14:00 - 16:00 Priestor pre vysielanie v kontestoch
16:00 - 20:00 Druhý súbor prednášok
20:00 - 20:30 Večerný pokec na OM0OVT

Témy prednášok:
APRS a ARES: Aktuálne trendy a výzvy
Rádiostanice z Číny: Kam sa to celé posunulo... (praktický pohľad na funkcie, výhody a obmedzenia)
SDR s internetom a bez (ukážky rozdielov)
Základy dobrého spojenia (čo dodržať)
Logbooky (robiť či nerobiť a ako?)
Propagácia rádioamatérstva v podmienkach 21. storočia
Remote prevádzka staníc (výhody a nevýhody oproti fyzickej stanici)

Mimo programu budú prebiehať praktické ukážky vysielacieho pracoviska stanice OM8ATE, ktoré bude možné využiť na spojenia počas celého trvania stretnutia. Ďalej bude možné pozrieť si a aj zakúpiť sortiment od spoločnosti HAMTRONIX s.r.o., ktorú bude zastupovať Peter OM0TM. Predpokladané ukončenie stretnutia bude okolo 20,30.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Matúša OM8ATE, ktorý bude počas stretnutia na príjme na frekvencii 145,575 MHz alebo na miestnych prevádzačoch OM0OVT a OM0ODK.


Silent key

4.6.2024

S hlbokým žiaľom a zármutkom oznamujeme, že dňa 29.mája 2024 nás vo veku 84 rokov navždy opustil Vincent Revák, OM0ARV. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Marian OM0MW


Nové číslo Rádiožurnálu

2.6.2024  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 5/2024. Z jeho obsahu: Efektívne metódy merania – Meranie s VNA analyzátorom (1), Jednoduchý PSV-meter, Ako zmenšiť veľký výkon tcvra pri práci s transvertorom, DX expedícia A8OK – Libéria 2024, Nájdi si svoje rádioamatérstvo, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Silent key

25.5.2024

Dňa 25.5.2024 nás vo veku 81 rokov opustil rádioamatér Dušan Kosinoha, OM1GX. Dušan bol od roku 1958 členom rádioklubu OK3KMY v Malackách, potom postupne v Stupave na OK3KFY a nakoniec v Bratislave na OK3KJF. Ako penzista býval v Kostolišti.

Česť jeho pamiatke. RIP Dušan

Paľo OM3LQ, Tono OM3LU

                                          


LoTW mimo prevádzku

18.5.2024  |  Roman OM3EI

Elektronický systém overovania a potvrdzovania spojení Logbook of the World (LotW) je od 15.5.2024 nefunkčný. Nejde o plánovanú odstávku, ale o vážny incident, ktorý ARRL ako prevádzkovateľ systému rieši s najvyššou prioritou. Cieľom je samozrejme čo najrýchlejšie obnovenie funkčnosti LotW. Aktuálny stav systému môžete sledovať na stránke ARRL.


Stretnutie v Rakoviciach

10.5.2024  |  Vladimír Voroš

Pozývame vás na celoslovenské stretnutie rádioamatérov, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júna 2024 v čase od 8,00 do 13,00 hod. Miestom stretnutia budú priestory Spojenej školy Rakovice na nádvorí a v hlavnej sále. V objekte je parkovisko pre cca 100 vozidiel, parkovanie je zdarma. Pri parkovaní dbajte na pokyny usporiadateľov.

Počas stretnutia bude vo vyhradenom priestore na nádvori prebiehať burza, záujemcovia o predaj svojich zásob obdržia pri vstupe do objektu všetky relevantné informácie. Do priestoru burzy bude možné vojsť autom a predávať priamo z neho. Nie je dovolené predávať veci, ktoré sú zakázané zákonom alebo vyžadujú zvláštne povolenie, pripadne sú nebezpečné pre okolie.
Organizačný tím verí, že stretnutie sa vydarí, budete sa citiť príjemne, stretnete sa s priateľmi a známymi, vymeníte si skúsenosti a čo to doplníte do svojich zásob, prípadne sa o svoje zásoby podelíte na burze.


Prezentácia DX expedície A8OK

1.5.2024  |  Martin OM4MM

Rádioklub KAPA OM3KAP Partizánske v spolupráci s Českým expedičným tímom CDXP pozývajú rádioamatérsku verejnosť na prezentáciu úspešnej českej DX expedície do Libérie, kde pracovali pod značkou A8OK. Prezentácia sa uskutoční v piatok 7. júna 2024 v Mestskom panoramatickom 3D kine v Partizánskom so začiatkom o 17. hodine. Svoju účasť môžete potvrdiť emailom na adrese martin.om4mm@gmail.com.


Aktivita pri príležitosti konania 87. MS v hokeji v ČR

1.5.2024  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Českej republike organizujú rádiokluby OK5T a OK5Z aktivitu šestnástich príležitostných staníc. Aktivita prebieha v období od 27.4. do 26.5.2024. Príležitostné stanice majú prefix OL87 a sufixy sú venované jednotlivým účastníckym štátom. Takže značky sú OL87DL, OL87F, OL87G, OL87HB, OL87LA, OL87OH, OL87OE, OL87OK, OL87OM, OL87OZ, OL87SM, OL87SP, OL87UN, OL87VE, OL87W a OL87YL. Stanice pracujú na KV pásmach od 160 po 10m prevádzkou SSB, CW a DIGI. Všetky spojenia budú potvrdené prostredníctvom LoTW a eQSL. Papierové QSL lístky nebudú posielané.

Za spojenia s príležitostnými stanicami budú vydávané diplomy po splnení nasledovných podmienok: Každé prvé spojenie s príležitostnou stanicou na akomkoľvek pásme akýmkoľvek druhom prevádzky sa hodnotí jedným bodom. Opakované spojenia s tou istou stanicou tým istým módom na tom istom pásme sa nepočítavajú.

Na bronzový diplom je potrebné získať 16 bodov za spojenia s najmenej 8-mi rôznymi príležitostnými stanicami. Na strieborný diplom treba 24 bodov za spojenia s najmenej 12-mi rôznymi príležitostnými stanicami. A na zlatý diplom treba 32 bodov za spojenia so všetkými 16-mi príležitostnými stanicami.

Diplom vo formáte pdf si môžete stiahnuť na stránke aktivity https://ol87whc.cz. Za rovnakých podmienok môžu diplom získať aj poslucháči, ktorí spolu so žiadosťou zašlú zoznam zachytených spojení na adresu ol87whc@seznam.cz.


Nové číslo Rádiožurnálu

1.5.2024  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 4/2024. Z jeho obsahu: Kompaktný špirálový vertikál na 160m, Ako montovať SMA konektory na koaxiálne káble, 2. časť recenzie QRP transceivra Elecraft KH1, DX expedícia na ostrov Clipperton, TX5S, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.OM CW preteky už túto sobotu

18.4.2024  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov pozýva všetky naše stanice k účasti v sobotňajších OM CW pretekoch. Konajú sa od 06,00 do 08,00 letného času a sú rozdelené do dvoch jednohodinových etáp. Súťaží sa v pásmach 160 a 80m (1835-1950, 3520-3560). Vymieňa sa súťažný kód v zložení RST + poradové číslo QSO + okresný znak. Každé spojenie sa hodnotí 1 bodom a násobičmi sú okresné znaky v každej etape a na každom pásme zvlášť, čiže jeden okres je možné započítať max. 4-krát. Vlastný okresný znak sa ako násobič nepočíta. Násobičmi sú aj okresy OK staníc. Môžete sa zúčastniť v jednej z troch kategórii: výkon podľa povoľovacích podmienok, výkon do 100W alebo ako poslucháč. Denníky sa posielajú vo formáte Cabrillo do 14 dní po pretekoch cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk, rubrika OM CW preteky. Preteky sa konajú súbežne s OK CW závodom a môžu sa v nich nadväzovať aj spojenia s OK stanicami.

Ako kontestový denník môžete použiť programy:
N1MM s konfiguračným súborom od Ruda OM4TQ
TRlog s konfiguračným súborom od Tóna OM7AG

Na vygenerovanie denníka vo formáte Cabrillo sa dajú použiť aj programy:
LM od DL8WAA
MixW od UT2UZ a UU9JDR


Svetový deň rádioamatérov

18.4.2024  |  Roman OM3EI

Každý rok 18. apríla oslavujú rádioamatéri Svetový deň rádioamatérov. Práve tento deň v roku 1925 vznikla v Paríži Medzinárodná rádioamatérska únia IARU.

Rádioamatérski experimentátori v tej dobe ako prví zistili, že spektrum krátkych vĺn sa dá využiť na šírenie rádiových vĺn po celom svete. IARU vznikla s cieľom, aby chránila záujmy rádioamatérov pred tlakom ostatných používateľov spektra, ktorí začali mať o krátkovlnné frekvencie veľký záujem.

Aj vďaka tomu získali rádioamatéri o dva roky neskôr na Medzinárodnej rádiotelegrafnej konferencii pásma, ktoré majú dodnes – 160, 80, 40, 20 a 10 metrov. IARU sa od svojho vzniku snaží o získavanie nových frekvenčných segmentov pre rádioamatérov. Výsledkom týchto snáh je, že dnes môžeme komunikovať a experimentovať na frekvenciách pozdĺž celého rádiového spektra.

Z 25 zakladajúcich krajín sa IARU rozrástla na dnešných 160 členských organizácií rozdelených do troch regiónov. IARU Region 1 zahŕňa Európu, Afriku, Blízky východ a severnú Áziu, Region 2 pokrýva Severnú a Južnú Ameriku a Region 3 tvoria Austrália, Nový Zéland, tichomorské ostrovné krajiny a väčšina Ázie. Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) uznala IARU ako organizáciu zastupujúcu záujmy rádioamatérov. Dnes je rádioamatérstvo vo svete populárnejšie ako kedykoľvek v minulosti. Celkovo je na svete viac ako 3 milióny koncesovaných operátorov!

IARU každoročne vyhlasuje aj špeciálnu tému pre Svetový deň. V tomto roku je to téma „Storočie spojení – oslava storočnice rádioamatérskych inovácií, komunity ľudí a hájenia ich záujmov“.

Pri príležitosti Svetového dňa rádioamatérov prebieha viacero aktivít. Sú to hlavne aktivity pod rôznymi špeciálnymi značkami so sufixom WARD alebo WRD. Ich cieľom je propagovať IARU a rádioamatérov smerom dovnútra aj navonok.


OK-OM DX SSB Contest tento víkend

10.4.2024  |  Roman OM3EI

Tento víkend (13.-14.4.) sa uskutoční OK-OM DX SSB Contest, spoločný česko-slovenský medzinárodný kontest, v ktorom sa nadväzujú spojenia so všetkými stanicami. Okrem zemí DXCC sú násobičmi aj slovenské a české okresy, a preto je dôležité, aby OM a OK staníc bol v konteste dostatočný počet. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a podporte značku OM. Podmienky, výsledky a ďalšie informácie o konteste nájdete na webe okomdx.crk.cz.


Hamradio.sk je tu už 25 rokov

8.4.2024  |  Rado OM6KW

Webové stránky hamradio.sk oslavujú 25. výročie. Stránky boli spustené do prevádzky 8.4.1999 na serveri Žilinskej univerzity. Pracoval som v tej dobe v Ústave výpočtových technológii Žilinskej univerzity a s rozbehnutím stránok mi veľmi pomohli kolegovia Ing. Peter Malacký a Ing. Ľuboš Kojdjak. Vďaka pochopeniu a podpore riaditeľa ÚVT ŽU Ing. Jozefa Mužíka bola zaregistrovaná doména hamradio.sk (a aj szr.sk) a stránky boli zadarmo vyše 10 rokov prevádzkované na serveri Žilinskej univerzity.

Po 10-tich rokoch prebral štafetu administrácie www.hamradio.sk Roman OM3EI a stránky boli presunuté na iný server. Stránky sú do dnešnej doby stále aktualizované a môžete si na nich prečítať rôzne zaujímavé informácie.

Poznámka OM3EI: Radovi OM6KW patrí veľké poďakovanie za rozbehnutie a udržiavanie stránok hamradio.sk. Rovnako aj za registráciu domén hamradio.sk a szr.sk pre SZR. Bolo to v dobe, keď ešte nebolo úplne bežné mať svoj web. Obidve domény patria dodnes medzi najnavštevovanejšie rádioamatérske stránky na Slovensku.


75. výročie španielskej rádioamatérskej organizácie URE

4.4.2024  |  Roman OM3EI

Španielska rádioamatérska organizácia URE si pripomína 75. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti prebieha od 1. do 30. apríla 2024 aktivita 20-tich špeciálnych staníc.

Zoznam špeciálnych staníc: AO75AN, AO75AR, AO75CA, AO75CL, AO75CM, AO75CT, AO75CV, AO75EU, AO75EX, AO75GA, AO75IB, AO75IC, AO75LR, AO75MA, AO75MC, AO75MU, AO75NA, AO75PA, AO75URE, CQ75URE

Za spojenia s týmito stanicami budú vydávané diplomy v štyroch kategóriách – KV, VKV, DV (digital voice) a SAT.

Kategória KV
Platia spojenia na pásmach 160 až 10m prevádzkou CW, SSB, FT8, FT4 a RTTY
Bronzový diplom KV – 10 špeciálnych staníc bez ohľadu na pásmo a mód
Strieborný diplom KV – 14 špeciálnych staníc na troch pásmach (14 na každom z troch pásiem)
Zlatý diplom KV – 18 špeciálnych staníc na štyroch pásmach (18 na každom zo štyroch pásiem)

Kategória VKV
Platia spojenia na pásmach 6m, 4m, 2m a 70cm prevádzkou CW, SSB, FM, FT8 a FT4. V tejto kategórii neplatia satelitné a DV spojenia.
Bronzový diplom VKV – 3 špeciálne stanice
Strieborný diplom VKV – 5 špeciálnych staníc
Zlatý diplom VKV – 8 špeciálnych staníc

Kategória SAT
Platia spojenia nadviazané cez rádioamatérske satelity
Bronzový diplom SAT – 5 špeciálnych staníc
Strieborný diplom SAT – 10 špeciálnych staníc
Zlatý diplom SAT – 15 špeciálnych staníc

Kategória DV (digital voice)
Platia spojenia DMR, C4FM a Dstar nadviazané direkt alebo cez prevádzače.
Bronzový diplom DV – 5 špeciálnych staníc
Strieborný diplom DV – 10 špeciálnych staníc
Zlatý diplom DV – 15 špeciálnych staníc

Na webovej stránke tejto aktivity sú nahrávané všetky spojenia a účastníci si môžu bezplatne stiahnuť svoj diplom vo formáte PDF. Nie je potrebné posielať zoznam spojení. Po skončení aktivity bude na webe aktivovaný systém OQRS, ktorý umožní požiadať o špeciálne QSL.


Nové číslo Rádiožurnálu

4.4.2024  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 3/2024. Z jeho obsahu: Recenzia QRP transceivra Elecraft KH1, Anténné prispôsobovače, Odpájač antény počas búrky, Postavte si vlastný optický enkóder, Prevádzka FT8WW z Crozetu, KV a VKV toplisty, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.22. stretnutie rádioamatérov na Drozdove

31.3.2024  |  Karol OM5KP

V sobotu 13. apríla 2024 sa v penzióne Drozdovo pri Novej Bani uskutoční už 22. ročník stretnutia rádioamatérov. Začiatok je o 8:00 hod. a akcia potrvá do popoludňajších hodín. O občerstvenie bude postarané. V penzióne je možné aj zabezpečiť nocľah z piatka na sobotu. Súčasťou stretnutia bude aj burza vo vedľajších krytých priestoroch penziónu, pozvaní sú aj predajcovia rádioamatérskej techniky a komponentov. Fyzicky disponovaní účastníci si môžu v rámci stretnutia urobiť výstup na Veľký Inovec, je to asi 40 minút chôdze.

Príchod na stretnutie autom je možný od Novej Bane smerom na Veľkú Lehotu, pred Veľkou Lehotou treba odbočiť vľavo, po 2 km ste na mieste. Ďalší príchod na stretnutie autom je možný od Zlatých Moraviec alebo od Skýcova cez Machulince, Obyce, smerom na Veľkú Lehotu, za touto obcou treba odbočiť doprava, po 2 km ste na mieste. Parkovanie pri penzióne je zadarmo a má dostatočnú kapacitu.

Na stretnutie s vami sa teší Karol OM5KP.


Silent key

31.3.2024

Dňa 27.3.2024 nás vo veku 83 rokov opustil dobrý priateľ, rádioamatér Milan Cigler, OM7SR z Banskej Bystrice. Venoval sa hlavne práci na KV a často sa zúčastnoval rôznych pretekov prevádzkou CW. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef OM3MV

                                          


Podporte SZR percentami vašej dane

14.3.2024  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2% dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR použiť len na podporu aktivít detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR s prosbou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2% dane. Viac..


Predvyplnené tlačivo vyhlásenia pre zamestnancov

Ostatné tlačivá na poukázanie 2% dane


Silent key

14.3.2024

Dňa 13. marca 2024 nás vo veku 75 rokov opustil priateľ, rádioamatér Ing. Ľubomír Šimko, OM7AD, člen a vedúci operátor klubovej stanice OM3RAL v Žiari nad Hronom. Ľubo ako šikovný konštruktér bol aktívny na KV aj VKV pásmach. Pravidelne sa zúčastňoval rádioamatérskych stretnutí a VKV pretekov pod značkou OM3RAL. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.

Rozlúčka so zosnulým bude 16.3.2024 o 11:00 na Žiarskom cintoríne.

Miro OM7SM

                                          


Silent key

10.3.2024

Dňa 6. marca 2024 nás vo veku 78 rokov opustil priateľ rádioamatér Jozef (Laco) Šesták, OM5SL (ex OM3CSL) z obce Nána (nr Štúrovo) v okrese Nové Zámky. Jozef bol dlhé roky vedúcim operátorom kolektívnej stanice OM3KML a bol aktívny na pásmach 80m a 2m. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.

Dezider OM5NA

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

2.3.2024  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/2024. Z jeho obsahu: Rotačný dipól ladený tunerom pre pásma 7 až 28 MHz, PSK Reporter a ako ho čo najlepšie využiť, Recenzia ručného transceivra Icom ID-50E, DX expedícia Socotra / Jemen 7O2WX, Digimo(r)dovanie, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Rádioamatérske stretnutie v Košiciach

22.2.2024  |  Fero OM8TA, Stano OM8ST

Centrum voľného času Košice a rádioklub OM3KWM vás pozývajú na stretnutie rádioamaterov, ktoré sa uskutoční v sobotu 9.3.2024 so začiatkom o 9,00 hod. v Centre voľného času na Orgovánovej ul. 5 v Košiciach, sídlisko Terasa.


Program stretnutia:

1. Zahájenie stretnutia (OM8TA a OM8ST)
2. Novinky vo svete VarAC s využitím digitálnych modemov radu VARA a predstavenie lokalizovanej slovenskej verzie programu VarAC (Marek OM8GRS)
3. Nový štatút a registračný formulár ARES, možnosti akreditácie ARES v IZS (OM8ST)
4. Rádioamatérska prevádzka cez geostacionárny satelit QO-100 (Štefan OM0MS)
5. Prezentácia mikrovlnného majáku pre pásmo 10 GHz – Mikrovlnné prevádzače a majáky (Daniel OM0AAA a Jano OM3ID)

V rámci prednášky o VarAC sa pokúsime o živé spojenie v pásme 20m s autorom programu VarAC Iradom 4Z1AC. Ak bude čas a záujem, v závere stretnutia využijeme inštalované rádiové vybavenie aj na ukážku digitálneho módu JS8CALL, čo je mód využívajúci technológiu FT8, avšak umožňuje voľne chatovanie na pásme a je vhodný na tiesňovú komunikáciu aj pri veľmi zlých podmienkach na pásme.

Súčasťou stretnutia bude aj rádioamatérska burza. Možnosti občerstvenia sú v neďalekých prevádzkach. Pri vstupe bude vyberaný poplatok 3 € pre CVČ na úhradu nákladov na energie. Na miesto stretnutia sa dá dostať autobusovými linkami č.71 a 72. Tí, ktorí prídu autom, môžu zaparkovať pod CVČ alebo na Pražskej ulici.


YOTA CAMP 2024

22.2.2024  |  Ondro OM4DW

V lete sa opäť uskutoční letný tábor YOTA (Youngsters On The Air). Dejiskom bude tentoraz hlavné mesto Českej republiky Praha, v termíne od 16. do 23. augusta 2024. SZR hľadá záujemcov o účasť z radov mladých rádioamatérov vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí chcú zažiť trochu dobrodružstva, niečo sa naučiť a hlavne získať nových priateľov z celého sveta. Komunikačným jazykom v tábore je angličtina, preto je jej znalosť podmienkou pre účasť. Ak máte záujem zúčastniť sa, a zároveň spĺňate vekové kritériá, pošlite krátky motivačný list v angličtine emailom na Ondra OM4DW. Uzávierka prihlášok je 20. marca 2024.


Silent key

7.2.2024

Dňa 31. januára 2024 nás vo veku 83 rokov opustil priateľ rádioamatér Juraj Paulík, OM5AB z obce Hul v okrese Nové Zámky. Juraj bol až do posledných dní aktívny v krúžkoch na 80m. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

TNX foto OM8AQ

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

2.1.2024  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 1/2024. Z jeho obsahu: Zemnenie v hamshacku a optimálne funkcie transceivra, Vzduchové otočné kondenzátory pre MLA antény, Dopady WRC-23 na amatérsku službu v pásme 23cm, DX revue 2023, Diplom Barium 80, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Členské príspevky do SZR a predplatné Rádiožurnálu

25.1.2024  |  Roman OM3EI

Začiatok roka je vždy obdobím, kedy je potrebné vybaviť si svoje členské povinnosti do Slovenského zväzu rádioamatérov a zaplatiť predplatné na Rádiožurnál.
Výška členského do SZR:

20 € pre riadnych členov
15 € pre študentov a dôchodcov
5 € pre mládež do 18 rokov

Členské môžete zaplatiť bankovým prevodom na účet: SK91 0200 0000 0001 1333 3012. V poznámke k platbe uveďte vašu volaciu značku. V prípade, že budete platiť za viacerých členov, zašlite emailom na sekretariát SZR správu, v ktorej uvediete dátum platby, výšku celkovej sumy, mená a značky osôb a výšku členského príspevku za každú osobu. Pri platbe členského z mobilného zariadenia môžete použiť QR kód, ktorý si vygenerujete na tejto stránke.

Výška predplatného na Rádiožurnál je 18 € za 12 čísel. Predplatné sa hradí bankovým prevodom na účet: SK97 0900 0000 0000 1157 1618. V poznámke k platbe uveďte vašu značku. Noví predplatitelia musia vyplniť aj formulár, ktorý nájdu na webe Rádiožurnálu.


Silent key

25.1.2024

Dňa 12.1.2024 zomrel vo veku 70 rokov náš kamarát Miroslav Mikulička, OM6AMK zo Žiliny. Kto ste Mira poznali, venujte mu tichú spomienku.

Za rádioklub OM3KZA
Mojo OM6MW

                                          


Silent key

17.1.2024

So zármutkom vám chcem oznámiť, že po dlhej chorobe zomrel dňa 16.1.2024 vo veku nedožitých 82 rokov náš priateľ, rádioamatér telom aj dušou, Jozef Ondruš, OM3CHO. Rádioamatérskej činnosti sa venoval od čias vojenskej základnej služby a bol aktívny najmä telegrafnou prevádzkou na krátkych vlnách. V poslednom období sa každodenne zúčastňoval v krúžku na 80m. Bol silne rodinne založený a medzi rádioamatérmi obľúbený. Ako veľmi zručný majster, vždy rád ochotne pomohol pri rôznych strojárskych prácach na sústruhu alebo so zváračkou. Pravidelne sa zúčastňoval rádioamatérskych stretnutí a tí, čo sme ho poznali, spomíname na jeho priateľský prístup, že nikdy nezabudol doniesť na koštovku aj svoje produkty. Jeho druhým hobby bolo totiž pestovanie kvalitného hrozna a z neho výroba červeného vína. Jeho odchodom strácame skvelého priateľa a kamaráta.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.

Paľo OM5MX

                                          


Hlásenia do OM DX Toplistu

10.1.2024  |  Roman OM3EI

OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch, resp. spojení platných do rôznych diplomov. Hlásenie do OM DX Toplistu môže poslať každá OM stanica. Skóre je možné nahlsiť do ľubovoľnej kategórie. Zarátať je možné zeme DXCC, resp. spojenia, potvrdené papierovým QSL lístkom, cez LoTW alebo eQSL. Lístky zo serveru eQSL je ale možné zarátať len za predpokladu, že užívateľ eQSL má overenú identitu (autenticitu). Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke dx.szr.sk. Uzávierka hlásení je 31. januára 2024.


Hlásenia do OM VKV/UKV Toplistu

10.1.2024  |  Roman OM3EI

Za účelom podpory VKV aktivity je zostavovaný každoročný VKV/UKV Toplist slovenských staníc. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. Do Toplistu neplatia spojenia odrazom od Mesiaca (EME) a cez prevádzače. Všetky započítané spojenia musia byť potvrdené papierovým QSL lístkom alebo prostredníctvom elektronických systémov LoTW alebo eQSL. Toplist je vedený v pásmach 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz a 24 GHz. Na každom pásme sa hlási počet potvrdených lokátorov, počet potvrdených zemí DXCC a Tropo ODX, a v závislosti od pásma aj Es ODX, Aurora ODX, MS ODX, F2 ODX, Rain scatter (RS) ODX, Aircraft scatter (AS) ODX. Poradie na každom pásme bude zostavené podľa počtu lokátorov, s výnimkou pásma 50 MHz, kde bude poradie zostavené podľa počtu zemí. Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke vkv.szr.sk/toplist. Uzávierka hlásení je 31. januára 2024.


Nové číslo Rádiožurnálu

10.1.2024  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 12/2023. Z jeho obsahu: Jednoduchá LW anténa s ochranou pred prepätím, Anténa Sloper, Celovlnná vodorovná slučka pre pásmo 80 m, QO-100 pre začiatočníkov, DX expedícia na ostrov Sable – CY0S, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.

24.12.2023  | 

Všetkým rádioamatérom šťastné a pokojné Vianoce
a všetko najlepšie do Nového rokuVianočná Fauna & Flóra aktivita

20.12.2023  |  Pavel OK1VEI a Alena OK2APY

Česká a slovenská sekcia WWFF opäť vyhlasuje Vianočnú FF aktivitu. Termín aktivity je od 24.12.2023 00:01 UTC do 26.12.2023 23:59 UTC a týka sa len aktivácií oblastí OKFF alebo OMFF. Účastníci, ktorí splnia nasledovné podmienky, môžu získať diplom:

Diplom pre aktivátora za minimálne 44 spojení z minimálne jednej oblasti OKFF alebo OMFF

Diplom pre lovcov za spojenie z minimálne piatich rôznych OKFF alebo OMFF oblastí

Diplomy budú automaticky generované na stiahnutie na webe OKFF. Hlásenia (denníky) treba poslať najneskôr do 31.12.2023 23:59 UTC. Aktivátori posielajú logy na obvyklý národný FF email, lovci logy neposielajú. Kompletné podmienky sú na webe OKFF


Stretnutie v Trenčianskej Teplej

20.12.2023  |  Martin OM4ADM

Vážení priatelia rádiového vysielania a všetci priaznivci, pozývame vás na jubilejné 20. stretnutie spojené s burzou, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.12.2023 od 7,00 hod. Stretnutie sa bude konať v priestoroch starej školy v Trenčianskej Teplej, miestna časť Dobrá. Všetkých vás srdečne pozývame.Vysielanie SAQ

20.12.2023  |  Roman OM3EI

Známa dlhovlnná vysielacia stanica SAQ vo švédskom Grimetone, kde je v prevádzke vysielač s Alexandersonovým alternátorom z roku 1924, bude opäť v prevádzke. Tentoraz to bude na Štedrý deň 24. decembra a budú odvysielané vianočné pozdravy. Telegrafné vysielanie bude prebiehať na frekvencii 17,2 kHz od 9,00 SEČ. Vysielanie bude aj priamo streamované na Youtube kanáli Grimetonskej asociácie a začne už o 8,25 SEČ. Rovnaký deň bude z Grimetonu aktívna aj stanica SK6SAQ, ktorá bude nadväzovať spojenia na frekvenciách 3517.2, 7017.2 a 14017.2 kHz prevádzkou CW a na 3755 a 7140 kHz prevádzkou SSB.


Správy OM9HQ

20.12.2023  |  Roman OM3EI

Správy OM9HQ, ktoré vysielame každý štvrtok o 16,00 hod. na frekvencii 3768 kHz, sa tento týždeň z dôvodu dovolenky neuskutočnia. Najbližšie si ich budete môcť vypočuť vo štvrtok 11. januára 2024.


Pásmo 23cm nám zostáva bez obmedzení

14.12.2023  |  Roman OM3EI

V dňoch 20.11. až 15.12.2023 sa v Dubaji konala Svetová rádiokomunikačná konferencia WRC-23. Konferencia sa koná každé 3-4 roky a celosvetovo rieši otázky týkajúce sa prídelov frekvenčného spektra, kam patria aj frekvenčné pásma amatérskej a amatérskej družicovej služby.

Pre rádioamatérov bol najdôležitejším bodom rokovania bod 9.1b, ktorý sa zaoberal využívaním pásma 23cm amatérskou službou a jej koexistencie so systémami rádionavigačnej družicovej služby pracujúcimi tiež v tomto pásme.

Prípravy IARU na tento bod začali už pred štyrmi rokmi prípravnou štúdiou. V ďalšom období pred konferenciou sa zástupcovia IARU zúčastňovali na všetkých podstatných rokovaniach pracovných a štúdijných skupín ITU a CEPTu, kde sa k problematike vyjadrovali a pripomienkovali rôzne návrhy a štúdie. Výsledkom bolo odporúčanie, ktoré tvorilo základ pre diskusie na konferencii WRC.

Možností riešenia bolo viacero, či už obmedzenie maximálneho výkonu alebo frekvenčné posunutie, ale bola tu aj možnosť, že sa nič nezmení. Rokovania na konferencii ukázali, že nie je vôľa celosvetovo obmedziť amatérsku službu v pásme 23cm. To znamená, že rádioamatéri budú môcť v tomto pásme vysielať tak ako doteraz. Prijatý bol len kompromis v podobe poznámky k frekvenčnej tabuľke, že je potrebné, aby národné regulačné úrady ako aj rádioamatéri samotní chránili primárnu rádionavigačnú družicovú službu pred rušením.

To je pre nás rádioamatérov vynikajúci výsledok. Konferencia neschválila žiadnu globálnu zmenu frekvenčnej tabuľky v ITU RR. Text poznámky však ponecháva národným regulátorom možnosť v odôvodnených prípadoch tak urobiť, v zmysle novo prijatého odporúčania ITU-R M.2164. Opäť sa raz ukázalo, aké dôležité je mať silnú rádioamatérsku organizáciu IARU, ktorá je schopná hájiť záujmy rádioamatérov.


Predvianočné stretnutie v Bratislave

14.12.2023  |  Jaro OM1II

Pozývame rádioamatérov z Bratislavy a širokého okolia na 13. stretnutie rádioamatérov v Petržalke. Stretnutie sa bude konať v utorok 19. decembra 2023 od 14,00 hod. v kaviarni Maxoo (v budove pôvodného sídla SZR) v Bratislave na Wolkrovej 4.

Dovoz QSL lístkov na stretnutie je potrebné dohodnúť so Števom OM3JW najneskôr do 12.12. na stránke QSL služby alebo emailom na qsl@szr.sk.

Rádioamatérska miniburza a prebytočný užitočný materiál pre darovací minikútik sú vítané. V ponuke bude guláš a občerstvenie podľa ponuky.

Doprava: z hlavnej železničnej stanice električkou č.1, na Šafárikovom námestí prestúpiť na električku č.3 a vystúpiť na konečnej, potom z konečnej pešo alebo jednu zástavku autobusom č. 88 smerom na most SNP. Z autobusovej stanice autobusom č. 88 - stojí rovno pred budovou (zastávka Hálova), kde sa stretnutie koná. Autobusy, ktoré stoja na zastávke Hálova v Petržalke - č.83, 84, 88 a 99. Návštevníkov, ktorí prídu autom, upozorňujeme, že parkovisko v okolí miesta konania je platené. Najbližšie záchytné parkovisko je na Macharovej ulici. Viac na stránkach: https://paas.sk/platba/ a https://paas.sk/zachytne-parkoviska/.

Prípadné informácie poskytnú Dušan OM3CVV a Jaro OM1II.


Silent key

13.12.2023

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 10.12.2023 vo veku nedožitých 76 rokov opustil priateľ Ing. Igor Andel, OM3AI. Amatérskej činnosti sa venoval od mladosti. Začínal ako OL8ACC v OK3KNO, potom pokračoval ako OK3CIG a následne ako OM3AI. Činný bol aj v rádiokluboch OK3KAS a OK3KME. Bol výborný telegrafista a technik, ale hlavne kamarát.

Česť jeho pamiatke.

Pavel OM3XI
(TNX foto OM5KP)

                                          


Silent key

6.12.2023

Dňa 5.12.2023 nás vo veku 71 rokov po dlhotrvajúcej chorobe navždy opustil náš kamarát, rádioamatér Vladimír Šimonek, OM5VS z Luly pri Vrábľoch. Vlado bol zo starej školy rádioamatérov, pri získavaní diplomov a v kontestoch preferoval telegrafnú prevádzku, čo sa mu aj darilo. Bol členom bývalého vrábelského rádioklubu OM3RMW, rád sa zapájal do klubových akcií, rád chodieval na rádioamatérske stretnutia. Bol členom OTC.

Česť jeho pamiatke.

Karol OM5KP

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

4.12.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 11/2023. Z jeho obsahu: Rámová anténa, Prenosná anténa Moxon na pásmo 15 m, Aký materiál na drôtovú anténu, Prenos zvuku z transceivra do načúvacieho prístroja, DX expedícia TJ9MD Kamerun 2023, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.OM23YOTA

30.11.2023  |  Ondro OM4DW

Počas decembra budú už tradične, ako každý rok, vysielať na pásmach stanice so sufixom YOTA – Youngsters On The Air. Tieto stanice sú obsluhované mladými operátormi do 25 rokov. Hlavnou myšlienkou je zaktivizovať mladých operátorov. Za spojenia s týmito stanicami bude vydávaný diplom. Viac informácií nájdete na www.ham-yota.com a tiež na sociálnych médiách.

Zo Slovenska bude aktívna stanica OM23YOTA. Prevádzku pod touto značkou chceme umožniť všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku max. 25 rokov. Záujemcovia o vysielanie kontaktujte emailom Ondra OM4DW.


Stretnutie TATRY 2023

13.11.2023  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov organizuje 47. ročník stretnutia rádioamatérov TATRY. Stretnutie sa uskutoční 17.–19.11.2023 v hoteli Satel v Poprade. Hotel sa nachádza v turistickom centre Popradu na Mnoheľovej ulici, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Dostupnosť je výborná všetkými druhmi dopravy, parkovanie je možné v blízkom okolí hotela.

Stretnutie bude mať osvedčený program – výstavu predajcov, rádioamatérsku burzu, rôzne prednášky a prezentácie. Sobotňajší večerný hamfest nebudeme organizovať. Napriek tomu bude vytvorený dostatočný priestor na osobné stretnutia a diskusie účastníkov.

Súčasťou stretnutia bude aj predajná časť, kde budú firmy a burzovníci ponúkať rádioamatérsky sortiment. Samostatný stánok bude mať SZR, v ktorom bude fungovať QSL služba, bude možnosť zaplatiť členské na budúci rok a predplatné Rádiožurnálu.

Podobne ako vlani, ubytovanie aj stravovanie si budú účastníci objednávať priamo cez hotel. Čiže SZR nebude zabezpečovať prihlášky na stretnutie, ubytovanie ani stravovanie.


Program stretnutia

Rádioamatérska burza a stánky predajcov budú otvorené v piatok od 14,00 do 21,00 a v sobotu od 9,00 do 14,00 h.

Sobotňajší odborný program je zložený z prednášok a prezentácií na rôzne témy. Účastníci tak majú možnosť získať aj pridanú hodnotu a dozvedieť sa nové poznatky od skúsených lektorov.

Začneme slávnostným otvorením stretnutia v sobotu o 10:00, na ktorom budeme informovať o činnosti SZR za posledný rok a budú odovzdané diplomy a plakety za súťaže.

Potom o 11:00 sa uskutoční verejné zasadnutie koordinačného centra ARES pod vedením Stana OM8ST.

Poobedňajší blok otvorí o 13:00 prezentácia Jozefa OM6TC o jeho SOTA aktivitách zo Singapuru a Austrálie.

Po ňom o 14:00 bude mať Rado OM2ZZ prednášku o efektívnej dovolenkovej anténe, ktorú používa na svojich portablových aktivitách.

O 15:00 bude Ondro OM4DW hovoriť o meraniach s analyzátorom nanoVNA.

A nakoniec o 16:00 príde Miro OM5RW prezentovať ich tohtoročnú veľmi úspešnú DX expedíciu 3B7M na ostrov St. Brandon.

Okrem oficiálneho programu sú neoddeliteľnou súčasťou aj osobné stretnutia a diskusie účastníkov, na čo slúži hotelový bar, ktorý bude otvorený v piatok aj sobotu do neskorých nočných hodín.

Stretnutie končí v nedeľu po raňajkách. V prípade priaznivého počasia je možné využiť blízkosť Vysokých Tatier na návštevu obľúbených turistických lokalít.


QSL služba

QSL služba SZR oznamuje, že na stretnutie privezie došlé QSL lístky pre všetky rádiokluby a aj pre všetkých okresných manažérov. Ak nedostávate lístky cez manažérov a chcete, aby vám ich QSL služba na stretnutie priniesla, požiadajte o to emailom na adresu qsl@szr.sk do 14. novembra.


Ceny za ubytovanie a stravu

1-lôžková izba s plnou penziou ......... 83 € za izbu a noc pre 1 osobu
2-lôžková izba s plnou penziou ......... 117 € za izbu a noc pre 2 osoby
3-lôžková izba s plnou penziou ......... 161 € za izbu a noc pre 3 osoby

K cene je potrebné pripočítať ešte miestnu daň, ktorá je 1,50 € na osobu a noc. Plná penzia znamená, že každý ubytovaný má večeru v deň príchodu a raňajky a obed v deň odchodu. V nedeľu pobyt končí raňajkami.

Je možné objednať aj ubytovanie bez plnej penzie (iba s raňajkami), v tom prípade pri rezervácii nezadávajte promokód. Ak chcete ubytovanie vo viaclôžkovej izbe a hľadáte spolubývajúceho, môžete na to využiť našu rubriku Inzeráty a v nich časť Hľadám pomoc/radu.


Postup pri rezervácii izby

Rezerváciu ubytovania treba robiť na stránke hotela www.hotelsatel.com. V spodnej časti stránky zadáte termín a kliknete na "Overiť dostupnosť". Zobrazí sa vám ďalšia stránka, kde upresníte počet osôb a zadáte promokód Tatry2023. Po zadaní promokódu sa objaví ponuka izieb, kde si vyberiete izbu. Ďalej pokračujete stlačením tlačidla Rezervovať. Následne vyplníte osobné údaje a platobné údaje vašej bankovej karty.

Hotel upozorňuje, aby záujemcovia o ubytovanie urobili rezerváciu čo najskôr. Hotel totiž poskytuje ubytovanie aj pre iných hostí a s blížiacim sa termínom sa môže ponuka izieb obmedziť.

Akékoľvek podrobnejšie informácie alebo požiadavky týkajúce sa ubytovania a stravy je potrebné riešiť priamo s hotelom, kontakty sú uvedené na stránke hotela www.hotelsatel.com.


Parkovanie

Parkovanie je možné na parkovisku pri hoteli. Hotel parkovanie spoplatňuje. Ubytovaní hostia majú cenu parkovného 3 € na 24 hodín. Ceny parkovného pre neubytovaných sú nasledovné: 2 € (do 2 hod.), 4 € (2 až 5 hod.), 8 € (5 až 10 hod.) a 15 € (10 až 24 hod.).


Účastnícke poplatky

S organizáciou stretnutia sú spojené aj náklady na prenájom priestorov, v ktorých sa stretnutie koná, a ktoré nám hotel opäť zvýšil. Prezídium SZR stanovilo účastnícky poplatok na 5 € na osobu. Účastníci nad 70 rokov budú mať poplatok vo výške 2 €, deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Poplatok sa platí len raz bez ohľadu na počet dní, ktorých sa zúčastníte. Po zaplatení dostane každý účastník visačku s volacou značkou a vstupenku v podobe identifikačného náramku na zápästie.


Silent key

13.11.2023

Vo veku 83 rokov zomrel náš kamarát Bohuš Richter, OM3YEA z Lazian. Koncom 70-tych a v 80-tych rokoch sa aj jeho zásluhou stala lazianska kolektívka OK3KZF "liahňou" pretekárov v ROB. Bohuš bol aj vynikajúci technik. Jeho rádioamatérske výrobky nielenže fungovali, ale vždy som obdivoval aj mechanické vyhotovenie, kde všetko presne zapadalo do seba ako bolo treba (a aj som mu trochu závidel). V posledných rokoch bolo už tej aktivity menej, ale s pribúdalúcim vekom a chorobami to čaká asi každého.

Marian OM4MB
(TNX foto OM1CI)

                                          


Rádioamatérske skúšky

9.11.2023  |  Roman OM3EI

V utorok 7. novembra 2023 sa v Kontrolnej meracej stanici Regulačného úradu vo Hviezdoslavove konali skúšky odbornej spôsobilosti na získanie rádioamatérskeho povolenia. Na skúšky sa prihlásilo 24 záujemcov, z ktorých nakoniec prišlo 18. Z nich 17 skúšky spravilo, jeden si bude musieť prísť zopakovať skúšku z techniky. Všetci absolventi zložili skúšku na triedu Novice, takže v krátkom čase privítame medzi nami 17 nových rádioamatérov. Všetkým prajeme veľa úspechov a radosti v ich rádioamatérskej činnosti.


OK-OM DX CW Contest tento víkend

8.11.2023  |  Roman OM3EI

Tento víkend (11.-12.11.) sa uskutoční OK-OM DX CW Contest, spoločný česko-slovenský medzinárodný kontest, v ktorom zahraničné stanice nadväzujú spojenia s OK a OM stanicami. Je preto dôležité, aby OK a OM staníc bol v konteste dostatočný počet a zahraničné stanice mali koho robiť. Záujem je veľký a aj s priemernou výbavou môžete nadviazať veľký počet spojení. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a podporte značku OM. Podmienky, výsledky a ďalšie informácie o konteste nájdete na webe okomdx.crk.cz.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.10.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 10/2023. Z jeho obsahu: Trapovaný dipól, LDMOS zosilňovač s výkonom 600 W, Zvláštne rušenie v pásme 160 m, DX expedícia 5X3K, SOTA prevádzka zo Singapuru a Austrálie, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Silent key

26.10.2023

21. októbra 2023 zomrel vo veku 82 rokov, Jiří Mička, OK3MJ/OK2MJ, doživotný čestný člen Rádioklubu OM3KFV Vrútky. Jirka zakotvil v našom rádioklube počas svojej základnej vojenskej služby v Martine. Ako 22-ročný prevzal 1.2.1963 funkciu vedúceho operátora OM3KFV a zastával ju do 28.6.1964 a potom už zostal vrútockemu rádioklubu verný až do konca. Pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, zúčastňoval sa s nami kontestov. Nikdy nechýbal ani na tradičných vrútockých rádioamatérskych QRP stretnutiach. V roku 2009, pri príležitosti osláv 100 rokov organizovaného športu vo Vrútkach, patril medzi piatich ocenených rádioamatérov, ktorí významne prispeli k rozvoju športu vo Vrútkach.

Česť jeho pamiatke.

Bohuš OM6ABS

                                          


OM8JOTA - Jamboree on the Air

19.10.2023  |  Paľo OM0WT

V sobotu 21. októbra 2023 v čase od 11,00 do 14,00 UTC (13,00-16,00 nášho času) bude skupina rádioamatérov z východného Slovenska aktívna pod príležitostnou značkou OM8JOTA. Sufix JOTA je skratka od Jamboree on the Air, čo je aktivita skautských staníc na celom svete. OM8JOTA bude vysielať z kóty Heringeš pri Košiciach v lokátore KN08PR prevažne SSB prevádzkou. Na akcii sa zúčastní skupina ôsmich skautov a ich rodičov, ktorí budú robiť rôzne aktivity a tiež si budú môcť pod dohľadom vyskúšať prevádzku na pásmach. Stanica OM8JOTA bude aktívna na frekvenciách 3690, 7090, 7190, 14290, 21360 kHz, na direktnom kanáli 145,500 a na prevádzači OM0OVT na 145,650.

Aktualizované informácie o prevádzke stanice OM8JOTA nájdete na QRZ.com. V prípade nepriaznivého počasia v sobotu stanica nebude aktívna. Prosíme ostatných rádioamatérov, aby ako protistanice pomohli mladým skautom pri nadväzovaní prvých spojení, aby mohli zažiť niečo vzrušujúce z nášho radioamaterského sveta. Vopred za celý kolektív ďakujeme a tešíme sa na spojenia.


Silent key

12.10.2023

11. októbra 2023 zomrel vo veku 77 rokov Miroslav Ivan, OM3LZ. Miro bol až do svojho ochorenia aktívnym rádioamatérom a vynikajúcim technikom. Pri vzniku SZR bol členom jeho prezídia a predsedom KV komisie. Pod jeho vedením dosiahla KV reprezentácia SZR niekoľko vynikajúcich výsledkov vo svetových pretekoch. Miro bol aj mojim osobným priateľom a dlhoročným spolupracovníkom.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Odpočívaj v pokoji priateľ môj.

Števo OM3JW

                                          


Silent key

4.10.2023

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 2.10.2023 zomrel Pavol Orihel, OM2OP, člen rádioklubu OM3KVE Piešťany. Bol skvelým kamarátom a technikom. Rád sa zúčastňoval rádioamatérskych stretnutí. Bude nám chýbať.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Členovia OM3KVE
(TNX foto OM5KP)

                                          


Prevádzka OM830DNV

2.10.2023  |  Juraj OM4AJK

Pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom vysiela rádioklub OM3KUK pod príležitostnou volacou značkou OM830DNV. Stanica je aktívna na KV, VKV a UKV pásmach od 1.9.2023 a povolenie je vydané na obdobie jedného roka.

Za spojenia so stanicou OM830DNV je možné získať elektronické diplomy:
– zlatý za 20 bodov
– strieborný za 15 bodov
– bronzový za 10 bodov

Bodovanie je nasledovné:
– 5 bodov za spojenie na VKV/UKV pásmach rôznymi druhmi prevádzky
– 2 body za spojenie na KV pásmach rôznymi fónickými druhmi prevádzky (SSB, FM…)
– 1 bod za spojenie na KV pásmach rôznymi digitálnymi druhmi prevádzky (FT8, FT4, RTTY…)

Opakované spojenie na rovnakom pásme rovnakým druhom prevádzky sa nepočíta. Rádioamatér, ktorý bude mať najviac bodov za spojenia, získa sklenenú plaketu.

QSL lístky budú zasielané staniciam, ktoré pošlú svoj QSL lístok, buď cez QSL službu SZR, alebo cez eQSL. QSL manažérom je OM4AZL. Denník bude priebežne aktualizovaný na QRZ.com.


Nové číslo Rádiožurnálu

2.10.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 9/2023. Z jeho obsahu: Ako na expedičný mód WSJT, Prijímacia slučka so smerovým účinkom, Dolnopriepustné filtre pre krátke vlny, DX expedícia 9Q2WX do Demokratickej republiky Kongo, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Silent key

22.9.2023

Dňa 20.9.2023 nás po ťažkej chorobe vo veku 85 rokov opustil Fridrich Orolín, OM4FF z Nového Mesta nad Váhom. Pohreb sa uskutoční v pondelok 25.9. o 12,30 h. v Dome smútku v Novom Meste n/Váhom.

Kto ste Frida poznali, venujte mu tichú spomienku.

Kamil OM4UU


Rádioamatérsky kurz v rádioklube OM3KFF

19.9.2023  |  Tomáš OM5AST

Rádioklub Omega OM3KFF otvára nový turnus kurzu pre začínajúcich rádioamatérov. Kurz bude prebiehať raz týždenne, vždy vo štvrtok o 18:00 hod. Rádioklub OM3KFF sa nachádza na bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladosť v Mlynskej doline, bloky B2 a jeho antény sú viditeľné zo širokého okolia. Pokiaľ máte záujem, príďte medzi nás vo štvrtok 28.9.2023 o 18:00 hod. alebo aj niektorý ďalší štvrtok, prípadne pošlite email. Budeme vás čakať na vrátnici blokov A/B. Ak sa nemôžete v tomto termíne zúčastniť, kľudne nám napíšte, určite sa dohodneme.

Kontakty: www.om3kff.sk, facebook profil: radioklub.omega, email: sefovia@om3kff.sk, tel.: 0911 267504.


Silent key

19.9.2023

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 9.9.2023 nás vo veku 58 rokov po ťažkej chorobe navždy opustil kamarát Rudolf Lachkovič, OM1ALR z Devínskej Novej Vsi. V ham komunite bol známy zatiaľ len v okolí Bratislavy, keďže rádioamatérske skúšky zložil v lete 2022. Pripravoval sa v rádioklube Omega OM3KFF. Svoje KV pracovisko začal len budovať a aktívny bol zatiaľ na lokálnych prevádzačoch a v miestnych krúžkoch. Okrem rádioamatérskeho vysielania bol aj vášnivým motorkárom a chovateľom psov.

Odpočívaj v pokoji Speedo. Česť tvojej pamiatke.

V mene rodiny a kamarátov z BA kolečka Ľubo OM1AVV

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

31.8.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 8/2023. Z jeho obsahu: FreeDV – digitálny hlasový mód na krátke vlny, Antény Yagi pre pásmo 50 MHz, Vertikálne antény pre pásmo 50 MHz so slušným ziskom, Rušenie príjmu televízie – príčiny a odstránenie, Slnečné erupcie a rádiové výpadky, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Silent key

30.8.2023

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 29.8.2023 nás vo veku 83 rokov opustil Ján Otépka, OM2MA, ex OK3CGQ z Hlbokého. S rádioamatérskym koníčkom začínal v kolektívke v Pardubiciach. Neskôr bol vedúcim operátorom kolektívnej stanice OK3KMA. Éter bol jeho životom. Bol šikovným elektrotechnikom, strojárom, sústružníkom a skvelým otcom, staral sa o občerstvenie na kontestoch, skrátka rádioamatérom telom i dušou.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Peťo OM2ALD a Roman OM2ADL
(TNX foto OM5KP)

                                          


Preteky SNP – Memoriál OM6SA v nedeľu 20.8.

18.8.2023  |  Bohuš OM6ABS

Pozývame všetkých rádioamatérov k účasti na preteku k 79. výročiu Slovenského národného povstania – Memoriál OM6SA. Uskutoční sa v nedeľu 20.8.2023 od 06,00 do 08,00 letného času v pásme 80m prevádzkou CW aj SSB. Podrobné podmienky ako aj vzor súťažného denníka nájdete na webe kv.szr.sk alebo na webe rádioklubu OM3KFV.
Rádioamatérske skúšky

18.8.2023  |  Roman OM3EI

Regulačný úrad oznámil, že najbližšie skúšky na overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre získanie rádioamatérskeho povolenia budú 7. novembra 2023. RÚ zároveň vyzýva záujemcov o skúšky, aby poslali žiadosť o skúšky. Podrobné informácie aj s formulárom žiadosti nájdete v rubrike Infoservis.


Ukážka výbavy ARES pre dobrovoľných záchranárov

8.8.2023  |  Stano OM8ST

V dňoch 11.8 až 13.8.2023 bude prebiehať „Letný výcvikový tábor“ pre dobrovoľné záchranné zložky patriace do systému IZS, na ktorom plánujeme uskutočniť aj ukážku rádioamatérskych možností na poskytovanie náhradného rádiového spojenia v mimoriadnych situáciách. Aby ukážky boli čo najviac názorné a pritom realistické, potrebovali by sme, aby sa viacerí rádioamatéri zapojili do aktivity tým spôsobom, že budú sledovať túto aktivitu (podobne ako je to v prípade aktivátorov SOTA či WFF) a v prípade, že započujú volanie stanice OM1APK (operátor Peter), tak s ním nadviažu štandardné rádioamatérske spojenie. Viac informácií o tejto aktivite, ktorá bude prebiehať na VKV, DMR a KV módmi SSB ako aj VArAC, je na tejto stránke, kde budú aj priebežne aktualizované časy možných spojení.


Silent key

8.8.2023

Dňa 3.8.2023 dotĺklo veľké rádioamatérske srdce. Odišiel Peter Kapri, OM4AJF. Na KV nebol známy, lebo v jeho QTH nemohol natiahnuť KV anténu, ale všetci z Prievidze sme ho poznali ako dobrého kamaráta. Mal 57 rokov.

Dovoľte mi pár osobných slov. Sedím na záhrade. Neprší, leje. Nebo plače. Vidím ako varíš guláš. Spoločné zážitky, keď sme išli z Poľného dňa premočení do nitky, keď iné stanice vysielali na 220 V z chát a my sme všetko nosili na chrbtoch na Kľak a v daždi sme závodili, v stane, vysilení a zmrznutí. Bol si oporou, ktorá uvarila ten najlepší guláš z konzerv, aký som kedy jedol. Ďakujem ti za všetky Poľné dni, keď si sa staral o naše brušká. Ďakujem ti za všetky krásne zážitky, za každú srandu a za všetko, čo si pre OM3KXP a OM3KHO spravil. Ďakujem za zdigitalizovanie závodov, za prístup a kamarátstvo. Nikdy nezabudnem, keď si na CB stretnutí na Remate pískal futbalový zápas a spravil zábavu pre všetkých na celý víkend. Ďakujem, že si sám vychoval dvoch synov. Ďakujem bráško, tak si mi hovoril. Je mi naozaj ťažko. Uroním slzu ako to nebo a nehanbím sa. Snáď to časom prejde. Bez teba to nebude to pravé orechové.

Ešte raz ĎAKUJEM a 73.

Karol OM4KB

                                          


Nové číslo Rádiožurnálu

31.7.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 7/2023. Z jeho obsahu: Dvojprvková fázovaná smerovka, Diaľkovo ovládaný TCP/IP tuner, Ekvalizéry v rádioamatérskej praxi, Recenzia anténneho analyzátora RigExpert AA-2000 ZOOM, Predĺžený slnečný cyklus, International lighthouse lightship weekend, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.Silent key

24.7.2023

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20.7.2023 nás vo veku 71 rokov opustil Miloš Chovanec, OM6WA, ex OK3CVE z Nesluše. S rádioamatérskym koníčkom začínal v kolektívnej stanici OK3KSQ v Kysuckom Novom Meste. Neskôr bol vedúcim operátorom kolektívnej stanice OK3RUN v Nesluši. Okrem práce na rádiostanici sa venoval aj rádiovému orientačnému behu, kde pôsobil ako rozhodca. Pracoval dlhé roky v štátnej správe, bol dobrý muzikant a kamarát rádioamatér.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Peter OM6TX a Jaro OM6TA

                                          


Silent key

18.7.2023

Dňa 14.7.2023 zomrel vo veku 77 rokov náš výborný kamarát, rádioamatér Štefan Ledinský, OM3TLS z Humenného. Pišta patril medzi zakladajúcich členov rádiopklubu OM3KHU. V minulosti sa venoval výcviku brancov v telegrafii a vzdelávaniu mládeže. Viedol rádiotechnický krúžok a niektorým našim najmladším členom odovzdal cenné základy elektroniky do celého ďalšieho profesionálneho života. Okrem vysielania na KV a VKV bol aj výborným a precíznym konštruktérom antén a elektronických prístrojov.

Česť jeho pamiatke.

Za rádioklub OM3KHU
Ľudo OM0ATU

                                          


Silent key

18.7.2023

So zármutkom oznamujem, že dňa 12.7.2023 nás navždy opustil výborný kolega rádioamatér Peter Kapušniak, OM3LK z Pečovskej Novej Vsi. Peter vysielal dlhé desaťročia na pásmach najprv v rodnom Poľsku, neskôr tu na Slovensku. Za dlhé roky si postupne vybudoval miesto v rodine rádioamatérov. Často sa zúčastňoval na stretnutiach v Poľsku, kde nebol takmer nik, s kým by sa nepoznal a neprehodil pár slov. V éteri bol aktívny hlavne na CW.

Všetci, ktorí ste Petra poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!

Jozef OM0AJA

                                          


Výborné výsledky našich na WRTC 2022

11.7.2023  |  Roman OM3EI

Slovenskí pretekári dosiahli na WRTC 2022 v Taliansku vynikajúce umiestnenia. Tím v zložení Rasťo OM3BH + Jozef OM3GI súťažil pod značkou I47L a dosiahol piate miesto a dvojica LY4A + Tibor OM3RM so značkou I47K skončila ôsma. Celkovo súťažilo 58 tímov z celého sveta. Gratulujeme! Kompletné výsledky vrátane videí z otváracieho a záverečného ceremoniálu si môžete pozrieť na stránke www.wrtc2022.it.
OM3HQ v IARU HF World Championship

7.7.2023  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov aj v tomto roku organizuje aktiváciu HQ značky v IARU konteste, ktorý sa bude konať cez víkend 8.-9. júla 2023 od 12,00 do 11,59 UTC. Aktivácia stanice OM3HQ bude prebiehať v spolupráci s rádioklubom OM3KAP/OM7M, kde sú pripravené dve plnohodnotné, špičkovo vybavené pracoviská pre všetky KV pásma CW/SSB. Podporiť stanicu OM3HQ môžete aj vy nadviazaním spojenia na čo najviac pásmach a módoch.


WRTC 2022 už tento víkend

7.7.2023  |  Roman OM3EI

V rámci tohtoročného IARU HF Championship Contestu (od 8.7. 12,00 do 9.7. 11,59 UTC) sa uskutočnia aj rádioamatérske majstrovstvá sveta družstiev (World Radiosport Team Championship - WRTC). Pôvodne bolo podujatie plánované na rok 2022, ale talianski organizátori ho z dôvodu pandémie presunuli na rok 2023, pričom ale názov zostal WRTC 2022.

Najbližší víkend sa teda uskutoční významná celosvetová kontestová akcia, na ktorej nebude chýbať ani slovenské zastúpenie. Za predchádzajúce výsledky dostala divokú kartu dvojica Rasťo OM3BH a Jozef OM3GI a v tíme s LY4A bude Tibor OM3RM. Naviac, ako rozhodca sa na WRTC zúčastní aj Noro OM6NM.

Organizátori už oznámili aj špeciálne značky, ktoré budú súťažné tímy používať. Značky budú mať prefix zložený s písmena I a dvoch číslic, za ktorým bude nasledovať jednopísmenový sufix (napr. I41A). Kto bude akú značku používať sa však tímy dozvedia až tesne pred začiatkom kontestu. Za spojenia so špeciálnymi stanicami bude možné získať diplom.

Ďalšie informácie a výsledky WRTC môžete sledovať na stránke WRTC.


2. ročník stretnutia Bankov dopadol na výbornú

7.7.2023  |  Matúš OM8ATE

V sobotu 24.6.2023 sa po druhýkrát uskutočnilo stretnutie priaznivcov rádiových vĺn na kóte Horný Bankov pri Košiciach. Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia sa nakoniec termín stretnutia nepresunul, čo sa ukázalo ako dobré rozhodnutie. Účastníci si mohli vypočuť prednášky na rôzne témy týkajúce sa amatérskeho vysielania. Okrem prednášok si mohli pozrieť aj ukážky vybavenia na portable a mali príležitosť zavysielať si. Na stretnutie prišlo 35 účastníkov, ktorých zastúpenie bolo od Banskej Bystrice až po Michalovce.

Ako hlavný organizátor by som chcel poďakovať kolegom, ktorí sa spolupodieľali na organizácii a hlavne všetkým, ktorí stretnutie Bankov podporili svojou účasťou. Dúfam, že sa o rok na stretneme na 3. ročníku.


Nové číslo Rádiožurnálu

30.6.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 6/2023. Z jeho obsahu: Helix dipól, Transceiver Yaesu FT-710 a nastavenie niektorých funkcií, Magnetizmus Slnka, DX expedícia 3Y0J, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.SSTV vysielanie zo stratosférického balóna

16.6.2023  |  Peter OM8WG

Rádioklub Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach OM3KSI v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity sa opäť pozrie na hranicu vesmíru. V sobotu 17. júna 2023 približne o 8,00 hod. letného času je naplánovaný štart stratosférického balóna z letiska Malé Bielice pri Partizánskom. Súčasťou balóna bude SSTV maják v pásme 144 MHz.

Na balóne budú umiestnené dva vysielače:

Vysielač pre telemetriu, ktorý bude vysielať základné dáta ako sú GPS súradnice a výška:
Frekvencia: 434,550 MHz
Výkon: 10 mW
Mód: RTTY 50/540 7N1

Vysielač majáku OM0MVX, ktorý bude počas letu vysielať SSTV obrázky:
Frekvencia: 144,500 MHz
Výkon: 1 W
Mód: SSTV PD120

Na dekódovanie telemetrických dát ohľadom polohy stratosférického balóna odporúčame použiť program DL-FLDIGI. Program si môžete zdarma stiahnuť na stránke projektu UK High Altitude Society a preštudovať slovenský návod ako ho používať na sledovanie rádiosond. Stránka projektu so slovenským manuálom je na tomto odkaze.

Ak nemáte možnosť dekódovať telemetrické dáta o polohe nášho balóna, môžete jeho let sledovať na stránke habhub.org. Link na stránku je TU.

Na príjem SSTV obrázkov môžete použiť populárny program RX-SSTV. Link na jeho stiahnutie je TU. Prijatý obrázok (obrázky) môžete zaslať na email om3ksi@gmail.com a do tela správy napíšte vaše meno a rádioamatérsku značku.


Stretnutie Bankov - aktualizované

8.6.2023  |  Matúš OM8ATE

Milí priatelia, dovoľte mi, aby som vás srdečne pozval na 2. ročník stretnutia priaznivcov rádiových vĺn, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.6.2023 so začiatkom od 10,00 hod. Miestom stretnutia je lokalita Bankov pri Košiciach. Vítaní sú priaznivci zo všetkých pásiem, či už HAM, PMR, LPD alebo CB. Ak máte doma čo i len jednu rádiostanicu, tak na tomto stretnutí sa určite nudiť nebudete.

Myšlienka stretnutia sa minulý rok vydarila a ukázala, že môže mať dlhodobú tradíciu. Stretneme sa v prírode, na mieste s dobrými podmienkami pre šírenie vĺn a okrem spoznávania nových ľudí si môžeme aj zavysielať. Pripravené budú tri vysielacie stanovištia, jedno pre KV pásma, jedno pre VHF/UHF a tretie pre CB. Pre deti, manželky alebo priateľky, ktorí sa o to postupne zaujímajú, budú k dispozícii aj PMR rúčky.

Program stretnutia:

10:00 - 10:30  Otvorenie stretnutia
10:30 - 11:00  Ukážka LoRa APRS trackeru (OM8ABS)
11:15 - 12:15  Ukážka HAM remote systému 1.časť (OM8ATE)
12:15 - 12:45  Ukážka helical antény 2,3 GHz pre satelit QO100 (OM3WAK)
13:00 - 13:45  Prezentácia módu FT8 (OM3WBY)
14:00 - 16:00  Priestor pre vysielanie v kontestoch
16:15 - 17:15  Ukážka napájania na portabli (OM8BU)
17:30 - 18:30  Ukážka HAM remote systému 2.časť (OM8ATE)
18:45 - 19:45  Príjem snímkov meteorologických družíc NOAA (OM8HML)
20:00 - 20:30  Večerný pokec na OM0OVT

Mimo programu budú prebiehať ukážky portablového vybavenia staníc OM0AD, OM0WT, OM8ATE a OM8ST. Predpokladané ukončenie stretnutia bude okolo 20,30.

Prístup na Bankov je možný autom alebo MHD. Ak zvolíte MHD, zo železničnej a autobusovej stanice sa na miesto stretnutia najjednoduchšie dostanete električkou 6, na konečnej zastávke Havlíčkova prestúpite na autobus 14, smer Horný Bankov. Od zastávky Horný Bankov je konkrétne miesto 50 m od zastávky, hneď vedľa minigolfu. Pre motorizovaných účastníkov je k dispozícii záchytné parkovisko. V okolí je aj bufet, kde sa dá občerstviť. V prípade nejasností kontaktujte Matúša OM8ATE, ktorý bude počas stretnutia na príjme buď na VKV frekvencii 145,575 MHz, alebo na PMR kanáli 7, alebo CB kanáloch 17 a 29.


Ďalšia aktivita špeciálnej stanice OL100R

6.6.2023  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného rozhlasového vysielania v Československu organizuje Český radioklub aktivitu príležitostných staníc OL100RADIO, OL23RADIO, OL23RJ, OL100RJ a špeciálnej stanice OL100R. Aktivita špeciálnej stanice OL100R prebieha v špeciálnom režime a spojenie s ňou si vyžaduje väčšie úsilie. Stanica totiž vysiela v móde A2 alebo A3 na stredovlnnej frekvencii 1233 kHz a počúva crossband v rádioamatérskych pásmach.

Prvý raz bola stanica OL100R aktivovaná v sobotu 3. júna 2023. Vysielanie prebiehalo od 18,00 do 22,00 UTC a podarilo sa nadviazať 377 CW a SSB crossband spojení v pásmach 160, 80 a 40m. Na vysielanie na frekvencii 1233 kHz bol použitý vysielač Tesla SRV1T s výkonom 1 kW a anténa šikmý drôt dlhý asi 150m zavesený na podperu vysokú 60m a napájaný pri zemi. Ako QTH bola využitá lokalita Stěžery pri Hradci Králové - JO70UF.

Tí, ktorí túto príležitosť nevyužili, budú mať ďalšiu možnosť v piatok 9. júna. Na pamiatku priekopníkov, ktorí rozhlasové vysielanie zahájili, bude špeciálna stanica OL100R vysielať opäť na stredných vlnách na frekvencii 1233 kHz s klasickou moduláciou A2 a A3 a spojenia s touto stanicou budú nadväzované crossband. Stanica OL100R bude oznamovať, na ktorých frekvenciách v amatérskych pásmach práve počúva vaše vysielanie, odpovedať bude na frekvencii 1233 kHz. Prijímacie frekvencie budú oznamované aj na webe www.ceskyradioklub.cz. Vysielanie začne v piatok 9.6. o 18,00 UTC a predpokladá sa, že potrvá do 20,00 UTC, prípadne dlhšie, pokiaľ bude záujem o spojenia.

Pri telegrafných spojeniach používajte mód CW, stanica OL100R vám bude odpovedať moduláciou A2, pri fonických spojeniach používajte mód SSB, stanica OL100R vám bude odpovedať moduláciou A3. Vzhľadom na to, že nejde o štandardný pretek, ale o súťaž k výročiu a organizátor chce umožniť aj DX staniciam získať zlatý diplom, nie sú výnimočne námietky voči použitiu webového prijímača SDR pre príjem na stredných vlnách. Prehľad o nadviazaných spojeniach a získaných bodoch nájdete na stránke cro100.cz.


Silent key

5.6.2023

Dňa 5. júna 2023 zomrel Peter Viceník, OM3PV z Trnavy. Peter zasvätil celý svoj život rádioamatérskemu koníčku. Svoju prvú SWL značku OK3-25284 získal v roku 1962 a už v roku 1964 získal značku OL8AAZ. V roku 1969 začal vysielať pod značkou OK3TBY, ktorú v roku 1988 vymenil za OK3PV a v roku 1993 za OM3PV.

Peter sa venoval prevažne práci na VKV. Úspechy ale dosahoval i na KV, napr. na 5 MHz. V pásme 70 MHz dosiahol 40 zemí DXCC a 150 WW lokátorov. V tomto pásme tiež dosiahol ako prvý spojenie zo Slovenska s ôsmimi zemami. V pásme 2m dosiahol tiež viaceré prvenstvá v prvom spojení zo Slovenska so zahraničnou stanicou, všetky potvrdené QSL lístkom. V roku 1985 bol za dosiahnuté rádioamatérske úspechy ocenený čestným titulom "Majster športu".

Peter bol aj zdatný konštruktér, o čom svedčia jeho TCVR a PA, hlavne na 2m. Bol dlhoročným členom rádioklubu OK3KTR/OM3KTR, kde zastával rôzne funkcie, najmä ako VO. Svojím nadšením pre rádioamatérstvo vedel ostatných nadchnúť a aj vďaka nemu to vždy v kolektívke žilo aktivitou. V polovici 90-tych rokov, s príchodom digitálnych technológií, sa veľmi začal zaujímať o packet radio, v Trnave dokonca fungovala pod jeho vedením kolektívka OM3RTR, funkčné boli tri nódy, BBSka a DX cluster. Všetky tieto, na tú dobu moderné komunikačné možnosti vznikli práve vďaka Petrovmu entuziazmu a úzkej spolupráci s Ivanom OM2IK.

Peter žil bohatý život. Rád trávil voľný čas na svojej chate so záhradou, veľmi rád aj hubárčil. Bol skvelý parťák do každej situácie, rád sa zabavil a vnášal aj do nepohody nádej a optimizmus. Členovia trnavskej kolektívky strácajú v Petrovi človeka, ktorého nemožno nahradiť. Do klubu vždy priniesol dobrú náladu, vedel vždy dobre poradiť a pomôcť. Bol rozvážny a prezieravý s prirodzenou autoritou, vďaka svojej charizme požíval vo svojom okolí nevšednú úctu. Peter bol jednoducho duša aj srdce rádioklubu OM3KTR. Bude nám všetkým veľmi chýbať...

Kto ste Petra poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Členovia RK OM3KTR / OM2ADP

                                          


OM3HQ v IARU HF World Championship

1.6.2023  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov aj v tomto roku organizuje aktiváciu HQ značky v IARU konteste, ktorý sa bude konať cez víkend 8.-9. júla 2023 od 12,00 do 11,59 UTC. Aktivácia stanice OM3HQ bude, podobne ako vlani, prebiehať v spolupráci s rádioklubom OM3KAP/OM7M, kde budú pripravené dve plnohodnotné, špičkovo vybavené pracoviská pre všetky KV pásma CW/SSB. Pozývame preto všetkých záujemcov z radov rádioamatérov zúčastniť sa tejto akcie. Mladí operátori sú obzvlášť vítaní. Ak máte záujem, ozvite sa emailom Mirovi OM5RW, s ktorými si dohodnete konkrétne detaily ohľadom prevádzky.


Nové číslo Rádiožurnálu

31.5.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 5/2023. Z jeho obsahu: Nové digitálne konverzačné módy VarAc, Sekvencer a automatický prepínač pásiem pre IC-9700, Systém Cobra – centrálne na konci napájaný dipól, Iniciatíva ARRL k čistote vysielaného signálu, DX expedícia do Monaka, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Aktivita OL100RADIO - aktualizované

31.5.2023  |  Roman OM3EI

Pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného rozhlasového vysielania v Československu organizuje Český radioklub aktivitu príležitostných staníc OL100RADIO, OL23RADIO, OL23RJ, OL100RJ a špeciálnej stanice OL100R. Aktivita prebieha na všetkých pásmach od 18.5.2023 00:00 do 18.6.2023 24:00 miestneho času.

Za spojenia s týmito stanicami je možné získať elektronické diplomy. Bronzový za 3 b., strieborný za 15 b. a zlatý za 25 b. Body môžete získať za spojenia nasledovne:

- 5 b. za spojenie so špeciálnou stanicou OL100R
- 2 b. za CW aj SSB spojenie so stanicami OL100RADIO, OL23RADIO, OL23RJ a OL100RJ
- 1 b. za DIGI (FT4, FT8, RTTY) spojenie so stanicami OL100RADIO, OL23RADIO, OL23RJ a OL100RJ

Body sa počítajú na každom pásme a móde zvlášť. Na získanie zlatého diplomu je povinné spojenie so špeciálnou stanicou OL100R. Diplomy sa vydávajú za rovnakých podmienok aj pre poslucháčov.

Špeciálna stanica OL100R bude aktivovaná cez víkend 3. a 4.6.2023. Na pripomenutie priekopníkov, ktorí zahájili rozhlasové vysielanie, bude táto stanica vysielať na stredných vlnách na frekvencii 1233 kHz dobovou moduláciou A2 a A3 a spojenia s touto stanicou budú nadväzované crossband. Stanica OL100R oznámi frekvencie v amatérskych pásmach, na ktorých bude počúvať vaše vysielanie, a bude vám odpovedať na frekvencii 1233 kHz. Frekvencie budú oznámené na 1233 kHz a na webe www.ceskyradioklub.cz. Vysielanie začne v sobotu večer o 20-tej hodine a bude trvať pokiaľ bude záujem o spojenia. V prípade záujmu môže byť stanica aktivovaná aj neskôr. Používajte, prosím, pre telegrafné spojenia mód CW, stanica OL100R vám bude odpovedať moduláciou A2, pre fonické spojenia používajte mód SSB, stanica OL100R vám bude odpovedať moduláciou A3.

Prehľad o nadviazaných spojeniach a získaných bodoch nájdete na stránke cro100.cz. Žiadosti o diplomy sa posielajú emailom na OK2ZA. QSL manažérom pre všetky stanice je OK1MP. Pre vyžiadanie QSL lístkov odporúčame využiť systém OQRS na ClubLogu. Nezaťažíte tým tak QSL službu. Všetky spojenia budú vložené aj do LOTW.


Termín rádioamatérskych skúšok

25.5.2023  |  Roman OM3EI

Regulačný úrad oznamuje všetkým záujemcom o rádioamatérske skúšky, že termín skúšok môže byť vyhlásený až keď sa nazbiera dostatočný počet prihlášok. Preto nemá zmysel telefonovať alebo posielať na úrad otázky o termíne skúšok. Treba sa jednoducho pripraviť a poslať prihlášku na skúšky. Hneď ako sa nazbiera dostatočný počet záujemcov, úrad určí termím skúšok a všetkým prihláseným ho oznámi. Podrobné pokyny ako postupovať nájdete na stránke hamradio.sk v rubrike Infoservis.


100. výročie rozhlasového vysielania v Československu

17.5.2023  |  Roman OM3EI

18. mája 2023 si pripomíname 100. výročie začiatku pravidelného rozhlasového vysielania v Československu. Vôbec prvý rozhlasový program, pozostávajúci zo slova a hudby, bol odvysielaný už 28. októbra 1919 z rádiotelegrafickej stanice na pražskej Petřínskej veži. Ale pravidelné rozhlasové vysielanie začalo až 18. mája 1923 o 20.15 hod. z dočasného štúdia neďaleko letiska Kbely pri Prahe. Československo sa tak stalo po Veľkej Británii a jej BBC, ktorá vznikla v roku 1922, druhou európskou krajinou, ktorá začala verejne a pravidelne vysielať rozhlas.

Kbelská stanica pôvodne slúžila ako telegrafný vysielač meteorologických správ pre leteckú službu a na rozhlasovú prevádzku musela byť upravená. Stanica sa nachádzala v drevenom domčeku neďaleko letiska a vzhľadom na malé rozmery domčeka bol v jeho blízkosti postavený stan s klavírom a kobercom, ktorý slúžil ako dočasné štúdio prvých niekoľko mesiacov. Prvý deň sa o živý program postaral orchester pražského kina Sansoucci a operná speváčka Ružena Topinková. Vysielanie spočiatku trvalo jednu hodinu denne. Všetky programy, tj. správy a hudba, sa vysielali naživo.

Priekopníkmi vysielania boli novinár Miloš Čtrnáctý, obchodník Eduard Svoboda a Ladislav Šourek, riaditeľ distribučnej spoločnosti rozhlasových prijímačov Radioslavia. Títo muži stáli pri zrode spoločnosti Radiojournal, v ktorej Radioslavia získala väčšinový podiel. Radiojournal sa stal vysielateľom s príslušným povolením ministerstva vnútra a ministerstva pôšt a telegrafov.

Spočiatku bolo ťažké nájsť koncesionárov a chýbal kapitál potrebný na rozvoj vysielania. Situácia sa postupne začala zlepšovať, ale nakoniec pomohol štát, ktorý v roku 1925 získal prostredníctvom ministerstva pôšt a telegrafov väčšinový podiel v spoločnosti Radiojournal. Slovo rozhlas sa prvý krát objavilo v tlači až v roku 1924 a nahradilo dovtedajšie termíny "rádiofónia", "telegrafia a telefónia bez drôtov" alebo anglický termín "broadcasting". V roku 1926 začal Radiojournal ako prvý v Európe vysielať súčasne rovnaký program z viacerých vysielačov. V októbri 1926 začalo vysielanie z Bratislavy a v apríli 1927 z Košíc.

Česká rozhlasová stanica Rádio Dechovka si 100. výročie pripomenie symbolickým 24-hodinovým vysielaním z vysielača Praha Zbraslav na frekvencii 1233 kHz, ktoré si môžete naladiť vo štvrtok 18. mája o 10:00 UTC. Pri príležitosti tohto výročia bude Rádio Dechovka rozposielať poslucháčom špeciálne QSL lístky.


Nové číslo Rádiožurnálu

1.5.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 4/2023. Z jeho obsahu: Balkónový vertikál 7 až 56 MHz ladený automatickým tunerom, Mikrofóny v rádioamatérskej prevádzke, Výkonová umelá záťaž do 1300 MHz, Pripravte sa na slnečné maximum, Parazitné oscilácie z ríše rozprávok, OM/OK DX expedícia na ostrov Saint Brandon – 3B7M, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Stretnutie v Rakoviciach

20.4.2023  |  Vladimír Voroš

Rádioklub OM3KUK a OCBR Stredné považie opäť organizujú celoslovenské stretnutie rádioamatérov. Uskutoční sa v sobotu 17. júna v Rakoviciach so začiatkom o 7,30 hod. Snahou organizátorov je umožniť stretnutia s priateľmi a kolegami, vytvoriť priestor pre diskusie a v neposlednom rade aj doplniť zásoby rádioamatérskeho materiálu, prípadne predať to, čo máte nazvyš. K dispozícii bude, tak ako vždy, aj veľká sála, v ktorej sa bude dať občerstviť a v kľude posedieť s priateľmi.

Rakovické stretnutie je pokračovaním rádioamatérskych stretnutí v Borovciach a koná sa v peknom prostredí Spojenej školy v Rakoviciach, ktorého súčasťou je stromová alej s lavičkami a rozľahlá asfaltová plocha, kde sa bude konať veľká burza. Prístup do areálu školy je priamo z hlavnej cesty a k dispozícii je takmer 100 parkovacích miest. Predajcovia na burze budú mať prístup s vozidlom do priestoru predaja a bude im umožnené predávať priamo z auta.

Organizátori veria, že počasie bude stretnutiu priať, preto príďte sa stretnúť a porozprávať s priateľmi. Za rádioklub OM3KUK a OCBR všetkých srdečne pozývajú Ivan Leitman a Vlado Voroš.


Stretnutie na Remate

20.4.2023  |  Martin OM4MM

Slovenský CB rádioklub pozýva na tradičné jarné stretnutie priaznivcov rádiových vĺn na Remate. Stretnutie sa koná v priestoroch chaty Poniklec na Remate. Začiatok je v piatok 21. apríla o 19-tej hodine, kedy program začína prednáškou o DX expedícii 3B7M na St. Brandon. Po nej sa uskutoční verejné zasadnutie prezídia SCBR. V sobotu stretnutie pokračuje výročnou členskou schôdzou SCBR so začiatkom o 10. hodine, v závere ktorej budú vyhlásené výsledky súťaží a odovzdané ceny. V sobotu popoludní je pre účastníkov pripravený špeciálny vlak na trase Remata - Kremnické Bane a späť s ďalším sprievodným programom. Podrobné informácie sú zverejnené na webe www.scbr.sk. Organizátori sa tešia na vašu účasť.


Nové číslo Rádiožurnálu

3.4.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 3/2023. Z jeho obsahu: Malý koncový stupeň na 1296 MHz, Štvorcová a kruhová ladená magnetická slučka, GreenCube – rádioamatérska družica na strednej obežnej dráhe, DX expedícia 9U4WX a 9U5R, KV a VKV Toplisty, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

3.4.2023

Dňa 1.4.2023 zomrel vo veku nedožitých 72 rokov Dalibor Vláčil, OM7WW. Posledné dva roky sa trápil so zákernou chorobou. Libor bol známy najmä starším amatérom. V 70-tych rokoch sa ako pracovník Zväzarmu zúčastňoval na ROB a MVT súťažiach. Po presťahovaní do Banskej Bystrice pracoval v ZVT, kde bola pomerne silná komunita amatérov. Keďže bol viac technicky založený, na pásme ho nebolo často počuť.

Libor, nezabudnem na tie roky, čo sme sa priatelili. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Marian OM4MB


Podporte SZR percentami vašej dane

29.3.2023  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2% dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR použiť len na podporu detí a mládeže. Obraciame sa preto na všetkých členov SZR s prosbou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2% dane. Viac..


Predvyplnené tlačivo vyhlásenia pre zamestnancov

Ostatné tlačivá na poukázanie 2% dane


Silent key

29.3.2023

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. marca 2023 zomrel vo veku 83 rokov Miroslav Mazúr, OM3AT. Miro bol zakladajúcim členom OK3KOT, rádioklubu pri n.p. Kovosmalt Trnava. Neskôr založil pri n.p. TAZ Trnava kolektívnu rádiostanicu OK3KXE, kde bol jej vedúcim operátorom. Po zániku OK3KXE prešiel do rádioklubu OK3KTR. Venoval sa hlavne práci na KV, bol zanietený telegrafista.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke.

Členovia RK OM3KTR

                                          


21. stretnutie rádioamatérov na Drozdove

23.3.2023  |  Karol OM5KP

V sobotu 15. apríla 2023 sa v penzióne Drozdovo pri Novej Bani uskutoční už 21. ročník stretnutia rádioamatérov. Stretnutie začína o 8:00 hod. a potrvá do popoludňajších hodín. O občerstvenie bude postarané. V penzióne je možné aj zabezpečiť nocľah z piatka na sobotu. Súčasťou stretnutia bude burza vo vedľajších krytých priestoroch penziónu, pozvaní sú aj predajcovia rádioamatérskej techniky a komponentov. Fyzicky disponovaní účastníci si môžu v rámci stretnutia urobiť výstup na Veľký Inovec, je to asi 40 minút chôdze. Príchod na stretnutie autom je možný od Novej Bane smerom na Veľkú Lehotu, pred Veľkou Lehotou treba odbočiť vľavo, po 2 km ste na mieste. Ďalší príchod na stretnutie autom je možný od Zlatých Moraviec alebo od Skýcova cez Machulince, Obyce, smerom na Veľkú Lehotu, za touto obcou treba odbočiť doprava, po 2 km ste na mieste. Parkovanie pri penzióne je zadarmo a má dostatočnú kapacitu. Na stretnutie s vami sa tešia Karolovia OM5NS a OM5KP.


Nové číslo Rádiožurnálu

1.3.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 2/2023. Z jeho obsahu: Recenzia dvojpásmového VHF/UHF D-Star handheldu Icom ID-52E, Skladaný dipól – jednoduchá jednopásmová KV anténa, Ako si vyrobiť dobré baluny 1:1 a 1:4, SpyServer – úvod a skúsenosti (2), DX expedícia TN8K – Kongo 2023, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Rádioamatérske stretnutie v Košiciach

24.2.2023  |  Fero OM8TA, Stano OM8ST

Centrum voľného času Košice a rádioklub OM3KWM vás pozývajú na stretnutie rádioamaterov, ktoré sa uskutoční v sobotu 18.3.2023 so začiatkom o 9,00 hodine v Centre voľného času na Orgovánovej ul. 5 v Košiciach, sídlisko Terasa.


Program stretnutia:

1. Zahájenie stretnutia (OM8TA a OM8ST)
2. Prednáška o mikrovlnej technike (OM3ID)
3. Prednáška o móde FT8 s praktickou ukážkou (OM3WBY)
4. Pomôcky s výpočtovou technikou na QSL agendu a pod. (upresní sa neskôr)
5. Digitálne SW modemy VARA HF, VARA FM VARA SAT a ich využitie v systéme WinLink a v programe VarAC (OM8ST)
6. Informácia o aktivitách v rádioamatérskej tiesňovej službe ARES v roku 2022 a plány na rok 2023 (OM8ST)

Súčasťou stretnutia bude aj rádioamatérska burza. Možnosti občerstvenia sú v neďalekých prevádzkach. Pri vstupe bude vyberaný poplatok 4 € pre CVČ na úhradu nákladov na energie. Na miesto stretnutia sa dá dostať autobusovými linkami č.71 a 72. Tí, ktorí prídu autom, môžu zaparkovať pod CVČ alebo na Pražskej ulici.


Silent key

24.2.2023

19. februára 2023 nás vo veku nedožitých 60 rokov opustil Pavol Kamenský, OM7PA z Lučenca. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Erwin OM7PY


Regulačný úrad posiela všetkým rádioamatérom nové povolenia

15.2.2023  |  Roman OM3EI

Od 1. septembra 2022 platia na Slovensku nové povoľovacie podmienky. Bohužiaľ, v procese schvaľovania z nich vypadla časť, v ktorej boli definované operátorské triedy a maximálne výkony. Určite ani Regulačný úrad nie je nadšený ako to celé dopadlo, a keďže výkon už nie je v podmienkach definovaný, musia to riešiť formou vydania nových rádioamatérskych povolení, v ktorých bude uvedený aj maximálny výkon podľa operátorskej triedy. Pre triedu N je to 100 W, pre triedu E 750 W. Tento proces už začal a postupne dostanú nové povolenia všetci rádioamatéri.

Výmena prebieha formou správneho konania. Úrad pošle oznámenie o začatí správneho konania. To je posielané elektronicky cez stránkiu www.slovensko.sk. Ten, kto nemá vybavený elektronický podpis, tomu príde toto oznámenie poštou. Na oznámenie nie je potrebné nijako reagovať. Po uplynutí zákonnej lehoty 7 dní pošle úrad novovydané povolenie, v ktorom bude uvedený aj maximálny výkon. Doba platnosti povolenia zostane zachovaná podľa pôvodného povolenia. Za vydanie tohto nového povolenia sa neplatí žiadny poplatok.

Regulačný úrad postupuje podľa abecedného poradia priezvisk. Rádiokluby budú vybavené až nakoniec. Neobsluhovaných staníc sa to netýka, tie majú výkon uvedený aj v súčasnom povolení. Celý proces je administratívne náročný a bude trvať minimálne pol roka, možno aj viac.

Takže, najprv vám príde oznámenie o začatí správneho konania. Nerobíte nič, len čakáte, kým vám nepríde nové povolenie. Ani potom nemusíte robiť nič, iba si skontrolujte, či sú vaše údaje v povolení správne a poznačte si dátum dokedy vaše povolenie platí, aby ste si ho nezabudli predĺžiť v zákonnej lehote. Táto lehota začína 6 mesiacov a končí 6 týždňov pred uplynutím doby platnosti povolenia. Ak to v tejto lehote nestihnete, povolenie sa nebude dať predĺžiť a budete musieť požiadať o nové.


YOTA CAMP 2023

15.2.2023  |  Ondro OM4DW

V lete sa opäť uskutoční letný tábor YOTA (Youngsters On The Air). Dejiskom bude neďaleké mesto Györ v Maďarsku, v termíne od 5. do 12. augusta 2023. SZR hľadá záujemcov o účasť z radov mladých rádioamatérov vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí chcú zažiť trochu dobrodružstva, niečo sa naučiť a hlavne získať nových priateľov z celého sveta. Komunikačným jazykom v tábore je angličtina, preto je jej znalosť podmienkou pre účasť. Ak máte záujem zúčastniť sa a zároveň spĺňate vekové kritériá, pošlite krátky motivačný list v angličtine emailom na Ondra OM4DW. Uzávierka prihlášok je 25. februára 2023.


Silent key

15.2.2023

Dňa 15.februára 2023 nás vo veku nedožitých 91 rokov opustil rádioamatér telom i dušou, Viktor Jankovič, OM3CCR. Viktor sa narodil 5. decembra 1932. Členom nitrianskeho rádioklubu sa stal v roku 1956 a bol dlhoročným rádiovým a prevádzkovým operátorom, cvičiteľom brancov v odbore rádiotechnika, konštrukcia a prevádzka rádiostaníc. V šesťdesiatych rokoch bol predsedom okresnej sekcie rádioamaterského športu pri OV Zväzarmu v Nitre. V rokoch 1960-1965 bol hospodárom rádioklubu a v období 1965-1970 jeho náčelníkom. V rokoch l980-1993 vycvičil v bývalom Okresnom dome pionierov a mládeže v Nitre a neskôr v Centre volného času mnoho mladých rádiotechnikov, z ktorých asi tretina požiadala o členstvo v rádioklube. V rádioklube organizoval kurzy operátorov, do ktorých sa spolu prihlásilo 37 záujemcov a 25 z nich aj skúšky aj absolvovalo a získalo rádioamatérske povolenie. Od roku 1998 až takmer do posledných chvíľ sa zúčastňoval pretekov na VKV. Tiež rád navštevoval rôzne rádioamatérske stretnutia organizované na Slovensku. Pre mladých začínajúcich si našiel vždy čas, ochotne im poradil a pomáhal.

Odišiel vzácny priateľ, česť jeho pamiatke.

Za rádioklub OM3KRN
Laco OM5LD

                                          


Členské príspevky do SZR a predplatné Rádiožurnálu

15.2.2023  |  Roman OM3EI

Začiatok roka je vždy obdobím, kedy je potrebné vybaviť si svoje členské povinnosti do Slovenského zväzu rádioamatérov a zaplatiť predplatné na Rádiožurnál.
Výška členského do SZR:

20 € pre riadnych členov
15 € pre študentov a dôchodcov
5 € pre mládež do 18 rokov

Členské môžete zaplatiť bankovým prevodom na účet: SK91 0200 0000 0001 1333 3012. V poznámke k platbe uveďte vašu volaciu značku. V prípade, že budete platiť za viacerých členov, zašlite emailom na sekretariát SZR správu, v ktorej uvediete dátum platby, výšku celkovej sumy, mená a značky osôb a výšku členského príspevku za každú osobu. Pri platbe členského z mobilného zariadenia môžete použiť QR kód, ktorý si vygenerujete na tejto stránke.

Výška predplatného na Rádiožurnál je 16 € za 12 čísel. Predplatné sa hradí bankovým prevodom na účet: SK97 0900 0000 0000 1157 1618. V poznámke k platbe uveďte vašu značku. Noví predplatitelia musia vyplniť aj formulár, ktorý nájdu na webe Rádiožurnálu. Pri platbe členského z mobilného zariadenia môžete použiť QR kód, ktorý si vygenerujete tiež na webe Rádiožurnálu.


Nové číslo Rádiožurnálu

1.2.2023  |  Roman OM3EI

Vyšiel Rádiožurnál č. 1/2023. Z jeho obsahu: Recenzia KV+50 MHz transceivra Yaesu FT-710 (2), Jednoduché antény pre príjem KV na pásmach a Hula Loop, SpyServer – úvod a skúsenosti (1), Ako som vysielal SOS, DX revue 2022, kalendár rádioamatérskych pretekov, rubriky: Aktuality, Novinky, DX, KV, VKV. Všetci predplatitelia už dostali email s odkazom, kde si môžu číslo stiahnuť. Informácie o predplatnom nájdete na www.radiozurnal.sk.


Silent key

31.1.2023

Dňa 30.1.2023 nás vo veku 84 rokov opustil Viliam Capek, OM3CV (ex OK3CEN). Vilo celý život pracoval v telekomunikáciách ako vedúci pracovnej skupiny. Patril k prvým rádioamatérom na Kysuciach, dlhé roky bol vedúcim operátorom rádioklubu OM3KUN v Čadci. Zaujímal sa o techniku a antény, bol autorom populárneho SSB transceivra TTR-1, PA PL-509, mobilnej KV antény a rôznych tunerov. Mal priateľskú povahu, vždy rád nezištne pomohol a poradil.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Pavol OM1APC, Peter OM6TX, Peter OM6ABC
(TNX foto OM6BB)

                                          


Silent key

27.1.2023

Vo veku 83 rokov nás opustil známy slovenský rádioamatér Štefan Melcer, OM7DX (ex OK3CGP). Celý život pracoval v Slovenskej plavbe dunajskej vo funkcii lodného kapitána. Z čsl. lodí na Dunaji sme ho mohli počuť aj ako OK3CGP/mm. Do posledných chvíľ života bol aktívny na KV pásmach, kde dosahoval výborné výsledky, v posledných rokoch hlavne na FT8 a FT4. Pracoval so všetkými 340 zemami DXCC. Pamätáme si ho z rôznych expedícií v súťažiach Hrady a zámky, QTH lokátory atď.

Česť tvojej pamiatke.

Edo OM3EY
(TNX foto OM8AQ)

                                          


Stretnutie rádioamatérov v Tlmačoch

17.1.2023  |  Karol OM5KP

V sobotu 28. januára 2023 sa uskutoční rádioamatérske stretnutie v penzióne Lipa v Tlmačoch - Lipník. Začiatok je o ôsmej ráno, predpokladané ukončenie popoludní. Dobrý guláš a ostatné občerstvenie je zabezpečené. Penzión má kultivovaný interiér a veľké parkovisko s parkovaním zdarma. Naposledy sa tu stretnutie konalo 28. decembra 2019. Príchod na stretnutie je možný autom od Novej Bane, Zlatých Moraviec, Levíc a vlakom do Kozároviec, odkiaľ vás prídu zobrať autom, stačí zavolať na číslo 0903 944 174.

A v predstihu ešte informácia o ďalšom pripravovanom rádioamatérskom stretnutí. To by sa malo už po 21. raz uskutočniť v penzióne Drozdovo v sobotu 15. apríla 2023. Podrobná informácia bude zverejnená v marci.


Silent key

17.1.2023

Vo veku nedožitých 94 rokov nás opustil dobrý človek a výborný geodet Ing. Anton Krempa, OM3CFD. Bol dlhoročným vedúcim operátorom OM3KTO pri Stavoprojekte v Banskej Bystrici.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef OM3MV


Hlásenia do OM DX Toplistu

15.1.2023  |  Roman OM3EI

OM DX Toplist je dlhodobá súťaž v počte potvrdených zemí DXCC na rôznych KV pásmach a rôznych módoch, resp. spojení platných do rôznych diplomov. Hlásenie do OM DX Toplistu môže poslať každá OM stanica. Skóre je možné nahlásiť do ľubovoľnej kategórie. Zarátať je možné zeme DXCC, resp. spojenia, potvrdené papierovým QSL lístkom, cez LoTW alebo eQSL. Lístky zo serveru eQSL je ale možné zarátať len za predpokladu, že užívateľ eQSL má overenú identitu (autenticitu). Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke dx.szr.sk. Uzávierka hlásení je 31. januára 2023.


Hlásenia do OM VKV/UKV Toplistu

15.1.2023  |  Roman OM3EI

Za účelom podpory VKV aktivity je zostavovaný každoročný VKV/UKV Toplist slovenských staníc. V hláseniach sa uvádza stav k 31.12. príslušného roka. Platia len spojenia urobené pod vlastnou značkou. Do Toplistu neplatia spojenia odrazom od Mesiaca (EME) a cez prevádzače. Všetky započítané spojenia musia byť potvrdené papierovým QSL lístkom alebo prostredníctvom elektronických systémov LoTW alebo eQSL. Toplist je vedený v pásmach 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz a 24 GHz. Na každom pásme sa hlási počet potvrdených lokátorov, počet potvrdených zemí DXCC a Tropo ODX, a v závislosti od pásma aj Es ODX, Aurora ODX, MS ODX, F2 ODX, Rain scatter (RS) ODX, Aircraft scatter (AS) ODX. Poradie na každom pásme bude zostavené podľa počtu lokátorov, s výnimkou pásma 50 MHz, kde bude poradie zostavené podľa počtu zemí. Hlásenia sa posielajú prostredníctvom webového formulára na stránke vkv.szr.sk/toplist. Uzávierka hlásení je 31. januára 2023.


Silent key

6.1.2023

2. januára 2023 po zákernej chorobe zomrel môj brat Ľuboš Hliničan, OM4HL (ex OK3CPZ). Ľuboš bol športový typ a mal veľa záľub. Od horolezectva, leteckého modelárstva, horského bicyklovania až po rádioamatérstvo. Keď sa do niečoho pustil, tak to robil na 110%. Pre náš rádioklub OM3KGW spravil veľmi veľa. Na chrbte ako “Sandokan” povynášal obrovské množstvo materiálu na stavbu vysielacieho strediska na Chmeľovej JN99BB, 925m n.m. Aj jeho zásluhou sme sa niekoľkokrát stali majstrami Slovenska na VKV. Bol jedným z troch členov tímu, ktorý v roku 1981 vysielal zo Západných Tatier z kóty Baranec a s 25W zariadením a jednou anténou vytvorili v pásme 144 MHz slovenský rekord, ktorý do dnešného nebol prekonaný. Tu si o tom môžete prečítať viac.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Vlado OM4CW

                                          


Staršie aktuality:

2022  -  2021  - 

2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011   

2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2004-2005  -  2003 (2)  -  2003 (1)  -  2002


       
 

Členské do SZR:
 

OM Callbook:
 

QRZ.com:
  

QSL info:
  

 
DX FUN CLUSTER
Posledné spoty:
50   100   150   200
 
Selektované spoty:
KV KV+6m VUSHF
CW SSB DIGI
1,8 MHz 3,5 MHz 5 MHz
7 MHz 10 MHz 14 MHz
18 MHz 21 MHz 24 MHz
28 MHz 50 MHz 70 MHz
144 MHz 430 MHz

Kalendár DX expedícií

Slnečná aktivita